© Revista Annisaa Romania

R 32 Fiqh Us-Sunna / Hajjul Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător



Hajj-ul Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam



Muslim relatează:

"‎Abu Bakr ibn Abu Shaibah și Ishaq ibn Ibrahim ne-au spus că Hatim ibn Ismail Al-‎Madani a relatat de la Jaꞌfar ibn Mohammed, iar el de la tatăl său, spunând:‎
‎«Îl vizitam pe Jabir ibn Abdullah (era orb) și a început să întrebe despre oamenii (care au ‎venit să îl viziteze), până când a venit rândul meu. Am spus:‎
‎"‎Sunt Mohammed ibn Ali ibn Husein.‎"‎
El a pus mâna pe capul meu și mi-a deschis nasturele de sus și pe cel de jos, apoi a pus ‎mâna pe pieptul meu (pentru a mă binecuvânta). Era în acele zile în care eram tânăr, apoi a ‎spus:‎
‎"‎Ești binevenit, nepotul meu. Întreabă orice vrei să întrebi.‎"‎
I-am pus o întrebare, dar era timpul pentru Rugăciune. El s-a ridicat și s-a acoperit cu ‎mantaua sa. Ori de câte ori unea capetele acesteia pe umerii lui, bretelele cădeau, pentru că erau prea mici (în ‎mărime). O altă manta era pe un suport de haine din apropiere, a pus-o pe el și a condus ‎Rugăciunea. I-am zis:‎
‎"‎Spune-mi despre Hajj-ul Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam.‎"‎»‎
El a ridicat nouă degete și a spus:‎
‎"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a stat în Medina nouă ani, dar nu a făcut Hajj. Apoi, în ‎al zecelea an, a făcut un anunț public, cum că Mesagerul lui Allah va merge să facă Hajj. Un ‎număr mare de oameni a venit la Medina și toți erau dornici să facă ceea ce Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, făcea și să urmeze acțiunile sale.‎
Am stat cu el până când am ajuns la Dhul-Hulaifa, unde Asma bint ꞌUmais l-a născut pe ‎Mohammed ibn Abu Bakr. Ea a trimis un mesaj Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎întrebându-l:‎
‎«Ce ar trebui să fac?»‎
El a răspuns:‎
‎«Îmbăiază-te, bandajează-ți părțile intime și pune-ți ihram-ul.»‎
Apoi, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, s-a rugat în moschee, s-a urcat pe Al-Qaswa ‎‎(cămila sa) și aceasta l-a purtat pe spatele ei până la Al-Baida.‎ Cât vedeam cu ochii, în față, în spate, în stânga, în dreapta, erau oameni mergând pe jos sau ‎călare.‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, se remarca cel mai bine dintre noi și revelația ‎Coranului a coborât asupra lui și el era cel care știa adevărata interpretare. Orice a făcut, am ‎făcut și noi, de asemenea.‎
A pronunțat Unicitatea lui Allah (spunând):‎
‎«Lebbeyka_Allahumme lebbeyk‎
Lebbeyka laa șeriike leke_lebbeyk
Inne_lhamda wa_nnꞌamete leke_wa_lmulk
Laa șeriike_lek. »‎
‎(‎"‎Răspund chemării Tale, o, Allah! Răspund chemării Tale și mă supun poruncilor Tale, Tu nu ‎ai partener. Răspund chemării Tale! Toată slava și adorarea Ție Ți se cuvin! A Ta este ‎Stăpânirea, Tu ești Cel fără egal și nu ai parteneri!‎"‎)‎
De asemenea, și oamenii au pronunțat această Talbiya care este spusă și astăzi. Profetul, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, nu a dezaprobat nimic din aceasta, dar era concentrat pe ‎propria Talbiya.‎
Jabir a spus:‎
‎«Nu am avut altă intenție, cu excepția celei de Hajj, neștiind de Umra, dar atunci când am ‎venit cu el la Casa (lui Allah), el a atins Piatra Neagră (Hajar Al-Aswad) și a făcut șapte ‎ocoluri, alergând în primele trei și mergând la pas patru. Apoi, mergând la Maqam Ibrahim, a ‎recitat:‎
"‎Țineți locul lui Avraam ca loc de Rugăciune.‎"‎
Surat Al-Baqara, 2:125 ‎‎

