© Revista Annisaa Romania

R 33 Dicționar al termenilor Islamici Nr.33

În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎Îndurător


Allah, unul dintre numele Singurei ‎Divinități, Cel care este cu adevărat venerat, Singurul căruia I se ‎cuvine venerarea, Singurul care este Unic în orice sens, Singur în ‎divinitatea Sa. Sheikh Al-Uthaymin afirmă că însuși numele «Allah» ‎indică toate celelalte Nume perfecte, precum și mărețele Atribute ‎‎(ale căror număr nu ne este cunoscut nouă, oamenilor). Ne indică ‎divinitatea Sa, ce cuprinde toate caracteristicile divinității, ‎împreună cu negarea opozițiilor acestora. Atributele Divinității sunt ‎atributele perfecțiunii. Numele și Atributele lui Allah subhanahu wa ‎ta‎ꞌala nu au nicio imperfecțiune, sunt perfecte

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, Allah – Cel mai ‎Glorios, Preaînaltul

Allahu Alam, Allah știe cel mai bine ‎‎

Aleihi sallam, Pacea fie asupra lui; această ‎expresie se pronunță după ce menționăm numele oricărui Profet (în ‎afară de Profetul Mohammed, când spunem ‎"‎Salla Allahu aleihi wa ‎sallam‎"‎) sau al vreunui Înger: Jibril (Gabriel), Mikail (Mihail) etc. ‎‎

Alhamdulilleh, mulțumiri lui Allah ‎‎

Amin, suplicație (dua), însemnând ‎"‎O, Allah, ‎răspunde la ceea ce s-a spus‎"‎. De obicei, este rostit cu voce tare în ‎Rugăciuni

Ansari, termen Islamic pentru «ajutoare». El ‎derivă de la locuitorii orașului Medina, care l-au ajutat pe Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, și pe muhajerin ‎‎(emigranți), la sosirea în oraș

As-salam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ‎‎Pacea, mila și binecuvântarea lui Allah să fie asupra ta (și a ‎tuturor celor prezenți)

Audhu billehi minnu, caut adăpost la Allah de el ‎‎(Șeitan)

Awrah, părți ale corpului, care trebuie ferite de ‎privirile altora (spre exemplu, picioarele unei femei fac parte din ‎awrah)

Aya, plural Ayat, verset din Coran ‎‎

Bismilleh Ar-Rahman, Ar-Rahim, În numele lui ‎Allah Cel Milostiv, Îndurător

Calif, conducătorul statului în vremea ‎califatului și numele conducătorului Ummei, o comunitate Islamică ‎ce este condusă pe baza Shariei

Dawa, chemare la Islam

Dua, suplicație, Rugăciune personală, adresată ‎lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala

Fatwa, plural Fatawa, verdict juridic, în ‎conformitate cu legea Islamică. Un savant sau un grup de savanți ‎emite o «fatwa» atunci când el/ei ajung la un verdict privind o ‎problemă și apoi urmașii lor vor respecta verdictul dat de aceștia ‎‎

Fiqh, interpretarea și înțelegerea legilor ‎Islamice (Sharia)

Ghusl, abluțiunea cea mare, îmbăierea generală ‎‎(după întreținerea de relații intime, după terminarea perioadei de ‎menstruație etc.)

Hadith, plural ahadith, literal înseamnă ‎relatare, spuse, discurs; reprezintă ceea ce a spus Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, și modalitatea în care el ‎s-a comportat în anumite situații

Hajj, Pelerinajul la Mecca; este cel de-al cincilea ‎stâlp al Islamului

Haram, interzis; antonimul cuvântului Halal ‎‎

Imam, persoană care conduce o congregațiune ‎‎(jami‎ꞌa) în Rugăciune; liderul musulmanilor în Rugăciune, care ‎conduce moscheea

InshaAllah, numai dacă Allah voiește ‎‎

Jahiliyya, perioada preislamică

Jazak Allahu Khair, plural Jazakum Allahu ‎Khairan, cea mai bună și cea mai frumoasă expresie, atunci ‎când un musulman mulțumește altor musulmani, însemnând ‎"‎Fie ca ‎Allah să vă răsplătească cu mult bine!‎"‎

Jihad, lupta sfântă, pe Calea lui Allah subhanahu ‎wa ta‎ꞌala; folosirea tuturor energiilor și resurselor, pentru a urma ‎sistemul Islamic de viață, cu scopul de a obține favoarea lui Allah ‎Preaînaltul. În prima sa fază, un musulman învață să-și controleze ‎propriile sale dorințe și intențiile rele. Acest Jihad este înăuntrul ‎ființei și este baza Jihad-ului profund, adică aducerea ‎"‎maruf‎"‎ ‎‎(dreptății) și înlăturarea ‎"‎munkar‎"‎ (răului) din viață și din societate
Muhajerin, persoane care au fugit (siliți să plece) din Mecca spre ‎Medina, care era, în acel timp, locuită de politeiști

Mujtahid, cel care pronunță o interpretare ‎personală, ijtihad, asupra unui punct în dreptul Islamic. Ijthad este ‎judecata rezultată din reflecția mujtahid-ului

Qiyam Al-Layl, Rugăciune voluntară, ‎recomandată în timpul nopții, efectuată între Rugăciunile de Isha și ‎Fajr

Radhi Allahu anha/u, fie ca Allah să fie ‎mulțumit de ea/el

Radhi Allahu anhum/anhunna, fie ca Allah să fie ‎mulțumit de ei/ele

Sa‎ꞌa, unitate de măsură pentru volum, egală cu ‎‎4 mudd

Sadaqa, caritate

Sahih, (1) autentic (șirul celor mai veridici ‎relatatori), corect; (2) culegere de ahadith

Salafi, cei care îi urmează pe predecesorii pioși; ‎persoane evlavioase, care cred și aplică fără ezitare tot ceea ce au ‎spus Allah subhanahu wa ta‎ꞌala și Profetul Mohammed, salla Allahu ‎aleihi wa sallam

Salla Allahu aleihi wa sallam, Pacea și ‎binecuvântarea lui Allah fie asupra sa; expresie folosită numai la ‎pronunțarea numelui Profetului Mohammed

Sharia, legea cu privire la comunitatea Islamică ‎‎

Sheikh, bătrân respectabil, savant ‎‎

Shirk, a face parteneri lui Allah subhanahu wa ‎ta‎ꞌala

SubhanAllah, expresie folosită la tot ce este ‎extraordinar, la tot ce este ieșit din comun; înseamnă ‎"‎Cât de Măreț ‎ești Tu, Allah‎"‎

Sunna, viața și tradiția Profetului Mohammed, ‎salla Allahu aleihi wa sallam

Sura, capitol din Coranul cel Sfânt ‎‎

Takbir, plural Takbiraat, a se rosti ‎‎«Allahu Akbar» (Allah este Cel mai Mare)

Tawhid, susținerea unicității lui Allah ‎subhanahu wa ta‎ꞌala

Tăfsir, explicații asupra versetelor din Coran ‎‎

Umma, o comunitate sau un popor. Termenul ‎este folosit cu referire la comunitatea de credincioși musulmani din ‎întreaga lume, deoarece aceștia sunt frați și surori în Islam ‎‎

Wudhu, abluțiune; este ritualul de purificare ‎pentru Rugăciune și pentru citirea Coranului

Zakat, dania, taxa Islamică obligatorie, care ‎constă în 2,5% din suma tuturor banilor deținuți anual de un ‎musulman. Este al treilea stâlp al Islamului

ZamZam, apă sacră, de la Moscheea Al-Haram, ‎din Mecca

Zina, adulter
Redactor
Umm Omar