© Revista Annisaa Romania

R 32 Scrisoarea Redactorului Şef - Nr. 32

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător
Alhamdulilleh Rabb Al-Alamin!

Toată slava și mărirea I se cuvin lui Allah subhanahu wa taꞌala și, alhamdulilleh, ‎numai cu Voia Lui, Preaînaltul, îi vom petrece și în acest an pe pelerini, urându-le ‎‎

‎"‎Hajj Mabrur!‎"

Așa cum v-a obișnuit de aproape trei ani, revista Annisaa lansează și de ‎această dată un număr special, în care veți găsi principalii pași pe care trebuie să îi efectueze ‎pelerinii pe întreaga perioadă a Hajj-ului, așa cum am fost învățați prin Fiqh și prin Sunna ‎Profetului nostru, Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam.

Fie ca și de această dată să vă putem fi de un real ajutor și, inshaAllah, Allah ‎subhanahu wa taꞌala să fie mulțumit de munca noastră!SURAT AL-BAQARA (2:196)

(Medinită [87]; 286 versete)

‎‎
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

Împliniți Pelerinajul și Umra pentru Allah! Dacă sunteți împiedicați [în ‎împlinirea lor], aduceți ca ofrandă ceea ce puteți! Și nu vă tundeți capetele voastre înainte ca ‎ofranda să ajungă la locul său de junghiere! Acela dintre voi care este bolnav sau are o ‎durere la cap [și trebuie să se tundă], acela trebuie să se răscumpere printr-un Post sau ‎printr-o pomană, sau printr-o jertfă. Dacă v-ați regăsit liniștea, [piedica a trecut] cine vrea să ‎se bucure după Umra până la Pelerinaj, trebuie să aducă o jertfă pe care o poate face ușor. ‎Cel care nu are mijloace, trebuie să postească trei zile în Pelerinaj și încă șapte după ce s-a ‎întors, așadar, zece cu toate. Aceasta este prescris pentru cel a cărui familie nu este în ‎împrejurimile Moscheii Al-Haram.Și fiți cu frică de Allah și să știți că Allah este aspru în ‎pedeapsă!


Cu adevărat, toată închinarea și slăvirea I se cuvin numai lui Allah subhanahu ‎wa taꞌala, numai pe El Îl adorăm, numai la El căutăm îndrumare și numai Lui Îi cerem iertare; ‎numai la El găsim scăpare și adăpost împotriva răului din noi și a răului din acțiunile ‎noastre.

Pe acela pe care Allah subhanahu wa taꞌala îl călăuzește, nimeni și nimic nu îl ‎poate duce în rătăcire, iar pe acela pe care Allah subhanahu wa taꞌala îl rătăcește, nimeni și ‎nimic nu îl poate aduce pe Calea cea Dreaptă.

Mărturisim că nu I se cuvine adorarea decât numai lui Allah subhanahu wa ‎taꞌala, Unicul și că Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, este Robul și Trimisul ‎Său!
Încurajați prin cuvinte frumoase, pentru a fortifica sufletul și cereți prin ‎dua:

"‎O, Allah! Îndepărtează această suferință! O, Stăpânul lumilor, adu ‎însănătoșire, pentru că Tu ești Vindecătorul! Nu există alt leac, afară de puterea Ta. Redă-le ‎sănătatea, fără să mai rămână urmă de boală!‎"‎

‎Amin, Amin, Amin!‎
Atunci când un om se plângea de un rău, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎îi spunea:
‎"‎Pune mâna pe locul care te doare și spune «Bismilleh!» (de 3 ori), apoi spune: ‎‎
‎«Caut adăpost la Allah și în Măreția Lui de răul pe care-l simt și care mă ‎apasă!»‎"‎ (de 7 ori)

Fie ca Allah Preaînaltul să îi vindece pe toți frații și surorile noastre care suferă ‎de orice fel de durere!

Amin!

~ Un bun musulman nu își uită niciodată
frații și surorile care sunt în suferință. ~

Redacția Annisaa
Redactor Șef
Gabriela Guettat