S-a oprit într-un loc în care Maqam Ibrahim era între el și Casă. Acolo s-a rugat două rakaat, ‎recitând Surat Al-Ikhlas și Surat Al-Kafirun. Apoi, el s-a întors la Piatra Neagră (Hajar Al-‎Aswad) și a sărutat-o. Apoi a trecut de poarta dinspre Safa și când s-a apropiat de ea a ‎recitat:‎
«As-Safa și Al-Marwa sunt dintre rânduielile lui Allah (...)»
Surat Al-Baqara, ‎‎2:158

adăugând:‎
‎«Încep cu ceea ce Allah a început.»‎
El a urcat Safa până când a văzut Casa; cu fața spre Qibla, a declarat Unicitatea lui Allah și ‎L-a glorificat și a spus:‎
‎"‎Laa ileha illa Allahu wah-dahu laa sherike leh, lehul mulk we lehul hamd, we huwe ꞌala kull ‎sheꞌin qadir, laa ileha illa Allahu wahdahu anjaza wahdahu, we nesara ꞌabduhu, we hezeme-l-‎ahzabe wahdah.‎"‎
‎(‎"‎Nu există altă divinitate în afară de Allah, El nu are partener, a Lui este Stăpânirea, Lui I se ‎cuvine adorarea și El este cu Putere peste toate. Nu există altă divinitate în afară de Allah, ‎Cel care Își împlinește promisiunile Sale, Cel care îi ajută pe robii Săi și îi călăuzește numai pe ‎cei care cred în Unicitatea Sa.‎"‎)‎
El a spus aceste cuvinte de trei ori, făcând suplicații între ele. Apoi, a coborât și a mers spre ‎Marwa și atunci când picioarele sale au atins partea de jos a văii, a început să alerge; și când ‎a început să urce, a mers la pas până când a ajuns la Marwa. Acolo a făcut la fel cum a ‎făcut și la Safa.‎
Atunci când a ajuns a șaptea oară la Marwa (deci la ultima), a spus:‎
‎«Dacă aș fi știut înainte ce am aflat pe urmă, nu aș fi adus animale pentru sacrificiu și nu le-‎aș fi oferit așa cum am făcut în Umra. Deci, dacă printre voi este cineva care nu are animale ‎pentru sacrificiu cu el, trebuie să lase ihram-ul și să procedeze ca și la Umra.»‎
Suraqa ibn Malik ibn Juꞌtham s-a ridicat și a spus:‎
‎«Mesager al lui Allah, aceasta se aplică numai pentru anul acesta sau se aplică pentru ‎totdeauna?»‎
La aceasta, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, împreunându-și degetele mâinilor, a spus ‎de două ori:‎
‎«Umra a fost inclusă în Hajj.»‎
‎(adăugând):‎
‎«Nu, ci pentru totdeauna.»‎
Ali a venit din Yemen cu animale de sacrificiu pentru Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, și a ‎găsit-o pe Fatima, radhi Allahu anha, ca fiind una dintre cele care a scos ihram-ul, având ‎haine
colorate și kohl. Ali și-a arătat dezaprobarea față de acest lucru și ea a spus:‎
‎«Tatăl meu mi-a poruncit să fac aceasta.»‎
Relatatorul a spus că Ali obișnuia să spună în Iraq:‎
‎«Am mers la Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, arătându-mi nemulțumirea față de ceea ce ‎a făcut Fatima și l-am întrebat cu privire la ceea ce ea a relatat de la el și i-am spus că sunt ‎supărat pe ea; la care Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Ea a spus adevărul; ea a spus adevărul.»‎
‎(Apoi, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, l-a întrebat pe Ali:)‎
‎«Ce spui atunci când îți pui ihram-ul?»‎
Eu (Ali) am zis:‎
‎«O, Allah, îmi pun acest ihram cu același scop cu care l-a pus și Mesagerul Tău.»‎
Apoi, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, i-a spus:‎
‎«Am adus cu mine animale de sacrificiu, deci nu scoate ihram-ul.»‎
Jabir a spus:‎
‎«Numărul total al animalelor pentru sacrificiu, aduse de Ali de la Yemen și cele aduse de ‎Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, era de o sută.»‎
