© Revista Annisaa Romania

R 32 Povestiri Coranice de Ibn Kathir - Luqman

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător


Luqman

Allah Atotputernicul spune în Nobilul Coran:

"‎Noi i-am dat lui Luqman înțelepciunea, [zicând]: «Adu-I mulțumiri lui Allah (11), căci ‎cel care aduce mulțumire, nu aduce mulțumire decât pentru sine (12), pe când cel care este ‎nemulțumitor [să știe că] Allah cu adevărat nu are nevoie de nimic (13) și El este Vrednic de ‎Laudă [Hamid].» ~ Și i-a zis Luqman fiului său, sfătuindu-l pe el: «O, fiule! Nu-I face lui Allah ‎asociat, căci facerea de părtași este fărădelege mare!» ~ Noi l-am povățuit pe om [să facă ‎bine] părinților săi, mama lui l-a purtat, [suportând pentru el] slăbiciune după slăbiciune, iar ‎înțărcarea lui a fost după doi ani, [așadar]: «Adu mulțumire Mie și părinților tăi, căci la Mine ‎este întoarcerea! ~ Dar dacă se străduiesc pentru ca tu să-Mi faci ca asociat altceva, despre ‎care tu nu ai cunoștință (14), atunci nu te supune lor! Rămâi împreună cu ei în această lume, ‎cu dreptate, dar urmează calea acelora care se întorc către Mine (15), căci apoi la Mine este ‎întoarcerea și Eu vă voi vesti ceea ce ați făcut!» ~ «O, fiul Meu! De ar fi [ceva](16) de ‎greutatea numai a unui bob de muștar (17) și s-ar afla ascuns într-o stâncă, în ceruri sau în ‎pământ (18), Allah îl va scoate la iveală (19), iar Allah este Binevoitor [și] Bineștiutor [Latif, ‎Khabir]! ~ O, fiul Meu! Împlinește Rugăciunea [As-Salat], poruncește fapta bună, oprește de ‎la ceea ce este urât și rabdă ceea ce vine asupra ta (20), căci aceasta este dintre lucrurile ‎hotărâte [de Allah]! ~ Nu te întoarce de la oameni și nu păși pe Pământ cu semeție, căci Allah ‎nu-l iubește pe cel trufaș și mândru! ~ Fii cumpătat în mersul tău și scoboară glasul tău, căci ‎cel mai urât dintre toate este glasul măgarului!‎"‎
Surat Luqman, 31:12-19 ‎‎

Explicația numerelor din paranteză, din versete:

11) Pentru binefacerile Lui

12) Pentru ca roadele mulțumirii sale să se întoarcă la el

13) Nu are nevoie de mulțumire

14) Idolii

15) În credință și supunere

16) O faptă bună sau rea

17) Sămânță foarte mică, folosită ca metaforă pentru ceva foarte ‎mic

18) În locul cel mai ascuns și cel mai bine apărat

19) Și va cere socoteală pentru el, în Ziua Judecății

20) Încercările care te lovesc

El este Luqman ibn ꞌAnqaꞌ ibn Sadun, sau, după cum spune As-Suhaili de la ‎Ibn Jarir și Al-Qutaibi, el este Luqman ibn Tharan, care era dintre oamenii din Aylah ‎‎(Ierusalim).

Era un om credincios, care și-a petrecut viața în adorare și care a fost ‎binecuvântat cu înțelepciune. De asemenea, se mai spune că era un judecător de pe vremea ‎Profetului Dawud (David), aleihi sallam. Însă, Allah subhanahu wa taꞌala știe cel mai bine ‎adevărul.

Sufyan Ath-Thawri a relatat de la Al-Ashꞌath, care a relatat după Ikrima, sub ‎autoritatea lui Ibn Abbas, radhi Allahu anhum, care spunea:

"‎El era un sclav etiopian, care lucra ca dulgher.‎"‎

Qatada a relatat de la Abdullah ibn Az-Zubair, radhi Allahu anhu, care a spus: ‎‎

"‎L-am întrebat pe Jabir ibn Abdullah despre Luqman. El mi-a spus: ‎‎

«Era scund și avea nasul plat. Era din Nubia.»‎"‎

De asemenea, Yahia ibn Saꞌid Al-Ansari a relatat după Saꞌid ibn Al-Musayib, ‎care a spus:

"‎Luqman aparținea negrilor din Egipt. Avea buzele groase și Allah ‎Atotputernicul l-a binecuvântat cu înțelepciune, dar nu și cu darul Profeției.‎"‎

Al-Awzaꞌi a spus:

"‎Abdur-Rahman ibn Harmalah mi-a spus:

«Un bărbat negru a venit la Saꞌid ibn Al-Musayib, cerând ceva de pomană. ‎Saꞌid i-a spus:

"‎Nu te simți inferior din cauza culorii pielii tale, deoarece trei dintre cei mai ‎buni oameni de pe pământ au fost negri: Bilal ibn Rabah, radhi Allahu anhu, Mahjaꞌ (sclavul ‎liber al lui Omar ibn Al-Khattab, radhi Allahu anhu) și Luqman, negrul înțelept din Nubia, care ‎avea buzele groase.‎"‎»‎"‎

Al-Aꞌmash a relatat după Mujahid că:

"‎Luqman era un sclav negru solid, cu buzele groase.‎"‎

Ibn Abu Hatima a spus:

"‎Abu Zarꞌah mi-a spus că Safwan i-a zis că a auzit de la Al-Walid, care a ‎auzit de la Abdur-Rahman ibn Abu Yazid ibn Jabir, care spunea:

«Allah Atotputernicul l-a ridicat în rang pe Luqman, pentru înțelepciunea sa. ‎‎

Un bărbat care auzise despre el l-a văzut și l-a întrebat:

"‎Nu ești tu sclavul cutare și cutare, care obișnuia să aibă grijă de oile mele, ‎nu cu mult timp în urmă?‎"‎

Luqman a spus:

"‎Eu sunt!‎"‎

Omul i-a zis:

"‎Ce te-a ridicat la rangul în care te văd azi?‎"‎

Luqman i-a răspuns:

"‎Divinitatea, ca răsplată a încrederii, a faptului că am spus adevărul și a ‎faptului că nu am intervenit în probleme care nu mă privesc.‎"‎»‎"‎

Ibn Wahb, radhi Allahu anhu, a relatat:

"‎Abdullah ibn Ayyash Al-Fityani mi-a spus, după Omar, că sclavul eliberat din ‎Afrah spunea:

«Un om înțelept a venit la Luqman și l-a întrebat:

"‎Tu ești Luqman? Tu ești sclavul cutare și cutare?‎"‎

El i-a spus:

"‎Da!‎"‎

Omul a afirmat:

"‎Tu ești ciobanul negru!‎"‎

Luqman i-a spus:

"‎Dacă este vorba despre culoarea mea, aceasta este un lucru evident, de ‎aceea, nu-ți înțeleg uimirea.‎"‎

Omul i-a spus:

"‎Ești des vizitat de oameni care-ți acceptă judecata! Cum ai reușit ‎aceasta?‎"‎

Luqman i-a spus:

"‎Coborându-mi privirea, având grijă de limba mea, mâncând ceea ce-mi este ‎permis, păstrându-mi castitatea, ținându-mi promisiunile, îndeplinindu-mi îndatoririle, fiind o ‎gazdă bună, respectându-mi vecinii și neintervenind unde nu mă privește. Toate acestea fac ‎din mine ceea ce sunt.‎"‎»‎"‎

Într-o zi, Abu Darda, radhi Allahu anhu, a spus despre Luqman ‎înțeleptul:

"‎El nu a fost binecuvântat cu înțelepciune datorită bogăției, copiilor, neamului ‎său sau a obiceiurilor existente, ci din contră, el a fost reținut, taciturn, avea o gândire ‎profundă și niciodată nu a dormit în timpul zilei. În plus, nimeni nu l-a văzut scuipând, ‎curățându-și gâtul, răspunzând chemării naturii, scăldându-se, folosind trivialități sau râzând ‎nebunește. El a fost foarte elocvent și nu s-a plâns atunci când toți copiii lui au murit. ‎‎

Obișnuia să frecventeze prinții și bărbații cu autoritate, pentru a media ‎discuțiile dintre ei, pentru a le oferi o rezolvare și pentru a-i mustra, atunci când era cazul. ‎Deci, datorită acestor lucruri, el a fost binecuvântat cu o mare înțelepciune.‎"‎

Unii pretind că, inițial, i-a fost oferit harul Profeției, însă i-a fost teamă că nu va ‎fi capabil să îndeplinească cerințele și obligațiile pe care aceasta le implica. De aceea, el a ‎ales harul înțelepciunii, pentru că era mai ușor, iar Allah Preaînaltul știe mai bine! ‎‎

În orice caz, majoritatea învățaților este de părere că el era doar un om înțelept ‎și nu un Profet. Mai mult decât atât, în Nobilul Coran este menționat că Allah Atotputernicul ‎apreciază foarte mult povețele pe care Luqman le dă fiului său:

"‎O, fiule! Nu-I face lui Allah asociat, căci facerea de părtași este fărădelege ‎mare!‎"‎,

de aceea, el i-a interzis fiului său să se alăture celor care adoră pe altcineva în ‎afară de Allah subhanahu wa taꞌala.

