© Revista Annisaa Romania

R 30 Scrisoarea Redactorului Şef - Nr.30

În numele lui Allah Cel Milostiv, ÎndurătorAlhamdulilleh, numai cu voia lui ‎Allah subhanahu wa ta‎ꞌala suntem, pentru al treilea an consecutiv, alături de voi, ‎pentru a întâmpina această lună a răsplăților, ‎luna ‎Ramadan.

Toate laudele și binecuvântările fie ‎asupra Profetului nostru iubit, Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, asupra ‎familiei sale, asupra companionilor săi, radhi ‎Allahu ‎anhum,‎ și asupra tuturor celor care-l vor urma până în Ziua ‎Învierii.

Echipa Redacției Annisaa aduce pentru ‎prima dată cititorilor săi, articole din Fiqh și Sunna, ‎cu tot ceea ce ‎este referitor la luna Ramadan.

Sperăm că aricolele noastre vă vor ‎aduce, inshaAllah,‎ tot ceea ce doreați să cunoașteți referitor la această ‎binecuvântată lună Ramadan. ‎‎

Fie ca Allah Preaînaltul să ne ierte dacă ‎am greșit cu ceva,‎ intenția noastră fiind pură și ‎sinceră, în a readuce în ‎inimile și cunoștințele voastre tot ceea ce Profetul,‎ salla Allahu aleihi wa sallam, ‎a transmis marilor ‎învățați, care, la rândul lor, ne-au lăsat informații ‎prețioase în Fiqh și Sunna. ‎‎

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala să aibă milă ‎de noi toți, să răsplătească munca noastră ‎și ‎devotamentul vostru,cu care ne urmăriți, citindu-ne. ‎‎

Amin!


‎‎
‎SURA AL-BAQARA

(Medinită [87]; 286 versete)


În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

[Aceste zile sunt] luna Ramadan, ‎în care a fost trimis Coranul, drept călăuză ‎pentru ‎oameni,dovezi limpezi pentru drumul cel drept
și Îndreptar [Al-Furqan]. Și oricare dintre voi
care este prezent în această lună, să o țină ca ‎Post, iar cel care este bolnav ori în călătorie ‎‎[să ‎postească] un număr [egal] de alte zile. Allah vă ‎voiește ușurarea, nu vă voiește împovărarea și ‎să ‎împliniți
acest număr și să-L preamăriți pe Allah,‎
pentru că vă călăuzește pe calea cea bună.‎
Poate că veți fi mulțumitori!
Cu adevărat, toată închinarea și ‎slăvirea I se cuvin numai lui Allah subhanahu wa ‎ta‎ꞌala, ‎numai pe El Îl adorăm, numai la El căutăm ‎îndrumare și numai Lui Îi cerem iertare; numai la ‎El găsim ‎scăpare și adăpost împotriva răului din ‎noi și a răului din acțiunile noastre. ‎‎

Pe acela pe care Allah subhanahu wa ‎ta‎ꞌala îl călăuzește, nimeni și nimic nu îl poate ‎duce în ‎rătăcire, iar pe acela pe care Allah ‎subhanahu wa ta‎ꞌala îl rătăcește, nimeni și nimic ‎nu îl poate aduce pe ‎Calea cea Dreaptă. ‎‎

Mărturisim că nu I se cuvine ‎adorarea decât numai lui Allah subhanahu wa ‎ta‎ꞌala, ‎Unicul și că Mohammed, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, este Robul și Trimisul Său! ‎‎
Încurajați prin cuvinte frumoase, ‎pentru a fortifica sufletul și cereți prin dua:

‎"‎O, Allah! Îndepărtează această suferință! O, ‎Stăpânul lumilor, adu însănătoșire, pentru că Tu ‎ești ‎Vindecătorul! Nu există alt leac, afară de ‎puterea Ta. Redă-le sănătatea, fără să mai ‎rămână urmă de ‎boală!‎"‎

Amin, Amin, Amin!

Atunci când un om se plângea de un ‎rău, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, îi ‎spunea:‎
‎‎"‎Pune mâna pe locul care te doare și spune ‎‎«Bismilleh!»(de 3 ori), apoi spune:

«Caut adăpost la Allah și în Măreția Lui de răul ‎pe care-l simt și care mă apasă!» ‎"‎ (de 7 ‎ori) ‎‎

Fie ca Allah Preaînaltul să îi vindece ‎pe toți frații și surorile noastre care suferă de ‎orice fel ‎de durere!

Amin!


~ Un bun musulman nu își uită ‎niciodată frații și surorile care sunt în ‎suferință.~ ‎‎

Redacția Annisaa
Redactor Șef
Gabriela Guettat