© Revista Annisaa Romania

R 30 Noaptea Al-Qadr

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

‎ ‎
Noaptea Al-Qadr este cea mai virtuoasă dintre toate ‎nopțile anului. Orice faptă făcută ‎în această noapte, numită Noaptea ‎Al-Qadr, cum ar fi recitarea Coranului, pomenirea lui Allah ‎subhanahu ‎wa ta‎ꞌala (dhikr), este mai bună decât toate faptele făcute în cursul ‎anului, ea fiind numită, ‎așa cum găsim scris și în Sfântul Coran, o ‎noapte mai bună decât o mie de luni:‎

‎"‎Noi am pogorât [Coranul] în Noaptea Al-Qadr.
Dar de unde ‎să știi ce este Noaptea Al-Qadr?! ‎‎
Noaptea Al-Qadr este mai bună ‎decât o mie de luni!‎"
‎‎‎
Surat Al-Qadr, 97:1-2


Este mustahab căutarea acestei nopți ‎‎

Este de preferat căutarea ei în ultimele zece nopți ale lunii ‎Ramadan, așa cum Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, se străduia ‎să o caute în această perioadă. Am menționat deja că Profetul, ‎salla ‎Allahu aleihi wa sallam, stătea treaz în ultimele zece nopți ale lunii ‎Ramadan și își trezea soțiile, ‎apoi se retrăgea pentru efectuarea actelor ‎de adorare.


Care este Noaptea Al-Qadr?

Savanții au păreri diferite, cu privire la noaptea care este ‎Noaptea Al-Qadr.

Unii dintre ei sunt de părere că este a 21-a noapte, alții că ‎este a 23-a, alții că e a 25-a, iar ‎alții că este a 29-a noapte. Unii spun ‎că ea diferă de la an la an, dar este mereu în ultimele zece nopți ‎ale ‎lunii Ramadan. Totuși, cei mai mulți savanți susțin că este în a 27-a ‎noapte (Allahu Alam). ‎‎

Ahmad a înregistrat, cu un lanț sahih de relatatori, de la ‎Ibn Omar, radhi Allahu anhu, că ‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎a spus:

‎"‎Cel care vrea să o caute, să o facă în a 27-a noapte.‎"‎ ‎‎

Ubay ibn Ka‎ꞌb, radhi Allahu anhu, a zis:

‎"‎Pe Allah, nu există alt Dumnezeu în afară de El, aceasta este ‎în perioada lunii Ramadan – și El ‎a jurat asta – și pe Allah, știu ce ‎noapte este. E noaptea în care Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, ‎ne-a poruncit să ne rugăm, noaptea de 27 a lunii. Semnul acesteia este ‎că Soarele răsare ‎dimineața alb și fără raze.‎"‎‎‎
(relatat de Muslim, Abu Dawud, Ahmad, iar Tirmidhi l-a ‎clasificat sahih)


Rugăciunea și dua-urile în Noaptea Al-Qadr ‎‎

Bukhari și Muslim au înregistrat de la Abu Huraira, radhi ‎Allahu anhu, că:

‎"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Cine se roagă în timpul Nopții Al-Qadr cu credință în suflet și cu ‎speranță la răsplată, toate păcatele ‎anterioare îi vor fi iertate.‎"‎ ‎‎

În ceea ce privește suplicația (dua) în Noaptea Al-Qadr, ‎Aisha, radhi Allahu anha, a zis: ‎‎

‎"‎L-am întrebat pe Mesagerul lui Allah:‎
‎«O, Mesager al lui Allah, dacă eu știu care este Noapte Al-Qadr, ce ar ‎trebui să spun?»‎
El a zis:‎
‎«O, Allah, Tu ești Iertătorul și Ție Îți place să ierți, deci iartă-mă!»‎"‎‎‎
(relatat de Ahmad, Ibn Majah, iar Tirmidhi l-a clasificat sahih) ‎‎


Tehnoredactor
Yasmin Dorina