© Revista Annisaa Romania

R 30 Itikaf - Fiqh Sunna

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

‎ ‎
Semnificația Itikaf-ului

Itikaf-ul reprezintă izolarea totală, abținerea de la ‎lucruri inutile, rele sau bune. ‎‎

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala a spus în Nobilul Coran: ‎‎

‎"‎Ce sunt aceste chipuri la care voi vă închinați?‎"‎‎‎
Surat Al-‎ꞌAnbiya‎ꞌ, 21:52

însemnând: la ceea ce ei s-au dedicat pentru adorare. ‎‎

Ceea ce se înțelege de aici este că Itikaf-ul înseamnă ‎izolare în moschee, cu intenția de a fi ‎cât mai aproape de Allah ‎Preaînaltul.


Legitimitatea Itikaf-ului

Toți savanții musulmani sunt de acord cu legitimitatea lui. ‎‎

‎"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, făcea Itikaf pentru ‎zece zile, în fiecare lună Ramadan. ‎În anul în care a murit, el, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a făcut Itikaf timp de 20 de zile.‎"‎‎‎
(relatat de Bukhari, Abu Dawud și Ibn Majah) ‎‎

Companionii și soțiile Profetului Mohammed, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, făceau Itikaf ‎împreună cu el și au continuat să facă ‎astfel și după moartea lui. Chiar dacă Itikaf-ul este un act de ‎evlavie, ‎care apropie de Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, nu există niciun hadith cu ‎privire la meritele sale. ‎‎

Abu Dawud a spus:

‎"‎L-am întrebat pe Ahmad:‎

‎«Cunoști ceva despre virtuțile Itikaf-ului?»

El a răspuns:

«Nu, cu excepția câtorva relatări slabe.»‎"‎


Tipuri de Itikaf

Itikaf-ul este de două tipuri:

● sunna și

● obligatoriu.

Itikaf-ul sunnaeste acela prin care musulmanul ‎încearcă să se apropie cât mai mult de ‎Allah Preaînaltul, astfel urmând ‎faptele Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, în special ‎în ‎ultimele zece zile ale lunii Ramadan.

Itikaf-ul obligatoriueste acela pe care persoana însăși ‎și l-a făcut obligatoriu. De ‎exemplu, printr-un jurământ:

‎"‎Trebuie să fac Itikaf, pentru Allah subhanahu wa ‎ta‎ꞌala.‎"‎

sau printr-un jurământ condiționat:

‎"‎Dacă Allah Preaînaltul mă va vindeca, va trebui să fac ‎Itikaf.‎"‎

În SahihBukhari este relatat că:

‎"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Oricine face un jurământ de supunere față de Allah, trebuie să se ‎supună Lui.»‎
Omar a zis:‎
‎«O, Mesager al lui Allah, eu am jurat să fac Itikaf o noapte, în ‎moscheea de la Mecca.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Împlinește-ți jurământul.»‎"‎


Durata Itikaf-ului

Itikaf-ul obligatoriuse face pe perioada pe cât a fost ‎făcut jurământul. Dacă cineva a ‎jurat că va face Itikaf o zi, sau mai ‎mult, atunci el trebuie să facă Itikaf în acea perioadă.‎
Itikaf-ul mustahab sau sunna nu are limită de timp specifică. El poate ‎fi efectuat cu intenția de izolare în ‎moschee, pentru o perioadă mai ‎scurtă sau mai lungă de timp. Răsplata va fi în funcție de ‎perioada ‎petrecută în moschee. Dacă cineva părăsește moscheea, apoi se ‎întoarce, trebuie să-și ‎reînnoiască intenția de a face Itikaf. ‎‎
‎‎
Ya‎ꞌla ibn Umaya a zis:

‎"‎«M-am izolat în moschee pentru Itikaf, o perioadă de ‎timp.»‎
Ata i-a spus:‎
‎«Acesta este Itikaf, atâta timp cât te-ai izolat în moschee. Dacă tu ai ‎stat în moschee cu bună intenție, ‎atunci este Itikaf, altfel, nu.»‎"‎ ‎‎

Cel care efectuează Itikaf-ul neobligatoriu, poate să-l ‎întrerupă oricând, chiar înainte de ‎expirarea perioadei pentru care a ‎avut intenția să stea.

