© Revista Annisaa Romania

R 32 Fiqh Us-Sunna / Pelerinajul

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător


Allah subhanahu wa taꞌala spune în Nobilul Coran:

"‎Cea dintâi Casă [de închinare] ridicată pentru oameni este aceea din Bakka, cea ‎binecuvântată și călăuzire pentru toate lumile. ~ În ea sunt semne limpezi, [printre care] locul ‎unde a stat Avraam, iar acela care intră în ea este în siguranță. Este o datorie a oamenilor ‎față de Allah [să împlinească] Pelerinajul la această Casă, dacă au mijloacele pentru aceasta. ‎Cât despre aceia care tăgăduiesc, Allah nu are nevoie de aceste lumi.‎"‎
Surat ꞌAl-‎ꞌImran, 3:96-97)

Definiția Hajj-ului

Majoritatea învățaților susține faptul că Hajj-ul a fost prescris în al șaselea an ‎după Hijra (migrarea Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, de la Mecca la Medina), pentru ‎că atunci a fost revelat versetul:

"‎Împliniți Pelerinajul și Umra pentru Allah. (...)‎"‎
Surat Al-Baqara, 2:196 ‎‎

Această concluzie este bazată pe înțelesul cuvântului ‎"‎împliniți‎"‎, în versetul ‎de mai sus, care se referă la timpul în care a fost făcut prima dată obligatoriu. Acest punct de ‎vedere este, de asemenea, susținut de Alqamah, Masruq și Ibrahim An-Nakhꞌi, care au ‎înlocuit cuvântul ‎"‎stabilit‎"‎ cu ‎"‎împlinit‎"‎, în versetul de mai sus, așa cum este relatat de ‎Tabarani, sub o autoritate solidă. Însă, Ibn Al-Qayyim este înclinat să susțină că Hajj-ul a ‎devenit obligatoriu în al nouălea sau al zecelea an Hijra.

Excelența Hajj-ului

Cel care a făcut Legea Divină i-a îndrumat pe musulmani să împlinească Hajj-ul. În acest sens, ne putem referi la următoarele:

Hajj-ul – una dintre cele mai bune fapte

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a fost întrebat odată:

"‎«Care este cea mai bună faptă?»‎
El a răspuns:‎
‎«Credința în Allah și în Mesagerul Său.»‎
Și a mai întrebat:‎
‎«Ce urmează?»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Străduința pe Calea lui Allah.»‎
‎«Care este apoi cea mai bună faptă?»‎
El a răspuns:‎
‎«Hajj Mabrur, un Hajj fără greșeli, care înseamnă eliberarea de păcate, împodobit de ‎acceptarea Divină și de plăcere.»‎"‎

Al-Hasan a spus:

"‎Aceasta înseamnă că după efectuarea Hajj-ului, ar trebui să se dedice cu ‎totul pentru Viața de Apoi, decât să încline spre plăcerile acestei lumi.‎"‎

O altă relatare veridică de la Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, spune că un ‎Hajj corect este valorificat prin hrănirea nevoiașilor și prin adresarea de vorbe blânde. ‎‎

Hajj-ul, o formă de Jihad

Al-Hasan ibn Ali, radhi Allahu anhu, a zis că un om a venit la Profet, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, și a spus:

"‎«Sunt o persoană lașă și slabă. Este ceva ce pot face?»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Poți merge la Jihad, care nu implică nicio luptă; acesta este Hajj-ul.»‎"‎
(relatat de ‎Abdur-Razzaq și Tabarani, și toți naratorii sunt de încredere)

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a spus:

"‎Hajj reprezintă Jihad-ul pentru bătrâni, pentru cei slabi și pentru ‎femei.‎"‎
(relatat de Nasaꞌi)

Aisha, radhi Allahu anha, a relatat că odată a spus:

"‎«Profet al lui Allah! Jihad-ul (lupta pe Calea lui Allah) este cea mai bună faptă. ‎Atunci, noi (femeile) nu ar trebui să participăm activ la acesta?»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a răspuns:‎
‎«Cel mai bun Jihad pentru voi este Hajj Mabrur.»‎"‎
(relatat de Bukhari și ‎Muslim)

Într-o altă relatare, Aisha, radhi Allahu anha, spune:

"‎Odată, l-am întrebat pe Profet, salla Allahu aleihi wa sallam:‎
‎«Profet al lui Allah! Nu ar trebui noi (femeile) să ne luptăm și să participăm activ cu tine la ‎războiul Islamic?»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a răspuns:‎
‎«Cea mai bună și cea mai frumoasă luptă pentru voi, pe Calea lui Allah, este Hajj ‎Mabrur.»‎"‎
(relatat de Bukhari și Muslim)

Aisha, radhi Allahu anha, a comentat:

"‎După ce am auzit aceasta de la Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, nu am ‎încetat să fac Hajj.‎"‎

Hajj-ul șterge păcatele anterioare

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a spus:

"‎Cel care face Hajj de dragul lui Allah și evită toate nelegiuirile și păcatele, se va ‎întoarce de la Hajj eliberat de toate păcatele, așa cum a fost în ziua în care mama sa i-a dat ‎naștere.‎"‎
(relatat de Bukhari și Muslim)

Amr ibn Al-ꞌAs, radhi Allahu anhu, a spus:

"‎Atunci când Allah m-a ghidat spre Islam, am mers la Profet, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, și i-am spus:‎
‎«Profet al lui Allah! Întinde-ți mâna pentru a garanta alianța mea cu tine.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, și-a întins mâna spre mine, însă eu am retras mâna ‎mea. El, salla Allahu aleihi wa sallam, a întrebat:‎
‎«Amr! Ce este cu tine?»‎
Am spus:‎
‎«Aș vrea să pun o condiție.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a întrebat:‎
‎«Care este aceasta?»‎
Am spus:‎
‎«Ca toate păcatele mele anterioare să fie iertate!»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Amr! Nu știi că Islamul șterge toate păcatele din trecut, Hijra (părăsirea casei
și inimii pe Calea lui Allah) șterge toate păcatele și similar, Hajj-ul șterge toate păcatele ‎anterioare?»‎"‎
(relatat de Muslim)

Abdullah ibn Masꞌud, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, a spus:

"‎Alternați între Hajj și Umra (cu regularitate), pentru că acestea două elimină ‎sărăcia și păcatele așa cum burduful negru curăță toate impuritățile din metale precum fierul, ‎aurul și argintul. Răsplata pentru Hajj Mabrur nu este mai mică decât ‎Paradisul.‎"‎
(relatat de Nasaꞌi și Tirmidhi)

Pelerinii sunt oaspeții lui Allah subhanahu wa taꞌala

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a spus:

"‎Pelerinii și cei care fac Umra sunt oaspeții lui Allah; Rugăciunile lor sunt ascultate ‎și suplicațiile lor pentru iertare sunt garantate.‎"‎

Aceasta este relatat de Nasaꞌi, Ibn Majah, Ibn Khuzaima și Ibn Hibban, în ‎colecțiile lor de ahadith sahih. În ultimele două citim:

"‎Trei sunt oaspeții lui Allah: un pelerin care face Hajj, unul care face Umra și o ‎persoană care se luptă pe Calea lui Allah.‎"‎

Răsplata pentru Hajj este Paradisul

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a spus:

"‎Toate păcatele comise în timpul dintre două Umra făcute, sunt ispășite și șterse, ‎iar răsplata pentru Hajj Mabrur nu este nimic altceva decât Paradisul.‎"‎
(relatat de ‎Bukhari și Muslim)

Într-un alt hadith sahih, Ibn Juraij a relatat de la Jabir, radhi Allahu anhu, că ‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

"‎Această Casă a lui Allah (Kaꞌaba) este stâlpul Islamului, prin urmare, cei care ‎intenționează să facă Hajj sau Umra sunt sub Protecția lui Allah. Dacă el moare (în acest ‎timp), îi este garantat Paradisul, iar dacă se întoarce acasă în siguranță, el se întoarce cu ‎răsplată și câștig.‎"‎

Excelența cheltuielilor în Hajj

Buraida relatează că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus: ‎‎

"‎Cheltuiala pe timpul Hajj-ului este asemănătoare cu cheltuiala pe Calea lui Allah, ‎iar fiecare dirham cheltuit va fi răsplătit de șapte sute de ori.‎"‎
(relatat de Ibn Abu ‎Shaibah, Ahmad, Tabarani și Bayhaqi)

Hajj-ul poate fi făcut într-o perioadă mai convenabilă sau trebuie făcut ‎imediat ce este posibil?

