© Revista Annisaa Romania

R 30 Fapte permise‎ in timpul postului

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

‎ ‎
Următoarele fapte sunt permise pentru o persoană ‎care ține Post:


1. A turna apă pe sine, sau a se scufunda în apă ‎‎

Abu Bakr ibn Abd Ar-Rahman a relatat de la mai mulți ‎companioni, radhi Allahu anhum: ‎‎

‎"‎L-am văzut pe Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, turnându-și apă pe cap, ‎atunci când, din cauza Postului, îi era ‎sete sau foarte cald.‎"‎‎‎
(relatat de Ahmad, Malik și Abu Dawud, cu un lanț sahih) ‎‎

În cele două Sahih de Bukhari și Muslim, este relatat ‎de la Aisha, radhi Allahu anha, ‎că:

‎"‎Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, se trezea ‎dimineața, în ziua de Post și ‎făcea ghusl. Dacă în timp ce se îmbăia, ‎înghițea apă neintenționat, Postul său rămânea valid.‎"‎ ‎‎


2. A aplica kohl sau picături de ochi, sau orice ‎altceva pentru ochi

Aceste acte sunt permise, chiar dacă un pic de gust se ‎poate simți pe gât, deoarece nu ‎există cale directă de la ochi la ‎stomac.

Anas, radhi Allahu anhu, a relatat că el își punea kohl la ‎ochi, în timp ce postea. Aceasta ‎este opinia Școlii Shafa‎ꞌi. Ibn Al-‎Mundhir a relatat aceeași opinie de la Ata, Al-Hassan, An-Nakha‎ꞌi, Al-‎‎Auza‎ꞌi, Abu Hanifa, Abu Thaur. Acesta a fost relatat și de următorii ‎companioni: Ibn Omar, Anas și Ibn ‎Abu ‎ꞌAufa, radhi Allahu anhum. ‎Conform lui Tirmidhi, nimic autentic nu a fost relatat de la ‎Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, referitor la această ‎chestiune.


3. Sărutul este permis, dar este mai bine să îl evităm ‎‎

S-a relatat că Aisha, radhi Allahu anha, a spus: ‎‎

‎"‎Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, săruta și ‎îmbrățișa atunci când postea, ‎pentru că el a avut cel mai mare control ‎asupra dorințelor sale.‎"‎

Omar, radhi Allahu anhu, a zis:

‎"‎Am fost emoționat, odată, și mi-am sărutat soția, atunci ‎când țineam Post. Am plecat la ‎Profet,‎
salla Allahu aleihi wa sallam, și i-am spus:‎
‎«Azi am făcut un lucru groaznic, mi-am sărutat soția în timp ce țineam ‎Post.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a zis:‎
‎«Ce crezi despre clătirea gurii în timpul Postului?»‎
Am spus:‎
‎«Nu este nimic rău în aceasta.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a zis:‎
‎«Atunci, despre ce este vorba?»‎"‎

Ibn Mundhir, radhi Allahu anhu, a spus:

‎"‎Omar, Ibn Abbas, Abu Huraira, Aisha, Ata, Ash-Shabi, ‎Al-Hassan, Ahmad și Ishaq ‎permit sărutul. Școlile Hanafi și Shafa‎ꞌi ‎spun că sărutul este nerecomandat, în cazul în care acesta incită ‎la ‎dorințe și chiar dacă acest lucru nu se întâmplă, este mai bine să îl ‎evităm.‎"‎

Nu există nicio diferență între un om bătrân sau unul ‎tânăr, în această chestiune. Problema ‎este dacă sărutul excită ‎dorințele sau nu. Dacă da, atunci este nerecomandat, dacă nu, nu ‎este ‎nerecomandat, dar este cel mai bine să îl evităm. Nu contează dacă e ‎vorba despre sărutul pe ‎obraz sau pe gură. Atingerea cu mâna sau ‎îmbrățișarea urmează aceleași reguli.


4. Injecţiile

Injecţiile care nu hrănesc persoana nu întrerup Postul. ‎‎


5. Drenarea sângelui

Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, i se extrăgea ‎sângele cu ventuze, în timp ce postea. ‎Cu toate astea, dacă acest lucru ‎slăbește persoana care ține Post, este nerecomandat.