Aisha, radhi Allahu anha, a relatat că:

‎"‎Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, a ‎intenționat să facă Itikaf, s-a rugat de ‎Fajr și apoi a început Itikaf-ul. ‎Odată, a vrut să facă Itikaf în ultimele zece zile ale lunii Ramadan și ‎a ‎poruncit să i se așeze cortul.‎
Aisha, radhi Allahu anha, a continuat:‎
‎«Când am văzut aceasta, am poruncit ca și cortul meu să fie așezat, iar ‎câteva dintre soțiile Profetului, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, au făcut ‎același lucru. Atunci când el, salla Allahu aleihi wa sallam, s-a rugat ‎de ‎Fajr, văzând toate corturile, a întrebat:‎
‎‎"‎Ce este asta?‎"‎‎
Ei i-au răspuns:‎
‎‎"‎Căutăm supunerea față de Allah și față de Mesagerul Său.‎"‎‎
Apoi, el a poruncit ca, atât cortul său, cât și a soțiilor sale, să fie ‎desfăcute, amânându-și Itikaf-‎
ul pentru primele zece zile ale lunii Shawwal.»‎"‎

Faptul că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a poruncit ‎ca să fie desfăcute corturile ‎soțiilor și le-a cerut să abandoneze Itikaf-‎ul, după ce ele au făcut intenția pentru acesta, arată că ele au ‎renunțat ‎la Itikaf, după începerea lui.‎ ‎Acest hadith, de asemenea, arată că un bărbat poate să interzică soției ‎sale să continue Itikaf-ul, dacă ‎ea nu a cerut permisiunea lui pentru ‎acesta.

Există o diferență de opinii, în ceea ce privește cazul în ‎care un bărbat acordă permisiunea ‎soției să facă Itikaf, apoi și-o ‎retrage. Conform lui Ash-Shafa‎ꞌi, Ahmad și Abu Dawud, acest lucru ‎este ‎permis soțului, iar în acest caz soția lui trebuie să renunțe la Itikaf. ‎‎


Condițiile Itikaf-ului

Persoana care dorește să facă Itikaf trebuie să fie ‎musulman adult, cu discernământ, ‎perfect curățat de impuritățile ‎majore (janaba) și de menstruație sau de sângerarea post-natală. ‎Itikaf-ul ‎nu este acceptat pentru un necredincios, pentru un tânăr fără ‎discernământ, pentru o persoană aflată în ‎stare de impuritate majoră, ‎sau pentru femeile aflate la menstruație sau cu sângerare post-‎natală. ‎‎


Stâlpii Itikaf-ului

Dacă o persoană nu se află în moschee sau nu se izolează ‎cu intenția mulțumirii lui Allah ‎Preaînaltul, acesta nu este Itikaf. ‎‎

Intenția este obligatorie, fapt dovedit de cuvintele lui ‎Allah subhanahu wa ta‎ꞌala: ‎‎

‎"‎Și nu li s-a poruncit decât să-L adore pe Allah, cu credință ‎curată și statornică în Religia Lui,‎"‎‎‎
Surat Al-Bayyina, 98:5

Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus: ‎‎

‎"‎Toate faptele stau în intenție și fiecare persoană va primi ‎după ceea ce a intenționat.‎"‎ ‎‎

Cu siguranță, Itikaf-ul se efectuează în moschee, după cum ‎Allah subhanahu wa ta‎ꞌala ‎spune:

‎"‎Și nu vă împreunați cu ele, în timp ce stați retrași în ‎moschei!‎"‎‎‎
Surat Al-Baqara, 2:187

Acest verset dovedește faptul că dacă ar fi fost potrivită ‎efectuarea Itikaf-ului altundeva, ‎Allah subhanahu wa ta‎ꞌala ar fi permis ‎unui bărbat să facă Itikaf-ul împreună cu soția lui. Atât timp cât ‎un ‎astfel de lucru va anula Itikaf-ul, indiferent unde este făcut, este clar că ‎Itikaf-ul trebuie efectuat în ‎moschee.


Opiniile juriștilor Fiqh, cu privire la moscheile în care ‎trebuie efectuat Itikaf-‎ul

Există o diferență de opinie între juriști, cu privire la ‎moscheile care sunt acceptate pentru ‎efectuarea Itikaf-ului.‎ Conform lui Abu Hanifa, Ahmad, Ishaq și Abu Thaur, Itikaf-ul este valid ‎în orice moschee în care se ‎efectuează cele cinci Rugăciuni zilnice și ‎are o comunitate. Aceasta se bazează pe un hadith în care ‎Profetul, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

‎"‎Fiecare moschee care are un muadhan și un imam, este ‎acceptată pentru Itikaf.‎"‎

Aceasta a fost relatat de Ad-Daraqutni, dar hadith-ul este ‎mursal și slab, nu poate fi utilizat ‎ca o dovadă.

