© Revista Annisaa Romania

R 32 Fiqh Us-Sunna de Sayyid Sabiq / Umra

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător


În limba arabă, cuvântul Umra este derivat din termenul «Al-Iꞌtimar», care ‎înseamnă «vizită». Aici are sensul de a vizita Kaꞌaba, a face Tawaf în jurul ei, a merge între ‎Safa și Marwa de șapte ori și, apoi, raderea sau tunsul părului. Este un consens printre ‎învățați și anume că acesta este un act de adorare prescris.

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎a spus:

"‎Umra în luna Ramadan este egală (în răsplată) cu Hajj-ul.‎"
(relatat de ‎Ahmad și Ibn Majah)‎

(Aceasta, însă, nu scutește de obligația de a face Hajj)

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a spus:

"‎De la o Umra până la alta este o ispășire pentru fiecare păcat comis în acest timp ‎și răsplata pentru un Hajj acceptat nu este altceva decât Paradisul.‎"‎
(relatat de ‎Ahmad, Bukhari și Muslim)

Umra în mod repetat

Nafiꞌ, radhi Allahu anhu, a spus:

"‎În timpul stăpânirii lui Ibn Az-Zubair, Abdullah ibn Omar a făcut Umra de ‎două ori într-un an.‎"‎

Al-Qasim a spus:

"‎Aisha a făcut trei Umra într-un an.‎"‎

Câțiva oameni au întrebat dacă vreunul dintre savanți a spus ceva referitor la ‎aceasta. Au criticat-o pentru asta. El a răspuns:

"‎Allah să o binecuvânteze! Să o critice pe mama credincioșilor?!‎"‎ ‎‎

Majoritatea învățaților susține această părere. Însă Malik susține că repetiția ‎Umrei mai mult de o dată pe an nu este de dorit.

Umra înainte și în timpul lunilor pentru Hajj

O persoană poate face Umra în timpul lunilor pentru Hajj, fără a face Hajj. ‎‎

Omar, radhi Allahu anhu, a făcut Umra în timpul lunii Shawwal și s-a întors la ‎Medina fără a face Hajj. O persoană poate face acest lucru, ca și Omar, radhi Allahu anhu, ‎să facă Umra chiar și înainte de Hajj.

Tawꞌus a spus:

"‎În zilele ignoranței, arabii considerau că Umra în timpul lunilor pentru Hajj ‎este unul dintre păcatele majore. Obișnuiau să spună:‎
‎«Atunci când (luna) Safar se termină și cămilele se întorc, rănile picioarelor lor sunt ‎vindecate, urmele (pelerinilor) sunt șterse și atunci, persoana care dorește să facă Umra, ‎poate să o facă.»‎"‎

După apariția Islamului, oamenilor li s-a poruncit să facă Umra chiar și în timpul ‎lunilor de Hajj. Prin urmare, Umra a fost permisă în timpul lunilor de Hajj, până în Ziua ‎Judecății.

Umra Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat că:

"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a făcut patru Umra în viața sa:‎
‎- Umra Hudaybiya;‎
‎- alta pe care a făcut-o pentru recuperarea unei Umre pierdute;‎
‎- a treia, pe care a făcut-o pentru a merge mai departe de la Al-Juꞌrana și
‎- a patra, pe care a combinat-o cu Hajj.‎"‎
(relatat de Ahmad, Abu Dawud și Ibn Majah) ‎‎

Statutul legal

Conform școlilor Hanafi și Malik, Umra este Sunna, după cum este descris în ‎hadith-ul relatat de la Jabir, radhi Allahu anhu, care spune:

"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a fost odată întrebat despre Umra, dacă ‎este obligatorie (wagib), la care el a răspuns:‎
‎«Nu, nu este, dar este mai bine dacă o faci.»‎"‎
(relatat de Ahmad și Tirmidhi) ‎‎

Școala Shafaꞌi și Ahmad susțin că este obligatorie (fard), în lumina Cuvintelor ‎lui Allah subhanahu wa taꞌala:

"‎Împliniți Pelerinajul și Umra pentru Allah! (...)‎"‎
Surat Al-Baqara, 2:196 ‎‎

În acest verset, Umra este menționată împreună cu Hajj-ul, care este ‎obligatoriu, ceea ce înseamnă că Umra trebuie să fie obligatorie, chiar dacă prima este de ‎preferat.

Autorul cărții Fath Al-ꞌAlam spune:

‎"‎În privința acestui subiect, nu poate fi luată o decizie pe baza hadith-urilor.‎"‎
Tirmidhi a relatat că Ash-Shafaꞌi a spus:

"‎Nu este nicio dovadă cu privire la faptul că Umra este numai un act de ‎adorare voluntar.‎"‎

Timpul pentru Umra

Majoritatea învățaților este de părere că Umra poate fi făcută în orice timp al ‎anului. Abu Hanifa consideră că nu este de dorit să se facă Umra în cinci zile:

 • Ziua de Arafah;

 • Ziua de Sacrificiu (10 din Dhul-Hijja);

 • cele trei zile de Tashriq (11, 12 și 13 din Dhul-Hijja).

Abu Yusuf consideră că nu este de dorit în Ziua de Arafah și în timpul zilelor ‎următoare.

Însă, toți sunt de acord că este permis să se facă Umra în timpul lunilor pentru ‎Hajj.

Bukhari a relatat de la Ikrima ibn Khalid, care a spus:

"‎L-am întrebat pe Abdullah ibn Omar despre Umra făcută înainte de Hajj, la care a ‎spus:‎
‎«Nu este nimic rău în a face acest lucru, pentru că Profetul însuși, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a făcut Umra înainte de Hajj.‎"‎

Jabir, radhi Allahu anhu, a relatat că Aishei, radhi Allahu anha, i-a început ‎menstruația în timp ce făcea Hajj, dar a făcut toate ritualurile Hajj-ului, cu excepția Tawaf-ului ‎în jurul Kaꞌabei. Atunci când menstruația ei s-a terminat și a devenit curată, a făcut Tawaf și a ‎spus:

"‎Profet al lui Allah! Fiecare pelerin a făcut Hajj și Umra combinate, dar eu am făcut ‎numai Hajj.‎"‎

Atunci Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, i-a poruncit fratelui ei Abdur-‎Rahman, radhi Allahu anhu, să o însoțească la Taꞌnim (pentru a face Umra). Așa că ea a ‎făcut Umra imediat după Hajj, în luna Dhul-Hijja.

