© Revista Annisaa Romania

R 32 Dicționar al termenilor Islamici Nr.32

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător


Allah, unul dintre numele Singurei Divinităţi, Cel care este cu adevărat venerat, Singurul căruia I se cuvine venerarea, Singurul care este Unic în orice sens, Singur în divinitatea Sa. Sheik Uthaymin afirmă că însuşi numele «Allah» indică toate celelalte Nume perfecte, precum şi măreţele Atribute (ale căror număr nu ne este cunoscut nouă, oamenilor). Ne indică divinitatea Sa, ce cuprinde toate caracteristicile divinităţii, împreună cu negarea opoziţiilor acestora. Atributele Divinităţii sunt atributele perfecţiunii. Numele şi Atributele lui Allah subhanahu wa ta’ala nu au nicio imperfecţiune, sunt perfecte

Allah subhanahu wa ta’ala, Allah – Cel mai Glorios, Preaînaltul

Allahu Akbar, Allah este Cel mai Mare

Allahu Alam, Allah știe cel mai bine

Aid Al-Adha, Sărbătoarea Sacrificiului, cea mai mare sărbătoare Islamică

Aleihi sallam, Pacea fie asupra lui; această expresie se pronunță după ce menționăm numele oricărui Profet (în afară de Profetul Mohammed, când spunem „Salla Allahu aleihi wa sallam) sau al vreunui Înger: Jibril (Gabriel), Mikail (Mihail) etc.

Alhamdulilleh, mulțumiri lui Allah

As salam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Pacea, mila şi binecuvântarea lui Allah să fie asupra ta (şi a tuturor celor prezenţi)

Asr, semnifică după-amiază; de asemenea, este cea de-a treia Rugăciune obligatorie, care constă din patru unităţi (Salat al-Asr)

Adhan, chemarea la Salah (Rugăciune)

Al-Mas’a, partea aflată între Safa şi Marwa

Bakhur, îl găsim în două feluri: sub formă de parfum și sub forma unor micuțe bucățele de lemn, care se folosesc la parfumarea hainelor și a locuințelor

Dhikr, pomenirea lui Allah subhanahu wa ta’ala

Dhuhr, semnifică amiază; de asemenea, este cea de-a doua Rugăciune obligatorie a zilei, care constă din patru unităţi (Salat Adh-Dhuhr)

Dua, suplicaţie, Rugăciune personală, adresată lui Allah subhanahu wa ta’ala

Fajr, prima dintre cele cinci Rugăciuni obligatorii; este Rugăciunea de dinainte de răsăritul Soarelui

Farq, măsură folosită în Medina, în timpul Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, fiind echivalentul a şaizeci de rotl iraqieni

Hadith, plural ahadith, literal înseamnă relatare, spuse, discurs; reprezintă ceea ce a spus Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, și modalitatea în care el s-a comportat în anumite situații

Hadith da’if, hadith slab

Hadith Nabawi / hadith sherif, hadith spus de Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam

Hadith Qudsi, hadith sacru; reprezintă Cuvântul lui Allah Preaînaltul atât ca sens, cât şi ca text; el conţine unele reguli, îndreptări sau interdicţii. Sunt revelaţii pogorâte Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, de Allah subhanahu wa ta'ala Însuşi, prin intermediul Îngerului Jibril, aleihi sallam, dar nu fac parte din Coran. Allah subhanahu wa ta’ala îi dă lui Jibril, aleihi sallam, ideea hadith-ului sacru, iar Jibril, aleihi sallam, alege cuvintele cu care exprimă acest sens trimis de Allah Preaînaltul. Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, îl ia de la Jibril, aleihi sallam, şi-l transmite oamenilor. Este Cuvântul lui Allah subhanahu wa ta’ala numai ca sens, nu şi ca text

Hadith mursal, un tip de hadith slab, al cărui lanţ de relatatori este întrerupt, fiind adesea relatat de către unul dintre tabi’un și nu de un companion, radhi Allahu anhu

Hajem, persoană care se ocupă cu tunderea părului sau cu raderea bărbii

Hajj, Pelerinajul la Mecca; cel de-al cincilea stâlp al Islamului

Hajj Al-Qiran, Hajj şi Umra, făcute într-un singur ihram

Hajj Al-Wada’, Pelerinajul de Adio al Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam

Hajj At-Tamattu, a face Umra în timpul lunilor destinate Hajj-ului, iar în Ziua de Tarwiya, pelerinul adoptă ihram-ul pentru Hajj

Hajj Mabrur, Hajj acceptat de Allah subhanahu wa ta’ala

Halal, permis; antonimul cuvântului Haram

Haram, interzis; antonimul cuvântului Halal

Hasan, bun, acceptabil; utilizat pentru a indica autenticitatea unor relatări în hadith

Hasan gharib, hadith raportat de un singur şir de relatatori, sau există un plus în text

Hasanat, răsplăţi primite numai de la Allah Preaînaltul

Haid, stare de impuritate majoră , provocată de menstruaţie

Henna, vopsea naturală pentru păr şi piele

Hijab, literal înseamnă acoperământ, protejare; este folosit de femeile musulmane, el fiind obligatoriu. Acesta este, de obicei, o piesă din material, cu care se acoperă capul, părul, urechile, gâtul şi pieptul

