© Revista Annisaa Romania

R 32 Profetul Avraam (Ibrahim), aleihi sallam - partea a doua

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător


Avraam, aleihi sallam, și idolii

Politeiștii aveau o sărbătoare pe care o celebrau în fiecare an, la ieșirea ‎din cetatea lor. Terah l-a rugat pe Avraam, aleihi sallam, să ia și el parte la aceasta, dar el a ‎răspuns că este bolnav și nu se simte bine.

"‎Și a aruncat el o privire spre stele ~ Și a zis: «Eu sunt bolnav!»‎"‎
Surat As-‎Saffat, 37:88-89

Prin aceste vorbe, Avraam, aleihi sallam, voia să spună că i-ar putea umili pe ‎idolii lor, astfel făcând să triumfe Religia lui Allah Preaînaltul, Religia ‎Adevărului.

După ce neamul său a plecat să celebreze și a rămas singur în zonă, a ‎spus:

"‎Apoi s-a întors către zeii lor și le-a zis: «Voi nu mâncați? ~ De ce nu vorbiți?»‎"‎ ‎‎
Surat As-Saffat, 37:91-92

Ragha înseamnă că s-a grăbit să ajungă la ei, ascunzându-se. I-a găsit ‎într-un loc minunat, înconjurați de multe feluri de hrană și le-a zis în batjocură:

"‎Voi nu mâncați? De ce nu vorbiți?‎"‎

Apoi s-a năpustit asupra lor și i-a lovit cu mâna dreaptă:

"‎Apoi s-a întors către zeii lor și le-a zis: «Voi nu mâncați? ~ De ce nu vorbiți?» ~ Apoi ‎s-a năpustit asupra lor și i-a lovit cu mâna dreaptă.‎"‎
Surat As-Saffat, 37:91-93 ‎‎

I-a lovit cu o secure:

"‎Și i-a făcut pe ei fărâme, afară de cel mai mare dintre ei, astfel încât să se întoarcă ‎spre el.‎"‎
Surat Al-ꞌAnbiyaꞌ, 21:58

Când politeiștii s-au reîntors de la sărbătoare, au văzut ce se abătuse asupra ‎zeilor lor.

"‎Au zis ei: «Cine a făcut aceasta cu zeii noștri? El este, neîndoielnic, dintre cei ‎nelegiuiți!»‎"‎
Surat Al-ꞌAnbiyaꞌ, 21:59

"‎Au zis [unii]: «Am auzit un fecior pomenindu-i pe ei. El se cheamă ‎Avraam.»‎"‎
Surat Al-ꞌAnbiyaꞌ, 21:60)

Ibn Masꞌud, radhi Allahu anhu, a spus:

"‎… că le-a vorbit fățiș, ceea ce înseamnă că el a fost cel care l-a amenințat ‎astfel:

"‎Și, [jur] pe Allah! Eu voi urzi împotriva idolilor voștri, după ce veți întoarce spatele, ‎îndepărtându-vă.‎"‎
Surat Al-ꞌAnbiyaꞌ, 21:57

"‎Au zis: «Aduceți-l dinaintea oamenilor, pentru ca ei să facă mărturie!»‎"‎
Surat ‎Al-ꞌAnbiyaꞌ, 21:61

Iar ei au spus:

"‎Aduce-ți-l pe acesta la locul nostru de întâlnire, dinaintea oamenilor, pentru ‎ca ei toți să audă ceea ce sunt, să fie martori și, de asemenea, să vadă pedeapsa pe care ‎vom decide să o acordăm.‎"‎

Acesta a fost principalul scop al lui Avraam, aleihi sallam, ca toți oamenii să se ‎strângă într-un loc și, astfel, să-și poată duce la îndeplinire misiunea, prin respingerea practicii ‎false pe care o urmau, adorarea idolilor.

