© Revista Annisaa Romania

R 32 Fiqh Us-Sunna de Sayyid Sabiq / Hajj-ul pe categorii ‎‎

În numele lui Allah Cel Milostiv, ÎndurătorHajj-ul minorului și sclavului

Deși nu este obligatoriu pentru aceștia, Hajj-ul este valabil dacă este ‎făcut, dar nu le va fi suficient în ceea ce privește Hajj-ul prescris în Islam.

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎a spus:

"‎Orice minor (copil) care face Hajj, trebuie să îl facă din nou, după venirea vârstei ‎‎(pubertății); orice sclav care face Hajj și apoi este eliberat, trebuie să facă din nou Hajj-‎ul.‎"‎
(relatat de Tabarani)

As-Saꞌib ibn Yazid spune:

"‎Tatăl meu a făcut Hajj cu Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, care făcea Hajj-ul ‎de Adio; în acel timp, eu aveam doar șapte ani.‎"‎

Aceasta a fost relatat de Ahmad, Bukhari și Tirmidhi, care au ‎notat:

"‎Toți învățații sunt de acord asupra faptului că dacă un minor face Hajj, el ‎trebuie să repete Hajj-ul după vârsta pubertății. De asemenea, sclavul care a făcut Hajj, iar ‎apoi își câștigă libertatea, trebuie să repete Hajj-ul, dacă este în măsură să facă acest ‎lucru.‎"‎

De asemenea, este relatat de la Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, că în timpul Hajj-‎ului, o femeie a ridicat un băiat și l-a întrebat pe Profet, salla Allahu aleihi wa sallam: ‎‎

"‎«Acest băiat va fi răsplătit pentru Hajj?»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a răspuns:‎
‎«Da, și tu, de asemenea, vei primi răsplată.»‎"‎

Băiatul va fi răsplătit pentru ascultarea sa, în timp ce mama va fi răsplătită ‎pentru că îl ajută și îl pregătește pentru Hajj. Acest hadith este relatat, de asemenea, de la ‎Omar, radhi Allahu anhu.

Jabir, radhi Allahu anhu, relatează:

"‎Am făcut Hajj împreună cu Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, și cu noi se afla ‎un număr de femei și de copii. Am spus Talbiya în numele copiilor și, de asemenea, am ‎aruncat pietricele în numele lor.‎"‎
(relatat de Ahmad și Ibn Majah)

În cazul în care un minor este capabil, el poate declara starea de ihram și poate ‎face ritualurile pentru Hajj. În caz contrar, tutorele său trebuie să declare starea de ihram în ‎locul său și să spună Talbiya în numele minorului, să facă înconjurul Kaꞌabei, să meargă între ‎Safa și Marwa, să stea la Arafah și să arunce pietricele în numele lui.

An-Nawawi a spus:

"‎Cel care declară starea de ihram în numele unui minor fără discernământ ‎este tutorele proprietăților sale, așa cum sunt, de exemplu, tatăl, bunicul sau tutorele ‎desemnat prin lege.‎"‎

În ceea ce o privește pe mamă, savanții musulmani au păreri diferite. Unii spun ‎că ihram-ul ei în numele minorului este valid numai dacă ea este desemnată prin lege ca ‎tutore al minorului.

Pe de altă parte, dacă minorul ajunge la vârsta pubertății înainte sau în Ziua de ‎Arafah, Hajj-ul minorului este valid. Același lucru se aplică și sclavului care este eliberat în ‎Ziua de Arafah sau înainte.

Malik și Ibn Al-Mundhir spun:

"‎Acestor două categorii de oameni, Hajj-ul nu le poate fi considerat drept Hajj ‎obligatoriu, pentru că ei au intenționat un act de adorare voluntar atunci când au pus ihram-ul; ‎este un act voluntar și nu poate fi transformat într-un act de adorare ‎obligatoriu.‎"‎

Hajj-ul pentru femei

Hajj-ul este obligatoriu atât pentru bărbați, cât și pentru femei, ei trebuie să îl ‎facă oricând îndeplinesc condițiile menționate mai sus pentru acesta. În cazul femeii, este ‎esențial ca ea să fie însoțită de soț sau de un alt bărbat mahram.

