© Revista Annisaa Romania

R 32 Tăfsir Surat Al-Balad (versetele 11-20) de Ibn Kathir

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător


Bismillehi_rrahmaani_rrahiim

11.Fele_qteheme_lꞌaaqabeh‎
‎12. We mee adraake mee_lꞌaaqabeh‎
‎13. Fekku raqabeh‎
‎14. Auu itꞌaaamun_fi yeuumin_dhii_mesghabeh‎
‎15. Yetiimen_dhee_meqrabeh‎
‎16. Auu miskiinen_dhe metrabeh‎
‎17. Thumme keene mine_lledhiine aamenuu_we teuesuu bi_lssabri we teuesuu ‎bi_lmerhaneh
‎18. Auulaaꞌike aashaabu_lmeiimeneh‎
‎19. We_lledhiine keferuu_biaaayatinee_hum aashaabu_lmeșaameh
‎20. ꞌAaleyhim naru_mmuꞌusadeh


11. Dar el nu a străbătut drumul cel greu!‎
‎12. Dar de unde să știi tu ce este drumul cel greu?‎
‎13. Dezlegarea unui gât‎
‎14. Sau hrănirea, într-o zi de foamete,‎
‎15. A unui orfan dintre rude‎
‎16. Sau a unui sărman aflat în sărăcie lucie!‎
‎17. Apoi, a fost dintre aceia care cred și se îndeamnă la răbdare și se îndeamnă la îndurare!...‎
‎18. Aceștia sunt adepți ai dreptei
‎19. Aceia, însă, care tăgăduiesc semnele Noastre, sunt adepți ai stângii‎
‎20. Și asupra lor va fi un Foc închis.


Încurajarea de a merge pe calea binelui

Ibn Zaid, radhi Allahu anhu, a spus:

‎"‎«Dar el nu a străbătut drumul cel greu!»

semnificând: el nu va merge pe calea mântuirii și a binelui. Apoi El, ‎Preaînaltul, explică aceasta prin Vorbele Sale din Nobilul Coran:

‎«12. Dar de unde să știi tu ce este drumul cel greu?‎
‎13. Dezlegarea unui gât‎
‎14. Sau hrănirea, într-o zi de foamete.»‎"

(relatat de Tabari)

Imam Ahmad a relatat de la Saꞌid ibn Marjanah că l-a auzit pe Abu Huraira, ‎radhi Allahu anhu, spunând că Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a ‎spus:

"‎«Pentru oricine eliberează un sclav, Allah va elibera unul dintre membrele sale din ‎Foc, pentru fiecare membru al sclavului. Acest lucru este într-o asemenea măsură încât El ‎va elibera o mână pentru o mână, un picior pentru un picior și o parte intimă pentru o parte ‎intimă.»‎
Ali ibn Husein a spus apoi (lui Saꞌid):‎
‎«Ai auzit aceasta de la Abu Huraira?»‎
Saꞌid a răspuns:‎
‎«Da.»‎
Apoi, Ali ibn Husein a spus unui sclav al lui, care era cel mai rapid dintre slujitorii săi:‎
‎«Cheamă-l pe Mutarrif!»‎
Prin urmare, atunci când sclavul a fost adus în fața lui, i-a spus:‎
‎«Pleacă, pentru că tu ești liber pentru Fața lui Allah.»‎"‎
(relatat de Bukhari, Muslim, ‎Tirmidhi și Nasaꞌi)

Imam Ahmad a relatat de la Amr ibn Abasah, radhi Allahu anhu, că Profetul, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

"‎Pentru oricine construiește o moschee pentru ca Allah să fie amintit în ea, Allah va ‎construi o casă pentru el, în Paradis; și oricine eliberează un musulman, va primi eliberarea ‎lui din Iad; și pentru oricine îmbătrânește în Islam, va apărea o lumină în Ziua Judecății.‎"‎ ‎‎
(relatat de Ahmad)

Conform unei alte căi de transmitere, Ahmad a relatat de la Abu Umama, care ‎a relatat de la Amr ibn Abasah, radhi Allahu anhum, că As-Sulami i-a spus:

"‎«Spune-ne un hadith pe care l-ai auzit de la Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, pe care-l știi fără nicio lipsă sau greșeală.»‎
El (Amr) a spus:‎
‎«L-am auzit spunând:‎
‎"‎Pe oricine care are trei copii născuți în Islam, ce mor înainte de vârsta pubertății, Allah îl va ‎lăsa să intre în Paradis, prin virtutea Milei Sale asupra lor. Oricine îmbătrânește pe Calea lui ‎Allah (luptând în Jihad), o lumină va apărea pentru el, în Ziua Judecății. Oricine trage o ‎săgeată pe Calea lui Allah (luptând în Jihad), care ajunge la inamic, va avea răsplată ca și ‎pentru eliberarea unui sclav. Pentru oricine eliberează un sclav credincios, Allah va elibera ‎fiecare membru al său din Foc, pentru fiecare membru al sclavului eliberat. Pe oricine ‎echipează două animale pentru călărie, pe Calea lui Allah (pentru a lupta în Jihad), într-‎adevăr Paradisul are opt porți și Allah îl va lăsa să intre prin oricare din ele va alege.‎"‎»‎"‎ ‎‎
(relatat de Ahmad)

Ahmad a înregistrat acest hadith pe diferite căi de transmitere, care sunt bune ‎și toată Lauda este a lui Allah subhanahu wa taꞌala.

Allah Preaînaltul spune:

‎"‎Sau hrănirea, într-o zi de foamete.‎"‎

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus:

"‎De foame.‎"‎

Ikrima, radhi Allahu anhu, Mujahid, Ad-Dahhak, Qatada și alții au spus același ‎lucru.
(relatat de Tabari)

Cuvântul ‎"‎saghb‎"‎ înseamnă foame.

