© Revista Annisaa Romania

R 32 ‎ Femei demne de urmat ‎ Fiicele Profetului Mohammed,‎ salla Allahu aleihi wa sallam

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător


Zaynab bint Mohammed, radhi Allahu anha, s-a născut înainte ca tatăl ‎său, Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, să primească revelația de la Allah ‎subhanahu wa taꞌala.

A fost primul copil al celei mai nobile familii din câte au existat, tatăl său fiind ‎Mohammed ibn Abdullah, salla Allahu aleihi wa sallam, Trimisul lui Allah Preaînaltul, Pecetea ‎Profeților, aleihum sallam, și îndurarea întregii omeniri, iar mama sa, Khadija bint Khuwaylid, ‎radhi Allahu anha, a fost una dintre cele mai virtuoase femei din Paradis.

Copilăria și adolescența

Având cei mai minunați părinți din lume, Zaynab, radhi Allahu anha, a crescut ‎într-o atmosferă plină de iubire, înțelegere și afecțiune sinceră. Ca și alți copii din acele ‎timpuri, o perioadă de timp a fost crescută de o doică, iar la revenirea ei în casa părintească, ‎a fost întâmpinată cu multă dragoste și afecțiune de către părinții săi.

La vârsta adolescenței, mama ei, Khadija, radhi Allahu anha, a început ‎educarea copilei pentru a o responsabiliza în gospodărie.

Încă de la o vârstă fragedă, Zaynab, radhi Allahu anha, a avut grijă și de sora ei ‎mai mică, Fatima, radhi Allahu anha, fiind o soră iubitoare și foarte atentă.
‎‎
Responsabilitățile au apăsat cu adevărat pe umerii ei odată cu moartea mamei ‎lor.

Propunerea de căsătorie

Atunci când Zaynab, radhi Allahu anha, a ajuns la vârsta căsătoriei, verișorul ei ‎matern, Abu Al-ꞌAs ibn Rabiꞌa, radhi Allahu anhu, fiind fascinat de caracterul și frumusețea ei, ‎a venit la Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, pentru a îi cere mâna fiicei sale. ‎Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, era mulțumit de firea și caracterul lui plăcut, ‎iar mătușa sa, Khadija, radhi Allahu anha, îl trata ca pe propriul fiu.

Zaynab, radhi Allahu anha, s-a simțit bine în prezența lui Abu Al-ꞌAs, radhi ‎Allahu anhu, plăcându-i vorbele și glumele lui și că, în ciuda vârstei sale foarte tinere, era o ‎persoană influentă și unul dintre cei mai buni comercianți, câștigând, prin caracterul său, ‎respectul oamenilor. Astfel, cele două inimi s-au umplut cu sentimente de respect, afecțiune ‎și iubire reciprocă.

Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, l-a ascultat cu atenție, apoi ‎i-a cerut să-i permită să o întrebe pe Zaynab, radhi Allahu anha, despre acest lucru. Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, s-a dus la fiica lui și i-a spus:

"‎Fiica mea, verișorul tău, Abu Al-ꞌAs, dorește să se căsătorească cu ‎tine.‎"‎

Zaynab, radhi Allahu anha, a rămas tăcută din cauza timidității și obrajii ei s-au ‎înroșit, însă bătăile inimii sale pure și clipirea ochilor au fost cel mai bun răspuns pentru tatăl ‎său. Trimisul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a zâmbit, s-a întors la Abu Al-ꞌAs, radhi ‎Allahu anhu, și, strângându-i mâna, l-a felicitat, dându-și acordul pentru această căsătorie. ‎‎

Zaynab și Abu Al-ꞌAs, radhi Allahu anhum, au avut doi copii, un băiat, Ali, și o ‎fetiță, Umama, cei doi aducând veselie și fericire în gospodăria și familia lor binecuvântată. ‎Ali și Umama, radhi Allahu anhum, au fost și primii nepoți ai Profetului Mohammed, salla ‎Allahu aleihi wa sallam.

Într-o zi, pe când Abu Al-ꞌAs, radhi Allahu anhu, a fost plecat într-una dintre ‎călătoriile sale de afaceri, a avut loc cel mai măreț eveniment din istoria omenirii: Mesagerul ‎lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a primit Mesajul Divin și a fost însărcinat cu ‎transmiterea lui tuturor oamenilor.

