© Revista Annisaa Romania

R 32 Fiqh Us-Sunna de Sayyid Sabiq / Tawaf – ocolul în jurul Kaꞌabei

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător


Cum se face Tawaf

1. Pelerinul trebuie să înceapă Tawaf-ul având umărul drept descoperit ‎‎(bărbatul) și Kaꞌaba în partea lui stângă, cu fața spre Piatra Neagră, salutând-o, iar dacă este ‎posibil, să o atingă cu mâna și să o sărute, sau să arate spre ea și să spună:

"‎Bismilleh wallahak baalla humma imanan bike wa tasdiqan bikitabike wa ‎wafaꞌan bi ꞌahdike wa ittibaꞌan li sunnati nabbiyyi salla Allahu aleihi wa salam.‎"‎ ‎‎

(În numele lui Allah. Allah este Cel mai Mare! O, Allah! Încep acest Tawaf cu ‎credința în Tine, afirmând adevărul Cărții Tale, împlinind legământul cu Tine și urmând ‎exemplul Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam.)

2. Este recomandat să se meargă puțin mai repede în primele trei ronduri. ‎Pelerinul trebuie să meargă cât mai aproape de Kaꞌaba, în pași mărunți.

În următoarele patru ronduri, se revine la mersul normal. Dacă cineva nu poate ‎să meargă mai repede sau să ajungă aproape de Kaꞌaba, din cauza aglomerației, poate face ‎Tawaf, chiar dacă distanța este mare, dar în direcția indicată, ca toți ceilalți.

Dacă este posibil, este recomandat să se atingă Colțul Yemenit (Ar-Rukn Al-‎Yemeni) și, de asemenea, să se atingă și să se sărute Piatra Neagră (în caz contrar, dacă din ‎cauza aglomerației nu se poate face acest lucru, trebuie să se salute Piatra Neagră și să se ‎spună «Allahu Akbar!»)

3. Este, de asemenea, recomandat să se facă mult dhikr și dua.

Pentru aceasta, musulmanul poate alege dintre dua-urile prescrise, fără a ‎restricționa pe cineva la anumite Rugăciuni sau fără a repeta ceea ce spun cei din jurul lui. ‎‎

Nu sunt Rugăciuni specifice pentru aceasta. Rugăciunile pe care unii ‎musulmani le fac la variate ronduri de Tawaf nu au nicio autenticitate. Nu sunt relatate dua-‎uri specifice, făcute de către Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam. ‎‎

Musulmanul trebuie să se roage pentru el, pentru familia sa, pentru frații lui în ‎credință și pentru ceva bun, atât pentru această viață, cât mai ales pentru Viața de Apoi. ‎‎

Referitor la aceasta, au fost relatate câteva dua-uri:

1. Cu fața îndreptată spre Piatra Neagră, Profetul Mohammed, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, spunea:

"‎Allahumma imanan bike wa tasdiqan bikitabik wa wafa an biꞌahadike wa Itbaꞌan li ‎sunnat nabbiyyike bismillehi wa Allahu akbar‎"‎

(O, Allah! Încep acest Tawaf cu credința în Tine, afirmând adevărul Cărții Tale, ‎împlinind legământul cu Tine și urmând exemplul Profetului Tău, salla Allahu aleihi wa sallam. ‎În numele lui Allah! Allah este Cel mai Mare!)

2. Pentru Tawaf, Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus: ‎‎

"‎Subhana Allah wal hamdulilleh wa la ilaha illa Allah wa Allahu akbar wa la haula ‎wa la quwwata illa billeh.‎"‎
(relatat de Ibn Majah)

(Toată Slava este a lui Allah, toată Mulțumirea este a lui Allah, nu este alt ‎dumnezeu în afară de Allah. Allah este Cel mai Mare. Nu este putere decât la Allah.) ‎‎

3. La Colțul Yemenit, Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, a ‎spus:

"‎Rabbana aatina fi dunniyya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban ‎nar.‎"‎
(relatat de Abu Dawud și Ash-Shafaꞌi, sub autoritatea lui Omar, radhi Allahu ‎anhu)

(O, Domnul nostru! Dă-ne nouă bine în această lume și bine în Lumea de Apoi ‎și ferește-ne pe noi de pedeapsa Focului.)

4. Ash-Shafaꞌi a spus:

"‎De fiecare dată când se trece pe lângă Piatra Neagră, trebuie să se spună ‎Allahu Akbar și când se merge repede, trebuie să se spună dua:

«Allahumma ij alhu hajjan mabruran wa dhanban maghfuran wa Saꞌiyan ‎mashkuran.»

(O, Allah! Să fie un Hajj acceptat, cu păcatele iertate și cu un efort apreciat) ‎‎

De asemenea, pe durata fiecărui rond de Tawaf, trebuie să se spună: ‎‎

"‎Rabbighfir warham waꞌfu ama taꞌlam wa antal aꞌazzul akram allahumma ‎aatina fi dunniyya hasanatan wafil aakhirati hasantan wa qina adhaban nar.‎"‎ ‎‎

(O, Domnul meu! Iartă-ne și ai milă de noi, iartă-ne păcatele pe care numai Tu ‎le știi, Tu ești Cel mai Cinstit și Demn. O, Allah! Dă-ne nouă bine în această lume și bine în ‎lumea cealaltă, și ferește-ne pe noi de pedeapsa Focului!)

Este relatat despre Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, că, atunci când mergea între ‎Colțul Yemenit și Piatra Neagră, obișnuia să spună:

"‎Allahumma qanniꞌnibime razaqtani wa bariklifihi wakhluf alayye kulle ghaꞌibatin ‎bikheir.‎"‎
(relatat de Saꞌid ibn Mansur și Al-Hakim)

(O, Allah! Lasă-mă să fiu mulțumit cu ceea ce îmi dai, o, Allah! ‎Binecuvântează-l pentru mine. O, Allah! Înlocuiește fiecare bun de care îmi este dor cu ceva ‎bun.)

