© Revista Annisaa Romania

R 30 Zile interzise pentru Post

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător


‎ ‎
1. Zilele de Aid

Toți învățații au fost de acord că un astfel de Post ‎este interzis. Nu contează dacă ‎este un Post obligatoriu sau voluntar. ‎‎

Omar, radhi Allahu anhu, spune:

‎"‎Mesagerul lui Allah a interzis Postul în aceste două zile. În ‎ceea ce privește ziua de Aid Al-Fitr, ‎a întreruperii Postului, aceasta este ‎pentru a întrerupe Postul lunii Ramadan. În ziua de Aid Al-Adha, ‎Ziua ‎Sacrificiului, trebuie să mănânci din ceea ce sacrifici.‎"‎‎‎
(relatat de Ahmad, Nasa‎ꞌi, Tirmidhi, Abu Dawud și Ibn Majah) ‎‎


2. Zilele de Tashriq (cele trei zile care urmează Aid-‎ului Al-Adha)

Nu este permis Postul pe parcursul celor trei zile care ‎urmează Aid-ului Al-Adha. ‎‎

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, l-a trimis ‎pe Abdullah ibn Huzhaqah să anunțe ‎la Mina:

‎"‎Nu postiți aceste zile. Ele sunt pentru mâncare, băutură și ‎pomenirea lui Allah.‎"‎‎‎
(relatat de Ahmad, cu un lanț bun)

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a trimis o ‎persoană să anunțe:

‎"‎Nu postiți în aceste zile, ele sunt zile pentru mâncare, ‎băutură și reuniune cu familia.‎"‎‎‎
(relatat de Tabarani, în Al-Awsat)

Școala Shafa‎ꞌi permite Postul în zilele de Tashriq, dacă ‎este un motiv pentru Post, pentru un ‎jurământ, răscumpărare sau ‎recuperarea zilelor pierdute din luna Ramadan. Posturile care nu au ‎un ‎motiv special nu sunt permise și nu există niciun dezacord din acest ‎punct de vedere. Shafa‎ꞌi a aplicat ‎același raționament, pe care l-a avut ‎atunci când a spus că Rugăciunile făcute cu un motiv specific ‎‎(de ‎exemplu, Rugăciunea de salut a moscheii și altele) sunt permise chiar ‎și în timpul în care Rugăciunile ‎sunt interzise.


3. Postul ținut numai în ziua de vineri ‎‎

Ziua de vineri este un tip de Aid săptămânal pentru ‎musulmani și, prin urmare, este interzis ‎Postul în această zi. Cei mai ‎mulți dintre învățați spun că Postul din această zi este neplăcut, însă ‎nu e ‎unul dintre lucrurile complet interzise.

Dacă cineva postește cu o zi înainte sau după ea, sau este ‎ziua unui Post făcut de obicei ‎‎(de exemplu, în zilele 13, 14 și 15 ale ‎lunii), sau este ziua de Arafa sau Ashura, atunci Postul în acea ‎vineri nu ‎este neplăcut.

Abdullah ibn Amr, radhi Allahu anhu, a relatat: ‎‎

‎"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a intrat în camera ‎Juwayriei bint Al-Harith, în timp ce ea ‎postea, într-o zi de vineri. El, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, a întrebat-o:‎
‎«Ai ținut Post ieri?»‎
Ea a răspuns:‎
‎«Nu.»‎
El a spus:‎
‎«Intenționezi să postești și mâine?»‎
Ea a răspuns:‎
‎«Nu.»‎
Apoi, el a zis:‎
‎«Atunci întrerupe-ți Postul.»‎"‎‎‎
(relatat de Ahmad și Nasa‎ꞌi, cu un lanț bun)

Amr Al-Ashari a relatat că l-a auzit pe Profet, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, spunând: ‎‎

‎"‎Într-adevăr, ziua de vineri este Aid pentru voi, prin urmare ‎nu postiți decât dacă postiți cu o ‎zi înainte sau după ea.‎"‎‎‎
(relatat de Al-Bazzar, cu un lanț bun)

Ali, radhi Allahu anhu, a zis:

‎"‎Cel care vrea să postescă voluntar, trebuie să postească joia, ‎în locul zilei de vineri, pentru ‎că vineri este pentru mâncare, băutură și ‎pomenire.‎"‎‎‎
(relatat de Ibn Abu Shaibah, cu un lanț bun)

