© Revista Annisaa Romania

R 32 Fiqh Us-Sunna de Sayyid Sabiq / Saꞌy între Safa și Marwa

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător


Istoricul

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus:

"‎Profetul Ibrahim, aleihi sallam, i-a adus pe Hajar, soția lui, și pe fiul ei, Ismail, aleihi ‎sallam, pe care încă îl alăpta, și i-a lăsat în locul unde era Casa lui Allah, sub un copac. În ‎acele timpuri, Mecca era situată într-un loc în care nu erau nici apă și nici locuitori. El a lăsat ‎niște curmale și un vas cu apă, pentru ei. Apoi Ibrahim, aleihi sallam, a plecat. Mama lui ‎Ismail i-a spus:‎
‎«O, Ibrahim! Unde pleci și ne lași aici, fără nimic?»‎
Ea l-a întrebat de mai multe ori, dar el nu a răspuns. Ultima dată l-a întrebat:‎
‎«Allah ți-a poruncit să faci aceasta?»‎
El a răspuns:‎
‎«Da.»‎
Atunci, ea a zis:‎
‎«Atunci, El nu ne lasă să pierim!»‎"‎
(relatat de Bukhari)

În altă relatare citim:

"‎Ea l-a întrebat:‎
‎«Cui ne lași?»‎
El a răspuns:‎
‎«Lui Allah.»‎
La care ea a răspuns:‎
‎«Sunt mulțumită.»‎
și a întors spatele.‎
Ibrahim, aleihi sallam, a plecat și când a trecut de munte și nu îi mai putea vedea, a întors ‎fața sa către Kaꞌaba și a ridicat mâinile, rugându-se:‎
«Doamne, eu am așezat o parte din urmașii mei într-o vale fără verdeață, în apropiere ‎de Casa Ta cea Sfântă. Doamne, pentru a împlini ei Rugăciunea [As-Salat]! Și fă inimile unor ‎oameni să încline cu dragoste către ei și dă-le lor din roade spre viețuire, poate că ei vor fi ‎mulțumitori.»
Surat Ibrahim, 14:37

Hajar s-a așezat sub un copac, cu copilul lângă ea. A băut din apa de lângă ea și a
alăptat copilul, până când apa s-a terminat și nu a mai avut lapte. Copilul devenea din ce în ‎ce mai înfometat. Ea abia îl mai putea privi. A alergat până la Safa – la muntele de lângă ea. ‎S-a uitat jos, în vale, să vadă dacă era cineva care să o ajute. Nu vedea pe nimeni. De ‎aceea, a coborât în vale și, chinuindu-se mult, a trecut valea și a ajuns la Marwa. A stat pe ‎Marwa și s-a uitat împrejur. Și nici acum nu vedea nimic. A repetat aceasta de șapte ori.‎"‎
Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a adăugat:‎
‎"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Este (pentru a ne aminti acest drum) ca pelerinii să meargă între Safa și ‎Marwa.»‎"‎

Statutul legal

Este un dezacord între învățați privind statutul legal al Saꞌy între Safa și Marwa. ‎Aceștia sunt împărțiți în trei grupuri:

1. Aisha, radhi Allahu anha, și unii dintre companioni – Ibn Omar și Jabir, radhi ‎Allahu anhum – susțin că Saꞌy între Safa și Marwa este o parte esențială din Hajj. ‎‎

Malik și Ash-Shafaꞌi (datorită unor relatări ale lor) susțin o opinie similară. Deci, ‎dacă un pelerin nu face Saꞌy, Hajj-ul lui este anulat și chiar dacă face sacrificiu, acesta nu ‎este de ajuns pentru a îl recupera.

2. Ibn Abbas, Anas, Ibn Az-Zubair, Ibn Sirin, radhi Allahu anhum, și Ahmad – ‎datorită relatării sale – susțin că Saꞌy este Sunna, deci dacă nu este făcut, nu este nicio ‎sancțiune pentru cel care nu îl face.

Este relatat că Mushaf al lui Ubai și Ibn Masꞌud, radhi Allahu anhu, au spus că: ‎‎

"‎...dacă aceia care vizitează Casa în timpul sezonului sau în altă perioadă, și ‎nu o fac, nu este un păcat pentru ei.‎"‎

Acesta nu este un text din Coran, dar transmite o importantă parte de ‎informație și o interpretare a textului din Coran.