Malik, Ash-Shafa‎ꞌi și Abu Dawud au spus că orice moschee ‎este acceptată, deoarece nu ‎există nicio dovadă care să o ‎restricționeze.

Școala Shafa‎ꞌi spune că este mai bine a se efectua Itikaf-ul ‎într-o moschee cu o ‎comunitate, așa cum Profetul, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, a făcut Itikaf într-o astfel de moschee, ‎pentru că aici ‎numărul celor care se roagă este mai mare.

Dacă perioada Itikaf-ului se suprapune cu timpul pentru ‎Rugăciunea de vineri, atunci ‎persoana trebuie să o efectueze în ‎moschee, alături de comunitate, pentru a nu pierde ‎aceasta. ‎‎

Cel care efectuează Itikaf-ul poate să facă chemarea la ‎Rugăciune, dacă locul de unde se ‎face aceasta este în ușa sau în curtea ‎interioară a moscheii. El poate, de asemenea, să urce pe ‎acoperișul ‎moscheii, deoarece toate aceste locuri se consideră parte a acesteia. ‎Dacă locul de unde se ‎face chemarea la Rugăciune este în afara ‎moscheii, iar cel care face Itikaf (mu‎ꞌtakif) face chemarea la ‎Rugăciune ‎din acel loc, atunci el și-a anulat Itikaf-ul.

Curtea exterioară a moscheii este considerată ca fiind ‎parte a acesteia, conform Școlii ‎Hanafi și Shafa‎ꞌi și conform unei ‎relatări de-a lui Ahmad, însă, conform Școlii Maliki și altei ‎relatări, ‎aceasta nu face parte din moschee, iar mu‎ꞌtakif-ul nu ar trebui să ‎meargă acolo.

Majoritatea savanților spun că nu este corect ca o femeie ‎să facă Itikaf în ‎"‎moscheea‎"‎ din ‎casa ei (locul special, unde ea își face ‎Rugăciunile), deoarece moscheea din casa ei nu intră în ‎categoria ‎moscheilor și poate fi vândută. Nu există diferență de opinie în acest ‎sens. Soțiile Profetului, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, efectuau Itikaf-ul ‎în Moscheea An-Nabawi (Moscheea Profetului). ‎‎


Începutul și sfârșitul Itikaf-ului

S-a arătat mai înainte că Itikaf-ul voluntar nu are o ‎perioadă de timp specifică. Atunci când ‎cineva intră în moschee, cu ‎intenția de apropiere de Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, izolându-se, se ‎va ‎considera Itikaf pentru el, până la părăsirea moscheii. Dacă el ‎intenționează să facă Itikaf în ‎perioada ultimelor zece zile ale lunii ‎Ramadan, ar trebui să îl înceapă înainte de apusul ‎Soarelui. ‎‎

Bukhari a relatat de la Abu Sa‎ꞌid, radhi Allahu anhu, că: ‎‎

‎"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Cine face Itikaf cu mine, să o facă în ultimele zece.»‎"‎

Zece se referă la ultimele zece nopți, care încep în noaptea ‎de 20 sau 21.

În ceea ce privește afirmația că:

‎"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, atunci când a ‎dorit să facă Itikaf se ruga de Fajr, ‎apoi mergea în locul unde făcea ‎Itikaf.‎"‎, aceasta înseamnă că intra în locul pregătit pentru ‎izolarea ‎sa, din interiorul moscheii, dar timpul efectiv de când a intrat pentru ‎Itikaf în moschee era de la ‎începutul nopții.‎

Conform lui Abu Hanifa și Ash-Shafa‎ꞌi, oricine efectuează Itikaf în ‎ultimele zece zile ale lunii Ramadan, ‎trebuie să părăsească moscheea ‎după apusul Soarelui, în ultima zi a lunii. ‎

Malik și Ahmad au spus că este acceptabil ca persoana să ‎plece după apusul Soarelui, dar ‎este de preferat să rămână în moschee ‎până la Rugăciunea de Aid.