Ash-Shafaꞌi, Ath-Thawri, Al-Awzaꞌi și Mohammed ibn Al-Hasan sunt de părere ‎că Hajj-ul poate fi făcut în oricare perioadă din viața unui musulman și nu este nimic greșit ‎dacă o persoană pentru care este obligatoriu Hajj-ul îl amână pentru o perioadă mai ‎îndepărtată din viața lui/ei, pentru că Hajj-ul a fost prescris în al șaselea an Hijri, iar Profetul, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, l-a amânat până în al zecelea an Hijri, atunci când a făcut Hajj ‎împreună cu soțiile sale, radhi Allahu anhunna, și mulți dintre companioni, radhi Allahu ‎anhum. Dacă ar fi trebuit făcut mai devreme, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, nu ar fi ‎amânat niciodată.

Ash-Shafaꞌi spune:

"‎Prin urmare, noi suntem convinși că Hajj-ul este obligatoriu pentru fiecare ‎musulman, bărbat sau femeie, de la vârsta pubertății până înaintea morții ‎sale.‎"‎

Abu Hanifa, Malik, Ahmad, câțiva dintre cei care îi urmează pe Ash-Shafaꞌi și ‎Abu Yusuf, sunt de părere că Hajj-ul trebuie făcut cât mai curând posibil, dacă o persoană ‎este (din punct de vedere fizic și financiar) aptă pentru acesta. Această opinie este bazată pe ‎hadith-ul relatat de Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, în care se spune că Profetul, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, a spus:

"‎Cel care intenționează să facă Hajj, lasă-l să facă repede aceasta, pentru că se ‎poate îmbolnăvi, poate pierde abilitatea (de a suporta cheltuielile de călătorie) sau poate fi ‎împiedicat de alte exigențe.‎"‎
(relatat de Ahmad, Bayhaqi, At-Tahawi și Ibn Majah) ‎‎

Într-o altă relatare de Ahmad și Bayhaqi, citim că Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a spus:

"‎Grăbește-te să faci Hajj – obligația de bază – pentru că nu știi ce se poate întâmpla ‎cu tine.‎"‎,
‎‎
însemnând: ‎"‎o persoană se poate îmbolnăvi sau poate fi împiedicată de alte ‎urgențe.‎"‎

Învățații menționați mai sus au interpretat acest hadith spunând că este de dorit ‎ca o persoană să facă cât mai repede Hajj-ul, atunci când are această posibilitate. ‎‎

Condițiile pentru a face Hajj

Există un consens în rândul învățaților, cu privire la condițiile pe care trebuie să ‎le îndeplinească o persoană pentru a face Hajj:

1. Trebuie să fie musulman;

2. Trebuie să fie adult;

3. Trebuie să fie lucid;

4. Trebuie să fie liber;

5. Trebuie să aibă puterea și abilitatea necesară.

Oricine este lipsit de oricare dintre aceste condiții, nu este obligat să facă Hajj. ‎Toate aceste condiții, a fi musulman, a fi adult și lucid, a fi liber și a avea puterea de a ‎îndeplini această îndatorire, sunt valabile și pentru celelalte acte de adorare în Islam. ‎‎

Aceasta se bazează pe hadith-ul în care Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎spune:

"‎Trei persoane nu vor fi trase la răspundere: cel care doarme – până când se ‎trezește, minorul - până când devine adult, și cel care nu este sănătos mental – până când își ‎recapătă rațiunea.‎"‎

Libertatea este o condiție esențială pentru Hajj, deoarece acest act de adorare ‎necesită timp și de asemenea posibilități materiale. Un sclav nu are toate acestea, pentru că ‎își petrece tot timpul său în slujba celui care îl deține, iar financiar nu are capacitatea de a ‎efectua acest act de adorare.

Nobilul Coran spune:

"‎(...) Este o datorie a oamenilor față de Allah [să împlinească] Pelerinajul la această ‎Casă, dacă au mijloacele pentru aceasta. (...)‎"‎
Surat ꞌAl-ꞌImran, 3:97 ‎‎

Allahu Alam


Corector
Ionela Noour