Al-Hafidh spune în Al-Fath:

"‎Conform învățaților, condiția de mahram pentru o femeie este ca acelui ‎bărbat să îi fie imposibil din punct de vedere legal să se căsătorească cu ea.‎"‎ ‎‎

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, relatează:

"‎L-am auzit pe Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, spunând:‎
‎«Un bărbat nu trebuie să fie singur cu o femeie, decât în cazul în care îi este mahram. De ‎asemenea, o femeie nu poate călători cu oricine, cu excepția unei rude (bărbat) mahram.»‎
Un bărbat s-a ridicat și a întrebat:‎
‎«Profet al lui Allah! Soția mea a plecat la Hajj în timp ce eu m-am pregătit să plec în cutare ‎luptă; ce ar trebui să fac?»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a răspuns:‎
‎«Mergi și alătură-te soției în Hajj.»‎"‎
(relatat de Bukhari și Muslim)

Aceasta subliniază ceva ce este de preferat, dar nu reprezintă o obligație ‎pentru soț sau pentru mahram să călătorească cu femeia. Nimeni nu este obligat să renunțe ‎la confortul său pentru ca cealaltă persoană să poată împlini ceea ce îi este cerut. ‎‎

Yahya ibn Abbad a relatat că o femeie din Iraq i-a scris lui Ibrahim An-Nakhꞌi: ‎‎

"‎«Nu am făcut încă Hajj-ul prescris, deși sunt bogată; nu am mahram, care ‎să mă însoțească în această călătorie.»

El i-a scris înapoi:

«Ești una dintre acelea pentru care Allah nu a dat mijloacele necesare pentru ‎a efectua Hajj-ul.»‎"‎

Abu Hanifa, Al-Hasan, Ahmad și Ishaq susțin o părere similară, în această ‎problemă.

Al-Hafidh spune:

"‎Printre învățații Shafaꞌi, cea mai comună părere acceptată în această ‎privință este că o femeie poate călători cu soțul ei, cu o rudă mahram, cu un grup de femei ‎de încredere, sau chiar cu o singură femeie de încredere.‎"‎

Potrivit părerii relatate de Al-Karabisi și înregistrată drept sahih în Al-‎Muhadhib, o femeie poate călători singură dacă drumul la Hajj este făcut în ‎siguranță.

Aceasta se aplică atât pentru Hajj, cât și pentru Umra.

În Subul As-Salam este relatat:

"‎Un grup de învățați susține că o femeie în etate poate călători fără a fi ‎însoțită de nicio rudă mahram.‎"‎

Această permisiune a femeii de a călători fără mahram, în compania unor ‎persoane de încredere sau într-o călătorie la Hajj, este sigură și este susținută de ceea ce ‎este relatat de Bukhari, de la Adiy ibn Hatim, radhi Allahu anhu, care spune:

"‎Eram împreună cu Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, atunci când un om a ‎venit la el și s-a plâns de sărăcie. Alt om s-a plâns de jaful la drumul mare. Atunci, Profetul, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Adiy! Ai văzut orașul Hira, din Iraq?»‎
Am răspuns:‎
‎«Nu, dar am auzit de el.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Dacă vei trăi suficient de mult, vei vedea că o femeie va călători de la Hira și va face Tawaf ‎în jurul Kaꞌabei și nu se va teme de nimic, cu excepția lui Allah.»‎"‎

Această opinie este susținută de faptul că Omar, radhi Allahu anhu, a dat ‎permisiunea soțiilor Profetului, radhi Allahu anhunna, să facă Hajj însoțite de Uthman și ‎Abdur-Rahman ibn Awf, radhi Allahu anhum.