Recitarea Coranului în Tawaf

Musulmanul poate recita din Coran în timp ce se face Tawaf, pentru că scopul ‎Tawaf-ului este de a-L pomeni pe Allah subhanahu wa taꞌala, iar Coranul este pomenirea lui ‎Allah Preaînaltul.

Aisha, radhi Allahu anha, a relatat că Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, a spus:

"‎Tawaf-ul în jurul Casei lui Allah, mersul între Safa și Marwa și aruncatul cu pietre la ‎Jamarat sunt făcute pentru a-L pomeni pe Allah.‎"‎
(relatat de Abu Dawud și Tirmidhi) ‎‎

Virtuțile Tawaf-ului

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul Mohammed, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, a spus:

"‎În fiecare zi, Allah coboară o sută douăzeci de falduri din Mila Sa, pentru robii Lui ‎care fac Hajj (la Casa Lui). Șaizeci dintre acestea sunt pentru cei care fac Tawaf, patruzeci ‎dintre acestea pentru cei care fac Rugăciunea acolo, iar douăzeci pentru cei care privesc ‎Kaꞌaba.‎"‎

5. Pentru a încheia Tawaf-ul, pelerinul trebuie să facă două rakaat de ‎Rugăciune la Maqam Ibrahim, recitând surele Al-Kafirun (109) și Al-Ikhlas (112). Aceasta va ‎încheia Tawaf-ul în jurul Kaꞌabei.

Acest Tawaf este numit Tawaf Al-Qudum (ocolul de sosire), dacă pelerinul ‎face mufrid (singur) Hajj-ul. În alt caz, este numit Tawaf At-Tahayyat (ocolul de salutare) sau ‎Tawaf Ad-Dakhul (ocolul de intrare). Aceasta nu este o condiție esențială și nicio obligație. ‎Pentru pelerinul care face Hajj At-Tamattu (a face Hajj și Umra cu o pauză), sau face Hajj Al-‎Qiran (a face Hajj și Umra fără pauză), este Tawaf Al-Umra (ocolul pentru Umra) și după ce ‎l-a făcut, pelerinul nu trebuie să mai facă Tawaf At-Tahayyat sau Tawaf Al-Qudum. Acesta ‎trebuie să termine Umra făcând Saꞌy (cele șapte drumuri) între Safa și Marwa. ‎‎

Tipuri de Tawaf

1. Tawaf Al-Qudum (de sosire);

2. Tawaf Al-Ifada (întoarcerea de la ocolul Mina);

3. Tawaf Al-Wadaꞌ (de Adio). Vom vorbi despre acesta separat;

4. Tawaf At-Tatawwuꞌ (Tawaf-ul voluntar).

Pelerinul trebuie să profite din plin de șederea sa la Mecca și să ofere cât mai ‎multe Tawaf-uri voluntare, Rugăciuni și dua-uri în Moscheea Sacră. O Rugăciune efectuată ‎acolo este egală cu o sută de mii de Rugăciuni făcute într-o altă moschee.

În Tawaf-ul voluntar nu este necesar să se lase un umăr descoperit sau să se ‎meargă puțin mai repede. În timp ce o moschee oarecare se salută prin efectuarea a două ‎rakaat de Rugăciune voluntară, pentru Moscheea Sacră este Sunna să se facă Tawaf ca ‎formă de salut.

Reguli pentru pelerinul care face Tawaf

1. Curățarea tuturor impurităților majore și minore

Școala Hanafi susține că nu este o condiție necesară ca pelerinul să se curețe ‎de impurități; este, însă, o obligație care, dacă nu este îndeplinită, poate fi compensată printr-‎un sacrificiu. Aceasta, dacă pelerinul face Tawaf cu impurități minore, Tawaf-ul său este ‎valid, dar va trebui să ofere o oaie, drept sacrificiu.

Dacă pelerinul este în stare de janaba sau haid, Tawaf-ul său este valid, dar are ‎de sacrificat o cămilă drept ispășire și să repete Tawaf-ul cât timp mai stă în Mecca. ‎‎

Cât despre curățirea hainelor sau a corpului de impurități, școala Hanafi o ‎consideră Sunna.

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎a spus:

"‎Tawaf este (similar cu) o Rugăciune, însă Allah Atotputernicul a făcut vorbirea ‎pentru pelerin (care face Tawaf) permisă. Deci, cine vorbește (când face Tawaf) trebuie să ‎spună numai lucruri bune.‎"‎
(relatat de Tirmidhi și Ad-Daraqutni)

De asemenea, aceasta este relatat de Al-Hakim, Ibn Khuzayma și Ibn As-‎Sakan, ca fiind hadith sahih.

Aisha, radhi Allahu anha, a relatat că Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, a intrat la ea și a găsit-o plângând. A întrebat-o:

"‎«Ești la perioada lunară? Plângi pentru că ai menstruație?»‎
Ea a răspuns:‎
‎«Da.»‎
La aceasta, Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Aceasta este ceea ce a scris Allah Cel Atotputernic, pentru toate fiicele lui Adam. Trebuie să ‎faci toate ritualurile pentru Hajj, cu excepția Tawaf-ului – pe care îl poți face după ce faci baie ‎completă (când ești curată).»‎"‎
(relatat de Muslim)

De asemenea, Aisha, radhi Allahu anha, a spus:

"‎Primul lucru pe care l-a făcut Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, când a sosit în ‎Mecca, a fost wudhu și apoi a făcut Tawaf la Kaꞌaba.‎"‎
(relatat de Bukhari și Muslim) ‎‎

Există un consens, privind faptul că dacă unul dintre pelerini suferă de o boală ‎care îl face să fie continuu impur din punct de vedere fizic, cum ar fi scurgeri de urină sau ‎sângerare continuă, sau în cazul femeii la menstruație, se poate efectua Tawaf-ul, fără nicio ‎sancțiune sau ispășire.

