© Revista Annisaa Romania

R 32 Fiqh Us-Sunna de Sayyid Sabiq / Ihram

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător


Definiția

Ihram-ul este intenția de a face Hajj sau Umra, sau intenția de a face ‎ambele. Intenția este un element important pentru ambele, Hajj și Umra.

Allah subhanahu wa taꞌala spune:

"‎Și nu li s-a poruncit decât să-L adore pe Allah, cu credință curată (...)‎"‎
Surat ‎Al-Bayyina, 98:5

Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

"‎Acțiunile vor fi răsplătite conform intenției din spatele lor și fiecare persoană va ‎avea ceea ce a intenționat.‎"‎
(relatat de majoritatea relatatorilor)

Inima omului este locul intenției.

Kamal ibn Al-Hamam a spus:

"‎Nu avem cunoștință să existe printre relatări ceva care să se refere la ‎ritualurile făcute de Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, și care să spună că el, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, a declarat intenția sa de a face Hajj sau Umra cu voce tare, spunând: ‎‎

«Intenționez să fac Umra sau Hajj.»‎"‎

Eticheta ihram-ului

Sunt anumite etichete ce trebuie respectate în starea de ihram:

1. Curățenia

Aceasta înseamnă tăierea unghiilor, scurtarea mustății, raderea părului pubian ‎și a axilei, a face abluțiune și este de preferat să se facă o baie completă, iar în cazul ‎bărbaților, pieptănarea bărbii și a părului.

Ibn Omar, radhi Allahu anhu, a spus:

"‎Este Sunna ca un pelerin să facă o baie completă înainte de a intra în starea de ‎ihram sau înainte de a intra în Mecca.‎"‎

Aceasta este relatat de Al-Bazzar, Ad-Daraqutni, Al-Hakim, care îl consideră ‎un hadith sahih.

Este relatat de la Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, că Profetul, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, a spus:

"‎O femeie aflată în perioada postnatală sau în perioada de menstruație trebuie să ‎facă o baie completă, să declare ihram-ul ei și să facă toate ritualurile, cu excepția ocolului în ‎jurul Kaꞌabei, pe care îl poate face după ce este în stare pură.‎"‎
(relatat de Ahmad, ‎Abu Dawud și Tirmidhi)

2. A scoate toate hainele cusute și a pune îmbrăcămintea pentru Hajj ‎‎

Aceasta constă în cele două bucăți de pânză. Una dintre ele este înfășurată în ‎jurul părții de sus a corpului, cu excepția capului, iar cealaltă (izar) este înfășurată în jurul ‎părții de jos a corpului. Ambele trebuie să fie de culoare albă, pentru că aceasta este cea mai ‎bună culoare în fața lui Allah subhanahu wa taꞌala.

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus:

"‎Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, și-a pieptănat părul, a pus ‎parfum, a îmbrăcat haina sa pentru Hajj, împreună cu companionii săi, și a plecat din Medina ‎însoțit de ei.‎"‎
(relatat de Bukhari)

3. A purta puțin parfum

Parfumul poate fi folosit pe corp și de asemenea pe îmbrăcămintea pentru ‎Hajj, chiar dacă mirosul se simte.

Aisha, radhi Allahu anha, a spus:

"‎Este ca și cum încă (în amintire) văd urmele de parfum strălucitor pe capul ‎Profetului, în timp ce era în stare de ihram.‎"‎
(relatat de Bukhari și Muslim) ‎‎

De asemenea, a mai relatat:

"‎Obișnuiam să îl parfumez pe Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, înainte de a ‎îmbrăca haina pentru Hajj și din nou, atunci când termina starea de ihram, când se afla ‎înainte de Tawaf, în jurul Kaꞌabei.‎"‎
(relatat de Bukhari și Muslim)

Într-o altă relatare transmisă de Ahmad și Abu Dawud, Aisha, radhi Allahu ‎anha, a spus:

"‎Obișnuiam să mergem împreună cu Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, și atunci când purtam îmbrăcămintea noastră pentru Hajj, obișnuiam să stropim ‎frunțile noastre cu mosc. Și dacă vreuna dintre noi transpira sau asuda, iar sudoarea cobora ‎pe față, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, observa acest lucru, însă ne interzicea să mai ‎folosim parfumul.‎"‎

4. A face două rakaat

Odată cu aceste două rakaat, persoana intră în starea de ihram. În prima raka, ‎trebuie să se recite Surat Al-Kafirun, și apoi Surat Al-Ikhlas, în cea de-a două raka, după ‎recitarea Surei Al-Fatiha.