Uthman, radhi Allahu anhu, anunța oamenii, spunându-le acestora să evite să ‎le privească și să nu lase cămilele lor să se apropie de cele ale soțiilor Profetului, radhi Allahu ‎anhunna.

În cazul în care totuși o femeie nu reușește să respecte această condiție și face ‎Hajj-ul singură - fără a fi însoțită de mahram - Hajj-ul ei rămâne valabil.

În Subul As-Salam, Ibn Taymiyya spune:

"‎Hajj-ul unei femei fără mahram este valid, și de asemenea al persoanei care ‎nu are mijloacele financiare pentru a face Hajj.‎"‎

Pe scurt, celor pentru care Hajj-ul nu este obligatoriu din motive de sănătate, ‎sărăcie, teamă de jaf, sau în cazul femeii care nu are mahram, sau dacă are, nu este ‎disponibil să o însoțească, dar care au intenția de a face Hajj, acesta va fi trecut în numele lor ‎și considerat a fi valid.

În Al-Mughni , este relatat:

"‎În cazul în care o persoană nu are obligația de a face Hajj, deoarece nu este ‎capabilă din punct de vedere financiar să facă aceasta, ea trebuie să se străduiască și să ‎încerce să facă tot ceea ce poate pentru a face Hajj, îndurând greutăți, mergând pe jos și ‎fără a avea cele necesare, Hajj-ul său va fi valid și acceptat.‎"‎

Femeia trebuie să aibă permisiunea soțului pentru a face Hajj ‎‎

Este preferabil pentru o femeie să ceară permisiunea soțului pentru Hajj-ul ‎prescris. În cazul în care el îi dă permisiunea, ea poate merge la Hajj, iar dacă el refuză, ea ‎poate, totuși, să meargă la Hajj, pentru că soțul nu ar trebui să îi interzică soției să facă Hajj-‎ul, care este un act de adorare obligatoriu. Nu este permis să se supună unui lucru care ‎implică nesupunerea față de Allah subhanahu wa taꞌala.

Femeia trebuie să facă Hajj-ul cât mai repede posibil, așa cum trebuie să facă ‎și Rugăciunile, la timpul prescris. În acest caz, soțul nu are dreptul să împiedice soția să facă ‎ceea ce este o datorie obligatorie. Aceeași regulă se aplică atunci când femeia a promis Hajj-‎ul, pentru că este obligatoriu, ca și cel prescris.

Cu toate acestea, în cazul Hajj-ului voluntar, soțul îi poate interzice soției să ‎împlinească Pelerinajul, iar aceasta trebuie să se supună soțului ei. Această părere este ‎susținută de hadith-ul relatat de Ad-Daraqutni, sub autoritatea lui Ibn Omar, radhi Allahu anhu, ‎care a spus că atunci când se vorbea despre o doamnă bogată, căreia soțul nu i-a dat ‎permisiunea de a merge la Hajj, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, zicea:

"‎Ea nu trebuie să meargă la Hajj decât cu permisiunea soțului ei.‎"‎

Cel care moare fără a face Hajj-ul obligatoriu

În cazul în care o persoană moare înainte să facă Hajj-ul obligatoriu, sau dacă ‎o persoană a promis să facă Hajj-ul, dar a murit înainte de a-și îndeplini promisiunea, ‎moștenitorul său trebuie să desemneze pe cineva să facă Hajj-ul în numele celui decedat. ‎Toate costurile legate de această călătorie trebuie să fie plătite din proprietatea defunctului, ‎așa cum trebuie plătită orice datorie lăsată de cel decedat.