Cel mai bun timp pentru a face Umra este în luna Ramadan.

Miqat pentru Umra

Atunci când o persoană intenționează să facă Umra, trebuie să declare ihram-‎ul său în afara miqat-ului stabilit pentru Hajj, și nu îi este permis să treacă aceste locuri de ‎miqat.

Bukhari a relatat că Ziyad ibn Jubair a venit la Ibn Omar, radhi Allahu anhu, și l-‎a întrebat:

"‎«De unde trebuie să declar intenția mea pentru Umra?»‎
El a răspuns:‎
‎«Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a stabilit Qarn drept miqat pentru oamenii din Najd (de ‎unde ei trebuie să declare starea de ihram) și, similar, pentru cei din Medina a stabilit Dhul-‎Hulaifa, iar pentru cei din Siria a stabilit Al-Juffah ca miqat pentru ei.»‎"‎

Cel care este deja în limitele miqat-ului – chiar dacă este în incinta sacră ‎Haram – trebuie să iasă în afara zonei de miqat și să declare intenția de ihram de acolo, așa ‎cum este evident din hadith-ul de mai sus al lui Bukhari, în care spune că Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, i-a comandat Aishei, radhi Allahu anha, să meargă la Taꞌnim (miqat) ‎și să pună ihram-ul ei pentru Umra de acolo.

Tawaf-ul de Adio

Acesta este numit Tawaf de Adio pentru că prin acesta pelerinul își ia rămas ‎bun de la Casa lui Allah subhanahu wa taꞌala.

De asemenea, este cunoscut ca Tawaf As-Sadr (Tawaf înainte de plecare), ‎pentru că este marcat de plecarea pelerinilor din Mecca. Nu se face ramal și este ultimul ‎ritual făcut de un pelerin care nu locuiește în Mecca, înainte de plecarea sa spre casă. ‎‎

Malik a relatat în Al-Muwatta că Omar, radhi Allahu anhu, a spus: ‎‎

"‎Ultimul ritual al Hajj-ului este Tawaf-ul în jurul Kaꞌabei.‎"‎

Pentru locuitorii din Mecca și pentru femeile care sunt la menstruație (pelerini) ‎nu este obligatoriu să îl facă și nici să plătească nimic pentru că nu l-au făcut.

Bukhari și Muslim au relatat că Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus: ‎‎

"‎O femeie aflată la menstruație (pelerin) are permisiunea de a pleca (fără a face ‎Tawaf-ul de Adio).‎"‎

Conform unui alt hadith, el a spus:

"‎Oamenilor li s-a poruncit să facă Tawaf la Hajj ca ultimul ritual; femeile aflate la ‎menstruație au fost, totuși, scuzate de la a face aceasta.‎"‎

Este, de asemenea, relatat de Muslim și Bukhari că:

"‎Safiya, radhi Allahu anha, soția Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, era la ‎perioada de menstruație, în timpul perioadei de Hajj. Atunci când Profetul, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, a fost informat despre aceasta, a spus:‎
‎«O să ne țină aici (până face ritualurile ei pentru Hajj)?»‎
Atunci i s-a spus că ea, radhi Allahu anha, a făcut deja toate ritualurile ei pentru Hajj, cu ‎excepția Tawaf-ului de Adio. Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Atunci nu este nimic rău (putem pleca).»‎"‎

Statutul legal al Hajj-ului de Adio

Este un consens printre învățații musulmani, care spune că Tawaf-ul de Adio ‎este prescris de lege.

Muslim și Abu Dawud au relatat de la Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, care a ‎spus:

"‎Oamenii (pelerinii) obișnuiau să plece din Mecca în orice direcție (și la întâmplare). ‎Atunci Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Niciunul dintre voi să nu plece din Mecca înainte de a face un Tawaf în jurul Kaꞌabei, ca ‎ultimul dintre ritualurile Hajj-ului.»‎"‎

Este, însă, un dezacord cu privire la statutul său legal. Malik, Abu Dawud și Ibn ‎Al-Mundhir spun că este Sunna și dacă un pelerin nu îl face, acesta nu are nicio pedeapsă. ‎Ash-Shafaꞌi, de asemenea, susține această părere. Școlile Hanafi și Hanbali și, conform unei ‎relatări, susțin că este obligatoriu și dacă un pelerin nu îl face, trebuie să sacrifice un animal ‎pentru aceasta.

Timpul pentru Tawaf-ul de Adio

Pelerinul trebuie să facă acest ritual după ce a terminat toate celelalte și chiar ‎înainte de a părăsi Mecca, pentru că acesta este ultimul ritual pe care îl face un pelerin, așa ‎cum este menționat în hadith-ul de mai sus.

După completarea Tawaf-ului de Adio, pelerinul trebuie să plece din Mecca ‎fără a cumpăra sau vinde ceva, sau să mai stea în oraș. Cel care face unul dintre aceste ‎lucruri, trebuie să repete Tawaf-ul de Adio înainte de a pleca din Mecca.

Pelerinul se poate opri însă, pentru a comanda proviziile necesare. La plecare, ‎este recomandat ca pelerinul să facă suplicații lui Allah subhanahu wa taꞌala, prin cuvintele ‎transmise de Ibn Abbas, radhi Allahu anhu:

"‎Allahumma inni ꞌahduke wa ibnu ꞌabdike wa ihnu ꞌama-tike. Hamalatni ꞌala ma ‎sakhartali min khalqike wa sa-tartanifi hiladike hatta ballaghtani-biniꞌmatikailabai-tika, ‎waaꞌantani ꞌala ada-i nusuki, fain kunta radita ꞌanni fazdud ꞌanni ridan, wa illa faminal aana ‎farda ꞌani qabla an tanꞌa ꞌan beitike dari. Fa hadha awanu insirafi in azintali ghaire mustabdilin ‎bike wa la bi-beitike, wa la raghibun ꞌanka wa la ꞌan beitike. Allahummafa-as-hebnil al ‎ꞌafiyatafi badani wa sihatafi jismi wal ꞌismata fi dini, wa ahsen munqalabi, warzuqni taꞌatake ‎ma abqaitani, wajmaꞌ li balna kheirei-dunyia wal akhirate, inneke ꞌala kuli shaiꞌin qadir.‎"‎ ‎‎

(O, Allah! Sunt sclavul Tău, fiul sclavului Tău, fiul sclavei Tale. Tu ai permis ‎mijloace pentru mine, din Creațiile Tale. Tu m-ai protejat în acest ținut al Tău, până când, prin ‎Harul Tău, m-ai adus la Casa Ta. Tu m-ai ajutat să fac ritualurile Hajj-ului. O, Allah! Dacă ești ‎mulțumit de mine, mărește Plăcerea Ta asupra mea. Astfel, acordă-mi Plăcerea Ta înainte ‎de a pleca din Casa Ta. O, Allah, acum este timpul pentru mine să plec, prin Voia Ta, fără a ‎schimba (atitudinea mea) față de Tine și de Casa Ta. O, Allah, dă-mi sănătate mie și corpului ‎meu, puritate în Religia mea, binecuvântează întoarcerea mea și ajută-mă să Te slujesc atât ‎cât mă lași să trăiesc și combină pentru mine binele din această lume și din Lumea de Apoi. ‎Tu ești cu putere peste toate.)