La fel cum au făcut mama și surorile ei, și Zaynab, radhi Allahu anhunna, l-a ‎urmat pe tatăl ei, salla Allahu aleihi wa sallam, îmbrățișând Islamul.

Atunci când soțul ei s-a întors acasă, Zaynab, radhi Allahu anha, i-a povestit ‎ceea ce s-a întâmplat în lipsa lui.

Despărțirea

Abu Al-ꞌAs, radhi Allahu anhu, i-a spus iubitei sale soții:

"‎Pe Allah, nu am nimic împotriva tatălui tău și nimic nu-mi este mai drag ‎decât să urmez aceeași cale ca și tine, dar urăsc ca oamenii să spună că mi-am dezamăgit ‎tribul, prin necredința în zeii strămoșilor mei, pentru a fi pe placul soției mele. Poți, te rog, să ‎mă ierți?‎"‎

Apoi, s-au despărțit, iar toată bucuria și fericirea vieții lor anterioare a fost ‎înlocuită de tristețe.

Trebuie remarcat faptul că această decizie a lui Abu Al-ꞌAs, radhi Allahu anhu, ‎de a urma calea strămoșilor săi, nu a fost altceva decât produsul mândriei acelor timpuri ale ‎ignoranței.

Credința ei

Zaynab, radhi Allahu anha, a suferit alături de tatăl ei, Mesagerul lui Allah, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, și de primii musulmani, din cauza persecuțiilor necredincioșilor, fiind ‎izolați și lipsiți de ajutor o perioadă lungă de timp. Era mereu tristă, plângea mult, însă, a ‎rămas statornică în credința sa puternică în Allah subhanahu wa taꞌala, în Calea Lui, Islamul, ‎lăsându-și mereu soarta în mâinile Lui, Preaînaltul. Aceasta a fost și perioada în care iubita ei ‎mamă, Khadija, radhi Allahu anha, a murit, apoi, la scurt timp, și Abu Talib, unchiul Profetului ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, cei doi stâlpi pe care Profetul Mohammed, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, se putea baza și care l-au susținut mereu.

Migrarea

Zaynab, radhi Allahu anha, a aflat într-o dimineață că cei din tribul Quraish îl ‎căutau pe Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, care părăsise Mecca, plecând ‎la Yatrib (Medina de astăzi). Aflând că a ajuns în siguranță, împreună cu companionii săi, ‎radhi Allahu anhum, Zaynab, radhi Allahu anha, a fost foarte fericită.

După câteva zile, Zaid ibn Haritha, radhi Allahu anhu, a venit după Zaynab, ‎Umm Khultum și Fatima, radhi Allahu anhunna, fiicele Profetului Mohammed, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, să le însoțească la Medina. Zaynab, radhi Allahu anha, a refuzat și a rămas ‎în casa soțului ei resemnată, așteptând hotărârea lui Allah subhanahu wa taꞌala privind situația ‎lor.

Abu Al-ꞌAs, radhi Allahu anhu, capturat

După Hijra, la Medina, în Bătălia de la Badr, Abu Al-ꞌAs, soțul lui Zaynab, radhi ‎Allahu anhum, a fost capturat de armata musulmană, devenind prizonier de război. Atunci ‎când captivii au fost aduși în fața Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, el l-a ‎luat deoparte pe Abu Al-ꞌAs, radhi Allahu anhu, și le-a spus celor care îl ‎păzeau:

"‎Tratați prizonierul cu blândețe!‎"‎

Zaynab, radhi Allahu anha, s-a aflat într-o situație dificilă, iar când a venit ‎vremea răscumpărării prizonierilor, a vrut să plătească ea însăși răscumpărarea soțului ei. A ‎scos dintre hainele ei, dintr-o cutie de bijuterii, un colier primit de la mama sa, radhi Allahu ‎anha, în ziua nunții, și l-a dat fratelui soțului ei, Amr ibn Al-ꞌAs, radhi Allahu anhu, ca el să îl ‎ofere pentru răscumpărare.

