Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Unica religie adevărată şi intuşabilă Printare

Drumul cunoaşteriiLaudă lui Allah Preaînaltul, Stăpânul Lumilor, toate binecuvântările fie asupra Profetului nostru Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, cel mai sincer şi demn de încredere, asupra familiei sale, asupra companionilor săi, asupra tuturor celor care-l urmează până în Ziua Judecăţii!


Islamul este religia lui Allah subhanahu wa ta’ala, un mod de organizare a tuturor aspectelor vieţii, fiind conceput conform naturii oamenilor de către Creatorul a Tot şi a Toate, astfel, menţinându-le echilibrul nevoilor spirituale şi fizice. Allah Preaînaltul spune în Sfântul Coran:


Oare nu le ştie pe cele pe care le-a creat, cu toate că El este Binevoitor [şi] Atoateştiutor [Al-Latif, Al-Khabir]?

Surat Ak-Mulk 67:14


Caracterul divin al Islamului îi conferă acestuia demnitatea credinţei Universale, referindu-se, astfel, la faptul că Islamul este atotcuprinzător, având la bază originea sa divină.


Musulmanii trebuie să deosebească limitele sistemelor concepute de om de sistemul creat de Allah subhanahu wa ta’ala, Cel care cunoaşte cel mai bine nevoile creaţiei Sale, astfel reuşind să acopere toate necesităţile omeneşti.


Prin lansarea acestui site, avem speranţa, inshaAllah, că toată această muncă, care cuprinde această mare diversitate de articole, va aduce înţelegerea, cât mai bine, a frumoasei noastre religii.


Responsabilitatea fiecăruia este de a răspândi pretutindeni mesajul Islamului, deci propovăduitorii trebuie să transmită aceasta având un grad înalt de răbdare:


Iar acela care rabdă şi iartă, [să ştie că] acesta este dintre lucrurile înalte.

Surat Aş-Şura 42:43


Şi Noi nu am creat cerurile şi pământul, precum şi ceea ce este între ele, decât cu drept adevăr. Iar ceasul va veni, [fără îndoială]! Deci iartă-le lor, [o, Muhammed], cu frumoasă iertare!

Surat Al-Hijr 15:85


Spune:«O, robii mei cei drept-credincioşi! Fiţi cu frică de Domnul vostru! Cei care fac bine în această lume vor avea parte de bine. Pământul lui Allah este întins. Cei statornici vor primi răsplata lor fără măsură!»

Surat Az-Zumar 39:10


Să nu jure cei înzestraţi cu belşug şi cu bogăţia dintre voi că ei nu vor mai da [nimic] rudelor, sărmanilor şi celod care purced pe calea lui Allah! Ci să ierte şi să miluiască. Oare nu voiţi voi ca Allah să vă ierte vouă? Iar Allah este Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim].

Surat An-Nur 24:22


Robii celui Milostiv sunt aceia care merg pe pământ cu smerenie, iar atunci când cei neştiutori le vorbesc lor, ei le răspund:«Pace!»

Surat Al-Furqan 25:63


In șaa'a-llah dorim ca acest site să fie de un ajutor real pentru toţi cei care doresc să meargă pe Calea cea Dreaptă, fiind călăuziţi numai de lumina Coranului şi de învăţăturile Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam.Amin

Gabriela Guettat avatar

Redactor Șef Gabriela Guettat

  • Vizualizări 2170
  • Data publicării 01.12.2011
  • Iubitori 67
  • Timpul de citire 2 - 3 minute