Ash-Shafaꞌi a spus:

"‎Îmi place ca atunci când pleacă de la Casa lui Allah, un pelerin să stea la Al-‎Multazam și să facă suplicația menționată în hadith-ul de mai sus.‎"‎

Hajj și Umra, în câteva cuvinte

La apropierea de miqat (locul stabilit pentru a pune ihram) un pelerin trebuie: ‎‎

 • să își scurteze mustața;

 • să își taie părul scurt;

 • să își taie unghiile;

 • să facă baie sau abluțiune;

 • să se parfumeze și apoi să îmbrace haina pentru ihram;

 • să facă două rakaat;

 • să declare intenția de a face Hajj, sau Hajj și Umra, sau numai Umra, în funcție de caz; ‎‎

 • să îmbrace ihram-ul;

 • declararea intenției pentru Hajj sau Umra este o parte esențială pentru ambele, și niciuna ‎nu va fi corectă fără acestea.

 • nu este esențială specificarea tipului de Hajj, indiferent dacă este Al-Ifrad (numai Hajj), At-‎Tamattu (Hajj și Umra combinate, fără o pauză între ele) sau Al-Qiran (Hajj și Umra, fără ‎pauză între ele); dacă un pelerin face intenția de a face Hajj fără a specifica tipul, ihram-ul lui ‎este valid și poate face oricare dintre cele trei tipuri de Hajj.

 • în momentul în care intră în stare de ihram, un pelerin trebuie să rostească Talbiya cu ‎voce tare, ori de câte ori urcă un deal sau coboară o vale, întâlnește un grup de persoane, ‎dimineața devreme și după fiecare Rugăciune prescrisă. Atunci când este în stare de ihram, ‎pelerinul trebuie să evite actul sexual și toate lucrurile care duc la acesta, trebuie să evite ‎disputele și certurile inutile, nu trebuie să se căsătorească și nici să fie martor la alte căsătorii. ‎‎

Un muhrim nu trebuie să poarte nicio haină cusută sau pantofi care să îi ‎acopere gleznele. Nu trebuie să își acopere capul, nu trebuie să poarte parfum, nici să își taie ‎unghiile, nici să participe la vânătoare, nici să taie copacii sau iarba din incinta sacră Haram. ‎‎

Atunci când intră în Mecca, este de dorit ca un pelerin să intre prin partea înaltă ‎a acesteia, dacă este posibil, după ce face baie la Dhi Tuwa, în Zahir. Trebuie să meargă la ‎Kaꞌaba și să intre în Moscheea Sacră prin poarta numită Bab As-Salam, în timp ce rostește ‎dua pentru intrarea în moschee și să intre cu umilință, teamă și cu Talbiya pe buzele sale. ‎Atunci când vede Kaꞌaba, el trebuie să își ridice mâinile și să facă suplicații la Allah ‎subhanahu wa taꞌala, pentru răsplata Sa. Apoi, el trebuie să meargă direct la Piatra Neagră, ‎să o sărute în liniște sau să o atingă cu mâna sa și apoi să își sărute mâna. Dacă aceasta nu ‎este posibil și nu poate ajunge la Piatra Neagră, el poate numai să arate spre ea, de la ‎distanță. După aceasta, el trebuie să înceapă Tawaf-ul în jurul Kaꞌabei, făcând suplicațiile ‎care au fost transmise de la Profet, salla Allahu aleihi wa sallam.

În primele trei ocoluri, este de dorit ca bărbatul pelerin să își descopere umărul ‎său drept și să meargă mai rapid. În restul ocolurilor rămase, el poate merge normal. Este ‎Sunna să atingă fiecare ocol, Colțul Yemenit și să sărute Piatra Neagră. După completarea ‎celor șapte ocoluri, pelerinul trebuie să meargă la Maqam Ibrahim, conform poruncii lui Allah ‎subhanahu wa taꞌala:

"‎(...) Țineți locul lui Avraam ca loc de Rugăciune! (...)‎"‎
Surat Al-Baqara, 2:125 ‎‎

Acolo, el trebuie să facă două rakaat, apoi, trebuie să meargă să bea apă ‎ZamZam, atât de mult cât poate. Mai departe, pelerinul merge la Al-Multazam, rămâne acolo ‎și face suplicații pentru el la Allah subhanahu wa taꞌala, cerând ceea ce dorește pentru ‎această lume și pentru Viața de Apoi. Apoi, el trebuie să se apropie de muntele Safa, să intre ‎prin poarta As-Safa și să înceapă Saꞌy, conform cuvintelor lui Allah Preaînaltul: ‎‎

"‎As-Safa și Al-Marwa sunt dintre rânduielile lui Allah, iar cel care face pelerinajul la ‎Casă sau Pelerinajul mic nu comite niciun păcat dacă le înconjoară.‎"‎
Surat Al-‎Baqara, 2:158

El trebuie să urce pe Safa și, cu fața spre Kaꞌaba, să facă dua, folosind ‎cuvintele transmise de Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam. După aceasta, el ‎trebuie să coboare și să înceapă cele șapte ronduri între cei doi munți, timp în care Îl ‎pomenește pe Allah subhanahu wa taꞌala și face suplicații. Atunci când se apropie de unul ‎dintre cele două semne verzi, trebuie să meargă mai repede, până la celălalt semn verde. ‎După aceasta, trebuie să meargă cu pas normal spre muntele Marwa. Odată ajuns acolo, ‎trebuie să urce, să se întoarcă din nou spre Kaꞌaba, să facă dua, glorificându-L pe Allah ‎Preaînaltul, acesta fiind considerat un rond complet, urmând, apoi, să facă și restul de șase în ‎același fel, până la completarea celor șapte ronduri.