Ibn Omar, radhi Allahu anhu, a relatat:

"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, obișnuia să facă două rakaat la Dhul-‎Hulaifa. Dacă, totuși, o persoană face Rugăciunea prescrisă în acel timp, va fi suficient, așa ‎cum Rugăciunea prescrisă este suficientă și înlocuiește o Rugăciune de salut a moscheii.‎"‎ ‎‎

Felurile ihram-ului

Ihram-ul este de trei feluri:

1. Al-Qiran (combină Umra și Hajj);

2. At-Tamattu (combină Umra și Hajj, cu o pauză între ele);

3. Al-Ifrad (numai Hajj).

Există un consens printre învățați și anume că toate aceste trei feluri sunt ‎legitime.

Aisha, radhi Allahu anha, a relatat:

"‎Am plecat (din Medina) împreună cu Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, pentru a face Hajj-ul de Adio. Unii dintre noi au declarat ihram-ul pentru a face Umra, ‎în timp ce alții au declarat intenția lor pentru a face ambele, Hajj și Umra. Mai erau alții care ‎au declarat ihram-ul lor numai pentru Hajj. Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a declarat ‎ihram numai pentru Hajj. Cei care au intenționat Umra, au terminat ihram-ul lor imediat ce au ‎terminat ritualurile pentru Umra. Cei care au intenționat să combine Hajj cu Umra, sau cei ‎care au intenționat să facă numai Hajj, nu au terminat ihram-ul până în Ziua de Sacrificiu ‎‎(Yawm An-Nahr), în ziua 10 din Dhul-Hijja.‎"‎
(relatat de Ahmad, Bukhari, Muslim și ‎Malik)

Al-Qiran – a combina Hajj și Umra

În acesta, pelerinul declară intenția sa de a face ambele, Hajj și Umra ‎împreună, și atunci când face Talbiya spune:

"‎Răspund chemării Tale, o, Allah, de a face Hajj și Umra.‎"‎

Acestui pelerin i se cere să rămână în starea de ihram până când face toate ‎ritualurile pentru Hajj și Umra. În acest fel de ihram, pelerinul poate declara intenția sa de a ‎face Umra; mai apoi, înainte de a face Tawaf în jurul Kaꞌabei, declară intenția pentru Hajj. ‎‎

At-Tamattu – a combina Umra și Hajj, cu o pauză între ele ‎‎

At-Tamattu înseamnă a face Umra în timpul sezonului pentru Hajj și ulterior, a ‎se face Hajj în același an. Se numește At-Tamattu (bucuria) datorită faptului că pelerinul are ‎adăugat avantajul de a face Hajj și Umra în aceeași călătorie, fără a se întoarce acasă și, de ‎asemenea, pelerinul, după ce face Umra, se bucură de viața normală; el poate purta hainele ‎lui obișnuite, poate purta parfum și poate face alte lucruri, până când îmbracă iar haina pentru ‎Hajj.

Oricine face At-Tamattu, atunci când se apropie de miqat, trebuie să facă mai ‎întâi intenția pentru Umra. În timp ce rostește Talbiya, el trebuie să spună:

"‎Lebbeyk bil Umra.‎"‎

(‎"‎Răspund chemării Tale pentru Umra!‎"‎)

Pelerinul trebuie să poarte haina pentru Hajj până când face înconjurul Kaꞌabei, ‎merge între Safa și Marwa, apoi se tunde sau își rade părul. El poate face tot ceea ce este ‎permis, dar a fost interzis pentru el în timp ce era în stare de ihram.

În ziua de 8 Dhul-Hijja, pelerinul trebuie să declare intenția de a face Hajj și să ‎pună ihram-ul din Mecca.