Qutaiba a relatat după Jarir, radhi Allahu anhu, care a relatat după Al-Aꞌmash, ‎care a relatat după Ibrahim, care a relatat după Alqamah, care a relatat după Abdullah, care ‎a spus:

"‎Când versetul:‎
«Cei care cred și nu amestecă puritatea credinței lor cu nedreptatea, aceia sunt în ‎siguranță și ei sunt bine călăuziți.»
Surat Al-ꞌAnꞌAm, 6:82

a fost revelat, noi am spus:‎
‎«O, Mesager al lui Allah! Care dintre noi a fost nedrept față de el însuși?»‎
El, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Nu este așa cum spui tu, pentru că termenul nedrept din versetul
‎"‎nu amestecă puritatea credinței lor cu nedreptatea‎"‎

înseamnă shirk (a-I face parteneri lui Allah Preaînaltul). Nu l-ai auzit pe Luqman, când îi ‎spunea fiului său:‎
"‎O, fiule! Nu-I face lui Allah asociat, căci facerea de părtași este fărădelege ‎mare!‎"‎»?‎"
Surat Luqman, 31:13
relatat de Bukhari ‎‎

Apoi, Allah subhanahu wa taꞌala ne informează despre faptul că trebuie să ‎avem grijă de părinții noștri. El, Preaînaltul, spune că ei au drepturi asupra copiilor și ne cere ‎să fim blânzi cu ei, chiar dacă aceștia sunt politeiști. Însă, acest lucru nu implică ascultarea ‎cerinței lor de a ne supune invitației lor de a Îi face parteneri lui Allah Preaînaltul. ‎‎

Apoi, Allah subhanahu wa taꞌala ne arată sfatul lui Luqman către fiul său: ‎‎

"‎O, fiul meu! De ar fi [ceva] de greutatea numai a unui bob de muștar și s-ar afla ‎ascuns într-o stâncă, în ceruri sau în pământ, Allah îl va scoate la iveală, iar Allah este ‎Binevoitor [și] Bineștiutor [Latif, Khabir]!‎"‎

semnificând că îi interzice să facă chiar și cel mai mic rău unui om, deoarece ‎acesta va fi folosit împotriva lui, în Ziua Învierii.

De asemenea, Allah Atotputernicul spune în Nobilul Coran:

"‎Allah nu este nedrept [față de nimeni], nici cât greutatea unui grăunte de praf ‎‎(...)‎"‎
Surat An-Nisaꞌ, 4:40

De asemenea, găsim:

"‎În Ziua Învierii, Noi vom pune balanța dreaptă și niciun suflet nu va fi urgisit câtuși de ‎puțin. Și, de ar fi ceva, chiar și numai cât greutatea unui bob de muștar, Noi îl vom aduce. Și ‎Noi suntem îndeajuns ca socotitori.‎"‎
Surat Al-ꞌAnbiyaꞌ, 21:47

ceea ce înseamnă că, dacă greșeala lui este numai cât un bob de muștar, sau ‎cât o piatră, sau cât cerul, sau cât Pământul, Allah Atotputernicul îl va aduce în fața Lui, în ‎Ziua Judecății, pentru că El, Preaînaltul, știe exact unde se află:

"‎Allah îl va scoate la iveală, iar Allah este Binevoitor [și] Bineștiutor [Latif, ‎Khabir]!‎"‎

Allah Atotputernicul mai spune, de asemenea:

"‎Și la El sunt cheile Necunoscutului și nu le știe decât numai El. Și El cunoaște ceea ‎ce este pe uscat și ceea ce este pe mare. Și nu cade nicio frunză fără ca El să o știe. Și nu ‎există bob în întunericurile Pământului, nimic proaspăt și nimic uscat, fără ca ele să fie ‎‎[însemnate] într-o Carte limpede.‎"‎
Surat Al-ꞌAnꞌAm, 6:59

De asemenea, găsim:

"‎Și nimic din cele ascunse în cer și pe Pământ nu este nepomenit într-o Carte ‎limpede.‎"‎
Surat An-Naml, 27:75

și

"‎(…) Celui ce știe Necunoscutul nu-I scapă nici măcar greutatea unui fir de colb, nici ‎din ceruri, nici de pe Pământ. Și nimic – nici mai mic decât aceasta, nici mai mare – nu ‎există fără să nu fie [înscris] într-o Carte deslușită.
Surat Sabaꞌ, ‎‎34:3

Allahu Alam

~ inshaAllah, va continua ~

Redactor
Umm Mariya