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat că o femeie din tribul lui Johainah a ‎venit la Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, și a spus:

"‎«Mama mea a promis Hajj-ul, dar a murit înainte ca ea să își îndeplinească ‎promisiunea; ar trebui să fac Hajj-ul în numele ei?»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Da, fă Hajj în numele ei. Nu ai plătit orice datorie pe care mama ta a lăsat-o după moartea ‎sa? Plătește ceea ce Îi datorezi lui Allah, pentru că El este Cel mai demn pentru înapoierea ‎datoriei.»‎"‎
(relatat de Bukhari)

Acest hadith subliniază obligativitatea de a face Hajj în numele persoanei ‎decedate, chiar dacă ea a lăsat sau nu un testament în acest sens (este un fel de datorie a ‎celui decedat și toate datoriile rămase după moarte trebuie plătite, la fel ca și toate celelalte ‎obligații financiare, așa cum sunt Zakat-ul, o ispășire sau un jurământ pe care decedatul le ‎avea de îndeplinit). Această părere este susținută de Ibn Abbas, Zaid ibn Thabit, Abu Huraira, ‎radhi Allahu anhum, și Ash-Shafaꞌi. Ei consideră că toate cheltuielile trebuie plătite din averea ‎celui decedat, înainte ca bunurile să fie împărțite moștenitorilor.

În cazul în care moștenirea lăsată nu este suficientă pentru a acoperi atât ‎cheltuielile pentru Hajj, cât și datoriile rămase, atunci cheltuielile pentru Hajj trebuie plătite ‎primele, așa cum a spus Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam:

"‎Allah este Cel mai demn pentru ca datoria să Îi fie returnată.‎"‎

Imam Malik spune:

"‎O persoană poate face Hajj în numele decedatului numai dacă acesta lasă ‎un testament în această privință. Dacă decedatul nu a lăsat un asemenea testament, atunci ‎Hajj-ul în numele său nu va fi făcut, pentru că acest act de adorare implică, mai mult decât ‎orice, efort fizic și străduință și, ca atare, nicio altă persoană nu poate înlocui sau substitui o ‎altă persoană. Dacă cel decedat face un testament în această privință, atunci Hajj-ul poate fi ‎făcut achitând toate costurile, cu excepția unei treimi din moștenirea lui.‎"‎

Hajj-ul în numele altei persoane

În cazul în care o persoană are capacitatea de a face Hajj, dar după un timp nu ‎mai poate face acest lucru, din cauza unei boli sau a vârstei înaintate, atunci trebuie să ‎desemneze o altă persoană pentru a face Hajj în numele său, pentru că este posibil ca ea să ‎nu mai fie capabilă niciodată să îl facă. În această situație, o asemenea persoană este ‎precum cazul persoanei decedate, permițând acesteia să își aleagă o persoană care să facă ‎Hajj-ul în numele său. Aceasta se bazează pe hadith-ul relatat de Al-Fadl ibn Abbas, radhi ‎Allahu anhu, care spune:

"‎O femeie din Khathꞌam a spus:‎
‎«Profet al lui Allah! Allah a prescris Hajj-ul pentru robii Săi. Acum că am crescut și tatăl meu ‎este un om bătrân iar el nu poate călări pe o cămilă timp îndelungat, ar trebui să fac Hajj-ul în ‎numele lui?»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Da.»‎
Aceasta se întâmpla în timpul Hajj-ului de Adio.‎"‎
(relatat de majoritatea relatatorilor) ‎‎

Tirmidhi consideră că acesta este un hadith sahih, cu un lanț veridic și adaugă: ‎‎

"‎Cu privire la acest subiect, mai sunt relatate și alte ahadith, ele fiind sub o ‎autoritate validă și companionii Profetului, radhi Allahu anhum, le-au respectat și au acționat ‎ca atare; ei susțin că o persoană poate face Hajj în numele unui decedat.‎"‎

Ath-Thawri, Ibn Al-Mubarak, Ash-Shafaꞌi, Ahmad și Ishaq susțin o părere ‎similară.

Imam Malik spune:

"‎Dacă decedatul lasă un testament pentru ca o persoană să facă Hajj în ‎numele său, atunci acesta poate fi făcut.‎"‎

Unii învățați, precum Ibn Mubarak și Ash-Shafaꞌi, spun că este permis pentru ‎un om în vârstă, care nu este capabil să facă Hajj singur, să aleagă o persoană care să facă ‎acesta în numele său.

