© Revista Annisaa Romania

R 30 Elementele esențiale ale Postului ‎Stâlpii Postului

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

‎ ‎
Postul are două elemente esențiale (literal -stâlpi) ‎care trebuie împlinite, pentru a fi ‎valide și acceptate.


1. Abținerea de la faptele care întrerup Postul, de la ‎răsăritul Soarelui până la apusul lui ‎‎

Aceasta se bazează pe versetul:

‎"‎Mâncați și beți până când puteți să deosebiți firul alb de firul ‎negru, la revărsatul zorilor! Apoi ‎țineți Postul până noaptea (...)‎"‎‎‎
Surat Al-Baqara, 2:187

Este bazat, de asemenea, și pe hadith-ul relatat de Adiy ‎ibn Hatim, radhi Allahu anhu, care ‎a spus:

‎"‎Atunci când versetul:‎
«Mâncați și beți până când puteți să deosebiți firul alb de firul ‎negru»

a fost revelat, am luat o ață albă și una neagră și le-am pus sub perna ‎mea. Pe timpul nopții, m-am ‎uitat la ele să văd dacă le pot diferenția. ‎Dimineața, am fost la Mesagerul lui Allah și i-am spus despre ‎aceasta, ‎iar el a zis:‎
‎«Este negrul nopții și albul zilei.»‎"‎‎‎
(relatat de Bukhari și Muslim)


2. Intenția

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala poruncește în Nobilul Coran: ‎‎

‎"‎Și nu li s-a poruncit decât să-L adore pe Allah, cu credință ‎curată și statornică în Religia Lui.‎"‎‎‎
Surat Al-Bayyina, 98:5

Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus: ‎‎

‎"‎Acțiunile sunt judecate conform intenției din spatele lor și ‎pentru fiecare este ceea ce a ‎intenționat.‎"‎

Intenția trebuie să fie făcută înainte de Fajr, în fiecare ‎noapte a lunii Ramadan. Acest lucru ‎se bazează pe hadith-ul relatat de ‎Hafsa, radhi Allahu anha, în care Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, ‎a zis:

‎"‎Cel care nu intenționează să postească înainte de Fajr, nu va ‎posti.‎"‎ ‎
însemnând: nu va fi acceptat Postul lui. ‎‎
(relatat de Ahmad, Nasa‎ꞌi, Tirmidhi, Abu Dawud și Ibn Majah. ‎Ibn Khuzaima și Ibn Hibban l-au ‎clasificat sahih)

Pronunțarea intenției este valabilă în orice perioadă a ‎nopții. Ea nu trebuie spusă cu voce, în ‎realitate este un act al inimii, ce ‎nu implică limba. Acesta este împlinit de intenția persoanei de a ‎posti, ‎pentru a se supune lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala și pentru a căuta ‎mulțumirea Lui. Dacă cineva ‎mănâncă de suhur, cu intenția de a posti ‎și de a se apropia de Allah Preaînaltul prin abstinență, ‎înseamnă că ‎persoana și-a împlinit intenția. Dacă cineva decide că va posti în ziua ‎următoare, doar de ‎dragul lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, atunci acesta ‎a împlinit intenția, chiar dacă nu a mâncat de suhur. ‎‎

În conformitate cu mulți dintre învățați, intenția pentru un ‎Post voluntar poate fi făcută în ‎orice moment, înainte de orice masă. ‎Această opinie este bazată pe hadith-ul Aishei, radhi Allahu ‎anha: ‎‎

‎"‎Profetul a venit la noi într-o zi și a spus:‎
‎«Aveți ceva de mâncare?»‎
Noi am răspuns:‎
‎«Nu.»‎
El a zis:‎
‎«Atunci țin Post.»‎"‎‎‎
(relatat de Muslim și Abu Dawud)

Hanafi și Shafa‎ꞌi spun că intenția trebuie făcută înainte de ‎prânz (pentru Postul voluntar). ‎Opinia lui Ibn Mas‎ꞌud și a lui Ahmad ‎este aceea că intenția poate fi făcută înainte sau după ‎prânz. ‎‎


Pentru cine este Postul obligatoriu? ‎‎

Toți învățații musulmani au fost de acord că Postul este ‎obligatoriu pentru fiecare ‎musulman sănătos, adult, care nu ‎călătorește în acel moment. Cât pentru femeie, ea trebuie să nu fie ‎la ‎menstruație sau să aibă o sângerare post-natală. Cei care sunt nebuni, ‎minori, călători, femeile aflate ‎la menstruație sau cu sângerare post-‎natală, cele care alăptează de puțin timp sau gravidele, nu trebuie ‎să ‎postească.

Pentru unii dintre ei, Postul nu este obligatoriu deloc, de ‎exemplu pentru cei care sunt lipsiți ‎de facultățile mintale. În cazul ‎minorilor, părinții sunt tutorii lor și ar trebui să îi încurajeze să ‎postească. ‎Unii întrerup Postul și recuperează zilele mai târziu, în timp ‎ce alții întrerup Postul și plătesc ispășire (în ‎acest caz, nu sunt obligați ‎să recupereze zilele pierdute). Vom explica fiecare grup cu mai multe ‎detalii, ‎inshaAllah.


Postul necredinciosului și al nebunului ‎‎

Postul este un act de adorare în Islam, deci nu este ‎obligatoriu pentru cei nemusulmani. De ‎asemenea, Postul nu este ‎obligatoriu pentru nebuni, din cauza inabilității lor de a înțelege ceea ‎ce fac. ‎‎

Ali, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, a spus: ‎‎

‎"‎Creionul a fost ridicat pentru trei grupuri de oameni și ei nu ‎vor fi responsabili pentru acțiunile ‎lor: nebunul, până când devine ‎sănătos, cei care dorm, până când se trezesc, și minorii, până ‎când ‎ajung la pubertate.‎"‎‎
(relatat de Ahmad, Abu Dawud și Tirmidhi)


Postul minorilor

Pentru că minorii nu sunt obligați să postească, este mai ‎bine ca tutorii lor să îi încurajeze ‎să postească, pentru a se obișnui cu ‎Postul de la vârste fragede. Ei postesc atât cât sunt capabili, ‎apoi ‎întrerup Postul. Ar-Rabi‎ꞌa bint Ma‎ꞌudh, radhi Allahu anha, a relatat: ‎‎

‎"‎În dimineața zilei de Ashura, Mesagerul lui Allah a trimis un ‎om la reședința Ansarilor, ‎spunând:‎
‎«Cel care și-a petrecut dimineața postind, să completeze Postul său. ‎Cel care nu și-a petrecut dimineața ‎postind, să postească pentru restul ‎zilei.»‎
După ce am auzit aceasta, am postit, de asemenea și copiii noștri. ‎Mergeam la moschee și făceam ‎jucării umplute cu bumbac, pentru ‎copii. Dacă unul dintre ei începea să plângă din cauza foamei, ‎îi ‎dădeam o jucărie, să se joace până la timpul mesei.‎"‎‎‎
(relatat de Bukhari și Muslim)


Redactor
Oana Mariam