© Revista Annisaa Romania

R 30 Sura de încheiere - Nr. 30

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător


SURAT AL-BAQARA‎

‎ ‎
(Medinită [87]; 286 versete) ‎‎


O, voi, cei care credeți!‎ Intrați în Islam pe deplin și nu urmați pașii lui Șeitan,
căci el vă este dușman învederat! ‎Iar dacă vă veți mai abate [de la Islam],
după ce v-‎au venit semnele cele limpezi, atunci să știți că ‎Allah este Atotputernic,
Înțelept [Aziz, Hakim]!
Ce ‎altceva așteaptă ei decât ca Allah să vină la ei în
‎umbre de nouri și [să vină] Îngerii, și ca soarta să ‎le fie hotărâtă?
Căci la Allah se întorc [toate] ‎lucrurile [pentru ca El să hotărască].


Jazakom Allahu Kheiran!

Redactor Șef
Gabriela Guettat