Thabit Al-Bunani l-a întrebat pe Anas, radhi Allahu anhu: ‎‎

‎"‎«A fost nerecomandată folosirea ventuzelor, pentru ‎persoana care postea în timpul ‎Profetului, salla Allahu aleihi wa ‎sallam?»‎
El a răspuns:‎
‎«Nu, nu a fost, cu excepția cazului în care acest lucru slăbea ‎persoana.»‎"‎‎‎
(relatat de Bukhari)


6. Clătirea nasului și a gurii

Aceste acte sunt permise în general, dar este ‎nerecomandată exagerarea lor (a folosi prea ‎multă apă la clătirea gurii ‎sau a nasului, ca ea să intre pe cavități în adâncime, în timpul ‎Postului). ‎‎

Laqit ibn Sabra, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, a spus: ‎‎

‎"‎Exagerați atunci când vă clătiți nasul, exceptând cazul când ‎sunteți în Post.‎"‎‎‎
(relatat de Nasa‎ꞌi, Abu Dawud, Tirmidhi și Ibn Majah. Tirmidhi ‎l-a clasificat hasan sahih) ‎‎

Savanții consideră nerecomandată folosirea picăturilor ‎nazale pentru persoana care ține ‎Post, deoarece ei sunt de părere că ‎acestea întrerup Postul. Există un hadith care susține opinia ‎lor. ‎‎

Ibn Qudama însumează diferitele opinii referitoare la acest ‎subiect:

‎"‎Dacă în timpul gargarei sau a clătirii nasului, în scopul ‎purificării (pentru Rugăciune), apa ‎ajunge în gât în mod neintenționat ‎și aceasta nu se datorează exagerării, nu este o problemă. Acest ‎lucru ‎este conform lui Al-Auza‎ꞌi, Ishaq și o afirmație a lui Ash-Shafa‎ꞌi, ‎relatată de la Ibn Abbas, radhi ‎Allahu anhu. Malik și Abu Hanifa ‎susțin că aceasta întrerupe Postul, deoarece apa ajunge în ‎stomac. ‎Dacă persoana a fost conștientă de Postul său, ea întrerupe Postul, ‎pentru că e ca și cum ar fi ‎băut în mod intenționat. Prima opinie este ‎mai puternică, deoarece apa a ajuns în gât fără intenție ‎sau ‎exagerare. Aceasta este ca și cum o muscă ar intra în gură, apoi pe ‎gât, diferențiindu-l de un act ‎intenționat.‎"‎


7. Lucruri de care nu ne putem proteja, cum ar fi ‎înghițirea salivei, praful de pe drum, de ‎la făina cernută și altele, ‎toate fiind neglijabile

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus:

‎"‎Nu este problemă degustarea alimentelor lichide sau a ‎ceva dorit spre cumpărare.‎"‎ ‎‎

Al-Hassan obișnuia să mestece nucile pentru nepotul său, ‎în timp ce ținea Post. Ibrahim, de ‎asemenea, a permis acest lucru. ‎‎

Guma de mestecat este neplăcută (nerecomandată), ‎deoarece se poate rupe în bucăți. ‎Printre cei care susțin acest lucru ‎sunt Ash-Sha‎ꞌbi, An-Nakha‎ꞌi, Școala Hanafi, Shafa‎ꞌi și ‎Hanbali. ‎‎

Aisha, radhi Allahu anha, și Ata permit mestecatul, atâta ‎timp cât nimic nu ajunge în ‎stomac, la fel cum ar fi punerea ‎pietricelelor în gura cuiva, pentru ca acestea să nu se spargă în ‎bucăți. ‎Dacă o bucățică se sparge și intră în stomac, aceasta rupe Postul. ‎‎

Ibn Taymiyya a spus:

‎"‎Mirosul de parfum nu dăunează Postului.‎"‎ ‎‎

Mai pe larg despre acest subiect, el a zis:

‎"‎Cu privire la kohl, injecții, picături în uretră, clisme în ‎scopuri medicale, tratamentele ‎pentru leziunile creierului și ale ‎stomacului, există anumite dispute între savanți. Unii spun că ‎niciunul ‎dintre acestea nu întrerupe Postul, alții că toate, cu excepția kohl-ului, ‎ar rupe Postul, sau că ‎toate, cu excepția picăturilor, rup Postul, ori că ‎picăturile și kohl-ul nu rup Postul, dar restul o fac.‎"‎ ‎‎

Ibn Taymiyya a continuat:

‎"‎În această chestiune, de preferat este prima opinie. ‎Concluzia principală este că niciuna ‎dintre acestea nu întrerupe ‎Postul. Postul este parte a Religiei Islamice și atât laicii, cât și cei ‎bine ‎cunoscători, trebuie să aibă în vedere acest lucru. Dacă faptele ‎precedente ar fi fost interzise de ‎Allah subhanahu wa ta‎ꞌala și de ‎Mesagerul Său, salla Allahu aleihi wa sallam, pentru persoana ‎care ‎postește, deoarece acestea ar strica Postul, ar fi fost obligatoriu ‎pentru Mesagerul lui Allah, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, să îl ‎evidențieze. Dacă el, salla Allahu aleihi wa sallam, ar fi făcut ‎aceasta, ‎companionii săi, radhi Allahu anhum, ar fi știut și ar fi transmis mai ‎departe celorlalți ‎musulmani. Din moment ce nu a fost relatat de la ‎Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, nici ‎în hadith ‎autentic sau slab, nici în mursal sau musnad, atunci aceste acte nu ‎anulează Postul.‎"‎ ‎‎