În Al-Fath este spus:

"‎Majoritatea învățaților este de acord că At-Tamattu înseamnă că un pelerin ‎poate combina Hajj cu Umra, în timpul lunilor pentru Hajj și în aceeași călătorie și că atunci ‎când face Umra, el trebuie să fie prezent în Mecca. În absența oricăreia dintre aceste ‎condiții, nu poate face Hajj At-Tamattu.‎"‎

Al-Ifrad (numai Hajj)

Al-Ifrad înseamnă că un pelerin care intenționează să facă numai Hajj trebuie ‎ca, în timp ce este la miqat, să facă intenția numai pentru Hajj. În timp ce rostește Talbiya, ‎trebuie să spună:

"‎Lebbeyk bil Hajj.‎"‎

(‎"‎Răspund chemării Tale pentru Hajj!‎"‎)

și trebuie, de asemenea, să țină haina pentru Hajj până când toate ritualurile ‎pentru Hajj sunt complete. Apoi, dacă acest pelerin dorește, poate face și Umra. ‎‎

Care fel de a combina Hajj și Umra este mai bun

Învățații dezaprobă această întrebare, cu privire la care dintre cele două tipuri ‎‎(Hajj și Umra) sunt mai bune.

Învățații Shafaꞌi susțin că Ifrad și At-Tamattu sunt superioare Hajj-ului Al-Qiran, ‎pentru că în oricare dintre cele două tipuri, pelerinul are oportunitatea de a face complet ‎ritualurile pentru Hajj și Umra.

Pe de altă parte, un qarin (cel care face un Hajj Al-Qiran) poate face numai ‎Hajj.

Cât despre care dintre cele două – At-Tamattu sau Al-Ifrad – este mai bun, aici ‎sunt două opinii.

Un grup de învățați susține că At-Tamattu este superior Ifrad-ului, în timp ce ‎alții susțin că Al-Ifrad este mai bun.

Școala Hanafi susține că Qiran este mai bun decât At-Tamattu și Al-Ifrad și că ‎At-Tamattu este mai bun decât Al-Ifrad.

Școala Maliki susține că Al-Ifrad (numai Hajj) este mai bun decât At-Tamattu și ‎Al-Qiran.

Școala Hanbali este de părere că At-Tamattu (combinarea Hajj-ului și Umrei ‎cu o pauză între ele) este mai bun decât Al-Qiran și Al-Ifrad. De fapt, aceasta este ceea ce ‎însuși Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a făcut și a poruncit companionilor lui, radhi ‎Allahu anhum, să facă.

Ata a spus:

"‎L-am auzit pe Jabir ibn Abdullah spunând:‎
‎«Noi (companionii) am declarat intenția noastră de a face numai Hajj. În 4 din Dhul-Hijja, ‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, ne-a poruncit să terminăm starea noastră de ihram, ‎spunând:‎
‎"‎Terminați starea voastră de ihram și mergeți la soțiile voastre.‎"‎
El nu a făcut așa, dar ne-a obligat pe noi să o facem și ne-a permis acest lucru. Noi am spus:‎
‎"‎Mai sunt numai cinci zile până la Ziua de Arafah. Trebuie să mergem la Arafah în timp ce ‎sămânța din organele noastre masculine picură.‎"‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, s-a ridicat și a spus:‎
‎"‎Știți că mă tem de Allah cel mai mult și că sunt cel mai sincer și cel mai pios dintre voi. Dacă ‎nu aduceam cu mine animalele de sacrificiu, terminam și eu starea de ihram. Dacă ar fi să ‎vin din nou (la Mecca), nu aș mai aduce animalele de sacrificiu cu mine. Prin urmare, ‎terminați starea voastră de ihram.‎"‎
La aceasta, am terminat starea noastră de ihram; l-am ascultat și ne-am supus ‎‎(Profetului).»‎"‎
(relatat de Muslim)

A pune ihram-ul fără a specifica felul său

În cazul în care pelerinul pune ihram-ul cu intenția de a face oricare act ‎prescris de Allah subhanahu wa taꞌala pentru el, fără a specifica niciunul dintre cele trei feluri ‎arătate mai sus, din neștiință, atunci ihram-ul este valid și legal.

Savanții musulmani au spus:

"‎Dacă această persoană rostește Talbiya ca și ceilalți, cu intenția de a face ‎ritualul (de Hajj), dar nu spune în cuvinte, nu face intenție în inima sa, nu specifică dacă Hajj-‎ul pe care îl intenționează este At-Tamattu, Al-Ifrad sau Al-Qiran, Pelerinajul său este încă ‎valid și va fi socotit că a făcut unul dintre cele trei tipuri de Hajj.‎"‎

Tawaf și Saꞌy pentru cei care fac Al-Qiran și At-Tamattu – oamenii care ‎trăiesc în incinta sacră, Kaꞌaba, pot face Al-Ifrad (numai Hajj)

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a fost odată întrebat despre pauza dintre Umra și ‎Hajj, la care a răspuns:

"‎Muhajerinii (emigranții din Mecca), Ansarii (oamenii din Medina) și soțiile ‎Profetului, radhi Allahu anhunna, au declarat intenția lor de a face Hajj-ul. Prin urmare, și noi ‎am declarat intenția noastră pentru același lucru. Când a ajuns în Mecca, Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Faceți declarația voastră de intenție numai pentru Umra, cu excepția celor care au ‎desemnat deja animalele de sacrificiu și le-au adus cu ei.»‎
Am făcut Tawaf în jurul Kaꞌabei, am mers de șapte ori între Safa și Marwa. Apoi am stat cu ‎soțiile noastre și am purtat haine obișnuite. Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, ne-a spus în ‎continuare:‎
‎«Cei care au însemnat (marcat) animalele lor de sacrificiu, ei nu trebuie să întrerupă starea ‎lor de ihram, până când animalul ajunge să fie sacrificat și oferit spre sacrificiu.»‎
Apoi, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, ne-a poruncit să declarăm intenția noastră pentru ‎Hajj în noaptea de 8 din Dhul-Hijja. După completarea tuturor ritualurilor pentru Hajj, am mers ‎și am făcut ocolul în jurul Kaꞌabei, am mers între Safa și Marwa, cu acestea am completat ‎Hajj-ul și am oferit sacrificiul, așa cum Allah a spus:‎
«(...) cine vrea să se bucure după Umra până la Pelerinaj trebuie să aducă o jertfă pe ‎care o poate face ușor. Cel care nu are mijloace, trebuie să postească trei zile în Pelerinaj și ‎încă șapte, după ce v-ați întors, (...)»
Surat Al-Baqara, 2:196

O oaie sacrificată este de ajuns pentru acest lucru. Companionii Profetului, radhi Allahu ‎anhum, au combinat două acte de adorare într-un an: Hajj și Umra. Allah a menționat în ‎Cartea Sa și a consolidat practica Profetului Său, salla Allahu aleihi wa sallam, făcând permis ‎acest lucru pentru toți oamenii, cu excepția celor rezidenți din Mecca. Allah spune:‎
«(...) Aceasta este prescris pentru cel a cărui familie nu este în împrejurimile Moscheii ‎Al-Haram (...)»
Surat Al-Baqara, 2:196

Lunile pentru Hajj la care se face referire sunt Shawwal, Dhul-Qaꞌda și Dhul-Hijja. Deci, ‎oricine combină Umra și Hajj în timpul acestor luni, trebuie să ofere un sacrificiu sau să țină ‎Post.‎"‎
(relatat de Bukhari)

Hadith-ul dovedește că rezidenții din Mecca nu pot face nici Al-Qiran și nici At-‎Tamattu. Ei pot face un singur Hajj sau o singură Umra. Aceasta este opinia lui Ibn Abbas, ‎radhi Allahu anhu, și Abu Hanifa, în lumina Cuvintelor lui Allah subhanahu wa taꞌala: ‎‎

"‎(...) Aceasta este prescris pentru cel a cărui familie nu este în împrejurimile Moscheii ‎Al-Haram (...)‎"‎
Surat Al-Baqara, 2:196

Există un dezacord printre învățați cu privire la:

"‎(...) Aceasta este prescris pentru cel a cărui familie nu este în împrejurimile Moscheii ‎Al-Haram (...)‎"‎

Malik susține că aceștia sunt oamenii din Mecca. Al-Aꞌraj este de acord cu ‎aceasta și, de asemenea, At-Tahawi preferă această opinie. Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, ‎Tawꞌus și un alt grup sunt de părere că aceștia sunt oamenii care trăiesc în incinta sacră ‎Haram, care, conform lui Al-Hafidh, este evident.

Ash-Shafaꞌi susține că oricine trăiește în jurul Meccăi, la o distanță nu mai mare ‎de aceea în care este permisă scurtarea Rugăciunilor, este rezident al Meccăi. Ibn Jabir, ‎radhi Allahu anhu, este de acord și preferă această părere.