Toți oamenii, cu excepția Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, și a acelora care aduseseră ‎animale de sacrificiu, și-au scos ihram-ul și și-au tăiat părul. Când a sosit ziua de Tarwiya ‎‎(ziua a opta din Dhul-Hijja), au plecat spre Mina și și-au pus ihram-ul pentru Hajj, iar Trimisul ‎lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a mers călare și a condus Rugăciunile de peste zi: ‎Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha și Fajr. Apoi, el a așteptat puțin ca Soarele să răsară și a poruncit ‎ca un cort din pâslă să fie instalat la Nemira.‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a pornit la drum, iar cei din neamul Quraish nu s-au ‎îndoit nicio clipă că el se va opri la Al-Mashꞌar Al-Haram (locul sfânt), așa cum și ei obișnuiau ‎să facă înainte de Islam. Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a trecut prin acel ‎loc și a mers până la Arafah, unde a găsit cortul instalat pentru el, la Nemira. Acolo a coborât, ‎până când Soarele a trecut de meridian și a poruncit să fie adusă Al-Qaswa și înșeuată ‎pentru el. Apoi a venit în josul văii și, adresându-se mulțimii, a spus:‎
‎«Cu adevărat, sângele vostru, proprietățile voastre, sunt sacre și inviolabile, tot așa cum ‎sacre sunt și aceste zile ale voastre, în această lună a voastră, în acest oraș al vostru. Iată, tot ‎ceea ce a ținut de Vremea Ignoranței este sub picioarele mele și este cu desăvârșire nimicit. ‎Șterse sunt și legile răzbunării sângelui, din Vremea Ignoranței. Prima noastră cerere de ‎răzbunare a sângelui vărsat, pe care eu o anulez acum, este cea a fiului lui Rabiꞌa ibn Al-‎Harith, care a fost crescut de cei din tribul Sꞌad și ucis de Huzhail. Și dobânda din perioada ‎preislamică este abolită și prima noastră desființare a cametei începe cu Abbas ibn Abd Al-‎Muttalib, și abolite sunt toate celelalte.‎
Temeți-vă de Allah, atunci când este vorba despre femei. Cu adevărat, le-ați luat pe ele sub ‎protecție de la Allah și intrați la ele după lege, așa cum v-a poruncit Allah. Voi aveți drepturi ‎asupra lor, în sensul că ele nu trebuie să permită nimănui să se adăpostească în casa ‎voastră, dacă vouă nu vă este acela pe plac. Însă dacă ele nu vă ascultă, atunci le puteți ‎pedepsi, dar nu cu severitate. Drepturile lor asupra voastră constau în faptul că voi sunteți ‎obligați să le aduceți provizii și haine, după cuviință.‎
V-am lăsat vouă Cartea lui Allah și dacă vă veți ține de ea, niciodată nu veți rătăci. Și voi veți ‎putea fi întrebați despre mine (în Ziua Judecății); ce veți spune atunci?»‎
Ei (oamenii) au spus:‎
‎«Vom depune mărturie că tu ne-ai transmis Mesajul, că ți-ai împlinit misiunea (Profeției) și că ‎ne-ai dat sfaturi sincere și înțelepte.»‎
El (povestitorul) a spus:‎
‎«El (Nobilul Profet), atunci, a ridicat degetul arătător spre cer și, arătând oamenilor spre el, a ‎spus:‎
‎"‎O, Allah, fii martor! O, Allah fii martor!‎"‎, spunând aceasta de trei ori.»‎
Apoi adhan-ul s-a strigat și mai apoi iqama iar Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a condus ‎Rugăciunea de amiază. Apoi s-a auzit altă iqama și Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a ‎condus Rugăciunea de după-amiază și nu a mai făcut altă Rugăciune între cele două. ‎‎

