© Revista Annisaa Romania

R 30 Fapte care anuleaza postul

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

‎ ‎
Acțiunile care anulează Postul sunt de două feluri: ‎‎

a. Acțiuni care anulează Postul și este nevoie de ‎recuperarea zilei;

b. Acțiuni care anulează Postul și pe lângă necesitatea ‎recuperării zilei, este nevoie și de un ‎act de ispășire.


1. Mâncatul sau băutul în mod intenționat ‎‎

Dacă cineva mănâncă din cauza uitării, greșelii ori ‎constrângerii, el nu trebuie să recupereze ‎acea zi și nici nu necesită ‎vreun act de ispășire. Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că ‎Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus: ‎‎

‎"‎Dacă cineva uită că ține Post și mănâncă sau bea, Postul său ‎este complet; Allah a fost Cel ‎care l-a hrănit și i-a dat ceva de băut.‎"‎‎‎
(majoritatea relatatorilor)

Comentând asupra acestui fapt, Tirmidhi a spus: ‎‎

‎"‎Majoritatea savanților acționează conform acestui ‎hadith. Este opinia lui Sufyan Ath-‎Thauri, Ash-Shafa‎ꞌi, Ahmad și ‎Ishaq.‎"‎

Abu Hanifa a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a zis:

‎"‎Oricine întrerupe Postul său în luna Ramadan din cauza ‎uitării, această zi nu se recuperează și ‎nu se efectuează vreun act de ‎ispășire.‎"‎
(relatat de Ad-Daraqutni, Bayhaqi și Al-Hakim, care a spus că ‎este sahih)

Ibn Hajar a zis că lanțul său este sahih.

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a spus: ‎‎

‎"‎Allah nu va face pe nimeni din Umma mea responsabil ‎pentru ceea ce a făcut din greșeală, ‎din cauza uitării sau ‎constrângerii.‎"‎‎‎
(relatat de Ibn Majah, Al-Hakim și Tabarani)


2. A vomita intenționat

Dacă cineva vomită neintenționat, el nu trebuie să ‎recupereze Postul și nici nu necesită ‎vreun act de ispășire. Abu ‎Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, ‎a spus:

‎"‎Oricine (depășit fiind de situație) vomită, nu trebuie să ‎recupereze ziua. Oricine vomită ‎intenționat, va trebui să recupereze ‎ziua de Post.‎"‎‎‎
(relatat de Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn ‎Hibban, Ad-Daraqutni și Hakim; ‎relatatorii l-au numit sahih) ‎‎

Despre credibilitatea relatării, Al-Khattabi a spus: ‎‎

‎"‎Nu cunosc nicio diferență de opinie, printre savanți, în ‎legătură cu acest subiect. Dacă ‎cineva vomită neintenționat, el nu ‎trebuie să recupereze acea zi, în timp ce acela care vomită în ‎mod ‎intenționat, va trebui să recupereze ziua de Post.‎"‎


3. Menstruația și sângerarea postnatală ‎‎

Chiar dacă o astfel de sângerare începe înaintea apusului ‎de Soare, Postul din acea zi este ‎nul și ziua trebuie recuperată. Există ‎un consens între savanții musulmani, în acest caz.


4. Ejacularea

Ejacularea anulează Postul, chiar dacă a survenit din cauza ‎sărutului sau a îmbrățișării și ‎acea zi trebuie recuperată. Dacă ‎ejacularea a avut loc din cauza privirii sau imaginației, atunci ‎aceasta ‎este ca și un vis umed pe timpul zilei, prin urmare nu anulează Postul ‎și nu există nicio obligație ‎asupra persoanei. În mod similar, ejacularea ‎de lichid seminal nu afectează în niciun fel Postul. ‎‎


5. A mânca ceva ce nu este hrănitor, cum ar fi ‎sarea

Dacă cineva folosește o cantitate mai mare de sare, în alt ‎scop decât pentru mâncare și ea ‎ajunge în stomac, aceasta întrerupe ‎Postul, conform majorității savanților.


6. Dacă cineva care ține Post intenționează să îl ‎întrerupă, Postul nu este valid, chiar ‎dacă persoana nu a mâncat și nu ‎a băut nimic

Aceasta este din cauză că intenția este unul dintre ‎stâlpii Postului, iar dacă cineva și-a ‎schimbat intenția, prin aceasta și-a ‎anulat și Postul.