Al-‎ꞌAthram a relatat de la Abu Ayyub, radhi Allahu anhu, ‎că:

‎"‎Abu Qulabah ar fi rămas în moschee, în noaptea de ‎dinaintea Rugăciunii de Aid și ar fi ‎mers la Rugăciunea de Aid. În ‎perioada Itikaf-ului său, nu avea nici hasira, nici covor de Rugăciune, ‎pe ‎care să stea, ci stătea ca ceilalți oameni.‎"‎

Abu Ayyub, radhi Allahu anhu, a zis:

‎"‎Am venit la el în ziua de Aid și în poala lui stătea ‎Juwayriya Muzinah. Am crezut că este ‎una dintre fiicele sale, dar a ‎fost o sclavă pe care el a eliberat-o și apoi a venit la Rugăciunea de ‎Aid. ‎"‎ ‎‎

Ibrahim a spus:

‎"‎Se prefera ca cel care făcea Itikaf în perioada ultimelor ‎zece zile ale lunii Ramadan să ‎stea în moschee în noaptea de Aid, ‎apoi să participe la Rugăciunea de Aid, de la ‎moschee.‎"‎ ‎‎

Dacă cineva a făcut jurământ pentru a face Itikaf o zi sau o ‎perioadă specifică de zile, ‎trebuie să înceapă Itikaf-ul lui înainte de ‎răsăritul Soarelui și să termine când nu se mai observă ‎lumina ‎Soarelui, indiferent dacă este în timpul lunii Ramadan sau în altă ‎perioadă.

Dacă el a făcut jurământul pentru o noapte sau un număr ‎specific de nopți, trebuie să ‎înceapă Itikaf-ul înainte de apusul total al ‎Soarelui și poate să părăsească Itikaf-ul atunci când este ‎evident ‎răsăritul Soarelui.

Ibn Hazem a spus:

‎"‎Noaptea începe la apusul Soarelui și se sfârșește la ‎ivirea zorilor. Ziua începe la ivirea ‎zorilor și se sfârșește cu apusul total ‎al Soarelui. Aceasta nu este o condiție pentru nimeni, decât ‎dacă ‎cineva dorește sau intenționează să-l îndeplinească. Dacă cineva jură ‎sau vrea să facă Itikaf ‎voluntar pentru o lună, el ar trebui să înceapă ‎cu prima noapte a lunii. Ar trebui să intre în moschee ‎înainte de ‎apusul complet al Soarelui și să părăsească moscheea după apusul ‎complet al Soarelui, în ‎ultima zi a lunii, indiferent dacă este în luna ‎Ramadan sau nu.‎"


Recomandat și de evitat în perioada Itikaf-ului ‎‎

Este de preferat, pentru cel care face Itikaf, să efectueze ‎cât mai multe acte de adorare, să ‎facă cât mai multe Rugăciuni ‎voluntare, să recite Coranul, slăvindu-L și lăudându-L pe Allah ‎subhanahu ‎wa ta‎ꞌala, proclamând Unicitatea și Măreția Sa, cerându-I ‎iertare, transmițând salutările sale asupra ‎Profetului, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, și să facă dua; toate acestea conducând la apropierea de ‎Allah ‎subhanahu wa ta‎ꞌala. Printre aceste fapte de adorare se numără ‎citirea și studierea cărților de Tăfsir, de ‎ahadith, cărți despre viața ‎Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, de Jurisprudență ‎Islamică ‎și altele.

De asemenea, este de preferat a se ridica un cort mic, în ‎curtea moscheii, așa cum a făcut ‎Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam.

Persoana care face Itikaf nu trebuie să se implice în ‎problemele care nu o privesc. ‎‎

Tirmidhi și Ibn Majah au înregistrat sub autoritatea lui Abu ‎Basra că Profetul, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, a spus:

‎"‎Dovada de respect a omului față de Islam este că lasă de-o ‎parte ceea ce nu-l ‎privește.‎"‎

Este, totuși, de evitat ca o persoană să creadă că se poate ‎apropia mai mult de Allah ‎subhanahu wa ta‎ꞌala, dacă nu vorbește. ‎‎

Bukhari, Abu Dawud și Ibn Majah au înregistrat de la Ibn ‎Abbas, radhi Allahu anhu, că: ‎‎

‎"‎În timp ce Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, ținea o ‎predică, a văzut un om stând în ‎picioare și a întrebat despre el. ‎Oamenii au răspuns:‎
‎«El este Abu Israel. El a jurat că va sta în picioare și nu se va așeza, nu ‎va vorbi și va ține Post.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Porunciți-i să vorbească, să meargă să se așeze la umbră și să-și ‎termine Postul.»‎"‎

Abu Dawud a relatat de la Ali, radhi Allahu anhu, că: ‎‎

‎"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a zis:‎
‎«Nu există orfan după vârsta maturității și ne-vorbitor peste zi, până la ‎căderea nopții.»‎"‎


Postul în timpul Itikaf-ului

Este bine pentru cel care efectuează Itikaf să țină Post, ‎însă nu este obligatoriu pentru el. ‎‎

Bukhari a relatat de la Ibn Omar că Omar, radhi Allahu ‎anhum, a spus:

‎"‎«O, Mesager al lui Allah, în perioada Jahiliyyei am jurat să ‎fac Itikaf o noapte, în moscheea ‎de la Mecca.»‎
Profetul a zis:‎
‎«Împlinește-ți jurământul.»‎"‎

Această afirmație a Profetului, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, arată că Postul nu este o ‎condiție pentru Itikaf, altfel nu ar fi ‎posibil a face Itikaf pentru o noapte.