De asemenea, hadith-ul de mai sus susține părerea că ambii, bărbat și femeie, ‎au permisiunea de a face Hajj în numele altui bărbat sau a altei femei. Nu este nimic în ‎Nobilul Coran și niciun hadith împotriva acestui lucru.

Persoana care este bolnavă și se recuperează

În cazul în care o persoană bolnavă se recuperează după ce altcineva a făcut ‎Hajj-ul în numele ei, atunci se consideră că și-a îndeplinit datoria sa și nu îi este cerut să ‎repete Hajj-ul, pentru că va implica obligația de a face două Pelerinaje obligatorii (în loc de ‎unul). Aceasta este opinia lui Imam Ahmad. Însă, majoritatea învățaților este de părere că un ‎Hajj voluntar nu este suficient pentru a absolvi o persoană de obligația sa. Pentru aceasta, ‎repetarea Hajj-ului arată că situația ei nu este chiar fără scăpare (prin urmare, va trebui să-l ‎repete), pentru că factorul decisiv în această situație este încetarea bolii și recuperarea ‎sănătății sale.

Ibn Hazm este înclinat spre prima opinie. El spune:

"‎Atunci când Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a ordonat ca Hajj-ul să fie ‎făcut în numele celor care nu pot merge sau călări (nu pot călători la Hajj) și ne-a spus că ‎acest fapt va plăti din datoria lor față de Allah subhanahu wa taꞌala, atunci într-adevăr această ‎datorie trebuie îndeplinită, iar eforturile lor acceptate.‎"‎

Cu siguranță, dacă o datorie este îndeplinită sau eliminată, nu este nicio ‎justificare pentru repetarea acesteia, mai ales când nu există nimic care să susțină ‎aceasta.

Dacă o astfel de repetiție ar fi fost necesară, Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, ar fi menționat acest lucru indubitabil, dar, pentru că nu a făcut-o, nu există niciun ‎motiv pentru a se repeta.

Condițiile pentru a face Hajj în numele altei persoane

Înainte de a face Hajj în numele altei persoane, un musulman trebuie să ‎facă, în primul rând, Hajj-ul său. Acest lucru se bazează pe hadith-ul în care Ibn Abbas, ‎radhi Allahu anhu, relatează că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a auzit un om spunând: ‎‎

"‎«O, Allah! Răspund chemării Tale, în numele lui Shabrumah.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, l-a întrebat:‎
‎«Ai făcut Hajj-ul tău?»‎
El a răspuns:‎
‎«Nu.»‎
Atunci Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, i-a spus:‎
‎«Trebuie să faci Hajj-ul tău mai întâi și apoi în numele lui Shabrumah.»‎"‎
(relatat de ‎Abu Dawud și Ibn Majah)

Bayhaqi spune:

"‎Este un lanț valid de relatatori și în această privință este cea mai autentică ‎relatare.‎"‎

Majoritatea învățaților susține că nu este potrivit pentru o persoană să facă Hajj ‎în numele altcuiva, înainte de a face Hajj-ul său, indiferent dacă este capabilă să facă acesta ‎sau nu.

Îndeplinirea unui legământ în timpul Hajj-ului obligatoriu

Conform verdictului lui Ibn Abbas și Ikrima, radhi Allahu anhum, dacă o ‎persoană face Hajj-ul pentru a îndeplini un legământ, în timp ce face Hajj-ul prescris, atunci ‎acesta ar trebui să fie suficient pentru ea și să răscumpere ambele.

În Islam, nu există sarurah (amânare).