Saꞌy este un ritual esențial (wagib) al Hajj-ului și un pelerin care nu îl face, sau ‎nu face o parte din el, trebuie să sacrifice un animal, pentru greșeala lui.

În final, dacă pelerinul face Hajj At-Tamattu (Hajj și Umra cu o pauză între ele), ‎el trebuie ori să se radă, ori să își scurteze părul. Acest lucru îl va elibera de restricțiile stării de ‎ihram și tot ceea ce era interzis pentru el în ihram, devine permis.

Cei care intenționează Hajj Al-Ifrad (numai Hajj) sau Hajj Al-Qiran (Hajj și Umra ‎combinate, fără o pauză), trebuie să continue starea de ihram.

Pe 8 din Dhul-Hijja, cei care intenționează Hajj At-Tamattu, vor relua ihram-ul ‎de la locuința lor și vor pleca spre Mina, împreună cu cei care au continuat starea de ihram și ‎vor petrece noaptea acolo.

La răsăritul Soarelui, pe 9 din Dhul-Hijja, pelerinii pleacă la Arafah și (dacă este ‎posibil) vor sta la Moscheea Namira. Apoi vor face baie și Rugăciunile Dhuhr și Asr, prin ‎Qasr (scurtarea Rugăciunii) și combinarea lor în cel mai scurt timp, în spatele imamului. ‎Dacă nu este posibil, atunci pelerinul poate face Rugăciunea singur, combinând și scurtând ‎cele două Rugăciuni.

Pelerinii vor sta la Arafah numai după ce Soarele va trece de zenit. În acest ‎timp, pelerinul trebuie să stea pe pietre (la Arafah) sau cât se poate de aproape, pentru că ‎acesta este locul unde obișnuia să stea Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam.

A sta la Arafah este principalul ritual al Hajj-ului, dar urcarea pe Muntele Milei ‎nu este Sunna și nici nu trebuie încercat acest lucru.

În această zi, pelerinul trebuie să stea cu fața la Qibla, glorificându-L pe Allah ‎subhanahu wa taꞌala și pomenindu-L până la căderea nopții, iar după aceasta, pelerinii trebuie ‎să plece la Muzdalifa și ajungând acolo, vor oferi Rugăciunile de Maghrib și Isha, ‎combinându-le și făcându-le până la terminarea timpului obișnuit, apoi, vor petrece noaptea ‎acolo.

La ivirea zorilor, pelerinii vor sta la Al-Mashꞌar Al-Haram (monumentul sacru), ‎făcând pomeniri și glorificându-L pe Allah subhanahu wa taꞌala până în plină zi. Apoi, se vor ‎întoarce la Mina, după ce vor alege pietrele lor din Muzdalifa.

Este esențial (wagib) să se stea la Moscheea Sacră, iar pelerinului care nu ‎face acest lucru, i se cere un sacrificiu.

După răsăritul Soarelui, un pelerin trebuie să arunce șapte pietricele la Jamarat ‎Al-Aqaba. Apoi, trebuie să sacrifice animalul său, dacă este posibil și să își radă sau tundă ‎părul. Acest lucru îl va elibera de restricțiile ihram-ului și poate relua orice activitate. ‎‎

Apoi, trebuie să se întoarcă la Mecca, pentru a face Tawaf Al-Ifada, o parte ‎esențială a Hajj-ului, cunoscut, de asemenea, și ca Tawaf Az-Ziyara. Pelerinul trebuie să facă ‎acest Tawaf în același fel în care a făcut mai înainte Tawaf Al-Qudum.

În cazul în care pelerinul face Hajj At-Tamattu, el trebuie să facă Saꞌy după ‎Tawaf Al-Ifada.

Pelerinul care face Hajj Al-Qiran sau Al-Ifrad, nu este esențial să facă al doilea ‎Saꞌy, dacă la sosirea în Mecca a făcut Tawaf Al-Qudum.

După Tawaf Al-Ifada, un pelerin poate să se întoarcă la activitățile sale. ‎‎

Pelerinul trebuie să se întoarcă apoi în Mina și să stea acolo o noapte. Această ‎noapte petrecută la Mina este esențială și, dacă un pelerin nu stă acolo, trebuie să ofere un ‎sacrificiu.

După miezul zilei, pe 11 din Dhul-Hijja, pelerinul trebuie să arunce pietricele la ‎cei trei Jamarat, începând cu cel mai aproape de Mina, apoi cel din mijloc și să stea un timp ‎făcând invocații și suplicații la Allah subhanahu wa taꞌala. Apoi, el trebuie să meargă la ultimul ‎Jamarat, să arunce pietricelele acolo și să plece fără a se opri. Un pelerin trebuie să termine ‎de aruncat pietricelele la cei trei Jamarat înainte de apusul Soarelui.

Pe data de 12 din Dhul-Hijja, el trebuie să repete ritualurile din ziua anterioară. ‎După ce a aruncat pietricelele, pelerinul este liber să se întoarcă la Mecca înainte de apusul ‎Soarelui, pe data de 12 din Dhul-Hijja, sau să petreacă ziua de 13 din Dhul-Hijja în Mina și să ‎arunce pietre la Jamarat. Aruncarea pietrelor este un ritual esențial al Hajj-ului și cel care nu ‎face acest lucru trebuie să ofere un sacrificiu.

După revenirea la Mecca, dacă pelerinul dorește să se întoarcă acasă, el poate ‎face Tawaf Al-Wadaꞌ sau Tawaf-ul de Adio, care este de asemenea un ritual esențial al Hajj-‎ului. În cazul în care nu este capabil să îl facă și nu a trecut de miqat, el trebuie să se întoarcă ‎la Mecca și să îl facă, sau să sacrifice o oaie.

Pe scurt, ritualurile esențiale ale Hajj-ului și Umrei sunt:

 • declararea stării de ihram din miqat;

 • Tawaf, Saꞌy;

 • halq (raderea părului) sau qasr (tunderea părului).

Cu aceste ritualuri, Umra este completă.

În cazul Hajj-ului, pelerinul are de efectuat câteva ritualuri adiționale. Ritualurile ‎esențiale ale Hajj-ului sunt:

 • petrecerea Zilei la Arafah

 • aruncarea pietrelor la Jamarat

 • Tawaf Al-Ifada

 • statul la Mina

 • sacrificarea unui animal

 • raderea sau tunderea părului.