(Aceasta dovedește posibilitatea de a face Rugăciunea de Dhuhr împreună cu ‎cea de Asr, în aceeași zi și în același loc. Există un consens în ceea ce privește această ‎combinare, însă consensul lipsește atunci când este vorba despre motiv. Abu Hunaifa și o ‎parte din Shafaꞌi consideră că aceasta este o parte din Hajj, însă majoritatea Shafaꞌi crede că ‎aceasta este cauzată de faptul că oamenii erau în călătorie.)

Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, s-a urcat apoi pe cămilă și a plecat spre locul ‎lui de popas. El a întors cămila, Al-Qaswa, către partea stâncoasă, având în fața sa rândurile ‎pedestrașilor. S-a așezat cu fața spre Qibla și a rămas acolo până la apus, când lumina ‎galbenă s-a micșorat, iar discul solar a dispărut cu desăvârșire. El l-a pus pe Usama să stea ‎în spatele lui și a smucit aprig de frâiele cămilei Al-Qaswa, astfel că botul ei aproape a atins ‎scările (pentru a o ține sub un control perfect) și arătând cu mâna sa dreaptă, i-a sfătuit pe ‎oameni să fie moderați (în viteză), spunând:‎
‎«Voi oameni! Cu calm, cu calm!»‎
De câte ori trecea peste un hop, el ridica ușor de frâie, astfel încât animalul să treacă cu ‎ușurință peste denivelările terenului. Așa a ajuns el la Muzdalifa. Acolo a condus Rugăciunile ‎de Maghrib și de Isha, după un singur adhan, cu două iqama, nemaiaducând slăvire și între ‎cele două. (Nu a mai făcut rakaat suplimentare între Maghrib și Isha.)‎
Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, s-a odihnit până în zori și a făcut ‎Rugăciunea de Fajr cu un adhan, iar iqama a fost făcută când lumina dimineții era vizibilă. ‎Apoi s-a urcat iar pe Al-Qaswa și, când a ajuns la Al-Mashꞌar Al-Haram, s-a așezat cu fața ‎spre Qibla și a făcut suplicații către Allah subhanahu wa ta'ala, și L-a slăvit, și a declarat ‎Unicitatea Lui, și a făcut aceasta până când lumina era în deplinătatea ei.‎
Apoi a pornit în grabă, înainte ca Soarele să răsară, iar în spatele lui se afla Al-Fadl ibn Abbas, ‎care era un bărbat chipeș, cu păr șaten, frumos. Și când Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, s-a ridicat să plece, un grup de femei ce călăreau cămile a trecut pe acolo. Al-Fadl a ‎început să se uite după ele. Atunci, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, și-a pus mâna ‎paravan în fața lui Al-Fadl, iar el s-a întors în cealaltă parte și iar s-a uitat după ele. Mesagerul ‎lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, iarăși a pus mâna sa paravan în fața lui Al-Fadl, iar el ‎iar s-a întors și s-a uitat către ele, prin cealaltă parte, până ce a ajuns în spatele lui Muhassir. ‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a îmboldit-o pe Al-Qaswa și, ajungând în mijlocul ‎drumului (ceea ce dovedește că este Sunna să se urmeze drumuri diferite de dus și de întors ‎de la Arafah. Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a mers prin Dab, către Arafah. La fel ‎proceda și atunci când se ducea la locul de Rugăciune, din zilele de Aid, când mergea pe un ‎drum și venea pe altul) care ieșea din marele Jamarat, el, salla Allahu aleihi wa sallam, a ‎venit la Jamarat Al-Aqaba, care se afla în apropierea unui copac. Aici a aruncat, una câte ‎una, șapte pietricele, spunând:‎
‎«Allahu Akbar!»‎
și a făcut asta până ce a ajuns pe fundul văii.‎
‎(Aceasta înseamnă că el era poziționat în așa fel încât Mina, Arafah și Muzdalifa să fie în ‎dreapta sa, iar Mecca în stânga sa.)‎
Apoi, a plecat către locul de sacrificiu și a sacrificat șaizeci și trei de cămile, cu propria mână. ‎El a împărțit restul de cămile rămase cu Ali, care le-a sacrificat. Apoi, a poruncit să se pună ‎într-un vas câte o bucată de carne, de la fiecare animal sacrificat. După ce a fost gătită, ‎amândoi – Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, și Ali, radhi Allahu anhu – au mâncat din ‎această carne și au băut din supă.‎
Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, s-a urcat din nou pe cămilă și a venit la ‎Casă, unde a împlinit Tawaf Al-Ifada și Rugăciunea de Dhuhr, la Mecca. El a mers la tribul lui ‎Abd Al-Muttalib, unde se afla izvorul ZamZam și a spus:‎
‎«Scoateți apă, o, Banu Abd Al-Muttalib, căci dacă nu ar fi uzurpatorii care să vrea dreptul ‎vostru la a scoate apă, atunci ar trebui să scot apă, alături de voi.»‎
Atunci, ei i-au dat o găleată și el a băut din ea.‎"‎

