© Revista Annisaa Romania

R 30 Persoanele pentru care este permisă întreruperea Postului, ‎cu obligația răscumpărării zilelor pierdute

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

‎ ‎
Bărbații și femeile în vârstă pot întrerupe Postul, ‎precum și cei cu boli cronice, cei care ‎lucrează în condiții grele și care ‎nu au alt mijloc de a se întreține. Toți aceștia pot întrerupe Postul ‎lor, ‎deoarece acesta le-ar provoca greutăți, indiferent de perioada anului. ‎Ei sunt obligați să hrănească ‎un sărac (meskin), pentru fiecare zi pe ‎care nu o postesc. Învățații musulmani au păreri diferite, în ceea ‎ce ‎privește cantitatea de mâncare, de exemplu o sa‎ꞌa, o jumătate de sa‎ꞌa ‎sau un mudd. Nu este nimic ‎în Sunna, care să menționeze exact ‎cantitatea ce trebuie oferită.

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus:

‎"‎Un om bătrân poate întrerupe Postul, dar trebuie să ‎hrănească un sărac, pentru fiecare zi. ‎Dacă face acest lucru, atunci nu ‎mai are de recuperat zilele pierdute.‎"‎‎‎
(relatat de Ad-Daraqutni și Al-Hakim, care a spus că este sahih) ‎‎

Bukhari a înregistrat că Ata l-a auzit pe Ibn Abbas, radhi ‎Allahu anhum, recitând versetul: ‎‎

‎"‎Va trebui ca aceia care sunt în stare [să postească, dar nu o ‎fac] să dea în compensare hrană ‎pentru un sărman.‎"‎‎‎
Surat Al-Baqara, 2:184

Apoi, Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a continuat: ‎‎

‎"‎Nu a fost abrogat. Regula se aplică bătrânilor care nu ‎pot posti. Ei trebuie să hrănească ‎un sărac, pentru fiecare zi.‎"‎ ‎‎

Acest lucru se aplică și pentru cei bolnavi cronic, care nu ‎pot posti sau cei care lucrează în ‎condiții dificile, iar Postul ar putea ‎îngreuna situația lor. Ambele grupuri trebuie să hrănească un ‎sărac, ‎pentru fiecare zi.

Comentând asupra versetului din Surat Al-Baqara, Sheikh ‎Mohammed Abduh spune: ‎‎

‎"‎Cei menționați în versetul coranic - cei care pot posti, ‎dar nu o fac - sunt bătrânii, ‎bolnavii cronic și așa mai departe, și ‎similar cu aceștia, cei care muncesc în condiții grele, așa cum ‎sunt ‎minerii. Aceeași regulă se aplică și prizonierilor condamnați pe viață ‎la muncă silnică. Ei trebuie să ‎plătească răscumpărare, dacă au ‎mijloacele necesare.‎"‎

Femeile însărcinate și cele care alăptează, în cazul în care ‎se tem pentru viața lor sau a ‎copilului, pot întrerupe Postul și vor plăti ‎răscumpărare. Nu trebuie să recupereze zilele pierdute. Abu ‎Dawud a ‎relatat de la Ikrimah că Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus cu privire ‎la versetul: ‎‎

‎"‎Va trebui ca aceia care sunt în stare [să postească, dar nu o ‎fac] să dea în compensare hrană ‎pentru un sărman.‎"‎‎‎
Surat Al-Baqara, 2:184

‎"‎Aceasta este o concesie pentru persoanele în vârstă, ‎deoarece ele pot posti. Ele pot ‎întrerupe Postul, însă vor hrăni un ‎sărac, pentru fiecare zi pierdută. De asemenea, același lucru îl ‎pot ‎face și femeile însărcinate sau cele care alăptează, dacă se tem ‎pentru viața lor sau a copilului.‎"‎ ‎‎
(relatat de Al-Bazzar)

La sfârșit, este o adăugare:

‎‎"‎Ibn Abbas obișnuia să spună soțiilor sale (atunci când ‎una dintre ele era gravidă): ‎
‎«Ești în aceeași situație cu cei care pot posti, dar nu o fac. Plătești ‎răscumpărare și nu recuperezi ‎această zi mai târziu.»‎"‎ ‎‎
(din lanțul de relatatori, Ad-Daraqutni a spus că este sahih) ‎‎

Nafi‎ꞌ a relatat că Ibn Omar, radhi Allahu anhu, a fost ‎întrebat despre o femeie însărcinată, ‎care se temea pentru copilul ei ‎nenăscut. El a răspuns:

‎"‎Poate întrerupe Postul și să hrănească un sărac, cu un ‎mudd de orz, pentru fiecare zi de ‎Post.‎"‎

De asemenea, există un hadith care spune:

‎"‎Allah a eliberat călătorii de Post și de jumătate dintre ‎Rugăciuni, și, de asemenea, pe femeile ‎însărcinate și pe cele care ‎alăptează de Post.‎"‎

Conform lui Hanafi, Abu Ubaid și Abu Thaur, aceste femei ‎au numai de recuperat zilele ‎pierdute de Post, fără a hrăni un sărac, ‎pentru fiecare zi de Post.

Conform lui Ahmad și Ash-Shafa‎ꞌi, dacă aceste femei se ‎tem numai pentru viața copilului, ‎ele trebuie să plătească ‎răscumpărare și să recupereze mai târziu aceste zile. Dacă ele se tem ‎numai ‎pentru ele, sau pentru ele și pentru viața copilului, atunci au ‎doar de recuperat aceste zile, mai târziu. ‎‎Redactor
Umm Mariya