3. Abu Hanifa, Ath-Thawri și Al-Hasan susțin că Saꞌy între Safa și Marwa este ‎un ritual esențial (wagib), dar nu este obligatoriu pentru Hajj și Umra. Prin urmare, dacă un ‎pelerin nu îl face, trebuie să sacrifice o oaie.

Autorul Al-Mughni preferă această opinie și spune:

"‎1. Aceasta este preferabil, pentru că argumentul celor care susțin că este ‎wagib este mai degrabă o obligație principală.

2. Declarația Aishei, radhi Allahu anha, în acest sens, este diferită de ceea ce ‎companionii Profetului, radhi Allahu anhum, au relatat.

3. Hadith-ul fiicei lui Abu Tajrah are printre naratori și pe cel numit Abdullah ‎ibn Al-Muꞌmal, care este controversat.

Din punctul lui de vedere, este obligatoriu, chiar dacă e numai wagib. ‎‎

4. Versetul citat mai sus a fost revelat cu privire la aceia care se tem că ar ‎putea comite un păcat, dacă merg între Safa și Marwa, așa cum obișnuiau să facă în zilele ‎Jahiliyyei, când cei doi idoli erau puși în vârfurile Safa și Marwa.‎"‎

Reguli pentru Saꞌy

Pentru ca Saꞌy să fie valid și acceptat, trebuie să fie urmate anumite puncte: ‎‎

1. Să fie făcut după Tawaf;

2. Să fie făcut în șapte rânduri;

3. Să se înceapă de la Safa și să se termine la Marwa;

4. Trebuie să fie făcut în Al-Masꞌa, partea aflată între Safa și Marwa, pentru că ‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a făcut astfel și a spus:

"‎Luați ritualul (religios) de la mine.‎"‎

Prin urmare, a face Saꞌy fără a face înainte Tawaf, sau a începe de la Marwa ‎și terminând la Safa, sau făcut în alt loc decât cel specificat (între Safa și Marwa) nu este ‎valid.

Școala Hanafi susține că Saꞌy înainte de Tawaf sau Saꞌy început la Marwa și ‎terminat la Safa, este Saꞌy valid, dar trebuie sacrificat un animal.

A urca la Safa

A urca până sus la Safa sau Marwa nu este o condiție necesară pentru Saꞌy, ‎dar pelerinul trebuie să meargă înainte și înapoi, întreaga distanță între aceste două puncte. ‎‎

Dacă o parte din această distanță rămâne netraversată, Saꞌy va fi incomplet. ‎‎

Continuitatea în Saꞌy, între Safa și Marwa

Continuitatea în Saꞌy nu este o condiție necesară pentru validitatea sa. ‎‎

Malik susține că, oricum, a continua Saꞌy fără o pauză lungă, este o condiție ‎esențială pentru acesta. Prin urmare, dacă pelerinul se oprește în Saꞌy (între Safa și Marwa) ‎pentru un motiv, cum ar fi, de exemplu, dacă este timpul de Rugăciune și se alătură grupului ‎la Rugăciune, în acest caz, poate relua Saꞌy, pentru că motivul pentru care l-a oprit nu mai ‎este și începe de unde a rămas (Saꞌy).

Este relatat că:

"‎Ibn Omar, radhi Allahu anhu, obișnuia să facă Saꞌy și, atunci când răspundea ‎chemării fiziologice, se oprea, își făcea nevoile, făcea wudhu și apoi se întorcea și relua Saꞌy, ‎deoarece continuitatea în Saꞌy nu este necesară.‎"‎
(relatat de Saꞌid ibn ‎Mansur)

Cel care a scris Al-Mughni are și observația:

"‎Ahmad spune că nu este nimic rău dacă pelerinul amână Saꞌy după Tawaf, ‎până când este odihnit, sau îl lasă până seara.

Ata și Al-Hasan, de asemenea, nu văd nimic rău ca pelerinul să termine ‎Tawaf dimineața și să amâne Saꞌy pentru seară.

Al-Qasim și Saꞌid ibn Jubair au urmat aceasta, deoarece continuitatea ca ‎atare nu este o condiție ca și continuitatea Tawaf-ului cu Saꞌy.‎"‎

Saꞌid ibn Mansur a relatat că Saudah, soția lui Urwa ibn Az-Zubair, a făcut Saꞌy ‎și ea l-a terminat în trei zile.