Sa‎ꞌid ibn Mansur a relatat că Abu Sahl a spus: ‎‎

‎"‎Una dintre soțiile mele făcea Itikaf, așa că l-am ‎întrebat pe Omar ibn Abd Al-‎ꞌAziz ‎despre aceasta. El a zis:‎
‎«Ea nu trebuie să țină Post, dacă nu și-a impus acest lucru.»‎"‎‎
Adh-Dhuhri a spus:‎
‎«Nu există Itikaf, decât ținând Post.»‎
Omar a întrebat:‎
‎«Aceasta este de la Profet, salla Allahu aleihi wa sallam?‎
Adh-Dhuhri a răspuns:‎
‎«Nu.»‎
Omar a întrebat:‎
‎«De la Abu Bakr?»‎
Adh-Dhuhri a răspuns:‎
‎«Nu.»‎
Omar a întrebat (din nou):‎
‎«De la Omar (ibn Al-Khattab)?»‎
Adh-Dhuhri a răspuns:‎
‎«Nu.»‎
Omar a zis:‎
‎«Bănuiesc că a spus-o Uthman.»‎
Adh-Dhuhri a răspuns:‎
‎«Nu.»‎
Eu (Abu Sahl) i-am lăsat și m-am întâlnit cu Ata și Tawus și i-am ‎întrebat pe ei despre acest lucru. ‎Tawus a zis:‎
‎«Într-adevăr, nu trebuie să țină Post, în cazul în care nu și-a impus ‎acest lucru.»‎"‎

Al-Khattabi recunoaște:

‎"‎Există o diferență de opinie, în rândul savanților, cu ‎privire la acest punct.‎"‎ ‎‎

Al-Hassan Al-Basri susține că:

‎"‎Ajunge a se efectua Itikaf, fără a ține Post. Aceasta ‎este, de asemenea și opinia lui Ash-‎Shafa‎ꞌi.‎"‎

Ali și Ibn Mas‎ꞌud, radhi Allahu anhum, susțin că: ‎‎

‎"‎Dacă cineva dorește, poate ține Post, iar dacă nu ‎dorește, nu ține.‎"‎

Al-Auza‎ꞌi și Malik susțin că:

‎"‎Nu există Itikaf fără Post și aceasta este concluzia ‎savanților.‎"‎

Aceasta a fost relatat de la Ibn Omar, Ibn Abbas și Aisha, ‎radhi Allahu anhum; de ‎asemenea, este și opinia lui Sa‎ꞌid ibn Al-‎Musayyeb, Urwa ibn Az-Zubair și Az-Zuhri.


Fapte permise pentru un Mu‎ꞌtakif (cel care face ‎Itikaf)

Următoarele fapte sunt permise pentru cel care face Itikaf: ‎‎

1. Persoana poate părăsi locul Itikaf-ului, pentru a-și ‎conduce soția

Safiyya, radhi Allahu anha, a relatat:

‎"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, efectua Itikaf și eu am ‎venit să-l vizitez, în timpul ‎nopții. Am vorbit cu el, apoi m-am ridicat să ‎plec. El s-a ridicat cu mine și m-a condus acasă. (Ea locuia ‎în casa lui ‎Usama ibn Zaid.) Doi oameni dintre Ansari au trecut pe lângă ei și ‎când l-au văzut pe Profet, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, au grăbit pasul. ‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a zis:‎
‎«Opriți-vă, ea este Safiyya bint Haya.»‎
Ei au spus:‎
‎«Slavă lui Allah, o, Mesager al lui Allah, noi nu am avut nicio îndoială ‎asupra ta.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a zis:‎
‎«Sheitan curge în om, la fel ca și sângele. M-am temut că el v-ar șopti ‎ceva necurat.»‎"‎‎
(relatat de Bukhari, Muslim și Abu Dawud)

2. Pieptănarea și tunsul părului, tăierea unghiilor, ‎igiena corporală, purtarea hainelor ‎frumoase și parfumarea ‎‎

Aisha, radhi Allahu anha, a relatat că:

‎"‎Profetul făcea Itikaf și își scotea capul prin deschiderea ‎camerei mele, iar eu îi spălam (îi ‎pieptănam – într-o altă relatare) ‎părul. Eu eram la menstruație în acel timp.‎"‎‎
(relatat de Bukhari, Muslim și Abu Dawud)

3. Persoana aflată în Itikaf poate să iasă pentru nevoi ‎personale

Aisha, radhi Allahu anha, a relatat:

‎"‎Atunci când Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, făcea ‎Itikaf, își apropia capul de mine, ‎astfel încât puteam să-l piaptăn, dar ‎niciodată nu intra în casă, decât atunci când venea pentru ‎nevoi ‎fiziologice.‎"‎‎
(relatat de Bukhari și Muslim)

Ibn Al-Mundhir a spus:

‎"‎Savanții sunt de acord că cel care face Itikaf poate să ‎părăsească moscheea, cu scopul ‎de a răspunde chemării naturii, ‎deoarece acesta este un lucru care trebuie să-l efectueze personal și ‎nu ‎poate în moschee. De asemenea, poate să părăsească moscheea ‎dacă are nevoie să mănânce sau să ‎bea și nu are cine să-i aducă. ‎Dacă trebuie să vomite, poate să părăsească moscheea. Pentru tot ‎ceea ‎ce trebuie să facă și nu se poate face în moschee, el poate
părăsi aceasta și acest lucru nu anulează Itikaf-ul său, chiar dacă ‎durează o perioadă mai lungă de timp. ‎Exemple de astfel de fapte ar ‎fi ghusl-ul după un vis umed, spălarea corpului și a hainelor de ‎impurități.‎"‎ ‎‎

Sa‎ꞌid ibn Mansur a relatat că Ali, radhi Allahu anhu, a ‎spus:

‎"‎Dacă o persoană efectuează Itikaf, poate asista la ‎Rugăciunea de vineri, să ia parte la ‎înmormântări, să viziteze bolnavii ‎și să meargă să-și vadă familia, dacă este necesar, dar să rămână ‎în ‎picioare (în timpul vizitei).‎"‎

‎"‎Ali l-a ajutat pe nepotul său, oferindu-i 700 de dirhami, ‎să-și cumpere un slujitor, iar ‎nepotul i-a zis:‎
‎«Eu sunt în Itikaf.»‎
Ali a spus:‎
‎«Ce vină ai avea, dacă te duci în târg să-ți cumperi unul?»‎"‎ ‎‎

Qatada permitea persoanei care efectua Itikaf să meargă ‎la înmormântări și să viziteze ‎bolnavii, cu condiția să nu se așeze, în ‎tot acest timp.

Ibrahim An-Nakha‎ꞌi spune că este de preferat ca cel care ‎face Itikaf, dacă este necesar, să ‎facă următoarele lucruri permise, ‎precum: vizitarea bolnavului, participarea la Rugăciunea de vineri, ‎la ‎înmormântări, pentru a-și satisface propriile nevoi și să nu intre într-un ‎loc acoperit. El a zis: ‎‎

‎"‎Persoana care efectuează Itikaf nu ar trebui să intre ‎într-un loc acoperit, decât dacă ‎este neapărat necesar.‎"‎ ‎‎

Al-Khattabi a zis:

‎"‎Un grup de oameni a spus că persoana care ‎efectuează Itikaf poate participa la ‎Rugăciunea de vineri, poate ‎participa la funerarii și poate vizita un bolnav. Aceasta a fost relatat ‎de la ‎Ali și este opinia lui Sa‎ꞌid ibn Jubair, Al-Hassan Al-Basri și An-‎Nakha‎ꞌi.‎"‎

Abu Dawud a relatat de la Aisha, radhi Allahu anha, că: ‎‎

‎"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, vizita bolnavii în timp ‎ce efectua Itikaf. Îi vizita, însă ‎fără a se abate de la drumul său.‎"‎ ‎‎

De asemenea, a fost relatat de la Aisha, radhi Allahu anha, ‎că este sunna ca cel care face ‎Itikaf să nu părăsească locul său, pentru ‎a vizita un bolnav. Aceasta înseamnă ca el să nu părăsească ‎locul de ‎Itikaf decât cu unica intenție de a vizita bolnavul, iar dacă este în ‎drumul său, poate întreba ‎despre el, dar cu condiția să nu iasă de pe ‎drum.

