© Revista Annisaa Romania

R 32 Fiqh Us-Sunna de Sayyid Sabiq / Incinta sacră a Meccăi (Haram Mecca)‎

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător


Incinta sacră din Mecca include zona din jurul Meccăi, marcată de pietre de ‎un metru înălțime, pe toate străzile care duc spre sau de la Mecca.

În partea de nord, se extinde la Taꞌnim, șase km de la Moscheea Sacră și în ‎partea de sud la Adah, doisprezece km de la Mecca. Pe partea de est, șase km, se întinde Al-‎Juꞌrana, în timp ce partea de nord-est este valea Nakhah, care este la paisprezece km de ‎Mecca. Pe partea de vest se întinde Ash-Shmaisi (acest loc era numit Al-Hudaybiya, unde ‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a luat celebrul angajament – baiꞌat ridwan – de la ‎companionii săi, radhi Allahu anhum, și de aici este numele bătăliei de la Hudaybiya) la ‎cinsprezece km de la Mecca.

Muhibbuddin Tabari a relatat de la Az-Zuhari, care a relatat de la Ubaidullah ibn ‎Abdullah ibn Utba, radhi Allahu anhu:

"‎Profetul Ibrahim, aleihi sallam, a pus semnele pentru incinta sacră așa cum i-a arătat ‎Jibril, aleihi sallam.‎"‎

Aceste semne nu au fost mutate până în timpul lui Qusay, care le-a reînnoit. După ‎aceea, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, în anul cuceririi Meccăi, l-a trimis pe Tamim ibn ‎Wasid Al-Khuzaiꞌi să le renoveze. Mai târziu, Omar, radhi Allahu anhu, a desemnat patru oameni ‎din neamul Quraish, Muhrama ibn Nawfal, Saꞌid ibn Yarbuꞌa, Huwaitab ibn Abdul-Uzza și Azhar ‎ibn Abd-Awf, să le reînnoiască. Ulterior, Muꞌawiya și apoi Abdul-Malik le-au renovat din nou. ‎‎

Incinta sacră a Medinei (Haram Medina)

În incinta Medinei, uciderea unui animal sau tăierea copacilor este interzisă, ca și ‎în cazul Haram Mecca.

Jabir ibn Abdullah, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a spus:

"‎Ibrahim, aleihi sallam, a făcut Mecca Haram (sacră) și eu declar Medina și ceea ce ‎se întinde între cele două căi negre Haram. Niciun animal (din această zonă) să nu fie ucis și ‎nicio adah (plantă spinoasă) care crește să nu fie tăiată.‎"‎
(relatat de Muslim) ‎‎

Ali, radhi Allahu anhu, a relatat că în privința Medinei, Profetul, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, a spus:

"‎Plantele sale să nu fie tăiate, animalele sale să nu fie speriate, lucrurile pierdute nu ‎trebuie să fie ridicate decât de către cel care face un anunț pentru a îi găsi proprietarul, niciun ‎om să nu poarte arme pentru a lupta în ea. Arborii nu trebuie să fie tăiați, cu excepția cazului în ‎care este necesar pentru hrănirea cămilelor.‎"‎
(relatat de Ahmad și Abu Dawud) ‎‎

Bukhari și Muslim au relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus: ‎‎

"‎Medina este Haram (sacră) și incinta sa sacră se extinde de la Eer până la Thowr.‎"‎ ‎‎

(Eer este un munte la miqat, pentru Medina, și Thowr este un munte lângă Uhud, ‎în partea de nord.)

Într-o altă relatare a unui hadith convenit, de la Abu Huraira, radhi Allahu anhu, s-a ‎spus:

"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a declarat zona dintre cele două căi negre ale ‎Medinei ca fiind sacră și extinderea sa cu doisprezece mile în jurul Medinei.‎"‎

Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a permis rezidenților din Medina să taie ‎copacii pentru a face pluguri, căruțe și alte unelte și echipamente necesare. De asemenea, le-a ‎permis să taie iarba pentru a își hrăni animalele.

Ahmad a relatat de la Jabir ibn Abdullah, radhi Allahu anhu, că Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a spus:

"‎Zona dintre cele două căi negre ale Medinei este Haram (sacră). Niciun copac nu
trebuie tăiat (din această zonă), cu excepția celor folosiți ca furaje pentru animale.‎"‎

Spre deosebire de locuitorii din Mecca, care au hrană suficientă pentru animalele ‎lor și cărora nu le este permis să taie nici măcar iarba pentru animale, locuitorii din Medina nu au ‎suficientă hrană și, prin urmare, le este permis să folosească copacii și iarba pentru animalele ‎lor. Pentru uciderea animalelor și tăierea copacilor în incinta sacră a Medinei nu este nicio ‎pedeapsă și nu se cere nicio compensare, chiar dacă este un păcat.