Malik a relatat că o femeie a venit la Abdullah ibn Omar, radhi Allahu anhu, ‎căutând un verdict. Ea a spus:

"‎«Am venit la Moscheea Sacră să fac Tawaf, dar când am ajuns la ușa Moscheii, ‎am început să sângerez. Așa că am plecat și am așteptat până am devenit curată, apoi m-‎am întors la Moscheea Sacră. Dar, din nou, când am ajuns la ușă, am sângerat. Am plecat și ‎m-am întors când am fost curată. Dar când am ajuns la ușa Moscheii, am început să ‎sângerez iar. (Ce să fac?)»‎
Ibn Omar a spus:‎
‎«Acea sângerare este un obstacol de la Diavol. Trebuie să faci baie, să pui ceva cârpe în ‎părțile intime și apoi să faci Tawaf.»‎"‎

2. A se acoperi aura

Bărbatul trebuie să se acopere de la ombilic la genunchi, iar femeia să își ‎acopere tot corpul, cu excepția feței și a mâinilor.

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat:

"‎În timpul Hajj-ului în care Abu Bakr a fost numit lider de către Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, înainte de Hajj-ul de Adio, Abu Bakr m-a trimis cu ‎un grup să anunț ziua Nahr – 10 din Dhul-Hijja – și să proclam:‎
‎«Niciun idolatru și nicio persoană goală nu va mai fi lăsată să facă Tawaf la Kaꞌaba, după ‎acest an.»‎"‎
(relatat de Bukhari și Muslim)

3. Pelerinul trebuie să facă șapte ronduri complete la Kaꞌaba

Dacă pelerinul face chiar și un singur pas în plus în cele șapte ronduri, aceasta ‎nu va mai conta. Dacă el are dubii privind numărul efectuat, trebuie să își asume numărul cel ‎mai mic de ocoluri, și apoi să completeze până la șapte. Dacă termină Tawaf și nu este sigur ‎de numărul efectuat, nu are nicio sancțiune și nu i se cere nimic în plus.

4. Pelerinul trebuie să înceapă și să termine Tawaf-ul la Piatra Neagră ‎‎

5. Când se face Tawaf, Kaꞌaba trebuie să fie situată în partea stângă a ‎pelerinului

Ocolul făcut cu Kaꞌaba aflată pe partea dreaptă a pelerinului nu este valid. ‎‎

Jabir, radhi Allahu anhu, a relatat:

"‎Când Mesagerul lui Allah a sosit în Mecca, el a mers la Piatra Neagră, a sărutat-o ‎și apoi a mers în partea dreaptă. A mers mai repede primele trei ocoluri și a mers normal în ‎ultimele patru.‎"‎
(relatat de Muslim)

6. Tawaf-ul trebuie făcut pe exteriorul Kaꞌabei, în jurul ei

Allah subhanahu wa taꞌala a poruncit să facem ocolul Kaꞌabei pe exterior și nu ‎în interior, spunând:

"‎(...) și să înconjoare Casa cea străveche.‎"‎
Surat Al-Hajj, 22:29 ‎‎

Este recomandat ca pelerinul să rămână cât mai aproape de Kaꞌaba, dacă ‎poate face aceasta.

7. Tawaf-ul trebuie să fie urmat imediat de Saꞌy (între Safa și Marwa) ‎‎

Cu toate acestea, se poate face o scurtă pauză între cele două.

Dacă este un motiv valid, de asemenea, un interval mai mare de timp este ‎permis și nu este niciun rău în aceasta.

Școlile Hanafi și Shafaꞌi susțin că acea continuare (imediat după Tawaf) este ‎Sunna Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam.

De asemenea, nu este niciun rău dacă pelerinul face Tawaf în părți și cu ‎intervale de timp mai lungi între ele și chiar dacă nu este făcut cu un motiv valid, putând ‎continua numărul de ocoluri rămas, până când termină Tawaf-ul.

Saꞌid ibn Mansur a relatat de la Humaid ibn Zaid că el a spus:

"‎L-am văzut pe Abdullah ibn Omar mergând de trei sau patru ori în jurul Kaꞌabei, ‎apoi a stat jos și s-a odihnit, în timp ce servitorul său îi făcea aer. Apoi a reluat Tawaf-ul de ‎unde l-a lăsat.‎"‎

Ambele școli, Hanafi și Shafaꞌi, susțin că dacă pelerinul pierde wudhu, acesta ‎trebuie refăcut și apoi se reia Tawaf-ul de la ultimul număr efectuat, fără a se ține cont de ‎durata intervalului de timp.

Este relatat că odată, Ibn Omar, radhi Allahu anhu, a auzit adhan-ul în timp ce ‎făcea Tawaf. A întrerupt Tawaf-ul și a făcut Rugăciunea în grup. Apoi a reluat Tawaf-ul de ‎unde a rămas.

Este relatat că Ata a dat un verdict cu privire la o persoană care a trebuit să ‎întrerupă Tawaf-ul pentru a participa la o Rugăciune de înmormântare, spunând că aceasta ‎poate relua Tawaf-ul de unde a rămas.

Ce este Sunna în Tawaf

În Tawaf, este Sunna:

1. Statul cu fața la Piatra Neagră, la începerea Tawaf-ului și rostirea Takbir-ului ‎‎(Allahu Akbar) și a Tahlil-ului (La ilahe illa Allah), ridicatul mâinilor ca la dua și, dacă este ‎posibil, atingerea cu ambele mâini sau sărutul ușor al Pietrei Negre.