La fel a zis și Moise, aleihi sallam, către Faraon:

"‎A zis: «Întâlnirea cu voi va fi în ziua de sărbătoare și lumea să se adune dimineața!»‎"‎ ‎‎
Surat Ta-Ha, 20:59

Când oamenii s-au strâns laolaltă și Avraam, aleihi sallam, a fost adus ‎dinaintea lor, l-au întrebat:

"‎Au zis [atunci]: «Tu ai făcut aceasta cu zeii noștri, Avraam?» ~ A răspuns el: «Ba a ‎făcut-o cel mai mare dintre ei, acesta! Întrebați-i, dacă ei pot cuvânta!»‎"‎
Surat Al-‎ꞌAnbiyaꞌ, 21:62-63

Se spune că s-a referit la faptul că cel mai mare dintre idoli a fost cel care l-a ‎provocat să-i facă fărâme, prin aceasta Avraam, aleihi sallam, urmărind să le atragă atenția ‎asupra faptului că zeii lor nu puteau vorbi.

"‎Atunci s-au întors la sufletele lor și au zis: «Așadar, voi sunteți cei ‎nelegiuiți!»‎"‎
Surat Al-ꞌAnbiyaꞌ, 21:64

Qatada a spus:

"‎Cei din neamul său s-au rușinat și au plecat capetele, spunând: ‎‎

«Apoi au întors capetele lor [zicând]: ‎"‎Tu știi prea bine că aceștia nu vorbesc!‎"‎ ‎‎»
Surat Al-ꞌAnbiyaꞌ, 21:65

«Tu știi prea bine, o, Avraam, că ei nu vorbesc. Cum de ne ceri nouă să-i ‎întrebăm?»‎"‎

În acel moment, Avraam, aleihi sallam, a spus:

"‎Dar oare voi vă închinați, în loc de Allah, la ceva care nu vă este de niciun folos și ‎nici nu vă poate face nimic rău? ~ Uff, pentru voi și pentru ceea ce adorați în loc de Allah! ‎Oare voi nu pricepeți?‎"‎
Surat Al-ꞌAnbiyaꞌ, 21:66-67

În Nobilul Coran, se spune:

"‎Atunci, s-au apropiat de el în fugă. ~ Și el le-a zis: «Vă închinați voi la ceea ce ciopliți, ‎‎~ În vreme ce Allah v-a creat pe voi, precum și ceea ce faceți voi?»‎"‎
Surat As-‎Saffat, 37:94-96

Avraam, aleihi sallam, și focul

"‎Au zis ei: «Înălțați pentru el un altar și aruncați-l în flăcări!» ~ Au voit să viclenească ‎împotriva lui, dar Noi i-am făcut pe ei să fie cei mai umiliți!‎"‎
Surat As-Saffat, 37:97-98 ‎‎

Când s-au văzut copleșiți și fără nicio dovadă clară, au trecut de la discuții și ‎dezbateri la amenințări, făcând uz de putere și autoritate, totul numai ca zeii lor să triumfe. ‎Însă, Allah Preaînaltul a spus:

"‎Au zis: «Ardeți-l și ajutați-i pe zeii voștri, dacă voi vreți să faceți [ceva pentru ei]!» ~ ‎Dar Noi am zis: «O, foc! Fii răcoare și mântuire peste Avraam!» ~ Ei au vrut un vicleșug ‎împotriva lui, însă Noi am făcut ca ei să fie cei mai în pierdere.‎"‎
Surat Al-ꞌAnbiyaꞌ, ‎‎21:68-70

Când o femeie se îmbolnăvea, făcea legământ, că dacă va fi vindecată, va ‎aduna lemne de foc pentru a-l arde pe Avraam, aleihi sallam. Astfel, ei au pregătit un teren ‎imens, unde au strâns lemne și au ațâțat focul. După ce acesta s-a aprins, flăcările uriașe și ‎scânteile păreau să atingă cerul. Apoi cu toții au așezat pe Avraam, aleihi sallam, pe o ‎catapultă care fusese construită de un om din neamul Kurdish, pe nume Hezan. Acesta ‎inventase catapulta. Allah Preaînaltul a poruncit Pământului să-l înghită și acest om să se ‎scufunde în el, până în Ziua Judecății.