Anas, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus: ‎‎

"‎Medina este un sanctuar de la locul cutare până la locul cutare și (în acesta) nu ‎trebuie tăiat niciun copac, nu trebuie comis niciun act nepermis și cel care face aceste lucruri va ‎avea asupra sa Blestemul lui Allah, al Îngerilor Săi și a întregii omeniri.‎"‎
(relatat de ‎Bukhari)

Este permis să se ridice și să se folosească o creangă sau un copac, căzute în ‎acest loc.

Saꞌd ibn Abu Waqqas, radhi Allahu anhu, a relatat că în timp ce era în drum spre ‎palatul său, la Aqiq, a găsit un sclav tăind un copac și scuturându-l de frunze. Saꞌd, radhi Allahu ‎anhu, a luat tot ceea ce sclavul adunase. Stăpânul sclavului a mers la el și i-a cerut să returneze ‎ceea ce luase de la sclav. Saꞌd, radhi Allahu anhu, a spus:

"‎«Allah a interzis ca eu să returnez ceea ce Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, mi-a ‎dat drept cadou.»‎
Și spunând acestea, a refuzat să le returneze lor.‎"‎
(relatat de Muslim) ‎‎

Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

"‎Dacă vreunul dintre voi găsește pe cineva vânând un animal, în timp ce se află pe ‎locul sacru al Medinei, puteți să luați de la el (animalul).‎"‎
(relatat de Abu Dawud și Al-‎Hakim)

Mai există un alt loc sacru, în afară de Mecca sau Medina?

Ibn Taymiyya a spus:

"‎Nu este alt loc sacru în întreaga lume, în afară de acestea două, nici măcar ‎moscheea Al-Aqsa din Ierusalim, și nici în alt loc, chiar dacă unii oameni ignoranți le numesc ‎Haram Al-Maqdi și Haram Al-Khalil. Prin consens, Haram Mecca este singurul Haram (sacru). ‎‎

Despre Medina nu există un asemenea consens. Totuși, majoritatea învățaților ‎susține că și Medina este un loc sacru, așa cum este menționat în hadith-urile relatate în această ‎privință.‎"‎

Majoritatea învățaților nu este de acord în privința celui de al treilea loc sacru, ‎numit Wuja, o vale din Taꞌif. Ash-Shafaꞌi îl consideră un loc sacru. Ash-Shawkani este de acord ‎cu el, dar majoritatea învățaților nu este de acord și nu îl consideră un loc sacru.

Superioritatea Meccăi asupra Medinei

Majoritatea învățaților crede că Mecca este de preferat Medinei.

Abdullah ibn Ali ibn Al-Hamra a relatat că l-a auzit pe Profet, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, spunând:

"‎Pe Allah! Tu, Mecca, ești cel mai bun Pământ al lui Allah și cel mai iubit de El. Dacă ‎nu aș fi fost alungat, nu m-aș fi depărtat niciodată (de tine).‎"‎
(relatat de Ahmad, Ibn ‎Majah și Tirmidhi)

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus:

"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, s-a adresat Meccăi, spunând:‎
‎«Ce loc frumos ești! Ești locul cel mai drag mie! Dacă oamenii mei nu m-ar fi alungat, nu m-aș fi ‎depărtat niciodată (de tine), să trăiesc într-un alt loc.»‎"‎
(relatat de Tirmidhi ) ‎‎

A intra în Mecca fără ihram

O persoană poate intra în Mecca fără a îmbrăca haina de ihram, dacă nu ‎intenționează să facă Hajj sau Umra. Mecca poate fi vizitată frecvent de orice persoană, ca și ‎tăietor de lemne, tăietor de iarbă sau transportând apă, vânător, sau poate fi vizitată ca turist sau ‎comerciant. Aceasta este una dintre opiniile lui Ash-Shafaꞌi, ea fiind mai precisă și, de ‎asemenea, susținută de însoțitorii săi.

Muslim a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a intrat în Mecca ‎purtând un turban negru și fără ihram.

Este spus despre Ibn Omar, radhi Allahu anhu, că s-a întors după ce a călătorit o ‎parte din drum și a intrat în Mecca fără ihram.

