În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

... Cu adevărat, Allah nu schimbă starea unor oameni până ce ei nu schimbă ceea ce se află în sufletele lor...

Surat Ar-Ra'd 13:11

Trebuie să acceptăm faptul că, în această lume, singurele persoane pe care le putem schimba suntem noi înşine. Aceasta este cheia prin care ne putem schimba condiţia în această lume. Nu putem controla sentimentele şi faptele celor din jurul nostru. Nu putem obliga pe nimeni să ne iubească, să ne trateze cu blândeţe, să ne respecte, nici chiar atunci când este cazul.

Nici chiar Allah Preaînaltul nu îi forţează pe cei din jurul nostru să ne iubească sau să ne accepte ca persoane. Bineînţeles că El, Preaînaltul, ar putea să facă acest lucru, Allah este Al-'Alim (Atotputernicul), însă nu aceasta este Calea Sa, pe care a ales-o pentru robii Săi dreptcredincioşi. Allah subhanahu wa ta'ala ne-a creat cu liber arbitru, cu abilitatea de a ne alege propria cale în această viaţă, iar El, Preaînaltul, nu ne va priva de toate acestea prin controlul emoţiilor celor din jurul nostru. Este adevărat că totul este scris dinainte, dar aceasta nu înseamnă că noi nu mai trebuie să facem nimic pentru a merge pe calea care ne-a fost predestinată, ci că avem puterea de a alege drumul pe care dorim să îl alegem şi că Allah Preamăreţul ştie dinainte care va fi rezultaul acţiunilor noastre.

Acest lucru se aplică şi atunci când chemăm oamenii la Islam: putem să le vorbim despre această frumoasă Religie, însă nu putem să îi forţăm să accepte Islamul. Ne putem ruga pentru ca Allah subhanahu wa ta'ala să ghideze o anumită persoană, însă, trebuie să înţelegem că numai Allah, Unicul, îi poate ghida pe oameni spre Islam, le poate deschide inimile şi le poate arăta semne care să îi conducă spre Calea Sa cea Dreaptă. Oamenii au liber arbitru, sunt înzestraţi cu voinţă, de aceea, ei pot alege să observe aceste semne sau nu, ei îşi pot alege singuri calea pe care doresc să o urmeze, iar Allah Preaînaltul nu forţează în niciun fel omul pentru ca acesta să procedeze într-un anume fel. Omul este singurul care alege ce anume doreşte să urmeze. În Coranul cel Sfânt, găsim scris:

Şi de ar fi un Coran cu care să se mute munţii sau cu care să se despice Pământul sau cu care să se facă morţii să vorbească?! Însă a lui Allah este întreaga poruncă. Şi oare nu ştiu cei care cred că Allah - dacă ar voi - i-ar călăuzi pe toţi oamenii?...

Surat Ar-Ra'd 13:31

Astfel, dacă ar dori, Allah Preaînaltul ar putea să aducă astfel de semne miraculoae, cum sunt despicarea Pământului sau mutarea munţilor din loc, aşa cum găsim în Coranul cel Glorios:

Dar de am voi, am face Noi să se coboare din cer peste ei un semn şi atunci ar rămâne gâturile lor de umilinţă.

Surat Aş-Şu'ara 26:4

Astfel, dacă ar fi dorit, Allah Cel Atotputernic ne-ar fi creat pe toţi în supunere totală încă de la început, însă nu a făcut acest lucru. De aceea, nu trebuie să îi obligăm pe cei din jurul nostru să facă un anumit lucru, cum ar fi să ne iubească sau să ne respecte, să fie blânzi şi răbdători. Aceasta este o aşteptare nerealistă, care nu se poate aplica fiinţei umane.

Şi atunci, ce putem face? Cum putem schimba totul în ceva mai bun? Tot ceea ce ar trebui să facem este să ne schimbăm pe noi înşine şi nu pe cei din jurul nostru. Acesta este secretul. Liberul nostru arbitru, propria voinţă şi putere nu se extind asupra celor din jurul nostru, dar toate acestea ne înconjoară pe noi înşine. Atunci când lăsăm deoparte dorinţele oarbe, amărăciunea, autocmpătimirea, patimile şi tot răul care ne înconjoară zilnic, atunci când ne dorim cu tot sufletul această schimbare, ca şi cum întreaga viaţă depinde numai de asta, atunci când ne îndreptăm cu inimi sincere şi pure spre ajutorul lui Allah Preaînaltul, rugându-ne Lui şi adorându-L pe El, Preamăreţul, atunci nu se poate ca ajutorul lui Allah să nu vină. El subhanahu wa ta'ala deschide noi uşi pentru noi, noi drumuri, poate nu pe cele pe care credeam că le dorim, ci altele mult mai bune decât gândisem noi înainte.

Acesta este un drum anevoios, însă nu unul imposibil. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

Iar pe aceia care luptă pentru Noi îi vom călăuizi Noi pe Căile Noastre, căci Allah este cu cei credincioşi şi cu cei care fac bine.

Surat Al-'Ankabut 29:69

Astfel, puteţi face alegeri mai bune sau cel puţin, diferite de cele de dinainte, care v-au condus pe o cale greşită. Vă puteţi trezi dimineaţa şi să încercaţi să fiţi o persoană mai bună decât aţi fost ieri. Puteţi să vă consolidaţi relaţia cu Allah Preaînaltul, rugându-vă o anumită parte din noapte, rugându-vă mai mult şi purificându-vă sufletul, studiând mai mult şi muncind din greu, iubindu-vă familia, trattând oamenii cu compasiune şi toleranţă, ajutând pe cineva care se află în suferinţă, vorbind numai adevărul chiar şi atunci când acesta este mai greu de acceptat şi fiind un exemplu viu de evlavie (taqwa).

În acelaşi timp, nu trebuie să exagerăm.Trebuie să avem momentele noastre în care ne relaxăm şi în care ne urmăm visele. Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

... Pe Allah, eu mă tem de Allah mai mult ca voi şi, dintre voi, eu sunt cel mai supus Lui, însă totuşi ţin Post şi îl întrerup, fac Rugăciuni şi stau noaptea de veghe, şi îmi iau neveste. Aşa că cel ce se depărtează de la calea mea, nu este de-al meu.

relatat de Bukhari

Trebuie să privim întotdeauna în interiorul piepturilor noastre, să observăm darurile pe care Allah subhanahu wa ta'ala le-a aşezat în propriile piepturi şi să le dezvoltăm. Trebuie să aducem ceva semnificativ, din dragoste pentru această lume.

Dacă facem aceste schimbări cu sinceritate, neaşteptând nimic în schimb, dăruind şi făcând totul de dragul şi pentru mulţumirea lui Allah, Unicul, vom observa cum şi lumea din jurul nostru se schimbă, ca răspuns la propria schimbare.

~ Fie ca Allah Preaînaltul să ne ţină pe Calea Sa cea Dreaptă şi să ne facă să fim printre cei mai buni! ~ Amin Ya Rabb!