Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Unde se duce sufletul persoanei decedate Printare

Ce se întâmplă atunci când o persoană moare?

Unde se duce sufletul persoanei decedate?


Profetul Mohammed ne-a lăsat o descriere lungă și detaliată a ceea ce se întâmplă atunci când o persoană moare.


Al-Bara ibn Azib, radhi Allahu anhu, a spus:


Ne îndreptam într-o zi spre Baqi (cimitirul din Medina), pentru o înmormântare; eram cu Profetul Mohammed . Când am ajuns, mormântul nu era săpat, iar Profetul s-a așezat și ne-am așezat cu toţii în jurul său. Eram atât de liniștiți și de tăcuţi ca şi cum am fi avut porumbei pe capetele noastre. El avea un băț în mână, pe care îl folosea pentru a zgâria pământul, apoi a ridicat capul și a spus de două sau trei ori:
«Cer protecția lui Allah împotriva pedepsei din mormânt!», apoi el salla Allahu aleihi wa sallam, a spus: «Atunci când un credincios se desparte de această lume şi merge către cealaltă, Îngeri cu feţe strălucitoare ca soarele vor fi coborâţi din ceruri şi se vor aşeza lângă el şi numărul lor va fi atât cât vederea poate cuprinde. Apoi, Îngerul Morţii va veni şi se va aşeza la capul său şi va spune:
"Suflet bun, ieşi pentru iertarea şi plăcerea lui Allah!"
Sufletul apare apoi ca o picătură de transpiraţie iar Îngerul îl va prinde. Atunci ceilalţi Îngeri nu îl vor lăsa în mâna lui nici cât o clipire. Îl vor lua şi îl vor pune într-un giulgiu parfumat şi îi vor da cu cel mai dulce miros al moscului de pe pământ.» Apoi ei se vor ridica cu el şi, de câte ori vor trece pe lângă un grup de Îngeri,
 • Aceştia vor întreba:

  Cine este acest suflet?

 • Îngerii vor răspunde:

  Este cutare, fiul lui cutare, folosind cele mai bune nume cu care oamenii obişnuiau să îl cheme în această lume. Apoi îl vor duce la primul cer şi vor cere ca poarta să fie deschisă pentru el. Poarta va fi deschisă şi Îngerii care stau aproape de Allah din fiecare cer vor veni şi îl vor însoţi.

 • Apoi Allah va spune:

  Înregistraţi cartea robului meu în Iliyon (cartea în care faptele celor drepţi sunt scrise), apoi luaţi-l înapoi pe pământ. I-am creat din el, Îi voi întoarce la el şi apoi Îi voi scoate iar din el.

 • Sufletul va fi întors în corpul său şi doi Îngeri vor veni la el.
 • Îl vor ridica în picioare şi îl vor întreba:

  Cine este Domnul tău?

 • El va răspunde:

  Domnul meu este Allah.

 • Apoi îl vor întreba:

  Care este religia ta?

 • El va răspunde:

  Religia mea este Islamul.

 • Apoi îl vor întreba:

  Cine a fost bărbatul trimis la voi?

 • El va răspunde:

  Mesagerul lui Allah.

 • Ei vor întreba:

  Cum de ştii toate acestea?

 • El va răspunde:

  Am citit Cartea lui Allah, am crezut în ea şi am declarat-o ca fiind adevărată.

 • Apoi, o voce de sus va spune:

  Robul meu a spus adevărul, deci, întindeţi covoare din Grădină şi deschideţi una din porţile ei pentru el!

 • Apoi, o parte din aroma parfumului acesteia va ajunge la el, mormântul său se va întinde atât cât se poate cuprinde cu privirea şi un om în haine frumoase şi parfumate va veni la el şi îi va spune:
 • Bucură-te de ceea ce te încântă, pentru că aceasta este ziua ce ţi-a fost promisă.

 • Sufletul va întreba:

  Cine eşti? Faţa ta prevesteşte bine.

 • Omul va răspunde:

  Sunt faptele tale bune.

 • Apoi sufletul va spune:

  Ya Rabby, lasă ca Ultima Oră să vină mai repede pentru a mă putea reuni cu familia şi averea mea!Atunci când un necredincios se desparte de această lume şi merge către cealaltă, Îngeri cu feţe negre vor fi coborâţi din ceruri cărând cu ei un postav din păr de animale şi se vor aşeza în jurul lui atât cât privirea poate cuprinde.

 • Îngerul Morţii va veni şi se va aşeza la capul său şi va spune:

  Suflet rău, ieşi pentru Mânia şi Furia lui Allah!

 • Apoi, sufletul se va întinde în tot corpul său şi va fi târât afară la fel cum un băţ este tras afară dintr-un caier de lână. Îngerul îl va prinde. Ceilalţi Îngeri nu îl vor lăsa în mâna lui nici cât o clipire. Îl vor lua şi îl vor înveli într-un postav de păr de animale şi un miros va ieşi din el, mai urât decât duhoarea unui cadavru de pe pământ. Se vor ridica cu el şi, de câte ori vor trece pe lângă un grup de Îngeri, aceştia vor întreba:

  Cine este acest suflet?

 • Îngerii vor răspunde:

  Este cutare, fiul lui cutare., folosind cele mai rele nume cu care oamenii obişnuiau să îl cheme în această lume. Apoi, îl vor duce la primul cer şi vor cere ca poarta să fie deschisă pentru el, dar aceasta nu se va deschide.