Învățații spun:

"‎Acest hadith este singurul de acest fel. El conține o multitudine de informații valoroase.‎"‎ ‎‎

Al-Qadi Iyad spune:

"‎Mulți învățați au vorbit și au scris o multitudine de lucrări despre regulile ‎legale care decurg din acest hadith.‎"‎

Abu Bakr ibn Al-Mundhir a făcut o compilație a acestor reguli și au fost ‎identificate peste o sută cincizeci de astfel de norme. El consemna faptul că, dacă acest ‎hadith ar fi analizat mai în detaliu, numărul acestor norme aproape că s-ar dubla. ‎‎

Învățații au spus:

"‎Acest hadith stipulează că, în conformitate cu Sunna, femeile care tocmai ‎au născut sau se află în timpul ciclului lunar trebuie să facă baie înainte de a-și declara ‎intenția de a face Hajj sau Umra. De asemenea, femeile care sunt în perioada de lăuzie sau ‎se află în timpul ciclului lunar, trebuie să se spele, să își acopere bine părțile intime cu o ‎bucată de bumbac și apoi să declare ihram-ul lor.

Tot din acest hadith se desprinde regula potrivit căreia ihram-ul trebuie ‎declarat după ce se împlinește fie o Rugăciune dintre cele obligatorii, fie o Rugăciune ‎suplimentară. După ce se declară ihram-ul, se face Talbiya, de preferat cu voce tare, rostind ‎cuvintele Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam.

Nu este niciun păcat dacă se adaugă și alte expresii, precum cele ale lui ‎Omar, radhi Allahu anhu:

«O, Allah! Răspund chemării Tale, Ție, Cel care dăruiești binecuvântare și ‎ajutor. Răspund chemării Tale, plin de teamă în fața Ta, dorind ajutorul Tău.» ‎‎

Acest hadith mai indică și faptul că pelerinii trebuie, întâi, să meargă la ‎Mecca, să facă înconjurul de sosire (Tawaf Al-Qudum), să atingă Piatra Neagră, dacă este ‎posibil, și să facă primele trei tururi alergând și ultimele patru mergând. Se aleargă în jurul ‎Kaꞌabei, iar între Colțul Yemenit și Piatra Neagră se merge.‎"‎

După ce se face Tawaf, se merge la Maqam Ibrahim, recitându-se ‎versetul:

"‎Țineți locul lui Avraam ca loc de Rugăciune!‎"‎
Surat Al-Baqara, 2:125 ‎‎

Apoi, oprind acolo și având Maqam Ibrahim între pelerin și Kaꞌaba, se fac două ‎rakaat, în care se recită Surat Al-Fatiha și Surat Al-Kafirun în prima, iar în a doua, Surat Al-‎Ikhlas.

