© Revista Annisaa Romania

R 30 Recuperarea zilelor pierdute din luna Ramadan

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

‎ ‎
Recuperarea zilelor pierdute din luna Ramadan este o ‎obligație, însă nu trebuie să fie ‎îndeplinită imediat, deoarece timpul ‎prescris pentru îndeplinirea ei este foarte îndelungat și se ‎poate ‎recupera oricând. Acesta este și cazul Postului de ispășire. A fost ‎relatat că Aisha, radhi Allahu ‎anha, recupera zilele pierdute de ea, din ‎luna Ramadan, în perioada lunii Shaban (dinaintea lunii ‎Ramadan), ea ‎nerecuperând imediat, chiar dacă avea posibilitatea să o facă.‎

Referitor la Postul lunii Ramadan și la recuperarea zilelor pierdute, ‎trebuie ținut cont de faptul că, dacă ‎cineva a pierdut o singură zi, ‎trebuie să recupereze doar o singură zi și nu există nicio ‎pedeapsă ‎suplimentară. Recuperarea zilelor pierdute din luna Ramadan nu ‎trebuie făcută consecutiv. ‎Aceasta este pentru că Allah subhanahu wa ‎ta‎ꞌala a spus: ‎

‎"‎(...) iar cel care este bolnav ori în călătorie [să postească] un ‎număr [egal] de alte zile.‎"‎‎‎
Surat Al-Baqara, 2:185

însemnând că cel bolnav și cel aflat în călătorie, care nu ‎au ținut Post, trebuie să țină Post ‎același număr de zile, consecutiv sau ‎nu.

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala a poruncit Postul în mod ‎general, fără clauze restricționare. ‎‎

În ceea ce privește recuperarea zilelor de Post pierdute ale ‎lunii Ramadan, Ad-Daraqutni a ‎relatat de la Ibn Omar, radhi Allahu ‎anhu, că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus referitor ‎la ‎recuperarea zilelor din luna Ramadan:

‎"‎Dacă dorești, fă-le în zile neconsecutive și dacă dorești, în ‎zile consecutive.‎"‎

Dacă cineva întârzie recuperarea zilelor de Post, până ‎începe următoarea lună Ramadan, ‎trebuie să țină Post în acea lună ‎Ramadan, apoi să recupereze zilele din luna Ramadan ‎precedentă. ‎‎

Nu există nicio modalitate de răscumpărare, indiferent ‎dacă persoana a întârziat Postul din ‎motive acceptabile sau nu. ‎‎

Aceasta este opinia Școlii Hanafi și a lui Al-Hassan Al-Basri. ‎‎

Malik, Ash-Shafa‎ꞌi, Ahmad și Ishaq sunt de acord că nu ‎există nicio plată de răscumpărare în ‎cazul în care Postul a fost amânat ‎din anumite motive scuzabile, dar opinia lor diferă, atunci când ‎Postul ‎a fost amânat fără niciun motiv întemeiat. În acest caz, persoana ‎trebuie să țină Postul lunii ‎Ramadan, apoi să recupereze zilele pierdute ‎din luna Ramadan anterioară, împreună cu o plată de ‎răscumpărare, ‎care constă în hrană dată ca și caritate, pentru fiecare zi.

Trebuie remarcat faptul că ei nu au nicio dovadă ‎acceptabilă, în această chestiune. Aparent, ‎opinia corectă este cea a ‎Școlii Hanafi, dar nu există nimic autentic, care să o susțină, niciun ‎verset din ‎Nobilul Coran, niciun ahadith.


Dacă cineva moare atunci când mai are zile din luna ‎Ramadan de recuperat ‎‎

Savanții sunt de acord că dacă cineva moare și a pierdut ‎câteva Rugăciuni pe perioada vieții ‎sale, tutorele sau cel care-l ‎moștenește nu trebuie să recupereze Rugăciunile în locul lui. Similar, ‎dacă ‎cineva nu are posibilitatea să țină Post, nimeni nu ține Postul în ‎locul lui, atât timp cât este în viață. ‎Există o diferență de opinie în ‎cazul în care cineva moare și el nu a recuperat toate zilele pierdute ‎din ‎luna Ramadan, deși ar fi avut posibilitatea să o facă.

Majoritatea savanților, incluzându-i pe Abu Hanifa, Malik ‎și cei din Școala Shafa‎ꞌi spun că ‎tutorele sau moștenitorul său nu ‎trebuie să țină Postul în locul lui, dar trebuie să hrănească o ‎persoană ‎pentru fiecare zi nerecuperată.

Cu toate acestea, opinia avizată de către Shafi‎ꞌah este că ‎ar fi de preferat ca tutorele să ‎țină Post pentru cel decedat, ‎îndeplinind, astfel, datoria acestuia. Prin urmare, nu este necesar ‎hrănirea ‎nimănui pentru aceste zile.
‎ ‎
Prin «tutore» se face referire fie la rudă de sânge, fie la un ‎moștenitor. Dacă o persoană ‎care nu este rudă postește în locul celui ‎decedat, Postul acestuia va fi valid doar în cazul în care a ‎primit ‎permisiunea tutorelui.

Dovada pentru acest lucru este hadith-ul relatat de ‎Ahmad, Bukhari și Muslim, în care Aisha, ‎radhi Allahu anha, a spus: ‎‎

‎"‎Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a zis:‎
‎«Dacă cineva moare și el mai are de recuperat zile de Post, atunci ‎tutorele său ar trebui să țină Post în ‎numele lui.»‎"‎

Al-Bazzar a adăugat cuvintele:

‎"‎Dacă el dorește să facă acest lucru.‎"‎

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat că:

‎"‎Un om a venit la Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, și a ‎spus:‎
‎«O, Mesager al lui Allah, mama mea a murit și a rămas o lună de Post ‎de recuperat pentru ea. Ar trebui ‎să postesc eu în locul ei?»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, l-a întrebat:‎
‎«Dacă mama ta a avut o datorie, o achiți pentru ea?»‎
El a răspuns:‎
‎«Da.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus atunci:‎
‎«O datorie față de Allah, cu atât mai mult trebuie să fie achitată.»‎"‎‎‎
(relatat de Ahmad, Tirmidhi, Nasa‎ꞌi, Abu Dawud și Ibn Majah) ‎‎

An-Nawawi a spus:

‎"‎Această afirmație este cea mai autentică și noi o ‎urmăm.‎"‎


Locurile unde ziua este extrem de lungă, iar noaptea ‎scurtă

Opiniile savanților diferă în legătură cu ce ar trebui să facă ‎musulmanii care trăiesc în zonele ‎unde ziua este extrem de lungă, iar ‎noaptea scurtă.

Ce orar ar trebui să urmeze ei?

Unii spun că ar trebui să urmeze normele din zonele în ‎care legislația Islamică a luat ‎naștere, acestea fiind orașele Mecca și ‎Medina. Alții spun că ei ar trebui să urmeze orarul celei mai ‎apropiate ‎zone, unde lungimea zilei și a nopții este una normală.


Redactor
Alya Iacob