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, relatează:

"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«În Islam, nu există sarurah (amânarea efectuării Hajj-ului obligatoriu).»‎"‎
(relatat de ‎Ahmad și Abu Dawud)

Al-Khattabi remarcă:

"‎Cuvântul sarurah are două semnificații:

1. O persoană care nu se căsătorește și duce o viață de celibat, așa cum ‎sunt creștinii monahali, sau

2. O persoană care nu a făcut Hajj. Cu alte cuvinte, aceasta înseamnă că cel ‎care este capabil să facă Hajj trebuie să facă acest act de adorare, pentru că în Islam nu ‎există amânarea Hajj-ului obligatoriu.‎"‎

Unii învățați folosesc aceasta drept dovadă că o persoană care nu a făcut Hajj, ‎nu are permisiunea să facă aceasta în numele altei persoane. Al-Awzaꞌi, Ash-Shafaꞌi, Ahmad ‎și Ishaq susțin această părere.

Malik și Ath-Thawri spun:

"‎Hajj-ul acestei persoane depinde de intenția pe care o are.‎"‎

Al-Hasan Al-Basri, Ata și An-Nakhꞌi, de asemenea, susțin această părere. ‎‎

A face împrumut pentru Hajj

Abdullah ibn Abi ꞌAwfa relatează:

"‎L-am întrebat pe Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, despre un bărbat care nu a ‎făcut Hajj:‎
‎«Nu ar trebui să facă un împrumut, să meargă la Hajj?»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a răspuns:‎
‎«Nu.»‎"‎
(relatat de Bayhaqi)

A face Hajj cu bani câștigați ilegal

Cel care face Hajj cu bani câștigați ilegal, teoretic, poate împlini datoria ‎prescrisă a Pelerinajului, dar conform majorității învățaților, el va fi vinovat de păcat pentru ‎acest lucru. Imam Ahmad nu este de acord cu aceasta și susține că un asemenea Hajj nu ‎este suficient pentru ca o persoană să fie absolvită de obligația prescrisă, și această opinie ‎este mai corectă, așa cum spune și hadith-ul:

"‎Cu siguranță, Allah este Pur și El nu acceptă nimic, numai ce este pur (și curat).‎"‎ ‎‎

De asemenea, este relatat de Abu Huraira, radhi Allahu anhu, că Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a spus:

"‎În momentul în care pelerinul ajunge la Hajj prin mijloacele îngăduite și pune ‎piciorul în scară (pe animalul de călărie) și strigă:‎
‎«O, Allah! Sunt aici să răspund Chemării Tale!»,‎
un crainic îi va răspunde din cerul de sus:‎
‎«Strigarea ta a fost auzită, ești bine-venit, proviziile tale sunt dintre cele îngăduite, animalul ‎tău este îngăduit și Pelerinajul tău este o eliberare de păcate și este acceptat.»‎
Dar dacă proviziile nu sunt din cele îngăduite și pune piciorul pe scară și strigă:‎
‎«O, Allah! Sunt aici să răspund Chemării Tale!», ‎
un crainic din cerul de sus îi va răspunde spunând:‎
‎«Strigătul tău nu este acceptat și nici nu ești bine-venit, mâncarea ta nu este dintre cele ‎îngăduite, proviziile tale nu sunt dintre cele îngăduite, iar Pelerinajul tău nu este o eliberare de ‎păcate și nu este acceptat.»‎"‎

Al-Mundhiri spune:

"‎Acesta este relatat de Tabarani în Al-Awsat și, de asemenea, de Al-‎Asbahani, într-o formă de hadith mursal, de la Aslam și sclavul eliberat al lui Omar ibn Al-‎Khattab, radhi Allahu anhu.‎"‎

Ce este mai bine în Hajj: mersul pe jos sau călare?

Al-Hafidh scrie în Al-Fath :

"‎Ibn Al-Mundhir spune că este o diferență de opinie cu privire la ceea ce este ‎mai bine pentru un pelerin, mersul pe jos sau călare, în timpul Hajj-ului.‎"‎

Majoritatea învățaților susține că este mai bine călare, pentru că așa a făcut și ‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, și pentru că este mai ușor (de concentrat) în ‎Rugăciune și în a face implorări către Allah subhanahu wa taꞌala, în afara celorlalte ‎beneficii.