Dacă nu, pelerinul poate să o atingă cu mâna și apoi să își sărute mâna, sau ‎dacă nici aceasta nu este posibil, se poate doar arăta spre ea cu un băț sau altceva, așa cum ‎este menționat și în următoarele ahadith:

Ibn Omar, radhi Allahu anhu, a spus:

"‎Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a stat în fața Pietrei Negre, a ‎atins-o, apoi a pus buzele sale pe ea și a plâns timp îndelungat.‎
Omar, de asemenea, a plâns timp îndelungat. Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a spus:‎
‎«O, Omar, acesta este locul în care ar trebui vărsate lacrimi.»‎"‎
(relatat de Al-‎Hakim)

Este relatat de Ibn Abbas că Omar, radhi Allahu anhum, s-a aplecat spre Piatra ‎Neagră și a spus:

"‎Pe Allah! Știu că ești doar o piatră, dar dacă nu îl vedeam pe iubitul nostru Profet, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, sărutându-te și atingându-te, nici eu nu aș fi făcut ‎așa.‎"‎

Sfântul Coran spune:

"‎Ați avut voi în Trimisul lui Allah o pildă frumoasă (...)‎"‎
Surat Al-Ahzab, 33:21 ‎‎

Aceasta a fost relatat de Ahmad și alții, în cuvinte ușor diferite.

Nafiꞌ, radhi Allahu anhu, a spus:

"‎Am văzut pe Ibn Omar atingând Piatra Neagră cu mâna, apoi își săruta mâna și ‎spunea:‎
‎«De când l-am văzut pe Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, făcând aceasta, ‎nu mai m-am oprit din a o face și eu.»‎"‎
(relatat de Bukhari și ‎Muslim)

Suwayd ibn Ghaflah a spus:

"‎L-am văzut pe Omar sărutând Piatra Neagră și atingând-o. Apoi a spus:‎
‎«Știu că Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, a avut ceva special pentru ‎aceasta.»‎"‎
(relatat de Muslim)

Ibn Omar, radhi Allahu anhu, a relatat că Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, obișnuia să vină la Kaꞌaba, să atingă Piatra Neagră și să spună:

"Bismillehi wa Allahu Akbar. "‎
(relatat de Ahmad)

(În numele lui Allah, Allah este Cel mai Mare.)

Muslim a relatat sub autoritatea lui Abu Tufail, radhi Allahu anhu, că el a spus: ‎‎

"‎L-am văzut pe Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, făcând Tawaf în jurul Kaꞌabei ‎și atingând-o cu un băț și apoi săruta bățul.‎"‎

Bukhari, Muslim și Abu Dawud au relatat că Omar, radhi Allahu anhu, s-a ‎apropiat de Piatra Neagră și a sărutat-o. Apoi a spus:

"‎Știu că ești o simplă piatră, care nu poate face nici rău și nici bine. Dacă nu îl ‎vedeam pe Profet că te-a sărutat, nu te sărutam nici eu.‎"‎

Al-Khattabi a spus:

"‎Acest lucru arată că respectarea Sunnei este obligatorie, indiferent dacă ‎înțelegem sau nu înțelepciunea din ea.‎"‎

Aceste informații devin obligativitatea acelora care le au, chiar dacă nu au ‎înțeles pe deplin sensul lor. Este știut că a săruta Piatra Neagră reprezintă un semn de ‎respect pentru aceasta, o recunoaștere a obligațiilor noastre față de ea; o folosim ca mijloc ‎de a solicita binecuvântările lui Allah Preaînaltul. Cu adevărat, Allah subhanahu wa taꞌala a ‎preferat unele pietre în favoarea altora, așa cum El, Preaînaltul, a preferat câteva țări și ‎orașe, zile și nopți și luni în locul altora. Spiritul care stă la baza tuturor acestor lucruri este o ‎indiscutabilă supunere față de Allah Preaînaltul.

Sunt unele ahadith care spun:

"‎Piatra Neagră este mâna dreaptă a lui Allah pe pământ.‎"‎
(acest hadith este ‎considerat foarte slab de marii învățați, precum Sheikh Albani și Sheikh Ibn Taymiyya) ‎‎

Găsim, totuși, o justificare plauzibilă și rațională pentru această afirmație. Cu ‎alte cuvinte, cel care atinge Piatra Neagră, promite supunere față de Allah subhanahu wa ‎taꞌala din acel loc, se lasă în Voia lui Allah, așa cum fac un pact unii servitori cu regii lor. ‎‎

Al-Muhallib a spus:

"‎Hadith-ul lui Omar, radhi Allahu anhu, respinge afirmațiile celor care spun ‎că:‎
‎«Piatra Neagră este mâna dreaptă a lui Allah pe pământ, prin care El dă mâna cu robii Lui.»‎
Allah să ne ferească să Îi atribuim părți fizice lui Allah subhanahu wa taꞌala.‎
Porunca de a săruta Piatra Neagră este un semn care demonstrează palpabil supunerea în ‎fața lui Allah subhanahu wa taꞌala a celui care crede. Poate fi comparată cu porunca pentru ‎Iblis de a se pleca în fața lui Adam, aleihi sallam.‎
Cu toate acestea, nu avem o dovadă certă pentru a crede că oricare dintre pietrele folosite la ‎construcția Kaꞌabei inițiale (de către Ibrahim și Ismail, aleihum sallam) mai este acolo și ‎acum, cu excepția Pietrei Negre.‎"‎

Aglomerația de la Piatra Neagră

Nu este nimic rău în aglomerația din jurul Pietrei Negre, atâta timp cât aceasta ‎nu face rău altor persoane.

Ibn Omar, radhi Allahu anhu, se chinuia de multe ori prin mulțime să ajungă la ‎Piatra Neagră; atât de mult, uneori, încât era lovit în față, iar nasul lui sângera. Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, i-a spus lui Omar, radhi Allahu anhu: ‎‎

"‎O, Abu Hafs! Tu ești un om puternic. Nu te înghesui cu ceilalți la Piatra Neagră. Ai ‎putea răni o persoană mai slabă. Dacă găsești o oportunitate de a o săruta și de a o atinge, ‎atunci fă-o. Dacă nu, spune Allahu Akbar și continuă Tawaf-ul.‎"‎
(relatat de Ash-‎Shafaꞌi)

1. Idtibaꞌ (Descoperirea umărului pelerinului)

Este relatat de Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, că:

"‎Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, și companionii săi, radhi Allahu ‎anhum, au declarat intenția lor de a face Umra de la Juꞌrana, prin a pune ihram ‎‎(îmbrăcămintea pentru Hajj), dar lăsau umărul drept descoperit (al bărbatului – pelerinului), ‎aducând ihram-ul de sub axila dreaptă până sus, acoperind umărul stâng.‎"‎
(relatat de ‎Ahmad și Abu Dawud)

Majoritatea învățaților susține o opinie similară și spune că făcând aceasta este ‎mai ușor în prima parte a Tawaf-ului, când se merge puțin mai repede.