Purificarea pentru Saꞌy

Cei mai mulți învățați sunt de părere că purificarea nu este necesară pentru a ‎face Saꞌy, în lumina a ceea ce a spus Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, Aishei, radhi ‎Allahu anha, atunci când ea era în perioada menstruației.

El, salla Allahu aleihi wa sallam, i-a spus:

"‎Poți face toate ritualurile (de Hajj) ca și pelerinii, în afară de Tawaf în jurul Kaꞌabei, ‎pe care îl poți face doar când devii curată și nu mai ai menstruație.‎"‎
(relatat de ‎Muslim)

Aisha și Umm Salama, radhi Allahu anhunna, au spus:

"‎O femeie care atunci când face Tawaf, oferind două rakaat de Rugăciune (la ‎Maqam Ibrahim), vede că a început menstruația, poate să înceapă Saꞌy între Safa și ‎Marwa.‎"‎
(relatat de Saꞌid ibn Mansur)

Totuși, este preferabil ca pelerinul să fie curat, atunci când face diferite ritualuri ‎ale Hajj-ului sau Umrei, pentru că puritatea este lăudabilă în Islam.

Mersul pe jos sau călare, în timpul Saꞌy

Saꞌy poate fi făcut atât călare, cât și pe jos, dar este de preferat mersul pe jos. ‎‎

În hadith-ul relatat de Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, găsim că Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, făcea Saꞌy mergând pe jos, dar când a început aglomerația și a văzut ‎că oamenii voiau să cunoască mai multe despre Religia lor, el, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎călărea, pentru ca ei să îl vadă și să îl poată întreba (ce doreau să îl întrebe).

Abu At-Tufail l-a întrebat pe Ibn Abbas, radhi Allahu anhum:

"‎«Spune-mi despre Saꞌy între Safa și Marwa – este (într-adevăr) Sunna să faci ‎aceasta călare, așa cum spun oamenii tăi?»‎
Ibn Abbas a răspuns:‎
‎«Ei spun adevărul, dar greșesc.»‎
Apoi, a adăugat:‎
‎«Oamenii se înghesuiau în jurul Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, spunând:‎
‎"‎Acesta este (Profetul) Mohammed, acesta este (Profetul) Mohammed!‎"‎
Chiar și fetele tinere ieșeau din casele lor, să îl vadă. De aceea, când oamenii se înghesuiau ‎să îl vadă, el era călare pe cămila sa, pentru că oamenii nu se retrăgeau pentru a îi face ‎loc.»‎"‎

Musulmanii au spus că mersul pe jos, în Saꞌy, este mai plăcut, iar călăritul, ‎chiar și permis, nu este plăcut.

Tirmidhi a relatat că un grup de savanți a spus că nu este plăcută ideea de a ‎face Tawaf-ul în jurul Casei sau Saꞌy între Safa și Marwa călare, fără un motiv foarte serios. ‎Aceasta este opinia lui Ash-Shafaꞌi.

Cei din școala Maliki susțin că un pelerin care face Saꞌy între Safa și Marwa ‎călare, fără un motiv valid, trebuie să îl repete, dacă mai are timp pentru acesta. Dacă nu mai ‎are timp, trebuie să sacrifice un animal ca ispășire, pentru că este wagib (obligatoriu) pentru ‎el, dacă poate, să meargă pe jos. Abu Hanifa susține aceeași idee.

Conform acestor savanți, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a făcut Saꞌy ‎călare, din cauza mulțimii de oameni.

Mersul repede, între cele două semne verzi

Mersul între Safa și Marwa este impus, excepție făcând mersul mai repede ‎‎(pentru bărbați) între cele două semne, unde acesta este încurajat. Hadith-ul fiicei lui Abu ‎Tajrah ne spune că Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, a mers atât de repede ‎încât îmbrăcămintea i s-a înfășurat în jurul corpului.

Deci, mersul repede între aceste două semne este de preferat, dar este permis ‎și mersul normal.