În cele două Sahih (Bukhari și Muslim), Jabir, radhi ‎Allahu anhu, a relatat că Profetul, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, a zis: ‎‎

‎"‎Nu postiți vinerea, decât dacă postiți împreună cu ziua ‎dinainte sau de după ea.‎"‎

Versiunea lui Muslim spune:

‎"‎Nu alegeți noaptea de vineri (noaptea de joi spre vineri) ca ‎noapte specială pentru ‎Rugăciunile de noapte. De asemenea, nu ‎alegeți vinerea ca zi de Post, cu excepția cazului în care ea ‎apare în ‎zilele în care postiți de obicei.‎"‎
‎ ‎

4. Postul ținut numai în ziua de sâmbătă ‎‎

Busr As-Salmi a relatat de la sora lui As-Sama, radhi Allahu ‎anha, că Profetul, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, a spus:

‎"‎Nu postiți zilele de sâmbătă, cu excepția cazului în care este ‎Post obligatoriu. Nu trebuie să ‎postiți, chiar dacă nu găsiți nimic de ‎mâncare, puneți deoparte câteva coji de struguri sau o ramură ‎de ‎copac, pe care să le mestecați.‎"‎‎‎
(relatat de Ahmad, Nasa‎ꞌi, Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Majah și ‎Al-Hakim. Al-Hakim a spus că ‎este sahih, în timp ce Tirmidhi l-a numit ‎hassan)

Tirmidhi a spus că ceea ce este neplăcut în acest caz, este ‎ca o persoană să aleagă în mod ‎special ziua de sâmbătă pentru Post, ‎deoarece această zi este celebrată de evrei.

În contradicție cu ceea ce este relatat mai sus, Umm ‎Salama, radhi Allahu anha, susține că: ‎‎

‎"‎Profetul obișnuia să postească mai mult în zilele de sâmbătă ‎și duminică, decât în restul ‎zilelor. El spunea:‎
‎«Acestea sunt zilele de Aid ale politeiștilor și îmi place să mă ‎diferențiez de ei.»‎"‎‎‎
(relatat de Ahmad, Bayhaqi, Al-Hakim și Ibn Kuzaimah, care l-a ‎numit sahih) ‎‎

Școlile de Jurisprudență Hanafi, Shafa‎ꞌi și Hanbali au spus ‎că este neplăcut să se postească ‎numai în ziua de sâmbătă, datorită ‎dovezilor precedente. Maliki se diferențiază de ei, dar hadith-ul este ‎o ‎dovadă împotriva lui.


5. În ‎"‎ziua îndoielii‎"‎

‎‎
Amar ibn Yasir, radhi Allahu anhu, a ‎spus:

‎"‎Cel care postește în ‎"‎ziua îndoielii‎"‎ nu l-a ascultat pe Abu ‎Qasim (Profetul, salla Allahu aleihi ‎wa sallam).‎"‎
(relatat de Nasa‎ꞌi, Tirmidhi, Abu Dawud și Ibn Majah) ‎‎

Despre aceasta, Tirmidhi a zis:

‎"‎Este un hadith hassan sahih. Majoritatea ‎cunoscătorilor acționează conform acestuia. ‎Este opinia lui Sufyan ‎Ath-Thaur, Malik ibn Abbas, Abdullah ibn Al-Mubarak, Ash-Shafa‎ꞌi, ‎Ahmad și ‎Ishaq, toți urăsc Postul în ‎"‎ziua îndoielii‎"‎. Majoritatea este ‎de părere că, dacă cineva postește într-o ‎asemenea zi și se dovedește ‎a fi parte din luna Ramadan, atunci acea zi trebuie recuperată. ‎Dacă ‎această zi apare în perioada în care persoana postește cu ‎regularitate, atunci este permis să ‎postească în acea ‎zi.‎"‎

Așa cum a fost relatat de grup, Abu Huraira, radhi Allahu ‎anhu, a relatat că Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a spus: ‎‎

‎"‎Nu precedați luna Ramadan prin a posti o zi sau două ‎înainte, cu excepția cazului în care este ‎o zi în care cineva postește cu ‎regularitate.‎"‎

Despre acest hadith, Tirmidhi a spus:

‎"‎Acest hadith este hassan sahih și învățații acționează ‎conform lui. Le displace faptul că ‎cineva grăbește luna Ramadan, prin ‎faptul că postește cu o zi înainte. Dacă cineva postește cu ‎regularitate ‎și această zi apare, atunci, după opinia lor, nu există nicio problemă ‎cu Postul ținut în acea ‎zi.‎"‎


6. În fiecare zi a anului

Este interzis Postul în fiecare zi a anului, pentru că sunt ‎anumite zile în care Postul este ‎interzis. Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a spus:

‎"‎Nu este nicio recompensă pentru Postul celui care postește ‎continuu.‎"‎‎‎
(relatat de Ahmad, Bukhari și Muslim)

Dacă o persoană întrerupe Postul în zilele de Aid și în zilele ‎de Tashriq, Postul său continuu ‎nu va mai fi considerat neplăcut. ‎‎

Comentând asupra acestui lucru, Tirmidhi a zis: ‎‎

‎"‎Unui grup de învățați îi displace ideea Postului în ‎fiecare zi, dacă acesta cuprinde zilele de ‎Aid și zilele de Tashriq. Dacă ‎o persoană întrerupe Postul în aceste zile, acțiunea sa nu va mai ‎fi ‎neplăcută, iar în acest caz, ea nu postește întregul ‎an.‎"‎

Învățații sunt Malik, Ash-Shafa‎ꞌi, Ahmad și Ishaq.‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, i-a aprobat lui Hamza Al-Aslami, ‎radhi Allahu anhu, numeroase ‎Posturi, atunci când i-a spus: ‎‎

‎"‎Postește dacă vrei și întrerupe Postul, dacă vrei.‎"‎


7. Femeia postește în prezența soțului ei, numai cu ‎permisiunea lui

Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a interzis femeii să ‎postească dacă soțul ei este ‎prezent, până când ea are permisiunea lui ‎pentru a posti. Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că ‎Profetul, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, a zis:

‎"‎O femeie să nu postească nici chiar pentru o zi în prezența ‎soțului ei, numai în cazul în care ‎are permisiunea lui, cu excepția lunii ‎Ramadan.‎"‎‎‎
(relatat de Ahmad, Bukhari și Muslim)

Învățații au interpretat aceasta ca fiind unul dintre ‎luvrurile interzise și au permis soțului să ‎oprească Postul soției în cazul ‎în care ea postește fără permisiunea lui și el vrea să aibă relații intime ‎cu ‎ea. Acest lucru este adevărat, evident, pentru celelalte zile, care nu ‎sunt în luna Ramadan, caz în care ea ‎nu are nevoie de permisiunea lui. ‎Similar, dacă ea postește fără permisiunea lui, pentru că soțul nu ‎era ‎prezent, el are dreptul să îi întrerupă Postul, atunci când se întoarce. ‎‎

Dacă soțul este bolnav sau incapabil să aibă relații intime, ‎este permis femeii să postească ‎fără acordul soțului, aceasta fiind ‎similar cu cazul în care soțul nu este prezent.


8. Postul Al-Wisal, Postul continuu

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a spus: ‎‎

‎"‎«Nu faceți Al-Wisal.»‎
A spus aceasta de trei ori și oamenii i-au zis:‎
‎«Dar tu faci Al-Wisal, Mesager al lui Allah.»‎
El a spus:‎
‎«Voi nu sunteți ca mine, în această privință. Îmi petrec noaptea într-o ‎asemenea stare, pentru că Allah ‎mă hrănește și îmi dă să beau. Fiți ‎devotați faptelor voastre.»‎"‎‎‎
(relatat de Bukhari și Muslim)

Învățații musulmani spun că această interdicție implică ‎faptul că actul este neplăcut. ‎‎

Ahmad și Ishaq au spus că este permis Postul până la ‎masa din zori, atât timp cât aceasta ‎nu este o dificultate pentru cel ‎care postește.

Această opinie este bazată pe ceea ce Bukhari a înregistrat ‎sub autoritatea lui Abu Sa‎ꞌid Al-‎Khudri, radhi Allahu anhu: ‎‎

‎"‎Mesagerul lui Allah a spus:‎
‎«Nu faceți Al-Wisal. Dacă unul dintre voi insistă în a face Al-Wisal, el ‎poate continua Postul (după apus), ‎până la masa din zori.»‎"‎Redactor
Umm Omar