7. Persoana care mănâncă, bea sau are relații intime, ‎considerând că Soarele a apus ‎deja, sau încă nu e timpul de Fajr ‎‎

În astfel de cazuri, conform majorității savanților și a celor ‎patru școli, persoana trebuie să ‎recupereze ziua.‎
Totuși, există o diferență de opinie în acest caz. Ishaq, Dawud, Ibn ‎Hazem, Ata, Urwa, Al-Hassan Al-‎Basri și Mujahid susțin că Postul în ‎acest caz este complet și că nu trebuie recuperat mai târziu. Ei ‎se ‎bazează pe ceea ce Allah subhanahu wa ta‎ꞌala a spus în Nobilul Coran: ‎‎

‎"‎Și nu este niciun păcat pentru ceea ce săvârșiți voi din ‎greșeală, ci numai pentru ceea ce ‎inimile voastre săvârșesc cu bună ‎știință.‎"‎‎‎
Surat Al-‎ꞌAhzab, 33: 5


8. Greșeli neintenționate

Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a zis:‎
‎"‎Allah nu va face pe nimeni din Umma mea responsabil ‎pentru ceea ce a făcut din greșeală...‎"‎ ‎‎

Abd Ar-Razaq a relatat că Ma‎ꞌmar a relatat de la Al-Amash ‎că Zaid ibn Wahb a spus: ‎‎

‎"‎Când oamenii își întrerupeau Postul, pe timpul lui Omar ibn ‎Al-Khattab, am văzut un vas ‎mare, care a fost adus din casa Hafsei, din ‎care oamenii au băut. Apoi, Soarele a apărut din spatele ‎norilor și ‎acest lucru i-a mâhnit și au zis:‎
‎«Trebuie să recuperăm această zi.»‎
Omar a întrebat:‎
‎«De ce? Pe Allah, nu am comis niciun păcat.»‎"‎‎

Bukhari a relatat că Asma bint Abu Bakr, radhi Allahu ‎anha, a spus:

‎"‎Noi întrerupeam Postul în luna Ramadan, pe timpul ‎Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎când era înnorat, apoi apărea ‎Soarele din nou.‎"‎

Referitor la acest subiect, Ibn Taymiyya a spus: ‎‎

‎"‎Acest fapt arată două lucruri:

1- că nu este de preferat amânarea iftar-ului de către ‎persoana care ține Post, până nu e ‎absolut sigură de apusul Soarelui ‎și

2- nu este necesară recuperarea unei astfel de zile. ‎Dacă Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, ar fi poruncit recuperarea ‎ei, ar fi fost un lucru cunoscut de toată lumea.

S-a relatat că ei și-au întrerupt Postul (și nu a fost ‎relatat că li s-ar fi poruncit recuperarea ‎acelei zile), subliniind că nu li ‎s-a poruncit recuperarea zilei.‎"‎

Conform majorității savanților musulmani, doar a avea ‎relații intime în perioada zilei, în luna ‎Ramadan, aduce cu sine ‎necesitatea recuperării zilei de Post, precum și necesitatea unui act de ‎ispășire. ‎‎

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că:

‎"‎Un om a venit la Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, și a spus:‎
‎«Sunt distrus, o, Mesager al lui Allah!»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a întrebat:‎
‎«Ce anume te-a distrus?»‎
El a zis:‎
‎«Am avut relații intime cu soția mea, într-o zi a lunii Ramadan.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a întrebat:‎
‎«Ai posibilitatea să eliberezi un sclav?»‎
El a răspuns:‎
‎«Nu.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a întrebat:‎
‎«Este posibil să ții Post două luni consecutiv?»‎
El a răspuns:‎
‎«Nu.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a întrebat:‎
‎«Poți să hrănești șaizeci de persoane sărace?»‎
El a răspuns:‎
‎«Nu.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a zis:‎
‎«Atunci, așează-te.»‎
Un coș de curmale a fost adus Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎și i-a spus omului:‎
‎«Împarte aceasta drept sadaqa.»‎
Omul a întrebat:‎
‎«Cuiva mai sărac decât noi? Nu există nimeni în oraș mai sărac decât ‎noi!»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a râs până când molarii i s-au ‎văzut și a spus:‎
‎«Du-te și hrănește-ți familia cu ele.»‎"‎‎‎
(majoritatea relatatorilor au relatat aceasta)

Majoritatea savanților spune că atât femeia, cât și ‎bărbatul, trebuie să efectueze acte de ‎ispășire, dacă ei au intenționat ‎să aibă relații intime pe perioada unei zile, în luna Ramadan, atunci ‎când ‎ei, de fapt, au intenționat să țină Post. Dacă acest lucru se ‎întâmplă din cauza uitării, din cauza ‎constrângerii sau pentru că ei nu ‎au intenționat să țină Post, atunci nu este obligatoriu pentru ‎niciunul ‎dintre ei să efectueze vreun act de ispășire. Dacă femeia a fost obligată ‎de către soțul ei să aibă ‎relații intime cu el, atunci actul de ispășire ‎este obligatoriu numai pentru el.

Conform Ash-Shafa‎ꞌi, actul de ispășire nu este obligatoriu ‎pentru femeie în niciun caz, ‎indiferent dacă a ales sau a fost ‎constrânsă, ea trebuie doar să recupereze ziua de Post pe care ‎a ‎pierdut-o.