4. Persoana care efectuează Itikaf poate mânca, bea ‎și dormi în moschee, dar trebuie ‎să păstreze curățenia. Poate să ‎semneze un contract de căsătorie, să vândă sau să cumpere ‎ceva. ‎‎


Fapte care anulează Itikaf-ul

Dacă cel care este la Itikaf face una dintre următoarele ‎fapte, Itikaf-ul său va fi anulat: ‎‎

1. A părăsi moscheea intenționat, fără a exista o ‎necesitate pentru aceasta, chiar dacă este ‎pentru o perioadă scurtă de ‎timp.

În acest caz, se încalcă unul dintre principiile Itikaf-ului și ‎anume, izolarea în moschee. ‎‎

2. Abandonarea credinței Islamice, prin aceasta ‎anulându-se toate actele de adorare. ‎‎

‎"‎De vei face asociați lui Allah, vor fi în zadar faptele tale și vei fi ‎tu printre aceia care pierd.‎"‎‎‎
Surat Az-Zumar, 39:65

3. Pierderea rațiunii din cauza nebuniei, începerea ‎menstruației sau apariția sângerării ‎postnatale, toate acestea conduc ‎la invalidarea Itikaf-ului.

4. Întreținerea de relații intime:

‎"‎(...) și nu vă împreunați cu ele, în timp ce stați retrași în ‎moschei!‎"‎‎‎
Surat Al-Baqara, 2:187

Însă își poate atinge nevasta, fără a exista vreo dorință. ‎‎

Una dintre soțiile Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎îi pieptăna părul în timp ce el, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, se afla în ‎Itikaf.

În ceea ce privește sărutul și atingerea din dorință, Abu ‎Hanifa și Ahmad au spus că acest ‎lucru nu este de dorit, deoarece ‎conduce spre o faptă interzisă, pentru cel care efectuează Itikaf. ‎Însă, ‎acestea nu anulează Itikaf-ul, cu excepția ejaculării.

Malik a spus că acestea anulează Itikaf-ul, deoarece este o ‎atingere nepermisă, chiar dacă ‎duce sau nu la ejaculare.

De la Ash-Shafa‎ꞌi avem două relatări care corespund ‎opiniilor precedente.

Ibn Rushd a explicat că:

‎"‎Motivul pentru care sunt diferențe de opinie între ei se ‎datorează faptului că, dacă un ‎cuvânt are mai mult decât un singur ‎sens, unul literal și mai multe sensuri figurate, apare întrebarea ‎dacă ‎acestea se aplică în același timp cuvântului sau nu. Acesta este unul ‎dintre acele tipuri de cuvinte ‎care au mai mult decât un singur sens. ‎‎

Pe de o parte, sunt cei care spun că are ambele sensuri ‎‎(literal și figurat), care ‎interpretează cuvintele din versetul următor ca ‎însemnând «atingere»:‎

‎"‎(...) și nu vă împreunați cu ele în timp ce stați retrași în ‎moschei‎"‎‎
Surat Al-Baqara, 2:187

în sensul nerestrictiv, care acoperă atât actul intim, cât și ‎acțiunea de atingere, care ‎înseamnă mai puțin decât actul în sine. ‎‎

Pe de altă parte, majoritatea susține că nu are ambele ‎sensuri și spune că acest verset ‎poartă cu sine doar sensul de act intim ‎sau atingere, care este mai puțin decât un act intim în ‎sine. ‎‎

Dacă spunem că acesta se referă la actul intim prin ‎consens, atunci acest lucru anulează ‎posibilitatea de a se referi la ‎acțiuni mai mici decât actul în sine, pentru că un singur cuvânt nu a ‎putut fi ‎luat cu sensul său literal și figurat, în același timp. ‎‎

Cei care spun că este inclus sensul atingerii (mai puțin ‎decât actul intim), susțin că aceasta ‎se încadrează în sensul literal al ‎versetului.

Cei care diferă (în opinii), nu iau cuvântul în sensul său ‎literal și figurat, în același timp.‎"‎ ‎‎


Recuperarea Itikaf-ului

Dacă cel care intenționează să facă Itikaf voluntar și iese ‎fără a-și termina complet ‎perioada de Itikaf, el trebuie să îl recupereze ‎mai târziu. Unii spun că este obligatoriu să o facă.‎
Despre acest subiect, Tirmidhi a spus:

‎"‎Este o diferență de opinie, cu privire la cel care a ieșit ‎din starea de izolare, Itikaf, ‎înainte de expirarea perioadei pentru care ‎a intenționat să rămână.‎"‎

Malik susține:

‎"‎Dacă persoana abandonează starea de Itikaf înainte ‎de termen, este obligatoriu pentru ‎el recuperarea lui.‎"‎ ‎‎

