Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Chemarea la Islam - o obligaţie a musulmanilor Printare

Cheamă la calea Domnului Tău cu înțelepciune și bună îndemnare și discută cu ei cum e mai frumos! Domnul tău este mai bine-știutor al acelora care s-au abătut de la calea Sa și El este mai bine-știutor al celor care sunt bine călăuziți!

Surat An-Nahl 16:125


Omul este o ființă slabă, supus în totalitate, prin natura sa, Voinței Divine. El are nevoie de Mila și de Bunătatea lui Allah subhanahu wa ta'ala în fiecare clipă și în fiecare moment al vieții sale. De aceea, o importantă datorie a musulmanului mumin este aceea de a chema la Calea cea Dreaptă, de a răspândi Mesajul pe care Allah Preaînaltul l-a transmis prin Coranul cel Nobil, prin Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, așa cum suntem îndemnați chiar prin Cuvintele Celui Milostiv:


(...) Chemați-Mă și Eu vă voi răspunde! Aceia care din prea multă trufie refuză să Mă adore, vor intra în Gheena umiliți.

Surat Ghafir 40:60


O datorie a musulmanului drept-credincios este de a cunoaște izvoarele care stau la baza religiei asemenea unor torțe, care ne luminează îndrumandu-ne pe Calea cea Dreaptă, astfel încât să alungăm prejudecățile și să creăm legături puternice cu cei din jurul nostru. Allah subhanahu wa ta'ala a revelat Cartea cea Sfântă, Coranul, arătând Compasiunea Sa pentru oameni și toate binecuvântările Sale.


Coranul și Sunna Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, sunt spiritul dragostei, toleranței și a dialogului, în sensul întâlnirii dintre oameni și a împărtășirii gândurilor și sentimentelor. Inimile musulmanilor mumini ar trebui să revendice toate aceste virtuți, astfel încât să poată insufla celor din jur caracteristicile esențiale ale Islamului, să transmită mesajul dragostei, folosindu-se întotdeauna de darul convingerii prin intermediul cuvântului blând și înțelept, așa cum Allah subhanahu wa ta'ala spune în Coranul cel Nobil:


Cheamă la calea Domnului tău cu înțelepciune și bună îndemnare și discută cu ei cum este mai frumos! Domnul tău este mai bine știutor al celor care s-au abătut de la calea Sa și El este mai bine știutor al celor care sunt bine călăuziți.

Surat An-Nahl 16:125


Chemarea oamenilor la Adevăr este o obligație individuală a fiecăruia dintre noi,o completare a adorării pe care o datorăm Celui milostiv. Este una dintre cele mai minunate și nobile fapte care va aduce cu sine o mare răsplată. Este o obligație pe care Allah Preaînaltul a lăsat-o oamenilor, adresându-se acestora în repetate rânduri și atrăgându-le atenția de nenumărate ori asupra faptului că El subhanahu wa ta’ala nu l-a creat pe om ca pe o glumă, doar pentru a îl lăsa o anumită perioadă, un număr de zile pe pământ, iar după aceea să moară. El, Unicul, îndeamnă ființa umană să cheme la Calea Sa cea Dreaptă, așa cum spune în Nobilul Coran:


Și cine spune vorbe mai frumoase decât acela care cheamă la Allah, săvârșește fapta bună și zice: «Eu sunt dintre musulmani?»

Surat Fussilat 41:33


De asemenea, Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus că ascunderea mesajului Islamului este un păcat grav, care va aduce cu sine pedeapsa Focului:


Cine ascunde Mesajul Islamului, Allah îl va arde cu un fier înroșit din Iad.

relatat de Ahmed


Dawa islamică înseamnă transmiterea Mesajului Unicității lui Allah subhanahu wa ta’ala.


În zilele noastre, oamenii au uitat să privească spre propriile inimi și nu mai văd lumina credinței adevărate. Islamul creează o legătură puternică între faptele exterioare și ceea ce este în interiorul persoanei, dorind ca întreaga comunitate să fie puternică și unită, să îndemne la tot ceea ce este bun și drept, așa cum ne spune Allah subhanahu wa ta'ala în Coranul cel Nobil:


Să se facă din voi o comunitate care să cheme la tot ceea ce este bun, să poruncească ceea ce este drept [ma'ruf] și să oprească de la ceea ce este nedrept [munkar]. Aceștia sunt cei care izbândesc.

Surat Al-'Imran 3:104


Răsplata celui care ajută la răspândirea Islamului este una deosebit de mare, așa cum spune Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam:


Un grup de oameni care se adună pentru pomenirea lui Allah este înconjurat de Îngeri care se rotesc în jurul lor ca la Tawaf; pe ei îi cuprinde Mila lui Allah. El coboară asupra lor liniștea și îi pomenește printre cei pe care îi consideră El aleși.

relatat de Muslim, Abu Dawud și Tirmidhi


Astfel, ca musulmani suntem datori să chemăm la Calea cea Dreaptă, să transmitem Adevărul, însă, doar Allah subhanahu wa ta’ala este cel care deschide oamenilor inimile pentru a primi credința, noi nu putem obliga pe nimeni să urmeze ceea ce noi urmăm, pentru că:


Nu este cu putință silire la credință! Răzvedită este deosebirea dintre calea cea dreaptă și rătăcire, iar acela care se leapădă de Taghut și crede în Allah, acela s-a prins de cea mai trainică toartă [Islamul], care nu se sparge niciodată. Și Allah este Cel care Aude totul, Atoateștiutor [Sami', Alim].

Surat Al-Baqara 2:256


Allah subhanahu wa ta’ala nu are nevoie de ajutorul nostru, ci noi avem nevoie de ajutorul Său, Preaînaltul, iar cel care își respectă datoria de a face dawa, de fapt, respectă Voința lui Allah subhanahu wa ta’ala și va fi răsplătit pentru aceasta în Ziua Judecății, urmând îndemnul pe care El, Preaînaltul, ni l-a oferit în Coranul cel Nobil:


Și dacă te vor întreba robii Mei despre Mine, [spune-le]: «Eu sunt aproape, răspund rugii celor care mă cheamă, atunci când Mă cheamă, dar și ei să-Mi răspundă să creadă în Mine. Poate că ei vor fi bine călăuziți.»

Surat Al-Baqara 2:186Inshallah să nu ezităm niciodată să facem dawa, să nu ne oprim din a ne spori cunoștințele noastre și de a fi mai buni, pentru a putea duce mai departe Cuvântul Său, Preaînaltul.Fie ca Allah subhanahu wa ta’ala să ne facă dintre cei drept-credincioși, să ne sporească știința pentru a putea să ducem mai departe Mesajul Său!Amin!


Oana Mariam avatar

Redactor Oana Mariam

  • Vizualizări 4721
  • Data publicării 30.04.2012
  • Iubitori 54
  • Timpul de citire 6 - 7 minute