Aceasta este o scurtă prezentare a tuturor ritualurilor pentru Hajj și Umra. ‎‎

Întoarcerea de la Hajj

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a spus:

"‎Călătoria este o tortură. Persoana este împiedicată de la mâncare și băutură. Prin ‎urmare, dacă unul dintre voi (călătorește și) termină activitatea sa, trebuie să se grăbească ‎înapoi la familia lui.‎"‎
(relatat de Bukhari și Muslim)

Aisha, radhi Allahu anha, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a ‎spus:

"‎Atunci când unul dintre voi a făcut Hajj, el trebuie să se grăbească înapoi la familia ‎sa, pentru că aceasta îi va mări răsplata.‎"‎
(relatat de Ad-Daraqutni) ‎‎

Muslim a relatat de la Al-ꞌAla ibn Al-Hadrami că Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a spus:

"‎Un pelerin din afară poate rămâne trei zile după completarea Hajj-ului.‎"‎

Al-Ihsar (blocarea)

Al-Ihsar (așa cum este folosit în Nobilul Coran) înseamnă blocarea drumului ‎spre Casa lui Allah.

Allah subhanahu wa taꞌala spune:

"‎Împliniți Pelerinajul și Umra pentru Allah! Dacă sunteți împiedicați [în împlinirea lor], ‎aduceți ca ofrandă (...)‎"‎
Surat Al-Baqara, 2:196

Aceste versete au fost revelate atunci când Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a fost împiedicat să viziteze Moscheea Sacră la Hudaybiya. Implicit, se înțelege a fi ‎împiedicat de la a face Tawaf-ul în cazul Umrei, sau a petrece Ziua de Arafah și să facă ‎Tawaf Al-Ifada în cazul Hajj-ului.

Este un dezacord printre învățați, însă, în ceea ce privește împiedicarea sau ‎blocarea, Malik și Shafaꞌi susțin că aceasta se referă la a fi blocat de inamici, pentru că ‎versetul a fost revelat despre Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, care a fost împiedicat de a ‎face o Umra. Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, de asemenea susține o părere similară. ‎‎

Cei mai mulți învățați, inclusiv Hanafi și Ahmad, sunt de părere că o persoană ‎se consideră a fi blocată în cazul în care este împiedicată de a se apropia de Casa lui Allah, ‎din cauza forțelor inamice (a necredincioșilor sau a unui grup de rebeli), o boală care ‎împiedică mișcarea sau călătoria, teama (și nesiguranța), pierderea proviziilor sau, în cazul ‎femeii, moartea rudei mahram care o însoțea, sau o altă cauză similară.

Ibn Masꞌud, radhi Allahu anhu, chiar a dat un verdict că un bărbat mușcat de ‎un șarpe este de asemenea considerat că face parte dintre cei care sunt împiedicați de a ‎ajunge la Casa lui Allah.

Învățații și-au bazat argumentele pe faptul că ceea ce este înțeles din cuvintele ‎folosite în versetul coranic ‎"‎Dacă sunteți împiedicați‎"‎ sunt generale și nu sunt limitate la ceva ‎anume. Aceasta este cea mai puternică opinie cu privire la acest subiect.

A opri o persoană să sacrifice o oaie sau un animal mai mare ‎‎

Versetul spune foarte clar că cel care este împiedicat să treacă poate sacrifica ‎un animal, cel pe care el și-l poate permite.

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat că:

"‎Atunci când Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a fost împiedicat să facă Umra ‎‎(de către neamul Quraish), el s-a ras în cap, s-a consultat cu soțiile sale, radhi Allahu ‎anhunna, și a sacrificat un animal. Anul următor, el a făcut Umra pentru a face Umra pentru ‎anul anterior, pe care nu o făcuse.‎"‎
(relatat de Bukhari)

Majoritatea învățaților, în lumina acestui hadith, susține că persoana care este ‎oprită de a ajunge la Kaꞌaba trebuie să sacrifice o oaie, o vacă sau o cămilă. Însă, Malik este ‎de altă părere și anume că sacrificarea unui animal nu este esențială.

Autorul cărții Fath Al-ꞌAlam a remarcat:

"‎Malik are o opinie corectă, pentru că toți companionii Profetului, radhi Allahu ‎anhum, care au fost opriți împreună cu el (la Hudaybiya) nu aveau animale cu ei, pentru a le ‎sacrifica după ce nu au putut face Umra. Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a sacrificat ‎animalul său, pe care îl adusese cu el de la Medina.‎"‎

Nu este o implicare a unei obligații în acest verset. Mai degrabă, Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, este cel despre care se face referire în versetul:

"‎Ei sunt aceia care nu au crezut și care v-au oprit pe voi de la Moscheea Al-Haram și ‎jertfa a fost împiedicată să ajungă la locul de junghiere.‎"‎
Surat Al-Fath, 48:25 ‎‎

Locul pentru junghiere și animalele interzise

Autorul cărții Fath Al-ꞌAlam spune:

"‎Învățații nu s-au pus de acord în privința locului în care se face sacrificiul în ‎ziua Hudaybiya, dacă acesta era înăuntrul sau în afara incintei sacre Haram.‎"‎ ‎‎

Aparent, Cuvintele lui Allah subhanahu wa taꞌala:

"‎Și jertfa a fost împiedicată să ajungă la locul de junghiere‎"‎

sugerează că animalele erau sacrificate în afara acesteia.

Sunt numeroase păreri în această privință. Majoritatea este de părere că ‎persoana împiedicată de a merge la Kaꞌaba își poate sacrifica animalul înăuntrul sau în afara ‎incintei sacre Haram. Școala Hanafi este de părere că animalul trebuie sacrificat în incinta ‎sacră Haram. A treia opinie, a lui Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, și a unui grup de învățați, este ‎că această persoană este în poziția de a trimite animalul său în locul care îi este oprit și să ‎termine ihram-ul, întorcându-se la viața normală. Dacă nu este posibil, atunci el îl poate ‎sacrifica în locul în care este oprit.