De asemenea, a mai spus:

‎"‎Dacă decizia ar fi fost una care să afecteze pe toată ‎lumea, sau viața de zi cu zi, atunci ‎Profetul Mohammed, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, ar fi clarificat acest lucru pentru toată lumea. ‎Este ‎bine cunoscut faptul că kohl-ul a fost de uz comun, ca și uleiurile, ‎bakhur-ul și parfumul. Dacă ‎acestea ar întrerupe Postul, Profetul, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, le-ar fi menționat alături de ‎celelalte ‎lucruri care îl întrerup. Din moment ce el, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, nu a făcut-o, ele fac ‎parte din categoria parfumurilor, bakhur-‎ului și a culorilor. Pe cale nazală, bakhur-ul intră în cap și ajunge ‎în ‎corp. Culorile (kohl) sau uleiurile sunt absorbite de piele și corpul este ‎reîmprospătat; la fel și în cazul ‎parfumurilor. Din moment ce acestea ‎nu au fost explicit interzise pentru persoana care postește, arată ‎că ‎folosirea lor este permisă ca și kohl-ul.

În perioada Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, musulmanii se răneau în ‎timpul Jihad-ului, sau în altfel de ‎moduri, suferind, uneori, răni la stomac sau la scalp. Dacă acest ‎lucru ‎ar fi întrerupt Postul lor, el ar fi fost clarificat de către Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa ‎sallam. Câtă vreme aceasta nu a ‎fost interzisă pentru persoana care postește, ea nu va trebui să-‎și ‎întrerupă Postul.‎"‎

Ibn Taymiyya a continuat:

‎"‎Nimeni nu mănâncă kohl și nimeni nu-l înghite ‎intenționat, ca să intre în stomac, nici prin ‎nas, nici prin gură. ‎Clismele, de asemenea, nu întrerup Postul, chiar dacă ele ajută ‎organismul să ‎elibereze ceea ce se află în intestine și aceasta fără să ‎ajungă în stomac. Orice medicament care ajută la ‎tratarea bolilor de ‎stomac sau a rănilor de la cap (care se iau pe cale orală) nu sunt ‎considerate similare ‎cu mâncarea. Allah subhanahu wa ta‎ꞌala a spus ‎în Nobilul Coran:

‎"‎O, voi cei care credeți, v-a fost statornicit vouă Postul [As-‎Siyam], așa cum le-a fost prescris și ‎celor dinaintea voastră.‎"‎‎‎
Surat Al-Baqara, 2:183

Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a zis:

‎"‎Postul este un scut și, cu adevărat, Sheitan curge prin vene, ‎asemeni sângelui (care curge ‎prin corp). Ar trebui să-i oprești curgerea, ‎prin înfometare și Post. Pentru a mări apropierea de Allah, ‎persoana ‎care postește nu trebuie să mănânce sau să bea ceva, pentru că ‎mâncarea sau băutura fac ‎ca venele să se umple cu sângele prin care ‎Sheitan circulă (prin întregul corp). Prin mâncare și băutură, ‎acest fapt ‎devine mai ușor pentru Sheitan decât prin clismă, kohl sau ‎medicamente aplicate prin ‎organele genitale, sau cele utilizate pentru ‎a trata bolile de stomac sau de creier.‎"‎


8. Persoana care ține Post poate mânca, bea și avea ‎relații intime până la Fajr ‎‎

Dacă cel care ține Post are mâncare în gură, atunci când ‎intră timpul de Fajr, trebuie să o ‎scuipe, iar dacă este cu soția lui, ‎trebuie să se oprească imediat. Dacă va face astfel, Postul său va ‎fi ‎acceptat, însă, dacă va continua, el își anulează Postul. Bukhari și ‎Muslim au relatat de la Aisha, radhi ‎Allahu anha, că Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

‎"‎Bilal face chemarea la Rugăciune încă din noapte, așadar, ‎mănâncă și bea până când Ibn ‎Umm Maktum face Adhan-ul.‎"‎ ‎‎


9. Este permis pentru o persoană care ține Post să se ‎trezească în stare de impuritate ‎majoră (nu este necesară efectuarea ‎ghusl-ului, înainte de Fajr)

Un hadith relatat de la Aisha, radhi Allahu anha, cu ‎referire la acest lucru, a fost deja ‎menționat.


10. Femeia aflată la menstruație sau sângerarea ‎postnatală

Dacă sângerarea de la menstruație sau sângerarea post-‎natală se oprește în timpul nopții, ‎ea poate să întârzie ghusl-ul până ‎dimineața și apoi să țină Post, dar trebuie să facă ghusl înainte ‎de ‎Rugăciunea de Fajr.
Redactor Șef Adjunct
Gabriela Gharabli