Ibn Shihab și Ibn Hazm susțin că intrarea în Mecca fără haina de ihram este ‎permisă.

Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a stabilit semne (mawaqit) în jurul Meccăi, ‎numai pentru cei care intenționează să facă Hajj sau Umra.

A purta ihram nu este obligatoriu pentru cei care trec de semne, dacă ei nu ‎intenționează să facă Hajj sau Umra. Allah subhanahu wa taꞌala și Profetul Său, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, nu au interzis intrarea în Mecca fără ihram. A insista în aceasta este o obligare ‎a oamenilor, care nu este impusă de Sharia.

Fapte încurajate pentru cei care merg la Mecca și la Moscheea Sacră ‎‎

Este de dorit ca cei care intenționează să viziteze Mecca să facă următoarele: ‎‎

1. Să facă baie. Este relatat că Ibn Omar, radhi Allahu anhu, obișnuia să facă baie ‎înainte de a intra în Mecca.

2. A petrece noaptea la Dhi Tuwa, o vale în direcția Az-Zaher. Profetul, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, obișnuia să petreacă noaptea acolo.

Nafiꞌ, radhi Allahu anhu, a spus:

"‎Ibn Omar obișnuia să facă la fel.‎"‎
(relatat de Bukhari și Muslim) ‎‎

3. A se intra în Mecca prin dealul numit Koda.

Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, intra în Mecca din direcția Al-Muꞌallah. ‎Oricine poate urma această cale trebuie să facă acest lucru, dar nu este niciun păcat dacă nu o ‎face.

4. A se grăbi spre Moscheea Sacră, imediat ce își lasă lucrurile într-un loc sigur. El ‎trebuie să intre în Moscheea Sacră prin poarta cunoscută sub numele de Bab Bani-Shaibah - ‎Bab As-Salam și să spună cu umilință și sinceritate:

"‎Audhu billehi azzim wa biwajihil kerim wa sultanihil qadim, minesh shaitanir ‎rajim. Bismilleh allahumma salli ꞌala muhammedin wa aleihi wa salam, Allahumma ghifirli zunubi ‎waftah li abwaba rahmatika.‎"‎

(Caut adăpost la Allah Cel Suprem, caut adăpost cu onoarea Sa și Gloria Sa ‎Eternă, cu Autoritatea Sa Veșnică, de la Diavolul blestemat. O, Allah, binecuvântează-l pe ‎Mohammed și pe familia lui Mohammed! O, Allah! Iartă-mi păcatele și deschide porțile Milei ‎pentru mine!)

5. A se ridica mâinile pentru a face dua, atunci când este privită Kaꞌaba pentru ‎prima dată, spunându-se:

"‎Allahumma zid hadhal beyti tashrifan wa ta ꞌziman wa takriman wa muhabeten ‎wa zid min sharfihi wa karamihi mimmen hajjahu au ꞌitamarehu tashrifan wa takriman wa ‎taꞌziman wa birran‎"‎

(O, Allah! Mărește onoarea, demnitatea și respectul acestei Case și acordă-le ‎tuturor celor care vin la ea pentru Hajj sau Umra, onoare, demnitate, respect și dreptate.) ‎‎

Și se mai spune:

"‎Allahumma entas salam, wa minkas salam, fahayyina rabbena bissalam‎"‎ ‎‎

(O, Allah! Tu Ești Pace și de la Tine este Pacea. O, Allah! Salută-ne cu Pace!) ‎‎

6. Apoi se merge la Piatra Neagră și se sărută aceasta, în liniște. În cazul în care ‎nu se poate săruta, atunci se poate atinge cu o mână și apoi se sărută mâna, și dacă nici acest ‎lucru nu este posibil, atunci se poate doar indica cu mâna în direcția ei. ‎‎

7. Apoi se începe Tawaf (ocolul), începând de la Piatra Neagră.

8. Rugăciunea de salut a Moscheii Sacre nu este obligatorie, pentru că Tawaf în ‎jurul Kaꞌabei este salutarea acesteia. Însă, dacă este timpul pentru Rugăciunea prescrisă, atunci ‎aceasta trebuie făcută în grup.

Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

"‎Atunci când o Rugăciune prescrisă urmează, nicio altă Rugăciune, cu excepția celei ‎prescrise, nu mai este validă.‎"‎

Similar, dacă o persoană se teme să nu piardă o Rugăciune prescrisă, atunci ea ‎trebuie să o facă înaintea oricărui alt lucru.


Allahu Alam


Redactor
Alya Iacob