Apoi, Allah subhanahu wa taꞌala spune:

‎"‎A unui orfan‎"‎

semnificând: el dă de mâncare într-o zi ca aceasta unui orfan.

‎"‎dintre rude‎"‎ ‎

semnificând: care îi este rudă.

Ibn Abbas, Ikrima, radhi Allahu anhum, Al-Hasan, Ad-Dahhak și As-Suddi au ‎spus toți aceasta.
(Ad-Durr Al-Manthur)

Aceasta este similar cu ceea ce a fost relatat în hadith-ul colectat de Imam ‎Ahmad, sub autoritatea lui Salman ibn Amir, radhi Allahu anhu, care a spus că l-a auzit pe ‎Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, spunând:

"‎Ceea ce este oferit unui sărac este considerat a fi un act de caritate, în timp ce ‎ceea ce este oferit unei rude este considerat ca două fapte bune: caritatea și întărirea ‎legăturilor de rudenie.‎"‎
(relatat de Ahmad)

Tirmidhi și Nasaꞌi au înregistrat amândoi acest hadith, iar lanțul de naratori este ‎autentic.

Apoi, Allah subhanahu wa taꞌala spune:

‎"‎Sau a unui sărman, aflat în sărăcie lucie!‎"

semnificând: sărac și aflat în murdărie. Aceasta îi reprezintă pe cei care sunt ‎într-o stare de sărăcie.

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus:

"‎«Dha matrabah» este acela care este aruncat în stradă și nu are casă sau ‎orice altceva să îl protejeze împotriva murdăriei.‎"
(relatat de Tabari) ‎‎

Allah subhanahu wa taꞌala spune:

‎"‎Apoi, a fost dintre aceia care cred‎"‎

semnificând: apoi, împreună cu aceste frumoase și pure caracteristici, el a ‎devenit credincios în inima sa, căutând recompensă de la Allah subhanahu wa ‎taꞌala.

Aceasta este precum spune Allah Preaînaltul:

"‎Iar aceia care voiesc Lumea de Apoi și se trudesc cu râvnă pentru ea și sunt ‎credincioși, râvna acelora va fi răsplătită‎"‎
Surat Al-ꞌIsraꞌ, 17:19

De asemenea, Allah subhanahu wa taꞌala spune:

"‎Pe cel ce face o faptă bună – bărbat ori femeie – și este credincios, îl vom dărui Noi ‎cu o viață bună. Și Noi îi vom răsplăti pe ei după [faptele] cele mai bune pe care le-au ‎săvârșit.‎"‎
Surat An-Nahl, 16:97

Apoi, Allah Preaînaltul spune:

‎"‎Apoi, a fost dintre aceia care cred și se îndeamnă la răbdare și se îndeamnă la ‎îndurare!...‎"‎

semnificând: a fost dintre credincioșii care au făcut fapte bune, s-au sfătuit ‎reciproc să fie răbdători cu răutățile oamenilor și să fie milostivi cu ei. Aceasta este similar cu ‎ceea ce a fost relatat în următorul hadith:

"‎Oamenii miloși vor fi tratați cu milă de către Cel mai Milostiv. Fii milostiv cu cei ‎care sunt pe Pmânt și El, Cel care este peste ceruri, va fi Milostiv cu tine!‎"‎
(relatat ‎de Abu Dawud)

În alt hadith, se spune:

"‎Allah nu va fi Milostiv cu cel care nu este milostiv cu oamenii.‎"‎
(relatat de ‎Muslim)

Abu Dawud a înregistrat de la Abdullah ibn Amr, radhi Allahu anhu, că Profetul, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

"‎Cel care nu arată milă față de copiii săi sau nu recunoaște drepturile bătrânilor ‎noștri, nu este dintre noi.‎"‎
(relatat de Abu Dawud)

Apoi, Allah subhanahu wa taꞌala spune:

"‎Aceștia sunt adepți ai dreptei.‎"‎

semnificând: aceia care au aceste caracteristici sunt companionii mâinii ‎drepte.

Companionii mâinii stângi și răsplata lor

Apoi, Allah Preaînaltul spune:

‎"‎Aceia, însă, care tăgăduiesc semnele Noastre, sunt adepți ai stângii.‎"

semnificând: companionii mâinii stângi.

‎"‎Și asupra lor va fi un Foc închis.‎"‎ ‎

semnificând: va fi sigilat asupra lor și nu vor avea nicio cale să evite aceasta și ‎nici nu vor avea scăpare.

Abu Huraira, Ibn Abbas, Ikrima, radhi Allahu anhum, Saꞌid ibn Jubair, Mujahid, ‎Mohammed ibn Kaꞌb Al-Qurazi, Atiya Al-Awfi, Al-Hasan, Qatada și As-Suddi, au ‎spus:

"‎«Muꞌsadah» înseamnă închis.‎"‎
(relatat de Tabari, în Ad-Durr Al-‎Manthur)

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus:

"‎Ușile vor fi închise.‎"‎
(Ad-Durr Al-Manthur) ‎‎

Ad-Dahhak a spus:

"‎«Muꞌsadah» înseamnă că va fi sigilat asupra lor și nu vor avea uși.‎"‎ ‎‎

Qatada a spus:

"‎«Muꞌsadah» semnifică: va fi închis și nu va fi lumină în el, nu vor fi spații ‎înguste (pentru evacuare) și nu va fi cale de ieșire, pentru totdeauna.‎"‎

Acesta este sfârșitul Tăfsir-ului Surei Al-Balad și toate laudele și mulțumirile I se ‎cuvin lui Allah subhanahu wa taꞌala.

Allahu Alam


Redactor
Umm Omar