© Revista Annisaa Romania

R 30 Postul din luna Ramadan

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

‎ ‎
În conformitate cu Nobilul Coran și Sunna, Postul din ‎luna Ramadan este obligatoriu. ‎Dovada din Coran constă în ‎următoarele două versete:

‎"‎O, voi, cei care credeți, v-a fost statornicit vouă Postul [As-‎Siyam], așa cum le-a fost prescris ‎și celor dinaintea voastră – Poate că ‎veți fi cu frică!‎"‎‎‎
Surat Al-Baqara, 2:183

și

‎"‎[Aceste zile sunt] luna Ramadan, în care a fost trimis Coranul, ‎drept călăuză pentru oameni, ‎dovezi limpezi pentru drumul cel drept ‎și Îndreptar [Al-Furqan]. Și oricare dintre voi care este prezent ‎în ‎această lună, să o țină ca Post (...)‎"‎‎‎
Surat Al-Baqara, 2:185

Din Sunna avem următoarea relatare a Profetului, salla ‎Allahu aleihi wa sallam: ‎‎

‎"‎Islamul este construit pe (următorii) cinci stâlpi: mărturisirea ‎că nu există alt dumnezeu în ‎afară de Allah și că Mohammed este ‎Mesagerul Său, împlinirea Rugăciunii, oferirea Zakat-ului, Postul ‎lunii ‎Ramadan și Pelerinajul la Mecca.‎"‎

Talhah ibn Ubaidullah, radhi Allahu anhu, a relatat că un ‎om a venit la Profet, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, și l-a întrebat: ‎‎

‎"‎«Mesager al lui Allah, spune-mi ce îmi cere Allah în privința ‎Postului?»‎
El a răspuns:‎
‎«Luna Ramadan.»‎
Omul a întrebat:‎
‎«Există alt Post?»‎
Profetul a răspuns:‎
‎«Nu, numai dacă faci acest lucru voluntar.»‎"‎

Toată comunitatea musulmană este de acord că Postul ‎lunii Ramadan e obligatoriu. El este ‎unul dintre stâlpii Islamului și dacă ‎cineva neagă aceasta, nu poate fi numit musulman.


Virtuțile lunii Ramadan și faptele din această lună ‎‎

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a spus: ‎‎

‎"‎Luna binecuvântată a venit pentru voi toți. Este luna în care ‎Allah v-a poruncit vouă tuturor ‎să postiți. În timpul acesteia, porțile ‎Raiului sunt deschise, porțile Iadului sunt închise, iar Sheitan ‎este ‎înlănțuit. În această lună, există o noapte care este mai bună decât o ‎mie de luni. Oricine este lipsit ‎de binele din ea, acela este într-adevăr ‎lipsit de măreție.»‎"‎ ‎
(relatat de Ahmad, Nasa‎ꞌi și Bayhaqi)

Arfajah, radhi Allahu anhu, spune referitor la aceasta: ‎‎

‎"‎Eram cu Utbah ibn Farqad, în timp ce discutam despre luna ‎Ramadan. A venit și un ‎companion al Profetului. Atunci când Utbah l-a ‎văzut, s-a rușinat și a tăcut. Bărbatul (companionul) a ‎vorbit despre ‎luna Ramadan, zicând:‎
‎«L-am auzit pe Mesagerul lui Allah spunând în timpul lunii Ramadan:‎
‎‎"‎Porțile Iadului sunt închise, porțile Paradisului sunt deschise și ‎diavolii sunt înlănțuiți. Un Înger va striga:‎
‎«O, voi cei care intenționați să faceți fapte bune, aveți o veste bună. ‎O, voi cei care intenționați să ‎faceți rău, abțineți-vă până când se ‎sfârșește luna Ramadan.‎"‎»‎"‎

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a spus: ‎‎

‎"‎Timpul dintre cele cinci Rugăciuni, dintre două Rugăciuni de ‎vineri consecutive și două luni ‎Ramadan consecutive, aduce iertarea ‎tuturor faptelor petrecute în această perioadă, cu condiția să ‎fie ‎evitate păcatele grave.‎"‎‎‎
(relatat de Muslim)

Abu Sa‎ꞌid Al-Khudri, radhi Allahu anhu, a relatat că ‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a ‎spus:

‎‎‎"‎Oricui postește în luna Ramadan, supunându-se în totalitate și ‎păzindu-se de ceea ce este interzis, îi ‎sunt iertate toate păcatele ‎anterioare.‎"‎‎‎
(relatat de Ahmad și Bayhaqi, cu un lanț bun de relatatori) ‎‎

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a spus: ‎‎

‎"‎Oricine postește luna Ramadan cu credință, căutând ‎mulțumirea și răsplata lui Allah, va avea ‎păcatele anterioare iertate.‎"‎‎‎
(relatat de Ahmad și ceilalți culegători de Sunnan) ‎‎


Consecințele întreruperii Postului în luna Ramadan ‎‎

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a spus: ‎‎

‎"‎Esența Islamului și bazele Religiei sunt trei (acte), pe care a ‎fost stabilit Islamul. Oricine lasă ‎unul dintre ele, devine necredincios și ‎sângele lui poate fi vărsat legal. Acestea trei sunt: mărturisirea că ‎nu ‎există alt dumnezeu în afară de Allah, Rugăciunile obligatorii și Postul ‎lunii Ramadan.‎"‎‎‎
(relatat de Abu Ya‎ꞌla și Ad-Dailimi. Adh-Dhahabi l-a numit ‎sahih)

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a spus: ‎‎

‎"‎Oricine întrerupe Postul în timpul lunii Ramadan, fără a avea ‎o scuză pe care Allah ar accepta-‎o, nici dacă ar posti continuu, nu ar ‎recupera acea zi.‎"‎‎‎
(relatat de Abu Dawud, Ibn Majah și Tirmidhi) ‎‎

Bukhari a înregistrat de la Abu Huraira, radhi Allahu anhu, ‎în forma marfu‎ꞌ:

‎"‎Oricine întrerupe Postul lunii Ramadan fără un motiv legitim ‎sau fără a fi bolnav, nu poate ‎recupera acea zi, chiar dacă ar posti ‎continuu.‎"‎

Ibn Mas‎ꞌud, radhi Allahu anhu, de asemenea, relatează ‎acest hadith.

Adh-Dhahabi a spus:

‎"‎Conform savanților musulmani, oricine întrerupe ‎Postul lunii Ramadan fără a fi bolnav, ‎este mai rău decât un desfrânat ‎sau un alcoolic. De fapt, ei se îndoiesc de Islamul lui și îl ‎suspectează ‎că poate fi un zandiqah și unul dintre cei care distrug Islamul.‎"‎ ‎‎


Redactor
Alya Iacob