Ishaq ibn Rahuwih spune:

"‎Este de preferat mersul pe jos, pentru că acesta implică mai mult efort și ‎dificultate (pe Calea lui Allah).‎"‎

Se poate spune că dacă o persoană merge pe jos sau călare, în timpul Hajj-‎ului, depinde de alegerea fiecăruia și de circumstanțe.

Bukhari a transmis de la Anas, radhi Allahu anhu, că Profetul, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, a văzut un om sprijinindu-se pe ambele părți de fii săi și a întrebat:

"‎«Ce se întâmplă cu acest om?»‎
Oamenii au spus:‎
‎«A promis să meargă pe jos în timpul Hajj-ului.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Allah nu are nevoie de orice îl chinuie pe acest om.»‎
Apoi, a comandat omului să facă Hajj călare.‎"

A face afaceri sau împrumuturi în timpul Hajj-ului

Nu este nimic rău în faptul că un pelerin se implică în comerț sau alte afaceri, ‎în timpul Hajj-ului sau al Umrei.

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus:

"‎La început, atunci când Hajj-ul a fost prescris, oamenii obișnuiau să facă tranzacții ‎la Mina, Arafah și piața din Dhul-Majaz (un loc aproape de Arafah), în timpul perioadei de ‎Hajj, dar ei s-au temut că poate fi interzis pentru ei acest lucru, în timp ce erau în starea de ‎ihram. Atunci, Allah a revelat versetul:‎
«Nu este un păcat pentru voi să căutați un câștig de la Domnul vostru (...)» ‎‎
Surat Al-Baqara, 2:198
"‎
(relatat de Bukhari, Muslim și ‎Nasaꞌi)

Comentând aceste versete, Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, adaugă: ‎‎

"‎Oamenii obișnuiau să se ferească de afaceri în Mina, prin urmare au fost încurajați ‎să facă afaceri sau comerț în timp ce coborau de la Arafah.‎"‎

Abu Umama At-Taimi relatează că i-a spus lui Ibn Omar, radhi Allahu anhu: ‎‎

"‎«Am închiriat animale oamenilor, în perioada Hajj-ului, iar oamenii mi-au spus că ‎Hajj-ul meu este anulat.»‎
Ibn Omar l-a întrebat:‎
‎«Nu te-ai îmbrăcat pentru Hajj, n-ai spus Talbiya, n-ai făcut ocolul Casei lui Allah, n-ai coborât ‎de la Arafah și n-ai pietruit pe Sheitan?»‎
Omul a spus:‎
‎«Ba da, așa am făcut.»‎
Ibn Omar a spus:‎
‎«Atunci, Hajj-ul tău este valid (și vei fi răsplătit pentru el). O persoană a venit la Profet, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, și l-a întrebat ceva similar cu ceea ce m-ai întrebat tu, la care ‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a rămas tăcut până când acest verset i-a fost revelat:‎
"‎Nu este un păcat pentru voi să căutați un câștig de la Domnul vostru ‎‎(...)‎"‎
Surat Al-Baqara, 2:198

Apoi Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a trimis după acel om și i-a recitat acest verset, ‎spunându-i:‎
‎"‎Hajj-ul tău este valid.‎"‎»‎"‎

Acest hadith este relatat de Abu Dawud și Saꞌid ibn Mansur.

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus că un om l-a întrebat:

"‎«M-am angajat acestor oameni, să îi ghidez pentru a efectua ritualul lor pentru ‎Hajj; voi avea răsplată pentru Hajj?‎
Ibn Abbas a spus:‎
‎«Da.»‎
‎ și apoi a recitat:‎
«Aceia vor avea parte de ceea ce au agonisit, căci Allah este grabnic la ‎socoteală.»
Surat Al-Baqara, 2:202
‎"‎

Aceasta este transmis de Bayhaqi și Ad-Daraqutni.

Allahu Alam


Redactor
Alya Iacob