De îndată ce Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a văzut colierul, ‎l-a recunoscut și un puternic sentiment de compasiune l-a cuprins, iar inima îi palpita în ‎memoria soției lui dragi, Khadija, radhi Allahu anha. Companionii, radhi Allahu anhum, ‎prezenți alături de Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, au fost marcați de măreția gestului ei. ‎‎

După o lungă tăcere, Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, s-a ‎adresat oamenilor care-l aveau în pază pe soțul lui Zaynab, radhi Allahu anha, spunându-‎le:

"‎Dacă puteți, eliberați prizonierul și returnați-i-l ei împreună cu ceea ce îi ‎aparține, colierul.‎"‎

Cu toții au spus:

"‎Da, așa vom face, Mesager al lui Allah!‎"‎

O altă separare

Deși eliberat acum, Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, i-a cerut ‎lui Abu Al-ꞌAs, radhi Allahu anhu, să o trimită înapoi la el pe Zaynab, radhi Allahu anha, ‎deoarece Islamul deja îi separase, nefiind acceptat ca o femeie musulmană să fie căsătorită ‎cu un bărbat nemusulman. El, radhi Allahu anhu, și-a luat angajamentul că va face acest p ‎lucru.

Plecând spre Mecca și ajungând acasă, Zaynab, radhi Allahu anha, s-a ‎bucurat de sosirea lui Abu Al-ꞌAs, radhi Allahu anhu, însă a simțit suferința lui interioară, ‎pentru că fața trăda aceasta. El i-a spus soției sale:

"‎Zaynab, am venit să-mi iau rămas-bun de la tine.‎"‎

I-a povestit că tatăl ei, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, l-a trimis la ea, iar ‎el i-a spus:

"‎Zaynab, orice s-ar întâmpla, eu te voi iubi cât o să trăiesc. Amintirea ta va fi ‎mereu prezentă în această casă, care a fost martoră la cele mai frumoase zile din viața ‎noastră.‎"‎

Zaynab, radhi Allahu anha, și-a șters lacrimile care șiroiau pe fața ei și a plecat. ‎Acum, era pregătită să plece la Medina.

Cei din tribul Quraish au acostat-o pe drumul ei și au constrâns-o să se întoarcă ‎la Mecca. Era însărcinată, iar din cauza sperieturii a avut o sângerare puternică, care i-a ‎cauzat pierderea copilului.

Abu Al-ꞌAs, radhi Allahu anhu, a luat-o sub protecția lui, a dus-o acasă și a ‎îngrijit-o până când și-a recăpătat sănătatea și forța pentru a călători din nou. Profitând de ‎neatenția celor din neamul Quraish și luând toate măsurile de protecție, Abu Al-ꞌAs, radhi ‎Allahu anhu, a trimis-o din Mecca la Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, în ‎compania fratelui său.

Abu Al-ꞌAs, radhi Allahu anhu, capturat din nou

Abu Al-ꞌAs, radhi Allahu anhu, era plecat în Siria cu o caravană a tribului ‎Quraish. Când informația despre aceasta a ajuns la Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, el a trimis o sută șaptezeci de călăreți, în frunte cu Zaid ibn Haritha, radhi Allahu ‎anhu, să captureze caravana. Au și reușit acest lucru, oamenii din tribul Quraish căzând în ‎capitivitate, fiind aduși la Medina, împreună cu caravana.

Abu Al-ꞌAs, radhi Allahu anhu, a reușit să se ascundă și ar fi avut posibilitatea ‎să fugă atunci când armata musulmană a părăsit locul unde au fost capturați, renunțând la ‎căutarea lui. Existau două posibilități: să plece spre Mecca fără nicio provizie sau animal de ‎călărie, sau să meargă la casa lui Zaynab, radhi Allahu anha, soția lui iubită, pentru a îi cere ‎adăpost și protecție. Copleșit de sentimente și de dragostea sinceră, s-a dus și a bătut la ușa ‎ei.

Zaynab, radhi Allahu anha, s-a speriat când, în toiul nopții, a auzit bătăi în ușă ‎și, întrebând cine este, a recunoscut vocea tremurândă a lui Abu Al-ꞌAs, radhi Allahu anhu. A ‎deschis ușa, întâmpinându-și soțul, apoi i-a dat să mănânce, oferindu-i siguranță, însă Abu Al-‎ꞌAs, radhi Allahu anhu, aflat încă sub efectul evenimentelor recente, abia putea rosti câteva ‎cuvinte. Zaynab, radhi Allahu anha, a știut că a venit să-i ceară adăpost, protecție și ‎mijlocirea ei în fața Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam. De aceea, l-a asigurat că dacă ‎Allah subhanahu wa taꞌala voiește, ea va face tot posibilul să-l ajute.