 • Apoi, Profetul Mohammed a recitat:
  Pentru aceia care iau semnele noastre drept mincinoase şi se întorc de la ele cu semeţie, porţile cerului nu li se vor deschide lor şi nu vor intra ei în Rai decât atunci când va intra cămila prin urechile acului. Astfel îi răsplătim Noi pe marii păcătoşi!

  Surat Al-A'raaf 7:40

 • Apoi Allah va spune:

  «Înregistraţi cartea lui în Sijin (cartea în care sunt scrise faptele celor necredincioşi) în cel mai jos pământ.»

 • Apoi, sufletul va fi aruncat jos.
 • Apoi Profetul a recitat:
  [Fiţi] drepţi în credinţa faţă de Allah, fără să-i faceţi Lui asociaţi, căci acela care-I face lui Allah asociaţi este ca şi cum ar cădea din cer şi l-ar înşfăca păsările sau l-ar arunca vântul într-un hău adânc.

  Surat Al-Hajj 22:31

 • Apoi sufletul se va întoarce în corpul său şi doi Îngeri vor veni la el şi îl vor întreba:

  Cine este Domnul tău?

 • El va răspunde:

  Vai, vai, nu ştiu!

 • Apoi îl vor întreba:

  Care este religia ta?

 • El va răspunde:

  Vai, vai, nu ştiu!

 • Apoi îl vor întreba:

  Cine a fost bărbatul trimis la voi?

 • El va răspunde:

  Vai, vai, nu ştiu!

 • Apoi, o voce de sus va spune:

  «Robul meu a minţit, deci întindeţi covoare din Foc şi deschideţi una din porţile lui pentru el!»

 • Apoi, un suflu fierbinte din Iad va veni spre el, mormântul său va fi strâmtorat astfel încât coastele lui vor fi presate şi un om cu o faţă hidoasă şi haine cu miros neplăcut va veni la el şi îi va spune:

  «Primeşte pentru ceea ce ţi-a adus dizgraţie, pentru că aceasta este ziua ce ţi-a fost promisă.»

 • Sufletul va întreba:

  Cine eşti? Faţa ta vesteşte răul.

 • El va răspunde:

  Sunt faptele tale rele.

 • Apoi, sufletul va spune:

  O, Doamne, nu lăsa Ultima Oră să vină!»


(relatat de Abu Dawud şi Ahmad, clasificat Sahih de Albani în Ahkam Al-Jana'iz)


Într-o altă versiune a acestui hadith, există unele pedepse şi orientări suplimentare în așteptarea acestei persoane.


Profetul Mohammed a spus:


Un Înger orb și surd (prin urmare, nu poate simţi milă) este trimis la astfel de persoane, luând cu el un ciocan de fier, pe care îl foloseşte pentru a lovi un munte, până când aceasta va fi făcută praf.

Profetul Mohammed a adăugat:


Îngerul loveşte atât de puternic cu ciocanul că zgomotul este auzit de toate creaturile, de la Est la Vest, excepţie făcând oamenii si djinnii. Decedatul este, astfel, redus la praf, apoi sufletul este pus înapoi în trup și corpul ia din nou forma sa și continua să sufere pedeapsa.

Trebuie să fie subliniat, așa cum au făcut mulți savanţi iluștri (aşa cum sunt Ibn Qayyim şi Ibn Abil Izz Al-Hanafi, radhi Allahu anhum) că întoarcerea sufletului în corp este doar parțială și apare în lumea intermediară numită Al-Barzakh: legătura dintre ele nu este comparabilă cu cea care a existat atunci când persoana a fost în viață în această lume. Întoarcerea sufletului nu poate fi considerată înviere cu drepturile sale depline. De fapt, legătura sufletului în Barzakh cu corpul se limitează la faptul de a auzi pe cei care pleacă de la mormânt, iar după înmormântare, să poată să răspundă la întrebările puse de către Îngeri, aleihum sallam, așa cum se menționează în hadith-ul autentic amintit mai sus.


Conținutul hadith-ului citat nu contrazice în nici un fel cele scrise în Nobilul Coran.


(Pentru detalii, a se vedea scrierile lui Ibn Qayyim si Ibn Abil Izz Al-Hanafi, radhi Allahu anhum, Shar'h Aqidat It Tahawi)


Mai mult decât atât, Al-Bara Ibn Azib, radhi Allahu anhu, în hadith-ul amintit, ca şi în pasajele din Nobilul Coran care se regăsesc în interiorul acestuia, arată precizia unei convingeri universal acceptate de către Al-Sunnah wa Jama'ah.


Această credință este exprimată de către imamul Abu Jafar At-Tahawi în acești termeni:


Noi credem în realitatea pedeapsei din mormânt pentru cei care o merită și că interogatoriul la care persoana decedată este supusă de către Munkar și Nakir (cei doi Îngeri care testează credinţa) este supusă în mormânt (cu privire la cine este Domnul său, care este Religia sa și cine este Profetul său, în conformitate cu ceea ce a fost declarat în Sunna Profetului Mohammed ) este real. Într-adevăr, mormântul poate fi o gradină din grădinile Paradisului sau șanțul din șanțurile Iadului.Allah este Cel mai Mare Savant


Gabriela Guettat avatar

Redactor Șef Gabriela Guettat

 • Vizualizări 5422
 • Data publicării 11.02.2013
 • Iubitori 27
 • Timpul de citire 9 - 10 minute