© Revista Annisaa Romania

R 32 Fiqh Us-Sunna de Sayyid Sabiq / Mawaqit: Timpurile și locurile hotărâte pentru ihram

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător


Timpurile hotărâte

Aceasta se referă la o perioadă specifică de timp, în care ritualurile de ‎Hajj trebuie să fie făcute pentru a fi valide. Acest lucru reiese clar din Cuvintele lui Allah ‎subhanahu wa taꞌala:

"‎Te vor întreba despre lunile noi. Spune: «Ele servesc oamenilor pentru a socoti ‎timpul și pentru Pelerinaj (...)»‎"‎
Surat Al-Baqara, 2:189

și

"‎Pelerinajul are loc în lunile cunoscute (...)‎"‎
Surat Al-Baqara, 2:197 ‎‎

Învățații musulmani sunt de acord că lunile pentru Hajj sunt luna Shawwal și ‎Dhul-Qaꞌda. Ei au opinii diferite despre luna Dhul-Hijja, cu privire la faptul dacă numai primele ‎zece zile ale acestei luni sunt incluse în lunile pentru Hajj, sau întreaga lună.

Ibn Omar, Ibn Abbas, Ibn Masꞌud, radhi Allahu anhum, școlile Hanafi și Shafaꞌi ‎și Ahmad sunt de părere că numai primele zece zile sunt incluse în lunile pentru Hajj, în timp ‎ce Malik susține că întreaga lună Dhul-Hijja este una dintre lunile pentru Hajj.

Ibn Hazm susține opinia lui Malik, spunând:

"‎Cuvintele «Pelerinajul are loc în lunile cunoscute (...)» nu reprezintă ‎două luni și o parte din alte luni.‎"‎

Similar, noi știm că ritualurile pentru Hajj, aruncarea pietricelelor la Jamarat, au ‎loc în ziua 13 din luna Dhul-Hijja, în timp ce învățații sunt de acord că Tawaf Al-Ifada, care ‎este unul dintre ritualurile esențiale ale Hajj-ului, poate fi făcut în orice moment al lunii Dhul-‎Hijja. Nu este niciun dezacord asupra acestui lucru. Prin urmare, este corect să spunem că ‎toate cele trei luni sunt dintre lunile pentru Hajj.

Efectele dezacordului sunt vizibile în special în ritualurile făcute după ‎sacrificarea animalului. Cei care consideră întreaga lună Dhul-Hijja o lună pentru Hajj, susțin ‎că nu este nicio ispășire pentru amânarea sacrificării animalului. Pe de altă parte, cei care ‎consideră că numai primele zece zile sunt incluse în perioada pentru Hajj, sunt de părere că o ‎asemenea persoană trebuie să ofere o ispășire și un sacrificiu pentru întârziere. ‎‎

A pune ihram-ul înainte de lunile pentru Hajj

Ibn Abbas, Ibn Omar, Jabir, radhi Allahu anhum, și Ash-Shafaꞌi sunt de părere ‎că a se îmbrăca haina pentru ihram înainte de Hajj nu este valid, în afara acestor luni. ‎‎(Oricine pune ihram-ul pentru Hajj, poate, totuși, să facă Umra, dar aceasta nu poate fi o ‎înlocuire a ihram-ului său pentru Hajj.)

Ibn Omar, radhi Allahu anhu, a spus:

"‎Lunile pentru Hajj sunt Shawwal, Dhul-Qaꞌda și zece zile din Dhul-Hijja.‎"‎ ‎‎

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus:

"‎Este Sunna să se declare intenția și să se pună ihram cu intenția de a face Hajj, în ‎timpul lunilor pentru Hajj.‎"‎
(relatat de Bukhari)

Ibn Jarir a relatat de la Ibn Abbas, radhi Allahu anhum, că a spus: ‎‎

"‎A pune ihram-ul pentru Hajj nu este valid, cu excepția lunilor pentru Hajj.‎"‎ ‎‎

Hanafi, Malik și Ahmad sunt de părere că a pune ihram-ul pentru Hajj, înainte ‎de luna sa, este permis, dar neplăcut. Totuși, Ash-Shawkani preferă această opinie. El ‎observă:

"‎Allah subhanahu wa taꞌala a numit luni specifice pentru ritualurile Hajj-ului, ‎unul dintre ritualuri fiind și ihram-ul. Deci, cel care susține că este permis să se pună ihram-ul ‎chiar înainte de aceste luni, să aducă dovezi care să susțină ceea ce spune el.‎"‎ ‎‎

Locurile stabilite pentru a îmbrăca ihram-ul

Locurile mawaqit sunt locuri specifice, unde pelerinul care intenționează să ‎viziteze Mecca, pentru Umra sau Hajj, trebuie să declare intenția de a face acest lucru și să ‎pună ihram-ul, îmbrăcămintea pelerinului. Oricine intenționează să facă Hajj sau Umra, ‎trebuie să nu treacă de aceste locuri fără ihram.

Însuși Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a specificat aceste locuri ‎‎

Pentru oamenii din Medina, miqat (forma de singular a mawaqit) este Dhul-‎Hulaifa, un loc aflat la 450 km nord de Mecca, de unde ei trebuie să declare intenția lor și să ‎îmbrace ihram-ul, îmbrăcămintea pentru Hajj. Pentru cei care vin din Siria, Iordania, Palestina ‎și Liban, miqat este Al-Juhfah, un loc aflat la 187 km nord-vest de Mecca și aproape de ‎Rabigh, care este la 204 km de Mecca. Rabigh devine miqat pentru oamenii care vin din ‎Siria și Egipt. Miqat pentru oamenii din Najd este Qarn Al-Manazil, un munte aflat la 94 km ‎est de Mecca, cu vedere la Arafah. Yalamlam, un munte aflat la 54 km sud de Mecca, este ‎miqat pentru cei care vin din Yemen. Aici, ei trebuie să declare intenția lor și să pună ihram. ‎Pentru oamenii din Iraq, miqat este Dhat Irq, un loc aflat la 94 km de nord-estul Meccăi. ‎Aceste locuri au fost stabilite de însuși Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎pentru ca toți să treacă prin ele, chiar dacă unii vin din aceste zone specificate sau din altele. ‎‎

Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

"‎Aceste locuri sunt pentru oameni (care vin din zonele specificate mai sus) și, de ‎asemenea, pentru cei care trec de aceste locuri, în drumul lor pentru a face Hajj sau Umra.‎"‎ ‎‎

Pentru o persoană care este în Mecca și intenționează să facă Hajj, cum sunt ‎cei rezidenți în Mecca, miqat-ul său trebuie să fie locul în care stă în Mecca. Prin urmare, ‎dacă această persoană intenționează să facă Umra, trebuie să meargă la Al-Khol sau la ‎Taꞌnim, pentru că acesta este miqat-ul său pentru Umra. Ea trebuie să meargă acolo și să ‎pună ihram pentru Umra.

O persoană care este rezidentă într-o zonă cuprinsă între miqat și Mecca, ‎trebuie să pună ihram în casa sa.

Ibn Hazm a spus:

"‎O persoană care călătorește pe uscat sau pe mare (la Mecca, pentru Hajj ‎sau Umra), care nu trece prin niciunul dintre aceste locuri, poate face ihram din oricare loc ‎dorește.‎"‎

A declara ihram-ul înainte de a ajunge la miqat

Ibn Al-Mundhir spune:

"‎Există un consens printre învățați, conform căruia o persoană care declară ‎intenția sa de a face Hajj sau Umra și pune ihram-ul său înainte de a ajunge la miqat, intră în ‎stare de ihram.

Dar este de dorit acest lucru?

Unii spun că este, în lumina a ceea ce au spus companionii, radhi Allahu ‎anhum, și anume că însuși Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a stabilit Dhul-Hulaifa drept ‎miqat pentru oamenii Medinei, lucru care înseamnă că un pelerin care intenționează să facă ‎Hajj-ul, trebuie să facă ihram-ul său din aceste locuri specifice, fără nicio adăugare sau ‎abatere de la regulă. Dar dacă o adăugare nu este interzisă, atunci cel mai bine ar fi să nu o ‎facă (de exemplu, să nu facă ihram înainte de a ajunge la locul stabilit).‎"‎

Allahu Alam


Redactor
Alya Iacob