Atunci când Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, și-a terminat ‎Rugăciunea de Fajr, Zaynab, radhi Allahu anha, s-a ridicat și a strigat că va mijloci pentru ‎soțul ei:

"‎Am oferit protecție lui Abu Al-ꞌAs ibn Rabiꞌa!‎"‎

Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

"‎O, oameni, ați auzit ceea ce eu tocmai am auzit?‎"‎

Oamenii au răspuns afirmativ. Apoi el, salla Allahu aleihi wa sallam, a ‎continuat:

"‎Jur pe Cel în mâna Căruia se află viața mea, nu am știut nimic despre ‎aceasta până acum, când ați auzit și voi.‎"‎

Apoi a adăugat:

"‎Musulmanii sunt ca o singură mână împotriva celor care sunt în afara ‎comunității și cel mai mic dintre musulmani are dreptul să ofere protecție în numele celorlalți ‎musulmani. Așa că noi îl protejăm pe cel pe care ea îl protejează.‎"‎

Atunci când Trimisul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, s-a întors acasă, ‎Zaynab, radhi Allahu anha, a venit la el, salla Allahu aleihi wa sallam, și a cerut ca Abu Al-ꞌAs, ‎radhi Allahu anhu, să primească înapoi ceea ce i-a fost luat. Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a fost de acord, dar a avertizat-o că ei nu pot fi împreună atât timp cât el este politeist. ‎‎

Abu Al-ꞌAs, radhi Allahu anhu, acceptă Islamul

Atunci când Abu Al-ꞌAs, radhi Allahu anhu, s-a simțit în siguranță în Medina, ‎unde chiar Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, i-a oferit adăpost și protecție, ‎simțind îndurarea și sinceritatea adevărată a Islamului, a realizat cât de orb a fost, petrecând ‎atât de mult timp în ignoranță. De asemenea, și-a dat seama că dragostea dintre el și ‎Zaynab, radhi Allahu anhum, este adânc înrădăcinată în inimile lor. El a vrut să intre în ‎această Religie pură, Islamul, de bunăvoie și nu forțat de împrejurări, vrând ca declarația sa ‎de acceptare a Islamului să nu fie umbrită de bănuieli cum că ar fi fost influențat și forțat. Nu ‎a vrut ca cineva din Mecca să pretindă că el, radhi Allahu anhu, a acceptat Islamul din ‎dragoste pentru această viață sau din lașitate.

A hotărât să declare apartenența sa la Islam în fața oamenilor din Mecca, ‎oameni care au avut mereu încredere în el. Dacă ar fi rămas la Medina, oamenii ar fi spus că ‎le-a trădat încrederea, iar simțul lui de onoare nu a permis acest lucru. S-a dus la Mecca și a ‎declarat apartenența sa la Islam în fața oamenilor din tribul Quraish, într-un mod demn și ‎onorabil. După aceasta, s-a putut întoarce la Medina ca musulman.

Imediat ce a ajuns la Medina, Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎i-a redat soția, pe Zaynab, radhi Allahu anha, printr-un nou contract de căsătorie. Astfel, în ‎casa lor s-a reîntors fericirea și dragostea pe care cei doi au purtat-o mereu unul față de ‎celălalt.

Moartea lui Zaynab, radhi Allahu anha

Timp de un an, familia lor a trăit în fericire și mulțumire, până când a sosit ‎despărțirea veșnică din această viață, când nu mai există reîntâlnire decât în Viața de ‎Apoi.

Zaynab, radhi Allahu anha, a murit în anul 5 H., din cauza complicațiilor suferite ‎ca urmare a hemoragiei din timpul migrării. Atât Abu Al-ꞌAs, radhi Allahu anhu, cât și Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, au plâns la moartea ei, radhi Allahu anha, având ‎inimile pline de durere. Moartea lui Zaynab, radhi Allahu anha, i-a adus aminte Profetului ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, și de moartea mamei ei, Khadija, radhi Allahu ‎anha.

Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, a fost cel care a efectuat ‎Rugăciunea funerară, apoi a așezat-o în mormânt, cu propriile sale mâini ‎binecuvântate.

Abu Al-ꞌAs, radhi Allahu anhu, s-a întors la copiii săi, Ali și Umama, radhi Allahu ‎anhum, i-a sărutat cu drag și a plâns în amintirea soției lui devotate, care acum trecuse în ‎neființă.

Allah subhanahu wa taꞌala să fie mulțumit de ea!

Amin!

Allahu Alam


Redactor Șef Adjunct
Gabriela Gharabli