© Revista Annisaa Romania

R 30 Rugaciunea Tarawih Salat At-Tarawih

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

‎ ‎
Tarawih este pluralul de la «tarawiha», care înseamnă ‎‎«pauză», referindu-se la ‎pauzele «tarawih» dintre fiecare patru rakaat. ‎‎


Legitimitatea Rugăciunii Tarawih

Rugăciunea specială din perioada lunii Ramadan, ‎cunoscută sub numele de Tarawih, ‎este Sunna pentru bărbați și ‎pentru femei, ea efectuându-se după Rugăciunea Isha și înainte ‎de ‎Rugăciunea Witr. Ea trebuie să fie efectuată în seturi de câte două ‎rakaat. Este permisă efectuarea ei ‎după Rugăciunea Witr, dar nu este ‎plăcut, este makruh. Rugăciunea Tarawih trebuie efectuată până ‎la ‎sfârșitul nopții.

Arfajah, radhi Allahu anhu, a spus:

‎"‎Ali ne ordona să ne trezim la Tarawih și punea un ‎imam pentru bărbați și unul pentru ‎femei și eu eram imamul pentru ‎femei.‎"‎

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, se trezea cu o foarte mare ‎determinare și încuraja oamenii să efectueze această ‎Rugăciune ‎specială din perioada lunii Ramadan, fără a o face obligatorie, ‎spunând:

‎"‎Oricine se roagă în timpul nopților din luna Ramadan ‎‎(Tarawih), cu credință puternică și cu ‎speranța răsplății, toate păcatele ‎sale anterioare vor fi iertate.‎"‎‎‎
(relatat de majoritatea relatatorilor)

Aisha, radhi Allahu anha, a pus:

‎"‎Profetul oferea Rugăciunea în moschee și mulți s-au rugat ‎alături de el. În următoarea zi a ‎făcut la fel și o mulțime mai mare de ‎oameni i s-a alăturat. Apoi, oamenii s-au adunat în a treia noapte, ‎dar ‎Profetul nu a venit la ei. Dimineața, el le-a spus:‎
‎«Desigur, am văzut ce ați făcut și nimic nu m-a împiedicat să vin la voi, ‎exceptând faptul că m-am ‎temut că (această Rugăciune) se va face ‎obligatorie pentru voi. Și asta a fost în perioada lunii ‎Ramadan.»‎"‎‎‎
(relatat de majoritatea relatatorilor, cu excepția lui Tirmidhi) ‎‎


Numărul de rakaat pentru Tarawih

Aisha, radhi Allahu anha, a relatat că:

‎"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, nu se ruga mai mult ‎de unsprezece rakaat, în perioada ‎lunii Ramadan sau altcândva.‎"‎‎‎
(relatat de majoritatea relatatorilor)

Ibn Khuzaima și Ibn Hibban au înregistrat în Sahih-ul ‎lor, sub autoritatea lui Jabir, ‎radhi Allahu anhu, că Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, se ruga opt rakaat și Rugăciunea de ‎Witr ‎împreună cu companionii săi, radhi Allahu anhum. Apoi, în ‎următoarea zi, oamenii l-au așteptat, dar ‎el, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, nu a venit la ei.

Abu Ya‎ꞌla și Tabarani au înregistrat cu un lanț hasan , ‎de la Jabir, că Ubayy ibn Ka‎ꞌb, ‎radhi Allahu anhum, a venit la Profet, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, și a spus:

‎"‎«O, Mesager al lui Allah, am făcut ceva ieri noapte (în ‎perioada lunii Ramadan).»‎
Profetul a întrebat:‎
‎«Și ce a fost aceea, o, Ubayy?»‎
El a răspuns:‎
‎«Femeile din casă mi-au zis:‎
‎‎"‎Noi nu știm să recităm (bine și mult) Coranul, ne putem ruga în ‎spatele tău?‎"‎‎
Eu m-am rugat opt rakaat și Witr împreună cu ele.»‎
Mesagerul lui Allah a fost mulțumit de acest lucru și nu a spus nimic.‎"‎ ‎‎

Aceasta este Sunna, ceea ce a fost relatat de la Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, și nimic altceva nu este ‎autentic. De asemenea, este adevărat că în perioada lui Omar, ‎Uthman ‎și Ali, radhi Allahu anhum, oamenii se rugau douăzeci de ‎rakaat și acesta este opinia majorității juriștilor ‎de la Școlile de ‎Jurisprudență Hanafi și Hanbali, precum și opinia lui Dawud. ‎‎

Tirmidhi a spus:

‎"‎Majoritatea savanților musulmani urmează ceea ce a ‎fost relatat de la Omar și Ali și alți ‎companioni ai Profetului, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, și anume că ei s-au rugat douăzeci de ‎rakaat. ‎Aceasta este și opinia lui Ath-Thauri, Ibn Al-Mubarak și Ash-Shafa‎ꞌi. La ‎fel am găsit și oamenii ‎din Mecca, rugându-se douăzeci de rakaat.‎"‎ ‎‎