Școala Hanafi susține că toți aceia care trăiesc în interior sau la miqat sunt ‎rezidenți ai Meccăi. În această privință, se ia în considerare locul de rezidență și nu locul de ‎naștere. De asemenea, hadith-ul de mai sus indică și faptul că o persoană care face Hajj At-‎Tamattu trebuie mai întâi să facă Tawaf în jurul Kaꞌabei și Saꞌy între Safa și Marwa. Acestea ‎vor fi suficiente pentru el, pentru Tawaf Al-Qudum (ocolul de sosire), care este făcut ca ‎formă de salut a Moscheii Sacre, la sosire. Apoi, după Ziua de Arafah, această persoană va ‎trebui să facă un alt Tawaf, Tawaf Al-Ifada, și să facă un alt Saꞌy între Safa și Marwa. Cât ‎pentru qarin, pelerinul care combină Umra și Hajj și rămâne în starea de ihram după prima ‎Umra, învățații sunt de părere că el trebuie să facă numai un Tawaf (șapte ocoluri în jurul ‎Kaꞌabei) și un Saꞌy (șapte runde între Safa și Marwa) pentru ambele, Hajj și Umra. Cazul ‎acestei persoane este similar cu cel al pelerinului care face Al-Ifrad (numai Hajj). ‎‎

1. Jabir, radhi Allahu anhu, a relatat:

"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a combinat Hajj și Umra cu un ‎Tawaf.‎"‎
(relatat de Tirmidhi, care îl consideră un hadith sahih)

2. Ibn Omar, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a spus:

"‎Cel care declară intenția sa de a face Hajj și Umra împreună, poate face un Tawaf ‎și un Saꞌy pentru ele.‎"‎
(relatat de Tirmidhi, remarcând că e un hadith hasan gharib) ‎‎

Ad-Daraqutni, de asemenea, l-a relatat, dar a adăugat:

"‎Pelerinul nu trebuie să termine starea de ihram până nu le-a completat pe ‎amândouă (atât Hajj, cât și Umra).‎"‎

3. Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, i-a spus Aishei, radhi Allahu anha: ‎‎

"‎Tawaf-ul tău la Kaꞌaba și Saꞌy între Safa și Marwa vor fi suficiente pentru ambele, ‎Hajj și Umra.‎"‎
(relatat de Muslim)

Totuși, Abu Hanifa este de părere că în acest caz (de exemplu, când se ‎combină Hajj și Umra), Tawaf și Saꞌy trebuie făcute de două ori.

Primul hadith este de preferat, considerând autenticitatea sa și puterea ‎dovezilor sale.

4. Un hadith spune că un pelerin care combină Hajj și Umra, cu o pauză între ‎ele (ca și în At-Tamattu) sau fără pauză (ca și în Al-Qiran) trebuie să sacrifice cel puțin o ‎oaie, iar dacă nu își poate permite sacrificiul, el trebuie să postească trei zile în timpul Hajj-ului ‎și alte șapte zile după ce se întoarce acasă. Este de preferat, pentru această persoană, să ‎postească trei zile din cele zece din Dhul-Hijja, înainte de Ziua de Arafah. Totuși, unii învățați ‎precum Tawꞌus și Mujahid, susțin că pelerinul poate posti la începutul lunii Shawwal. ‎‎

Ibn Omar, radhi Allahu anhu, pe de altă parte, este de părere că acest pelerin ‎poate posti înainte de 8 și de asemenea în 8 și 9 din Dhul-Hijja (Ziua de Arafah). ‎‎

Dacă acest pelerin nu reușește să postească aceste trei zile, sau a postit o ‎parte din ele înainte de Aid, el poate posti în timpul zilelor de Tashriq (de exemplu, 11, 12 și 13 ‎din Dhul-Hijja). Aceasta se bazează pe o relatare de la Aisha și Ibn Omar, radhi Allahu ‎anhum:

"‎Postul nu este permis pe 11, 12 și 13 din Dhul-Hijja, excepție făcând cei care sunt ‎obligați să postească pentru că nu pot oferi sacrificiul.‎"‎
(relatat de Bukhari) ‎‎

Dacă o persoană nu postește aceste trei zile în timpul Hajj-ului, trebuie să le ‎recupereze mai târziu.

Cât pentru cele șapte zile de Post, conform unor învățați, pelerinul le poate ‎posti la sosirea acasă. Alții, cum ar fi Mujahid și Ata, spun că poate face acest lucru după ‎sosirea la o escală. Conform acestora, poate posti aceste șapte zile în drumul său spre casă. ‎Nu este necesar ca aceste zece zile de Post să fie ținute consecutiv.

În momentul în care o persoană face intenția (pentru Hajj sau Umra) și pune ‎ihram-ul, trebuie să spună Talbiya.

Allahu Alam


Redactor Șef Adjunct
Gabriela Gharabli