Hijra, migraţie; se referă la migraţia Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, de la Mecca la Medina. Această călătorie a avut loc în al doisprezecelea an al misiunii sale (622 e.n.). Acesta este începutul calendarului musulman. Din punct de vedere Islamic, cuvântul Hijra se referă la părăsirea locului, din mijlocul unei ţări sau a unor oameni necredincioşi, având ca scop mersul într-o ţară Islamică. Cu alte cuvinte, lăsarea modului rău de viaţă, pentru o viaţă Islamică

Iddah, perioada de aşteptare prescrisă unei femei după divorţ sau după moartea soţului, echivalentă cu 4 luni şi 10 zile

Ihram, starea de puritate, de sacralitate, pe care o adoptă musulmanul, atunci când împlineşte Hajj sau Umra

Imam, persoană care conduce o congregaţiune (jami’a) în Rugăciune; liderul musulmanilor în Rugăciune, care conduce moscheea

Iqama, chemarea de începere a Rugăciunii

Isha, a cincea Rugăciune obligatorie, Rugăciunea de noapte

InshaAllah, numai dacă Allah voiește

Jamarat, locul unde are loc lapidarea cu pietre, care se face la Haram Mecca, în locuri bine stabilite

Janaba, stare de impuritate majoră

Jazak Allahu Khair, plural Jazakum Allahu Khairan, cea mai bună și cea mai frumoasă expresie, atunci când un musulman mulțumește altor musulmani, însemnând "Fie ca Allah să vă răsplătească cu mult bine!"

Ka’aba, clădire de formă cubică, în Masjid Al-Haram (Moscheea din Mecca). În jurul acestei clădiri, pelerinii efectuează 7 ture de Tawaf (încojurarea clădirii Ka’aba). Prima dată, a fost construită de către Profetul Adam, aleihi sallam, fiind prima casă a lui Allah Preaînaltul pe Pământ. Apoi, a fost reconstruită de către Profetul Ibrahim şi fiul său, Ismail, aleihum sallam. Pentru o perioadă foarte lungă de timp, Ka’aba a fost simbolul Religiei monoteiste, pe care populaţiile beduine au transformat-o într-un loc de venerare a statuilor, pe care le vizitau o dată pe an, în "pelerinaj"

Kohl, negreală pentru ochi

Khushua, respect profund şi devotament în Rugăciunea către Allah Preaînaltul

Kiswa, materialul care acoperă Ka’aba

Mahram, bărbat cu care o femeie nu se poate căsători, datorită gradului de rudenie (frate, tată, unchi etc.); de asemenea, soţul unei femei este mahram pentru ea

Miqat, plural mawaqit, locul unde se îmbracă ihram-ul, în vederea efectuării Pelerinajului

Musnad, provine din cuvântul isnad şi înseamnă lanţul relatatorilor

Mudd, unitate de măsură pentru volum, ‎reprezentând cantitatea pe care o cuprinde ‎un om cu ambele mâini ‎făcute căuș

Maghrib, a patra Rugăciune obligatorie, Rugăciunea de la apusul Soarelui

Qarin, cel care face Hajj Al-Qiran

Qibla, orientarea spre Ka’aba, direcţie în care se întorc musulmanii, în Rugăciunile lor zilnice

Radhi Allahu anha/u, fie ca Allah să fie mulțumit de ea/el

Radhi Allahu anhum/anhunna, fie ca Allah să fie mulțumit de ei/ele

Raka, plural rakaat, unitate de Rugăciune

Ramal, mersul mai rapid, atunci când se face Tawaf în jurul Ka’abei (valabil numai pentru barbați)

Ramiy, lapidarea simbolică (aruncarea a şapte pietricele) a Diavolului, de pe Mina, în zilele de 10, 11, 12 şi 13 din Dhul-Hijja

Rasul, Mesager al lui Allah subhanahu wa ta’ala

Raudah, grădina aflată în spaţiul Moscheii Profetului, între mormântul şi amvonul său

Rizq, partea ta de avere, cu care eşti binecuvântat de Allah subhanahu wa ta’ala

Sa’y, drumul dintre colinele Safa şi Marwa

Sahih, autentic (şirul celor mai veridici relatatori), corect

Sadaqa, caritate

Sunna, viaţa şi tradiţia Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam

Sharia, legea cu privire la comunitatea Islamică

Tahallul, ieşirea din starea de Ihram

Takbir, plural Takbiraat, a se rosti «Allahu Akbar» (Allah este Cel mai Mare)

Talbiya, a accepta o invitaţie (Allah subhanahu wa ta’ala te invită la Hajj)

Tarwiya, ziua a 8-a din luna Dhul-Hijja

Tawaf, ritualul de înconjurare a Ka’abei, de 7 ori, în timpul Hajj-ului şi Umrei

Tawaf Ad-Dakhul, ocolul de intrare

Tawaf Al-Ifada, înconjurarea de 7 ori a Ka’abei, după ce se intră în starea de ihram

Tawaf Al-Qudum, ocolul de sosire

Tawaf At-Tahayyat, ocolul de salutare

Tawaf Al-Umra, ocolul pentru Umra

Tawaf Al-Wada’, înconjurul de adio, de 7 ori, al Ka’abei

Tawaf Az-Ziyara, vizita de înconjurare

Umma, o comunitate sau un popor. Termenul este folosit cu referire la comunitatea de credincioşi musulmani din întreaga lume, deoarece aceştia sunt fraţi şi surori în Islam

Umra, ritual Islamic opţional, care se desfăşoară la Mecca, în orice moment al anului

Wagib, obligatoriu, necesar, prescris

Wudhu, abluţiune; este ritualul de purificare pentru Rugăciune şi pentru citirea Coranului
Redactor
Umm Omar