2. Ramal (Mersul mai rapid)

Mersul mai rapid, cu mișcări de umeri și pași mărunți, oferă un sentiment de ‎putere și energie.

Ibn Omar, radhi Allahu anhu, a relatat că Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi ‎wa salam, mergea mai rapid de la Piatra Neagră până la Piatra Neagră de trei ori, și revenea ‎la mersul normal în ultimele patru ocoluri.

Ramal (mersul mai rapid) și idtibaꞌ (lăsarea umărului drept neacoperit) este ‎‎numai pentru bărbații care fac Tawaf și Umra.

În cazul în care pelerinul face Hajj, Tawaf-ul este întotdeauna urmat de Saꞌy ‎‎(mersul între Safa și Marwa).

Școala Shafaꞌi susține că un pelerin care face idtibaꞌ și ramal, când face Tawaf ‎Al- Qudum la sosire și apoi face Saꞌy între Safa și Marwa, nu trebuie să repete idtibaꞌ și ‎ramal, în Tawaf Al-Ifada (când se întoarce de la Arafah).

Dacă pelerinul nu face Saꞌy după Tawaf și amână acesta până după Tawaf ‎Az-Ziyara (Tawaf-ul de vizită), el trebuie să facă idtibaꞌ (să descopere umărul drept) și ramal ‎‎(mersul mai rapid) și atunci când face Tawaf Az-Ziyara.

Femeile nu sunt obligate nici să meargă repede și în niciun caz să își descopere ‎umărul drept.

Ibn Omar, radhi Allahu anhu, a spus:

"‎Femeile nu sunt obligate să meargă repede în ocolul Kaꞌabei și nici când se face ‎Saꞌy între Safa și Marwa.‎"‎
(relatat de Bayhaqi)

Înțelepciunea din spatele ramal

Ce este înțelepciunea din spatele ramal?

Este relatat de Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, că:

"‎Atunci când Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, și companionii săi, ‎radhi Allahu anhum, au sosit la Mecca, erau foarte slăbiți de febra pe care au avut-o la Yatrib. ‎În acest context, idolatrii au spus:‎
‎«Un om slăbit de febră va veni la tine și el este atins de rău.»‎
Allah subhanahu wa taꞌala l-a informat pe Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎despre ceea ce spun ei. Așa că le-a ordonat să meargă puțin mai repede în primele trei ‎ocoluri din Tawaf în jurul Kaꞌabei, și să meargă între cele două colțuri ale ei. Când idolatrii au ‎văzut musulmanii mergând mai repede, au zis:‎
‎«Aceștia sunt oamenii care ai spus că sunt slăbiți din cauza febrei? Ei sunt mai puternici și ‎mai solizi decât noi!»‎
Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a adăugat:‎
‎«Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, nu a ordonat ca ei să meargă mai ‎repede în toate cele șapte ocoluri, pentru a nu-i surmena.»‎"‎
(relatat de Bukhari, ‎Muslim și Abu Dawud)

Omar, radhi Allahu anhu, era de părere că mersul mai rapid trebuia să fie oprit, ‎pentru că nu mai era necesar, odată ce musulmanii au devenit mai puternici. Dar a decis, ‎totuși, să îl lase (în forma originală), pentru ca viitoarele generații de musulmani să poată ‎împărți un sentiment similar cu cel care a fost trăit de vechea generație de musulmani. ‎‎

Muhibbuddin Tabari a spus:

"‎Uneori, anumite reguli sunt prescrise în Religie pentru un motiv anume și, ‎mai târziu, chiar dacă acel motiv nu mai există, regulile rămân valabile.‎"‎

Zaid ibn Aslam a relatat de la tatăl său, care a spus:

"‎L-am auzit pe Omar ibn Al-Khattab spunând:‎
‎«De ce se mai face ramal astăzi? De ce dezgoliți umărul (în Tawaf)? Allah a făcut Islamul ‎solid și a alungat neîncrederea și necredincioșii; totuși, nu trebuie să abandonăm ceea ce se ‎făcea în timpul Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam.»‎"‎

Atingerea Colțului Yemenit

Aceasta se bazează pe ceea ce a declarat Ibn Omar, radhi Allahu anhu: ‎‎

"‎«Nu l-am văzut niciodată pe Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎atingând altă parte din Kaꞌaba, în afară de cele două colțuri: Piatra Neagră și Colțul Yemenit.»‎
Și a adăugat:‎
‎«Indiferent de cât de grele erau circumstanțele, nu am renunțat la atingerea acestor două ‎colțuri – Colțul Yemenit și Piatra Neagră – de când l-am văzut pe Profetul Mohammed, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, făcând aceasta.»‎"‎
(relatat de Bukhari și ‎Muslim)

Un pelerin care face Tawaf atinge aceste două colțuri, și nu altele, pentru că ‎ele au un merit deosebit.

Piatra Neagră se distinge prin două lucruri:

1. Este așezată în fundația pusă de Profetul Ibrahim, aleihi sallam, și ‎‎

2. Marchează începutul și sfârșitul Tawaf-ului.

Colțul Yemenit este pe partea opusă Pietrei Negre și este, de asemenea, pus în ‎fundația ridicată de Ibrahim, aleihi sallam.

