© Revista Annisaa Romania

R 32 Sura de încheiere Nr.32

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător


SURAT 'AL-'IMRAN


(Medinită [89]; 200 versete)Câţi Profeţi au luptat – şi laolaltă cu ei nenumăraţi ucenici –
şi nu au slăbit în faţa loviturilor pe care le-au primit
pe Calea lui Allah! Nu au slăbit şi nu au cedat niciodată! Şi Allah îi iubeşte pe cei statornici!
~ Şi ei n-au avut alt cuvânt decât să spună:
"Doamne, iartă-ne nouă păcatele noastre şi silnicia din purtarea noastră,
întăreşte-ne picioarele noastre şi
ajută-ne pe noi să-i înfrângem
pe oamenii necredincioşi!"


Jazakum Allahu khairan


Redactor Șef Adjunct
Gabriela Gharabli