Acest hadith stipulează și faptul că este de preferat să se atingă Piatra Neagră ‎din nou, înainte de a se pleca din Moscheea Sacră, dacă este posibil, așa cum s-a procedat ‎la intrare. Referitor la acțiunea de atingere (sărutare) a Pietrei Negre, toți învățații sunt de ‎acord că aceasta este Sunna.

După aceea, se face Saꞌy și, în acest scop, se urcă pe muntele Safa, unde ‎pelerinul se poziționează cu fața spre Kaꞌaba și fac trei suplicații către Allah subhanahu wa ‎taꞌala. Apoi se coboară și se merge spre Marwa, se aleargă pe traseul marcat, numit «bainal ‎milain», care se află între Safa și Marwa, de fiecare dată, de câte ori se trece pe acolo în ‎timpul celor șapte tururi, nu numai în primele trei, ca în Tawaf. După ce se ajunge la Marwa, ‎pelerinul trebuie să urce pe munte, precum a făcut și pe muntele Safa, să facă suplicații și să ‎Îl pomenească pe Allah subhanahu wa taꞌala.

Împlinirea acestor ritualuri echivalează cu împlinirea unei Umra. După aceasta, ‎pelerinul trebuie să își radă părul de pe cap sau să taie o șuviță din părul său, înainte de a ieși ‎din starea de ihram. Aceasta este exact ceea ce au făcut companionii, radhi Allahu anhum, ‎când Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, le-a poruncit să schimbe Hajj-ul lor în Umra. Cât ‎despre pelerinul care combină Umra cu Hajj-ul, el nu trebuie să își radă sau să își taie părul, ci ‎trebuie să rămână mai departe în starea de ihram.

În ziua a opta din Dhul-Hijja, aceia care au ieșit din ihram după ce au făcut ‎Umra, trebuie să intre din nou în starea de ihram, pentru a împlini Hajj-ul și apoi să se îndrepte ‎spre Mina, împreună cu cei care combină Hajj-ul cu Umra. În conformitate cu Sunna, aceștia ‎trebuie să facă cele cinci Rugăciuni obligatorii pe muntele Mina și să stea acolo în ‎următoarea noapte, adică în noaptea a noua din Dhul-Hijja.

Tot Sunna spune că nu este permis să se plece de la Mina la Arafah până ce ‎nu răsare Soarele și nu se intră pe Arafah până ce Soarele nu începe să coboare spre ‎asfințit. Apoi, se fac Rugăciunile de Dhuhr și de Asr combinate, așa cum Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, le-a făcut la Nemira, care nu este parte din Arafah. El, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, nu s-a dus în tabăra de pe Arafah până ce nu a făcut Rugăciunile de Dhuhr ‎și de Asr. În plus, în conformitate cu Sunna, se mai fac și alte Rugăciuni suplimentare ‎‎(nawafil), între cele două Rugăciuni obligatorii.

Imamul trebuie să țină o predică înainte de Rugăciune, care este impusă de ‎Sunna, în timpul Pelerinajului. O a doua predică este ținută de imam în a șaptea zi din Dhul-‎Hijja, după Rugăciunea de Dhuhr, în incinta sanctuarului Kaꞌaba. Cea de a treia predică se ‎ține în ziua de 10 Dhul-Hijja, care este și Ziua Sacrificiului. Cea de a patra predică se ține în ‎ziua plecării, care este ziua de 11 Dhul-Hijja.