Au început să-l lege pe Avraam, aleihi sallam, în lanțuri și acesta L-a pomenit ‎pe Allah Preaînaltul, spunând următoarele cuvinte:

"‎Nu există altă divinitate în afară de Tine, Tu ești Preaslăvit, o, Stăpân al ‎Lumilor. Ție Ți se cuvine slava și puterea este pentru Tine. Tu nu ai pe nimeni egal.‎"‎ ‎‎

În timp ce era așezat pe catapultă, încătușat și apoi aruncat în focul cel mare, ‎Avraam, aleihi sallam, a spus:

"‎Ne este de ajuns ajutorul Lui și El este Cel mai bun ocrotitor pentru ‎noi!‎"‎

Avraam, aleihi sallam, a spus aceasta în momentul în care era aruncat în foc, ‎iar Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus în momentul în care i s-a ‎spus:

"‎Acelora cărora lumea le-a spus: «Oamenii s-au adunat împotriva voastră, deci, ‎temeți-vă de ei!», credința le-a sporit și au zis ei: «Ne este de ajuns [ajutorul lui] Allah și El ‎este Cel mai bun ocrotitor al nostru! ~ Și ei s-au întors [după aceea] cu binefacerea lui Allah și ‎harul Său, fără să-i fi atins niciun rău. Ei au căutat mulțumirea lui Allah, căci Allah este ‎Dătător de har nemăsurat.‎"‎
Surat ꞌAl-ꞌImran, 3:173-174

S-a relatat că în momentul în care Avraam, aleihi sallam, a fost aruncat și se ‎afla în aer, Îngerul Jibril, aleihi sallam, s-a ridicat și a zis:

"‎Avraam, ai nevoie de ajutor?‎"‎

El, aleihi sallam, a răspuns:

"‎Dacă vine de la tine, atunci nu!‎"‎

Ibn Abbas și Saꞌid ibn Jubair, radhi Allahu anhum, au relatat că Îngerul, aleihi ‎sallam, care aducea ploaia, a spus:

"‎Oare când mi se va porunci să aduc ploaia?‎"‎

Porunca lui Allah Preaînaltul a fost, însă, mai iute decât orice altceva: ‎‎

"‎Dar Noi am zis: «O, foc! Fii răcoare și mântuire peste Avraam!»‎"‎
Surat Al-‎ꞌAnbiyaꞌ, 21:69

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a spus:

"‎Cel mai bun lucru pe care tatăl lui Avraam, aleihi sallam, l-a spus când și-a ‎văzut fiul în acea stare a fost:

«Cât de bun este Domnul tău, o, Avraam!»‎"‎

Cei din neamul lui Avraam, aleihi sallam, au dorit să se răzbune, însă au fost ‎umiliți, au dorit să se ridice deasupra lor, însă au fost umiliți, au vrut să se ridice deasupra lui, ‎dar au fost puși mai prejos. Allah Preaînaltul a spus:

"‎Ei au vrut un vicleșug împotriva lui, însă Noi am făcut ca ei să fie cei mai în ‎pierdere.‎"‎
Surat Al-ꞌAnbiyaꞌ, 21:70

"‎Ce locuință rea și ce rău loc de ședere este ea!‎"‎
Surat Al-Furqan, 25:66 ‎‎

Imam Ahmad a relatat, de asemenea, că Samama, sclava lui Fakiha ibn ‎Mughira, a spus:

"‎Am intrat la Aisha, radhi Allahu anha, și am văzut în locuința ei o suliță întinsă pe ‎Pământ. Eu am zis:‎
‎«O, Umm al-muminin, ce faci cu această suliță?»‎
Ea a spus:‎
‎«Am păstrat-o pentru a ucide acele șopârle de casă, căci Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, ne-a spus:‎
‎"‎Când Avraam a fost aruncat în foc, nu a existat animal sau insectă pe pământ care să nu ‎încerce să stingă focul, în afară de această șopârlă de casă, care a încercat să îl ațâțe.‎"‎
Astfel, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, ne-a cerut să le ucidem.»‎"‎

Allahu Alam

~ inshaAllah, va continua ~
Sursa: Ibn Kathir
Liga Islamică și Culturală din România
Redactor
Umm Omar