Saꞌid ibn Jubair, radhi Allahu anhu, a relatat:

"«‎L-am văzut pe Omar mergând între Safa și Marwa.‎»‎
Apoi, a adăugat:‎
‎«Dacă vrei și tu, poți merge, pentru că l-am văzut pe Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎mergând. Deci, dacă vrei să mergi mai repede, poți să o faci, pentru că l-am văzut pe Profet, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, mergând repede, dar eu sunt un om bătrân.»‎"‎

Aceasta se aplică pelerinilor bărbați. Cât pentru femei, lor nu li se cere să ‎meargă repede între aceste două semne. Trebuie să meargă așa cum este mersul lor. ‎‎

Ash-Shafaꞌi a relatat că, odată, Aisha, radhi Allahu anha, a văzut câteva femei ‎mergând repede și le-a spus:

"‎Trebuie să urmați exemplul nostru. Nu sunteți obligate să mergeți repede (când se ‎face Saꞌy).‎"‎

A face dua la Safa și Marwa

Pelerinul este încurajat să urce pe Safa și Marwa și să facă dua-uri. În timpul în ‎care se face dua, se stă cu fața spre Kaꞌaba.

Este bine știut faptul că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a trecut prin ‎poarta Safa, iar în apropiere de aceasta a spus:

"‎As-Safa și Al-Marwa sunt dintre rânduielile lui Allah.‎"‎
Surat Al-Baqara, 2:158 ‎‎

Și apoi spunea:

"‎Încep cu ceea ce Allah Însuși a început.‎"‎

A urcat pe Safa, până când a putut să vadă Kaꞌaba de acolo. A întors fața spre ‎Kaꞌaba, a proclamat de trei ori Unicitatea lui Allah, L-a slăvit și L-a lăudat, apoi a spus: ‎‎

"‎Nu există divinitate demnă de adorare în afară de Allah. El nu are parteneri. Lui Îi ‎aparține toată împărăția și slava. El dă viață și El dă moarte, El este cu putere peste toate. Nu ‎este divinitate în afară de El. El nu Își încalcă Promisiunea Sa și dă victorie robilor Săi, și El ‎Singur învinge, fără aliați.‎"‎

A făcut această dua de trei ori. Apoi, a mers spre Marwa și a urcat pe el, până ‎când a putut vedea Kaꞌaba. Acolo a făcut aceeași dua ca și la Safa.

Nafiꞌ a relatat că l-a văzut pe Abdullah ibn Omar, radhi Allahu anhum, stând pe ‎Safa și rostind aceste cuvinte:

"‎O, Allah! Tu ai spus:‎
«Cheamă-Mă și voi răspunde la chemarea ta.»

Cu adevărat, Tu nu Îți încalci Promisiunea. O, Allah! Mă rog așa cum Tu m-ai ghidat în Islam, ‎să nu renunț la ea (Religie) până mor.‎"‎

Dua-uri făcute între Safa și Marwa

Este de dorit ca pelerinul să facă dua și recitare de Coran, în timp ce merge ‎între Safa și Marwa. Este relatat că în timp ce Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, făcea Saꞌy, obișnuia să facă următoarea dua:

"‎O, Stăpânul meu, iartă-mă, ai milă de mine și îndrumă-mă pe drumul cel bun!‎"‎

De asemenea, obișnuia să spună:‎

"‎O, Stăpânul meu, iartă-mă și ai milă de mine. Tu ești Cel mai Cinstit și Cel mai ‎Demn.‎"‎

După ce face Tawaf și Saꞌy, pelerinul completează ritualul pentru Umra. ‎‎

Similar, pelerinul care face Hajj At-Tamattu poate termina starea de ihram prin ‎a se tunde mai scurt sau a se rade.

Cu toate acestea, pelerinul trebuie să își mențină starea de ihram, dacă el face ‎Hajj Al-Qiran. Acesta poate termina starea lui de ihram în Ziua de Sacrificiu (Yawm An-‎Nahr), după sacrificiu.

Pentru un pelerin qarin, acest Saꞌy este suficient, în schimb, pentru alți pelerini, ‎ei trebuie să facă Tawaf-ul obligatoriu, atunci când se întorc de la Mina.

Cât pentru cei care fac Hajj cu Umra, cu o pauză între ele (de exemplu, cine ‎face Hajj At-Tamattu), trebuie să facă alt Saꞌy și să stea în Mecca până în Yawm At-Tarwiya ‎‎(a 8-a zi de Dhul-Hijja.)


Allahu Alam


Redactor
Oana Mariam