Atunci când Ibn Omar, radhi Allahu anhu, a spus despre declarația Aishei, radhi ‎Allahu anha:

"‎«Unele dintre Hijr Ismail fac parte din Kaꞌaba.»‎
Ibn Omar, radhi Allahu anhu, a spus:‎
‎«Cred că Aisha a auzit aceasta de la Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam. Cred ‎că Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, nu a făcut niciodată Tawaf fără să ‎atingă cele două colțuri, care, totuși, nu sunt fundația Casei, și din această cauză pelerinii fac ‎ocol în jurul Kaꞌabei.»‎"‎
(relatat de Abu Dawud)

Cu toate acestea, comunitatea musulmană este de acord cu privire la ‎oportunitatea de a atinge aceste două colțuri.

Pelerinul care face Tawaf la Kaꞌaba poate să nu atingă celelalte două colțuri. ‎‎

Ibn Hibban a relatat în Sahih-ul său că Profetul Mohammed, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, a spus:

"‎Piatra Neagră și Colțul Yemenit fac ca păcatele să fie iertate.‎"‎

A oferi două rakaat de Rugăciune, după Tawaf

Face parte din Sunna să fie oferite două rakaat de Rugăciune după terminarea ‎Tawaf-ului, la Maqam Ibrahim sau în oricare alt loc situat în Moscheea Sacră, indiferent dacă ‎este Tawaf voluntar sau obligatoriu (Hajj sau Umra).

Jabir, radhi Allahu anhu, a relatat:

"‎Atunci când Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, a venit la Mecca, a ‎făcut ocol în jurul Kaꞌabei de șapte ori, apoi a mers la Maqam Ibrahim și a recitat versetul din ‎Coran:‎
«Țineți locul lui Avraam ca loc de Rugăciune!»
Surat Al-Baqara, 2:125 ‎‎

El a făcut Rugăciunea în spatele lui și a mers la Piatra Neagră și a sărutat-o.‎"‎
(relatat ‎de Tirmidhi)

"‎În aceste două rakaat de Rugăciune, este Sunna să se recite Surat Al-Kafirun, în ‎prima rakaa, și Surat Al-Ikhlas în a doua rakaa, după Surat Al-Fatiha.‎"‎
(relatat de ‎Muslim)

Aceste două rakaat pot fi oferite la orice timp din zi și din noapte. ‎‎

Jubair ibn Mutꞌim, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul Mohammed, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a spus:

"‎O, Bani Abd Al-Manaf! Nu spune nimănui să facă Tawaf la Kaꞌaba. Pelerinul se ‎poate ruga (în Moscheea Sacră) la orice timp din zi sau din noapte.‎"‎
(relatat de ‎Ahmad, Abu Dawud și Tirmidhi)

Ash-Shafaꞌi și Ahmad susțin acest punct de vedere.

Deși este Sunna ca aceste două rakaat după Tawaf să fie oferite în Moscheea ‎Sacră, pot fi, de asemenea, oferite și în afara ei.

"‎Umm Salama, radhi Allahu anha, a relatat că a făcut Tawaf în jurul Casei călare, ‎dar ea nu a oferit cele două rakaat de Rugăciune până nu a părăsit ‎Moscheea.‎"‎
(relatat de Bukhari)

Malik a relatat de la Omar, radhi Allahu anhu, că a oferit aceste două rakaat în ‎valea Dhi Tuwa.

Bukhari, de asemenea, a relatat că Omar, radhi Allahu anhu, a făcut ‎Rugăciunea (aceste două rakaat) în afara Moscheii Sacre.

Dacă pelerinul a făcut o Rugăciune prescrisă după Tawaf, atunci nu mai este ‎nevoie ca el să facă aceste două rakaat.

Școala Shafaꞌi susține acest punct de vedere, care este, de asemenea, în ‎concordanță cu binecunoscuta părere a lui Ahmad.

Școlile Maliki și Hanafi sunt de părere că aceste două rakaat trebuie oferite și ‎nicio altă Rugăciune nu le poate înlocui.

Trecerea prin fața acelora care se roagă în Moscheea Sacră ‎‎

Este permis să se facă Rugăciunea în Moscheea Sacră, în timp ce pelerinii, ‎bărbați și femei, trec prin fața celor care oferă Rugăciunea. Nu este niciun rău în aceasta, și ‎este una dintre caracteristicile speciale ale Moscheii Sacre.

Kathir ibn Kathir ibn Al-Muttalib ibn Widaꞌah a relatat de la câțiva membri de ‎familie și de la bunicul său, care a spus:

"‎«L-am văzut pe Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, făcând ‎Rugăciunea în Moscheea Sacră, în zona adiacentă Bani Sahm, în timp ce pelerinii treceau ‎prin fața lui, și nu avea nicio sutra (protecție) în fața lui.»‎
Sufiyan ibn Uyaina a spus:‎
‎«Nu era nimic pus între el și Kaꞌaba.»‎"‎
(relatat de Abu Dawud, Nasaꞌi și Ibn Majah) ‎‎

Bărbații și femeile făcând Tawaf-ul împreună

Ibn Juraij a relatat:

"‎Ata mi-a spus că atunci când Ibn Hisham a interzis femeilor să facă Tawaf ‎împreună cu bărbații, el l-a întrebat:‎
‎«Cum îndrăznești tu să interzici aceasta, în timp ce soțiile Profetului Mohammed, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, făceau Tawaf odată cu alți bărbați?»‎
El a mai adăugat:‎
‎«L-am întrebat:‎
‎"‎Făceau aceasta înainte, sau după porunca de a purta văl?‎"‎»‎
El a spus:‎
‎«Făceau aceasta după revelația poruncii de a purta văl.»‎
Am spus:‎
‎«Cum se puteau amesteca cu bărbații?»‎
A zis:‎
‎«Nu se amestecau cu bărbații. Aisha obișnuia să facă Tawaf stând departe de bărbați și fără ‎a se amesteca cu ei. O femeie a întrebat-o:‎
‎"‎O, mamă a credincioșilor! Să atingem Piatra Neagră și să o sărutăm?‎"‎
Aisha a spus:‎
‎"‎Pleacă de aici, și a refuzat să i se alăture.‎"‎»‎"‎
(relatat de Bukhari)

Se deghizau noaptea și făceau Tawaf cu bărbații, dar atunci când intrau în ‎Moschee, așteptau și apoi plecau după ce bărbații părăseau acel loc.

