© Revista Annisaa Romania

R 32 Fiqh Us-Sunna de Sayyid Sabiq / Tawaf Al-Ifada

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător


Este un consens printre musulmani și anume că Tawaf Al-Ifada este o ‎parte esențială a Hajj-ului, și dacă cineva nu face aceasta, Hajj-ul lui este nul.

Nobilul Coran spune:

"‎Apoi să pună capăt celor ce le-au fost oprite lor, să-și împlinească legămintele lor și ‎să înconjoare Casa cea străveche.‎"‎
Surat Al-Hajj, 22:29

Conform lui Ahmad, un pelerin trebuie să facă o intenție definită pentru actul ‎său.

Toți cei trei imami susțin că a avea intenția de a face Hajj acoperă și se aplică ‎la toate ritualurile, inclusiv Tawaf Al-Ifada.

Majoritatea învățaților susține că Tawaf Al-Ifada este format din șapte ocoluri în ‎jurul Kaꞌabei. Abu Hanifa, însă, este de părere că numai patru din cele șapte ocoluri sunt ‎esențiale în Hajj și dacă acestea (patru) nu sunt făcute, Hajj-ul unei persoane devine nul. Cele ‎trei ocoluri rămase sunt necesare (wagib), dar nu esențiale.

Un pelerin care abandonează una sau toate dintre cele trei ocoluri, pierde o ‎parte necesară din Hajj, dar nu îl anulează, prin urmare, îi este cerut să sacrifice un animal ‎pentru aceasta.

Timpul pentru Tawaf Al-Ifada

Conform lui Ash-Shafaꞌi și Ahmad, timpul potrivit este de la miezul nopții, în ‎Ziua Nahr, 10 din Dhul-Hijja, nefiind definit până când.

Însă, unui bărbat (pelerin) nu îi este permis să aibă contact sexual cu soția sa ‎până după ce completează Tawaf Al-Ifada. Amânarea până după data de 11, 12 și 13 din ‎Dhul-Hijja nu este de dorit, dar nu obligă o persoană să sacrifice un animal.

Cel mai bun timp pentru a face acest Tawaf este înainte de amiază, în Ziua ‎Nahr, pe 10 din Dhul-Hijja.

Conform lui Abu Hanifa și Malik, timpul este de la ivitul zorilor, în Ziua de Nahr, ‎cu toate că în privința timpului în care se termină este un dezacord printre școlari. ‎‎

Abu Hanifa susține că Tawaf-ul trebuie făcut în timpul Zilelor de Nahr, dar dacă ‎un pelerin amână aceasta după aceste zile, atunci el trebuie să sacrifice un animal pentru ‎aceasta.

Pe de altă parte, Malik este de părere că nu este nimic rău în amânarea ‎acestui ritual până după 13 din Dhul-Hijja, prin urmare, este mai bine să fie făcut mai ‎devreme (în timpul Zilelor de Tashriq). Timpul este până la sfârșitul lunii Dhul-Hijja, iar dacă ‎este făcut după aceasta, atunci trebuie să sacrifice un animal pentru aceasta. Hajj-ul acestei ‎persoane este încă valid, pentru că toată luna Dhul-Hijja, conform lui Malik, este inclusă în ‎lunile pentru Hajj.

Femeile pelerin și Tawaf Al-Ifada

Pentru o femeie, este de dorit să facă Tawaf Al-Ifada devreme în Ziua de ‎Nahr, dacă se teme că îi va începe menstruația.

Aisha, radhi Allahu anha, obișnuia să poruncească femeilor (pelerin) să facă ‎aceasta, în Ziua de Nahr - 10 din Dhul-Hijja, ca o precauție pentru menstruație. ‎‎

Ata a spus:

"‎Dacă o femeie (pelerin) se teme că este perioada pentru ciclul său lunar, ‎atunci ea poate face Tawaf-ul Kaꞌabei înainte de a arunca pietre la Jamarat Al-Aqaba și chiar ‎înainte ca animalul să fie junghiat.‎"‎

Nu este nimic rău dacă ea folosește orice fel de medicamente pentru a amâna ‎menstruația ei, pentru a face Tawaf.

Saꞌid ibn Mansur a relatat că Ibn Omar, radhi Allahu anhu, a fost întrebat ‎despre o femeie care ia medicamente pentru a amâna menstruația ei. La aceasta, el a spus ‎că nu a văzut nimic rău în aceasta și i-a spus să folosească, în schimb, apa de arak. ‎‎

Muhibbuddin At-Tabri a spus:

"‎Dacă poate fi întârziat în acest caz, atunci poate fi amânat și în (stabilirea) ‎perioadei de iddah și în toate celelalte situații.‎"‎

Pe același principiu, medicamentele pot fi folosite pentru a induce ciclul lunar. ‎‎

A sta în Valea Al-Mohasab

Este stabilit că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, în drumul său de la Mina ‎spre Mecca, s-a odihnit un timp la Al-Mohasab, unde a făcut Rugăciunile de Dhuhr, Asr, ‎Maghrib și Isha. Ibn Omar, radhi Allahu anhu, de asemenea, făcea mereu la fel. Este un ‎dezacord printre învățați, cu privire la această oportunitate.

Aisha, radhi Allahu anha, a spus că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, s-a ‎odihnit la Al-Mohasab pentru că era mai ușor de făcut acest lucru, dar nu este Sunna. Prin ‎urmare, pelerinul poate face sau nu acest lucru.

Al-Khattabi a spus că era ceva practicat înainte, dar a fost abandonat mai ‎târziu.

Tirmidhi a spus că unii dintre învățați aveau plăcerea de a se odihni la Al-Abtah, ‎fără a îl considera ca pe un lucru necesar.

Înțelepciunea odihnirii în acest loc este de a-I mulțumi lui Allah subhanahu wa ‎taꞌala pentru ceea ce El, Preaînaltul, a dăruit Profetului Său, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎victoria asupra inamicilor săi care au boicotat Banu Hashim și Banu Al-Muttalib și au jurat că ‎nici nu se vor căsători cu femeile lor și nici nu le vor vinde nimic, decât dacă îl dau pe mâna ‎lor pe Profet, salla Allahu aleihi wa sallam.

Ibn Al-Qayyim a spus:

"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, intenționa să proclame ritualurile ‎Islamului într-un loc în care necredința, blasfemia și ostilitatea față de Allah și Profetul Său ‎erau dominante.‎"‎

Aceasta este o practică obișnuită a Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam. ‎Folosea fiecare oportunitate pentru a declara Unicitatea lui Allah subhanahu wa taꞌala, în ‎locurile dominate de simbolul necredinței și al politeismului. Un asemenea exemplu este că ‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a poruncit ca în Taꞌif să fie construită o moschee, în ‎același loc în care au stat odată statuile idolilor Lat și Uzza.


Allahu Alam


Redactor
Alya Iacob