Persoana care este oprită să ajungă la Kaꞌaba nu trebuie să repete Hajj-ul, ‎cu excepția Hajj-ului obligatoriu

Comentând asupra versetului:

"‎(...) Dacă sunteți împiedicați [în împlinirea lor], aduceți ca ofrandă ceea ce puteți! ‎‎(...)‎"‎,

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus:

"‎Dacă o persoană intenționează să facă Hajj sau Umra, dar este oprită în a se ‎apropia de Casa lui Allah, atunci trebuie să sacrifice orice animal își permite, o oaie sau un ‎animal mai mare.‎"‎

Dacă persoana intenționează să facă Hajj-ul obligatoriu (și este oprită), trebuie ‎să facă aceasta mai târziu, dar dacă intenționa un Hajj voluntar, atunci nu trebuie să îl refacă. ‎‎

Malik spune că i s-a spus că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, și ‎companionii săi, radhi Allahu anhum, au venit la Hudaybiya și acolo ei au junghiat animalele ‎lor, și-au ras părul, au terminat ihram-ul și și-au reluat viața normală, fără a face înainte ‎Tawaf în jurul Kaꞌabei și fără ca animalele lor să fi ajuns la Kaꞌaba.

De asemenea, conform lui Bukhari, nu există nicio relatare conform căreia ‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a poruncit companionilor săi, radhi Allahu anhum, să își ‎refacă Umra (pierdută) sau să se reîntoarcă la Moscheea Sacră pentru aceasta, chiar dacă ‎Hudaybiya este în afara incintei sacre Haram.

Ash-Shafaꞌi susține că persoana care este oprită de a merge la Kaꞌaba poate ‎să junghie animalul său pentru sacrificiu în locul în care este oprit și să termine ihram-ul și să ‎se întoarcă la viața normală. Nu îi este cerut să refacă Pelerinajul, pentru că Allah subhanahu ‎wa taꞌala nu a menționat aceasta.

Ash-Shafaꞌi adaugă:

"‎Din ceea ce știm din relatările înregistrate ale celor care au fost împreună cu ‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, la Hudaybiya, nu s-au reîntors în anul următor pentru a ‎repeta Umra.

Ei nu au fost forțați să nu facă aceasta de nicio scuză, boală sau treburi ‎lumești. Dacă refacerea Umrei ar fi fost esențială, atunci Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, cu siguranță le-ar fi poruncit să îl însoțească.‎"‎

Continuând, a mai spus:

"‎Această Umra a fost numită Umra Al-Qada (sau Umra făcută pentru cea ‎neefectuată), din cauza conflictului dintre Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, și neamul ‎Quraish, și nu pentru că era esențială (wagib) și trebuia refăcută mai apoi, prin altă Umra.‎"‎ ‎‎

Un muhrim care iese din starea de ihram, din cauza unei boli sau a altor ‎motive

Mulți învățați susțin că îi este permis unui pelerin să pună o condiție, atunci ‎când intră în stare de ihram, că poate ieși din aceasta, când este bolnav.

Muslim a relatat de la Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, că Profetul, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, i-a spus lui Dabaꞌah:

"‎Fă Hajj-ul, dar pune condiția că vei fi eliberat de ihram oricând ești oprit (de boală ‎etc.).‎"‎

În acest caz, dacă un pelerin este împiedicat de la a face Hajj sau Umra din ‎oricare motiv, boală sau altceva, el poate termina starea de ihram și nu va trebui să sacrifice ‎niciun animal pentru aceasta sau să postească.

Acoperământul Kaꞌabei

În perioada pre-islamică, arabii obișnuiau să acopere Kaꞌaba cu o bucată de ‎material. Atunci când a apărut Islamul, s-a păstrat această tradiție.

Al-Waqidi a declarat că Ismail ibn Ibrahim ibn Abu Habiba a relatat de la tatăl ‎său că în zilele ignoranței, Kaꞌaba era acoperită cu carpete făcute din piele roșie. Mai târziu, ‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a acoperit-o cu un material yemenit, în timp ce Omar și ‎Uthman, radhi Allahu anhum, au acoperit-o cu un material egiptean, qabati. Hajjaj a acoperit-‎o cu brocart de mătase.

Primul om care a acoperit-o a fost din Tubbaꞌ Yemenului, numit Asad Al-‎Himairi.

Ibn Omar, radhi Allahu anhu, obișnuia să aleagă cea mai scumpă pânză ‎egipteană, qabati, și să o trimită pentru a acoperi Kaꞌaba. Aceasta este relatat de Malik. ‎‎

De asemenea, Al-Waqidi a relatat de la Ishaq ibn Abu Abd ibn Abu Jaꞌfar ‎Mohammed ibn Ali, care a spus:

"‎Oamenii obișnuiau să trimită pânze pentru a acoperi Kaꞌaba și de asemenea, ‎trimiteau spre sacrificiu și cămilele încărcate cu pânză din Yemen.‎"‎

Yazid ibn Muꞌawiya, radhi Allahu anhu, a acoperit-o cu brocart de mătase, și la ‎fel a făcut mai târziu Ibn Az-Zubair, radhi Allahu anhu. El obișnuia să desemneze pe Musꞌab ‎ibn Az-Zubair să trimită un acoperământ pentru Kaꞌaba, care a fost schimbat în Ziua de ‎Ashura (10 din Muharram).

Saꞌad ibn Mansur a relatat:

"‎Omar ibn Al-Khattab obișnuia să dea jos acoperământul vechi al Kaꞌabei în fiecare ‎an, să îl taie în bucăți și să le distribuie pelerinilor, care le foloseau ca adăpost de căldura din ‎Mecca.‎"‎

Parfumarea Kaꞌabei

Aisha, radhi Allahu anha, a spus:

"‎Parfumați Kaꞌaba, pentru că aceasta este o parte din purificarea ei.‎"‎

Ibn Az-Zubair, radhi Allahu anhu, obișnuia să parfumeze întregul interior al ‎Kaꞌabei. El obișnuia să ardă o jumătate de kilogram de bakhur în Kaꞌaba zilnic, dar vinerea ‎ardea un kilogram.

Interzicerea actelor de profanare în Haram

Allah subhanahu wa taꞌala spune în Nobilul Coran:

"‎Acelora care nu cred și împiedică de la Calea lui Allah și de la Moscheea Al-Haram, ‎pe care Noi am orânduit-o pentru oameni – atât pentru cel băștinaș, cât și pentru cel aflat în ‎trecere – , precum și acelora care vor voi să o pângărească întru nelegiuire, acelora le vom ‎da Noi să guste dintr-o osândă dureroasă.‎"‎
Surat Al-Hajj, 22:25

Abu Dawud a relatat de la Musa ibn Badhan, care a spus:

"‎Am mers la Yaꞌla ibn Amayyah, care a spus:

«Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

"‎Strângerea alimentelor în Moscheea Sacră este un act de profanare.‎"‎»‎"‎

Ahmad a relatat că Ibn Omar a venit la Ibn Az-Zubair, radhi Allahu anhum, ‎care stătea în Al-Hijr (zona atașată Kaꞌabei și numită și Hijr Ismail) și a spus:

"‎Ibn Az-Zubair! Ferește-te de actele de profanare în Haram-ul lui Allah! Mărturisesc ‎că l-am auzit pe Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, spunând:‎
‎«Un om din neamul Quraish îi va încălca sanctitatea.»‎"‎

Cuvintele altei relatări sunt:

"‎Un om din neamul Quraish va face acte de profanare în ea. Păcatul lui este egal ‎cu păcatele oamenilor și djinn-ilor, la un loc, dacă sunt cântărite în balanță împreună cu ei. Fii ‎conștient că nu ești acel om!‎"‎

Mujahid a spus că faptele bune se înmulțesc (de mai multe ori) în Mecca, ‎precum și păcatele.