Femeia poate atinge și săruta Piatra Neagră, atunci când are această ‎oportunitate și nu sunt bărbați împrejur.

Este relatat că Aisha, radhi Allahu anha, a spus unei femei:

"‎Nu te amesteca cu alții la Piatra Neagră, dar dacă ai ocazia, atinge-o și sărut-o, ‎dar dacă este aglomerație, spune Takbir (Allahu Akbar) când ești în fața ei, și fă Tawaf, nu ‎face rău nimănui.‎"‎

A face Tawaf-ul călare

Musulmanul, chiar dacă poate merge, poate face Tawaf-ul în timp ce ‎călărește, cu condiția să fie un motiv valid pentru aceasta.

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat că:

"‎În timpul Pelerinajului de Adio, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a făcut ‎Tawaf-ul călare și a atins Piatra Neagră cu un băț pe care îl avea la el.‎"‎
(relatat de ‎Bukhari și Muslim)

Jabir, radhi Allahu anhu, a relatat că în timpul Pelerinajului de Adio, Profetul, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, a făcut Tawaf și Saꞌy între Safa și Marwa călare, aceasta pentru ‎ca oamenii să îl vadă, să atragă atenția asupra lui, și pentru a le da oamenilor posibilitatea de ‎a-l întreba orice (doreau ei), și ca oamenii să se adune în jurul său.

Alăturarea unui lepros celor care fac Tawaf

Malik a relatat de la Ibn Abi Mulaikah că Omar ibn Al-Khattab, radhi Allahu ‎anhu, a văzut o femeie care suferea de lepră, făcând Tawaf cu ceilalți.

El i-a spus:

"‎«O, roabă a lui Allah! Nu face rău altora. De ce nu stai acasă?»‎
Așa că ea a stat acasă. După moartea lui Omar, un om a vizitat-o și i-a spus:‎
‎«Cel care nu te-a lăsat să faci Tawaf a murit. Poți să mergi să faci Tawaf.»‎
Ea a răspuns:‎
‎«Nu trebuie să ascult o persoană când trăiește și să nu o mai ascult după ce a ‎murit.»‎"‎

Oportunitatea de a bea apă ZamZam

După terminarea celor șapte ocoluri ale Tawaf-ului și după oferirea celor două ‎rakaat la Maqam Ibrahim, este recomandat a se bea apă ZamZam.

Bukhari și Muslim au confirmat că Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a băut apă ZamZam și a spus:

"‎Este o apă binecuvântată; este hrană pentru flămânzi și vindecare pentru bolnavi.‎"‎ ‎‎

Este relatat că Îngerul Jibril, aleihi sallam, a spălat inima Profetului ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, cu această apă, în noaptea călătoriei Al-ꞌIsraꞌ. ‎‎

Tabarani, în Al-Kabir, și Ibn Hibban au relatat de la Ibn Abbas, radhi Allahu ‎anhu, că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

"‎Cea mai bună apă de pe pământ este apa ZamZam. Ea este hrană pentru ‎flămânzi și vindecare pentru bolnavi.‎"‎
(Al-Mundhri)

Etichete pentru a bea apă ZamZam

Cel care bea apă ZamZam trebuie să aibă intenția și speranța în vindecare, ‎binecuvântare și ceea ce este bun pentru el în această viață și în Viața de Apoi. ‎‎

Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

"‎Apa ZamZam este (bună) oricare ar fi intenția cu care este băută.‎"‎

Suwayd ibn Saꞌid a relatat:

"‎Atunci când apa ZamZam a fost adusă la Abdullah ibn Al-Mubarak, am văzut că el ‎a băut puțin, apoi, întorcând fața spre Kaꞌaba, a spus:‎
‎«O, Allah! Ibn Abi Al-Mawali ne-a spus, sub autoritatea lui Mohammed ibn Al-Monkader, care ‎a relatat de la Jabir că Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎"‎Apa ZamZam este bună pentru orice intenționezi (în timp ce o bei).‎"‎
Intenționez să beau această apă pentru a nu mai simți setea în Ziua Judecății.»‎
Apoi a băut restul de apă.‎"‎
(relatat de Bayhaqi)

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎a spus:

"‎Apa ZamZam este bună pentru orice intenționezi (în timp ce o bei). Dacă bei și îți ‎dorești vindecare, Allah îți va oferi vindecare. Dacă vrei să îți potolești foamea, Allah îți va ‎satisface foamea. Dacă bei pentru a potoli setea, Allah va potoli setea. ZamZam este un bine ‎săpat de Îngerul Jibril, prin care Allah a stins setea lui Ismail.‎"‎

Aceasta a fost relatat de Ad-Daraqutni și Al-Hakim, care a adăugat: ‎‎

"‎Și dacă bei și ceri adăpost lui Allah, Allah îți va da adăpost.‎"‎ ‎‎

Este de preferat ca musulmanul să bea apa ZamZam în trei înghițituri, cu fața ‎spre Kaꞌaba; să bea cât de mult poate, să Îi mulțumească lui Allah subhanahu wa taꞌala și să ‎se roage așa cum Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a făcut.