An-Nawawi a spus:

‎"‎Cea mai autentică opinie, în general, este că actul de ‎ispășire este obligatoriu numai ‎pentru bărbat și nu există nimic ‎pentru femeie.‎"‎

Abu Dawud a zis:

‎"‎Ahmad a fost întrebat despre cineva care a avut relații ‎intime în perioada Postului lunii ‎Ramadan:‎
‎«Există vreun act de ispășire pentru femeie?»‎
El a răspuns:‎
‎«Eu nu am auzit de niciunul.»‎"‎

În Al-Mughni este afirmat:

‎"‎Acesta se referă la faptul că Profetul, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, a poruncit bărbatului ‎care a avut relații intime cu ‎soția să elibereze un sclav. Nu a poruncit femeii să facă nimic,‎
deși era evident că ea a fost parteneră în acea relație.‎"‎ ‎‎

Conform majorității savanților, actele de ispășire trebuie ‎efectuate în ordinea menționată în ‎hadith. Primul ordin a fost ‎eliberarea unui sclav. Dacă acest lucru nu este posibil, persoana ‎trebuie să ‎țină Post două luni consecutiv. Dacă nici acest lucru nu este ‎posibil, persoana trebuie să hrănească ‎șaizeci de săraci cu aceeași ‎mâncare pe care o consumă ea în mod obișnuit, în casa ei. Persoana ‎în ‎cauză nu poate să omită niciuna dintre aceste porunci, decât atunci ‎când ea nu are posibilitatea să o ‎efectueze.

Conform Școlii Maliki și a unei relatări a lui Ahmad, ‎persoana poate să aleagă oricare dintre ‎actele de ispășire și este ‎suficient pentru ea.

Această opinie din urmă se bazează pe o relatare a lui ‎Malik ibn Juraij, sub autoritatea lui ‎Humaid ibn Abd Ar-Rahman, care a ‎relatat că Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a povestit că: ‎‎

‎"‎Un om și-a întrerupt Postul în perioada lunii Ramadan și ‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎i-a poruncit lui, ca act de ‎ispășire, să elibereze un sclav, sau să țină Post două luni consecutiv, ‎sau să ‎hrănească șaizeci de oameni săraci.‎"‎‎‎
(relatat de Muslim)

În hadith-ul precedent, cuvântul «sau» implică alegerea, ‎dar conform unora, motivul pentru ‎care a fost dat actul de ispășire a ‎fost diferit, prin urmare, persoana a putut alege, ca și în cazul ‎ispășirii ‎pentru ruperea unui jurământ.‎Ash-Shaukani a spus:

‎"‎În diferitele relatări, există dovezi că actul de ispășire ‎trebuie efectuat în ordine sau la ‎alegere. Dar cei care au relatat că ‎trebuie efectuat în ordine sunt în număr mai mare.‎
Al-Muhallab și Al-Qurtubi au combinat relatările și au spus că ‎întâmplarea ca cineva să-și fi întrerupt ‎Postul a avut loc de mai multe ‎ori.‎"‎

Al-Hafidh a zis:

‎"‎Acest lucru nu este corect. A fost o singură întâmplare, ‎deci esența problemei este că ‎nu s-a întâmplat decât o singură dată. ‎Unii au combinat relatările și au spus că este de preferat ‎urmarea ‎ordinii, dar persoana poate alege. Alții au zis invers.‎"‎

Oricine are relații intime cu soția, pe timpul zilei, în luna ‎Ramadan și, înainte să efectueze ‎actul de ispășire, are în altă zi relație ‎intimă cu soția lui, trebuie să efectueze un singur act de ‎ispășire, ‎conform unei relatări a lui Ahmad și conform Școlii Hanafi. Aceasta se ‎datorează faptului că ‎există o singură pedeapsă pentru faptele care se ‎repetă, iar dacă ispășirea pedepsei nu s-a efectuat ‎încă, toate faptele ‎sunt luate la un loc.

Conform Școlii Maliki, Ash-Shafa‎ꞌi și Ahmad, persoana ‎trebuie să efectueze actul de ispășire ‎de două ori, deoarece fiecare zi a ‎lunii Ramadan este un act de adorare separat de celelalte. ‎Dacă ‎ispășirea este obligatorie, deoarece persoana și-a anulat Postul voit, ‎actele separate nu se pot ‎combina într-un singur act.

Toți savanții sunt de acord că, dacă persoana a intenționat ‎să aibă relații intime în timpul ‎zilei, în luna Ramadan, și a efectuat un ‎act de ispășire, apoi a avut o altă relație intimă într-o altă zi a ‎lunii, ‎atunci pentru ea devine obligatoriu un alt act de ispășire. În mod ‎similar, ei sunt de acord că, dacă ‎cineva are relații intime de două ori ‎pe zi și nu a efectuat actul de ispășire pentru primul act intim, ‎atunci ‎este nevoie ca el să efectueze un singur act de ispășire. Dacă el a ‎efectuat actul de ispășire ‎pentru primul act intim, atunci nu mai este ‎nevoie să efectueze actul de ispășire pentru al doilea, ‎conform ‎majorității savanților.

Ahmad a spus că într-un astfel de caz, el trebuie să ‎efectueze două acte de ispășire. ‎‎


Redactor
Oana Mariam