El a adus ca dovadă un hadith în care se descrie că atunci ‎când Profetul, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, a abandonat starea de ‎Itikaf, el l-a recuperat în următoarea lună, în luna ‎Shawwal. ‎‎

Ash-Shafa‎ꞌi afirmă:

‎"‎Dacă cineva nu a jurat să efectueze Itikaf, sau nu l-a ‎făcut obligatoriu pentru el și l-a ‎abandonat mai devreme, nu trebuie ‎să-l recupereze, cu excepția cazului în care alege acest ‎lucru.‎"‎ ‎‎

El continuă:

‎"‎Persoana nu trebuie să facă acest lucru. Dacă ea a ‎făcut Itikaf și apoi l-a abandonat, ‎atunci nu trebuie să-l recupereze, ‎dacă a fost voluntar, cu excepția cazului în care actul voluntar a ‎fost ‎Hajj-ul sau Umra.‎"‎

Cu toate acestea, imamii sunt de acord că dacă cineva a ‎jurat să facă Itikaf pentru o zi sau ‎un număr de zile, apoi își ‎abandonează Itikaf-ul, este obligatoriu pentru el să recupereze atunci ‎când ‎poate. Dacă el moare înainte de recuperarea lui, atunci nimeni ‎nu este obligat să-l facă în locul lui. ‎‎

Pe de altă parte, Ahmad susține că:

‎"‎Este obligatoriu pentru moștenitorii săi să recupereze ‎în locul său.‎"‎

Abd Ar-Razzaq a relatat de la Abd Al-Karim ibn Umayya, ‎care a spus că a auzit de la ‎Abdullah ibn Abdullah ibn Utbah că a zis: ‎‎

‎"‎Mama noastră a murit atunci când a mai avut câteva ‎zile de Itikaf de efectuat. L-am ‎întrebat pe Ibn Abbas, iar el a spus:‎
‎«Fă Itikaf în locul ei și ține Post.»‎"‎

Sa‎ꞌid ibn Mansur a relatat că Aisha, radhi Allahu anha, a ‎făcut Itikaf în locul fratelui ei, după ‎moartea sa.


Retragerea Mu‎ꞌtakif-ului la moschee și ridicarea unui ‎cort

Ibn Majah a relatat de la Ibn Omar, radhi Allahu anhu, că ‎Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a făcut Itikaf în ultimele zece ‎zile ale lunii Ramadan. Nafi‎ꞌ a relatat:

‎"‎Ibn Omar mi-a arătat locul unde Profetul, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, efectua Itikaf-ul ‎său.‎"‎

El, de asemenea, a relatat că atunci când Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, făcea Itikaf, ‎își punea patul în spatele stâlpului ‎unde cerea îndurare și se căia, până când Allah subhanahu wa ‎ta'ala ‎accepta, inshaAllah, căința sa.

Abu Sa‎ꞌid, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, făcea Itikaf ‎sub un cort turcesc, care avea ‎deschizăturile acoperite.

A face ‎jurământ ‎pentru efectuarea Itikaf-ului într-o anumită moschee ‎‎

Dacă cineva face jurământ să efectueze Itikaf în moscheea ‎Al-Haram (din Mecca), în ‎Moscheea Profetului (din Medina) sau în ‎Moscheea Al-Aqsa (din Ierusalim), trebuie să-și ‎îndeplinească ‎jurământul, așa cum Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus: ‎‎

‎"‎O persoană nu ar trebui să călătorească decât spre cele trei ‎moschei: Moscheea Al-Haram, ‎Al-Aqsa, sau această moschee (An-‎Nabawi).‎"‎

Dacă cineva jură să facă Itikaf în altă moschee, nu este ‎obligatoriu pentru el și poate face ‎Itikaf în orice moschee, deoarece ‎Allah subhanahu wa ta‎ꞌala nu a specificat un loc anume ‎pentru ‎adorarea Lui și nu există o moschee mai bună decât alta, cu excepția ‎celor trei moschei ‎menționate mai înainte. Acest lucru este confirmat ‎de spusele Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam: ‎‎

‎"‎O Rugăciune în moscheea mea este mai bună de o mie de ‎ori decât în orice altă moschee, ‎dar Rugăciunea în Moscheea Al-Haram ‎este de o sută de ori mai bună decât Rugăciunea în moscheea ‎mea.‎"‎ ‎‎

Astfel, dacă cineva face un jurământ să împlinească Itikaf ‎în Moscheea Profetului, el îl ‎poate îndeplini în Moscheea Al-Haram, ‎deoarece este superioară Moscheii Profetului.


Redactor Șef Adjunct
Gabriela Gharabli