Abu Mulaikah a relatat:

"‎Un bărbat a venit la Ibn Abbas. El l-a întrebat pe om:‎
‎«De unde vii?»‎
Omul a spus:‎
‎«Vin de la binele ZamZam.»‎
Ibn Abbas l-a întrebat:‎
‎«Ai băut din ea așa cum trebuie să bei?‎
Omul a întrebat:‎
‎«O, Ibn Abbas, cum trebuie să beau?»‎
Ibn Abbas a răspuns:‎
‎«Când bei apa ZamZam, trebuie să fii cu fața la Qibla, să Îl pomenești pe Allah, să bei cu trei ‎înghițituri, cât de mult poți și să aduci laude și mulțumiri lui Allah, când termini de băut. ‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎"‎O diferență majoră dintre noi și ipocriți este că ei nu se satură niciodată din apa ‎ZamZam.‎"‎»‎"‎
(relatat de Ibn Majah, Ad-Daraqutni și Al-Hakim)

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, obișnuia să facă dua, de câte ori bea apă ‎ZamZam:

"‎Allahumma inni asꞌaluke ilman nafiꞌan wa rizqan wa-siꞌan wa shifa an min ‎kuli da in‎"‎

(O, Allah! Dă-mi cunoștințe benefice, provizii bogate și vindecare de la orice ‎boală!)

Originea apei ZamZam

Explicând originea apei ZamZam, Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus: ‎‎

"‎Atunci când Hajar a ajuns la muntele Marwa, în căutare de apă pentru fiul său ‎Ismail și pentru ea, a auzit o voce care îi spunea:‎
‎«Liniște!»‎
Apoi, a auzit din nou vocea, la care ea a zis:‎
‎«Te-am auzit. Ajută-mă dacă poți.»‎
Și dintr-odată, ea a văzut un Înger pe locul unde este acum apa ZamZam. El ori a săpat, ori a ‎apăsat cu călcâiul său, ori a atins pământul cu aripa sa și a apărut un izvor. Ea a pus apă în ‎vasul pe care îl avea și a încercat să oprească apa.‎"‎

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎a spus:

"‎Fie ca Allah să aibă milă de mama lui Ismail. Dacă ea îl lăsa neatins,‎"‎
sau (naratorul nu era sigur)‎
Profetul a spus:‎
‎"‎Dacă nu bea din această apă, ZamZam ar fi devenit o fântână.‎"‎
El a adăugat:‎
‎"‎Așa că a băut apa și a dat și fiului ei. Îngerul i-a spus:‎
‎«Nu te teme că o pierzi, pentru că aceasta este pe partea Casei lui Allah, pe care băiatul tău ‎și tatăl său o vor construi. Allah nu va lăsa ca robul Lui să fie pierdut. Pe partea Casei, dealul ‎a fost despicat în două de potopul de apă, în dreapta și în stânga.»‎"‎

Excelența Rugăciunilor la Al-Multazam

Al-Multazam este o parte a Kaꞌabei, între ușa sa și Piatra Neagră. După ce se ‎bea apă ZamZam, este recomandat ca pelerinul să facă Rugăciuni speciale la Al-Multazam. ‎‎

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat că obișnuia să stea între colțul cu Piatra ‎Neagră și ușa Kaꞌabei și să spună:

"‎Locul dintre Piatra Neagră și ușa Kaꞌabei este numit Al-Multazam și aceluia care ‎stă acolo și face Rugăciuni, Allah îi va da ceea ce el a cerut.‎"‎
(relatat de Bayhaqi) ‎‎

Amr ibn Shuaib a relatat de la tatăl său, iar acesta de la tatăl lui, care a spus: ‎‎

"‎L-am văzut pe Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, punându-și fața și pieptul pe ‎Al-Multazam.‎"‎

Unii învățați, inclusiv Bukhari, au spus că Al-Hatim este Al-Multazam. ‎‎

Pentru a susține punctul lor de vedere, au citat hadith-ul din Noaptea Călătoriei, ‎în care Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

"‎În timp ce dormeam (în locul numit) Al-Hatim, numit și Al-Hijr...‎"‎

Excelența intrării în Kaꞌaba și Hijr Ismail

Ibn Omar, radhi Allahu anhu, a relatat că:

"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a intrat în Kaꞌaba cu Usama ibn Zaid și ‎Uthman ibn Talha, radhi Allahu anhum, și au închis ușa după ei. Când au ieșit, Bilal, radhi ‎Allahu anhu, mi-a spus că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a făcut două rakaat înăuntrul ‎Kaꞌabei, între cele două Colțuri Yemenite.‎"‎
(relatat de Bukhari și Muslim) ‎‎

Aceasta a făcut ca unii învățați să creadă că a intra în Kaꞌaba și a face ‎Rugăciuni acolo, este Sunna. Alții, totuși, spun că aceasta, chiar dacă este Sunna, nu face ‎parte din ritualurile pentru Hajj, așa cum a afirmat Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, când a spus: ‎‎

"‎O, oameni, a intra în Kaꞌaba nu este o parte a ritualului de Hajj.‎"‎
(relatat de ‎Al-Hakim, cu un lanț veridic de relatatori)

Pelerinului care nu poate intra în Kaꞌaba îi este recomandat să intre în Hijr ‎Ismail și să facă Rugăciunea acolo, pentru că aceasta este parte din Kaꞌaba.

Ahmad a relatat de la Saꞌid ibn Jubair, radhi Allahu anhu, că Aisha, radhi Allahu ‎anha, a spus:

"‎«O, Profet al lui Allah! Toată familia ta, în afară de mine, a fost înăuntrul Kaꞌabei!»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, i-a spus:‎
‎«Trimite după Shaibah (numele lui era Ibn Uthman ibn Talha; era cel care deținea cheile ‎Kaꞌabei), pentru ca el să îți deschidă ușa.»‎
Ea a făcut cum i s-a spus. Shaibah a spus:‎
‎«Nu o puteam deschide noaptea sau ziua, în timpul preislamic și nu o putem deschide nici în ‎zilele Islamului.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, i-a spus Aishei:‎
‎«Roagă-te în interiorul Hijr Ismail. Este o parte din Kaꞌaba, dar oamenii au lăsat-o afară în ‎timp ce au construit Kaꞌaba și nu au inclus-o în structura ei.»‎"‎

Allahu Alam
Redactor
Alya Iacob