Ahmad a fost întrebat:

"‎Păcatele sunt înregistrate de mai multe ori?‎"‎

El a răspuns:

"‎Nu, cu excepția Meccăi, datorită sanctității orașului.‎"‎

Invazia Kaꞌabei

Bukhari și Muslim au relatat de la Aisha, radhi Allahu anha, că Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a spus:

"‎«Kaꞌaba va fi atacată de o armată. Când vor ajunge în deșert, vor fi înghițiți de ‎pământ, până la ultimul.»‎
Aisha a întrebat:‎
‎«Mesager al lui Allah, cum așa, pentru că printre ei pot fi și câțiva oameni buni și pioși și alții ‎care nu sunt cu ei?»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a răspuns:‎
‎«Toți vor fi înghițiți de Pământ, dar vor fi reînviați (în Ziua Judecății), conform intențiilor lor.»‎"‎ ‎‎

Vizitarea celor trei moschei

Saꞌid ibn Al-Musayib a relatat de la Abu Huraira, radhi Allahu anhu, că Profetul, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

"‎Nu trebuie să faceți o călătorie specială ca să vizitați alte locuri în afară de cele trei ‎moschei:‎
‎- Moscheea Sacră din Mecca;‎
‎- Moscheea mea;‎
‎- Moscheea Al-Aqsa (din Ierusalim).‎"‎
(relatat de Bukhari, Muslim și Abu Dawud) ‎‎

Într-o altă relatare, cuvintele sunt:

"‎Pentru trei moschei trebuie făcută o călătorie: Moscheea Sacră (Kaꞌaba), ‎Moscheea mea și Moscheea Al-Quds (Ierusalim).‎"‎

Abu Dharr, radhi Allahu anhu, a relatat că l-a întrebat pe Profet, salla Allahu ‎aleihi wa sallam:

"‎«Profet al lui Allah, care moschee a fost construită prima oară pe pământ?»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a răspuns:‎
‎«Moscheea Sacră din Mecca.»‎
Abu Dharr a întrebat din nou:‎
‎«Care a fost următoarea?»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Moscheea Al-Aqsa.»‎
‎«Ce perioadă a fost între ele?», a întrebat Abu Dharr.‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Patruzeci de ani. În afară de acestea, oferă Rugăciunile tale oriunde, atunci când este ‎timpul lor, deși excelența este în a face Rugăciunea în aceste moschei.»‎"‎

Este prescrisă vizitarea acestor trei moschei, datorită poziției lor în Islam. ‎‎

Jabir, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a ‎spus:

"‎O Rugăciune făcută în Moscheea mea este mai bună decât o mie de Rugăciuni ‎făcute în altă parte, cu excepția Moscheii Sacre, iar o Rugăciune făcută în Moscheea Sacră ‎este mai bună decât o sută de mii de Rugăciuni făcute într-o oricare altă ‎moschee.‎"‎
(relatat de Ahmad)

Anas ibn Malik, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a spus:

"‎Cel care face patruzeci de Rugăciuni consecutive în Moscheea mea, fără a pierde ‎una dintre Rugăciunile obligatorii, va fi scos din Iad, ferit de pedeapsă și îndepărtat de ‎ipocrizie.‎"‎
(relatat de Ahmad și Tabarani)

Sunt diverse ahadith care spun că o Rugăciune făcută în Moscheea Al-Aqsa ‎este de cinci sute de ori superioară (în răsplată) decât cea oferită în oricare altă moschee, cu ‎excepția Moscheii Sacre și cea a Profetului (în Medina).

Eticheta vizitării Moscheii Profetului și a mormântului său

1. Este recomandat ca persoana să se apropie cu calm de Moscheea ‎Profetului. Ea trebuie să poarte parfum, o îmbrăcăminte frumoasă și curată, să intre în ‎moschee cu piciorul drept și să spună:

"‎Aꞌudhu billehil ꞌaziim wa bi-wajhihil keriim wa sultanihil qadiim minasheitanir ‎rajiim. Bismilleh, Allahumma salli ꞌala Muhammedin wa aalihi wa sallam, Allahummaghfir li ‎zu-nubi waftah li abwaba rahmetike.‎"‎

(Caut adăpost la Allah Cel Suprem, cu Chipul Său Nobil și cu Stăpânirea ‎Veșnică a Sa, de Sheitan cel blestemat. În numele lui Allah. O, Allah! Binecuvântează pe ‎Mohammed, pe familia sa și pe cei care îl urmează. O, Allah! Iartă-mi păcatele și deschide ‎ușile Milei Tale pentru mine.)

2. De asemenea, este recomandat să se meargă prima dată la raudah și ‎să se facă două rakaat, pentru a saluta moscheea, cu calm și umilință.

Conform unui hadith, raudah (literar, este o grădină) se află în spațiul ‎Moscheii Profetului, între mormântul și amvonul său, așa cum este specificat în hadith. ‎‎

Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a murit în casa sa și acolo a și fost ‎îngropat.

3. După aceasta, persoana trebuie să meargă la mormântul Profetului, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, stând cu spatele la Qibla, aducând salutări de pace Profetului, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, și spunând:

"‎Assalamu ꞌaleike ya rasulAllah.

Assalamu ꞌaleike ya nabiyAllah.

As-salamu ‘aleike ya khiyrata khalqillah min khalqihi.

Assalamu ‘aleike ya kheira khalqillah.

Assalamu ‘aleike ya habibAllah.

Assalamu ‘aleike ya sayyidil murseliin.

Assalamu ‘aleike ya rasullAllah rab al ꞌalamiin.

Assalamu ‘aleike ya qa ꞌidal ghirril muhajjaliin.