Unii dintre savanți sunt de părere că Sunna este de ‎unsprezece rakaat, incluzând ‎Rugăciunea de Witr și de asemenea, este ‎de preferat să se roage și restul - cele douăzeci de rakaat. ‎‎

Al-Kamal ibn Hamam a spus:

‎"‎Evidența care arată că Sunna este de douăzeci de ‎rakaat, este ceea ce Profetul însuși, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, a ‎făcut, apoi s-a oprit, de teamă că aceasta va deveni ceva ‎obligatoriu ‎pentru cei care-l urmează, prin urmare restul de rakaat sunt de ‎preferat. Însă, este confirmat ‎că el, salla Allahu aleihi wa sallam, se ‎ruga numai unsprezece rakaat, incluzând Witr, așa cum este ‎arătat în ‎cele două Sahih. Potrivit savanților, Sunna este de opt rakaat, în timp ‎ce este de preferat a se ‎face douăsprezece rakaat.‎"‎

Rugăciunea Tarawih în congregație

Este permisă efectuarea Rugăciunii Tarawih, din timpul ‎lunii Ramadan, în congregație, așa ‎cum este permisă efectuarea ei în ‎mod individual. Cu toate acestea, majoritatea învățaților ‎preferă ‎efectuarea ei în congregație. Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, așa ‎cum s-a spus mai ‎devreme, se ruga Tarawih în congregație, dar el a ‎întrerupt acest lucru, deoarece se temea că va deveni ‎obligatoriu acest ‎lucru pentru musulmani.

Omar, radhi Allahu anhu, a fost cel care a chemat ‎musulmanii să se roage Tarawih în ‎spatele unui imam.‎
Abdur-Rahman ibn Abdulqari, radhi Allahu anhu, a relatat: ‎‎

‎"‎Într-o noapte, în luna Ramadan, m-am dus cu Omar la ‎moschee, iar oamenii se rugau în ‎grupuri diferite. Unii se rugau singuri, ‎iar alții în grupuri mici. Omar a spus:‎
‎«Cred că ar fi mai bine dacă i-aș aduna în spatele unui imam.»‎
El a făcut astfel, numindu-l pe Ubayy ibn Ka‎ꞌb conducătorul ‎Rugăciunii. Apoi, am ieșit cu el într-o altă ‎noapte și toți oamenii se ‎rugau în spatele unui imam, iar Omar a zis:‎
‎«Ce inovație (bid‎ꞌa) bună este aceasta, dar este mai bine să dormi și să ‎o amâni pentru ultima parte a ‎nopții.»‎
Oamenii, totuși, se rugau la începutul nopții.‎"‎‎‎
(relatat de Bukhari, Ibn Khuzaima, Bayhaqi și alții) ‎‎


Recitarea Coranului în Tarawih

Nu există nicio relatare specială în Sunna cu privire la ‎recitarea Coranului în timpul Rugăciunii ‎Tarawih. S-a relatat că unii ‎oameni din primele generații ale Islamului se rugau câte două sute ‎de ‎versete, astfel că unii dintre ei aveau nevoie de sprijin, din cauza ‎prelungirii Rugăciunii. Ei nu își ‎părăseau Rugăciunea, doar cu puțin ‎timp înainte de ivitul zorilor, iar unii dintre ei chiar își ‎trimiteau ‎servitorii să pregătească suhur-ul, temându-se că în curând se crapă de ‎ziuă. Ei recitau Surat ‎Al-Baqara în opt rakaat și dacă o completau în ‎douăsprezece rakaat, considerau că Rugăciunea lor ar fi ‎fost foarte ‎scurtă.

Ibn Qudama a zis:

‎"‎Ahmad a spus:

«Recitați din Coran ceea ce este ușor pentru oameni și ‎nu le îngreunați, în special în ‎nopțile scurte (în perioada ‎verii).»‎"‎

Cu referire la același subiect, Al-Qadi spune:

‎"‎Nu este de preferat să nu se recite întregul Coran pe ‎perioada acestei luni, în acest fel ‎oamenii având posibilitatea să audă ‎întregul Coran. Nu recitați mai mult decât o singură dată ‎întregul ‎Coran, acest lucru putând fi o povară pentru oameni. În timpul ‎recitării, trebuie luată în ‎considerare starea oamenilor, dacă ei sunt ‎de acord cu recitarea prelungită și aceasta ar fi cel mai ‎bine.‎"‎ ‎‎

De asemenea, Abu Dharr, radhi Allahu anhu, a zis: ‎‎

‎"‎Ne-am rugat cu Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎până când ne-am temut că ‎pierdem suhur-ul. Imamul recita două ‎sute de versete.‎"‎


Redactor Șef Adjunct
Gabriela Gharabli