Din textul acestui hadith se deduc și comportamentele și eticheta care trebuie ‎adoptate pe parcursul împlinirii Hajj-ului sau Umrei, precum:

1. Este bine să se petreacă timpul de pe muntele Arafah, stând călare pe un ‎animal.

2. Este bine să se stea pe lângă stânci, așa cum Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a făcut.

3. În vreme ce pelerinul se află pe Arafah, este bine să stea cu fața spre ‎Qibla.

4. Este bine să se stea în tabără, pe muntele Arafah, până ce Soarele ‎apune.

5. Trebuie să se facă suplicații către Allah subhanahu wa taꞌala, cu mâinile ‎ridicate la piept și, după ce Soarele apune, cu calm și liniște, se pleacă de pe Arafah, iar ‎pelerinul care se află în primele linii din fața mulțimii trebuie să îi îndemne pe credincioși la ‎calm și liniște.

6. Când se sosește la Muzdalifa, se combină Rugăciunea de Maghrib cu cea ‎de Isha, cu un singur adhan și două iqama.

7. Nu se oferă Rugăciuni suplimentare între aceste două Rugăciuni obligatorii. ‎Toți învățații sunt de acord că aceste două Rugăciuni obligatorii se combină, doar motivul ‎pentru care se face aceasta diferă. Unii spun că este parte din ritualul de Hajj, alții că este ‎vorba despre acea ușurare care se permite călătorului, atunci când este vorba despre ‎împlinirea Rugăciunii obligatorii.

8. Conform Sunna, se petrece o noapte la Muzdalifa. Toți învățații sunt de ‎acord că aceasta este parte a ritualului de Hajj, însă unii spun că este obligatoriu, alții spun că ‎este doar Sunna.

9. Tot Sunna indică faptul că Rugăciunea de Fajr se face la Muzdalifa, apoi se ‎pleacă spre Al-Mashꞌar Al-Haram, unde se face popas, pentru suplicații. Această oprire face ‎parte din ritualul de Hajj.

10. După oprirea de la Al-Mashꞌar Al-Haram, în vreme ce Soarele este aproape ‎răsărit, se pleacă spre valea Muhassir (wadi Muhassir). Când pelerinul a ajuns acolo, el ‎trebuie să grăbească pasul, pentru că aceasta este valea unde s-a abătut Mânia lui Allah ‎subhanahu wa taꞌala asupra Oamenilor Elefantului.

11. Când se ajunge la Jamarat Al-Aqaba, pelerinul trebuie să arunce șapte ‎pietricele în aceste ziduri, iar la fiecare aruncare se strigă:

«Allahu Akbar!»

Pietricelele nu trebuie să fie mai mari decât bobul de mazăre.

12. După aceea, se face sacrificiul, dacă există un animal de sacrificat, adus ‎de pelerin. Sacrificarea animalului se face personal, de către pelerin. După sacrificare, ‎pelerinul trebuie să își radă părul de pe cap.

13. Apoi se pleacă la Mecca și se face Tawaf Al-Ifada, numit și Tawaf Az-‎Ziyara sau Vizita de înconjurare.

14. După aceea, este permisă reluarea vieții obișnuite și a activităților care au ‎fost interzise în timpul stării de ihram, așa cum sunt relațiile intime cu soția sau vânătoarea. ‎‎

15. Cel care nu a făcut vizita de înconjurare, după lapidarea de la Jamarat Al-‎Aqaba, își poate relua activitățile zilnice din traiul obișnuit, însă nu i se permit relațiile intime cu ‎soția.

Acestea sunt învățăturile Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, în legătură cu ‎Hajj-ul și acesta este sensul hadith-ului:

"‎Învățați ritualurile de la mine.‎"‎,

pentru că Hajj-ul împlinit de Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, este cel corect ‎și cel adevărat!


Colaborator
Yasminne Riad