Ash-hadu la-ilaha illa Allah, wa ash-hadu enneke ꞌabduhu wa rasuluhu wa ‎aminuhu wa khiyratuhu min khellyihi, wa ash-hadu enneke qad ballaghtar rasalete wa ‎addaital amanete wa nesahtel ummete wa jahdta fillahi haqa jihadihi.‎"‎

(Pacea fie asupra ta, Mesager al lui Allah.

Pacea fie asupra ta, Profet al lui Allah.

Pacea fie asupra ta, tu, cel ales din Creația lui Allah.

Pacea fie asupra ta, tu, cel mai iubit de Allah.

Pacea fie asupra ta, tu, conducător al Mesagerilor lui Allah.

Pacea fie asupra ta, Mesager al Stăpânului Universului.

Pacea fie asupra ta, tu, conducătorul unei generații unice.

Mărturisesc că nu există alt dumnezeu în afară de Allah și mărturisesc că tu ‎ești sclavul Său, Mesagerul, cel de încredere și cel ales din Creația Sa. Mărturisesc că într-‎adevăr tu ai adus Mesajul (lui Allah), tu, cel plin de încredere, sfătuitorul comunității ‎musulmane și cel care s-a luptat din greu pentru Cauza lui Allah.)

4. Trebuie oferite salutări lui Abu Bakr As-Siddiq, radhi Allahu anhu, și apoi, ‎mergând mai departe în aceeași direcție, se oferă salutări de pace și lui Omar ibn Al-Khattab, ‎radhi Allahu anhu.

5. Cu fața spre direcția Qiblei, vizitatorul trebuie să facă suplicații pentru el, ‎pentru familia sa, prieteni, rude și frații săi musulmani, apoi să plece.

6. Vizitatorul nu trebuie ridice vocea mai mult decât este nevoie să se audă pe ‎el însuși. Cei care conduc astfel de grupuri trebuie să aibă grijă ca nimeni să nu ridice vocea ‎și să se poarte frumos.

Este relatat că Omar ibn Al-Khattab, radhi Allahu anhu, a auzit doi bărbați ‎ridicând vocea în Moscheea Profetului. El le-a spus:

"‎Dacă aș fi știut că sunteți din acest oraș, vă pedepseam.‎"‎

7. A evita să se atingă mormântul Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, sau ‎să îl sărute. Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a interzis aceste lucruri.

Abu Dawud a relatat de la Abu Huraira, radhi Allahu anhu, că Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a spus:

"‎Nu faceți din casele voastre morminte și nu faceți din mormântul meu un loc de ‎sărbătoare. Trimiteți salutările voastre către mine, pentru că ele ajung la mine de oriunde ați ‎fi.‎"‎

Abdullah ibn Al-Hasan a văzut un bărbat frecventând mormântul Profetului, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, și făcând suplicații acolo. Atunci i-a zis:

"‎Tu, cutare, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

«Nu faceți din mormântul meu un loc de sărbătoare, dar trimiteți salutări asupra ‎mea de oriunde ați fi, pentru că salutările voastre vor ajunge la mine.»

În această privință, nu este nicio diferență între tine și unul dintr-o țară ‎îndepărtată.‎"‎

Excelența Rugăciunii în raudah

Bukhari a relatat de la Abu Huraira, radhi Allahu anhu, că Profetul, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, a spus:

"‎Spațiul dintre casa mea și amvonul meu este (raudah - grădină) una dintre ‎grădinile Paradisului și amvonul meu este la fântâna mea.‎"‎

Rugăciunea în Moscheea Quba

Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, obișnuia să meargă acolo, călare sau pe ‎jos, în fiecare zi de sâmbătă și să facă acolo două rakaat. A sfătuit și pe alții să facă la fel, ‎spunând:

"‎Cel care face abluțiunea acasă și apoi merge și face Rugăciunea în Moscheea ‎Quba, va avea răsplata unei Umre.‎"‎
(relatat de Ahmad, Nasaꞌi, Ibn Majah și Al-‎Hakim)

Excelența Medinei

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a spus:

"‎Într-adevăr, credinciosul se întoarce și vine înapoi la Medina așa cum șarpele vine ‎înapoi în gaura sa (atunci când este în pericol).‎"‎

Tabarani a relatat de la Abu Huraira, radhi Allahu anhu, că Profetul, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, a spus:

"‎Medina este o cupolă a Islamului, lăcașul credinței, pământul migrației și locuința a ‎ceea ce este permis și interzis.‎"‎

Omar, radhi Allahu anhu, a relatat că atunci când lucrurile au devenit foarte ‎scumpe în Medina și oamenii sufereau greutăți, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus ‎oamenilor:

"‎Aveți răbdare (fiți bucuroși) și primiți vestea bună. Am binecuvântat măsurile ‎voastre, saꞌa și mudd. Mâncați în grupuri împreună. Mâncarea unei persoane trebuie să ‎ajungă pentru două, a două pentru cinci, iar mâncarea pentru patru trebuie să fie suficientă ‎pentru șase oameni. Binecuvântarea este asupra comunității. Cel care se străduiește și este ‎răbdător în timpurile ei (Medina) grele și de suferință, voi fi mijlocitor pentru el și martor în ‎Ziua Judecății. Cel care o lasă (Mecca), neplăcându-i ceea ce este în ea (greutățile), Allah îl ‎va înlocui cu cineva mai bun decât el. Oricine intenționează rău împotriva ei, pe acela Allah îl ‎va distruge, așa cum sarea este dizolvată în apă.‎"‎

Aceasta este relatat de Al-Bazzar, cu un lanț valid de relatatori.

Excelența morții în Medina

Tabarani a relatat cu un lanț valid de relatatori, de la o femeie din Thaqif, că ‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

"‎Acela dintre voi care poate să stea până la moarte în Medina trebuie să facă acest ‎lucru, pentru că eu voi fi martor sau voi mijloci pentru el, în Ziua Judecății.‎"‎

Din această cauză, Omar, radhi Allahu anhu, s-a rugat la Allah subhanahu wa ‎taꞌala să îi aducă moartea, atunci când era în Medina.

Bukhari a relatat de la Zaid ibn Aslam, iar acesta de la tatăl său, că Omar, radhi ‎Allahu anhu, a spus:

"‎O, Allah! Lasă-mă să fiu martir pe Calea Ta și adu-mi moartea în sanctuarul ‎Profetului Tău, salla Allahu aleihi wa sallam.‎"‎

Allahu Alam


Redactor
Oana Mariam