© Revista Annisaa Romania

R 33 Înțelepciunea Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, în corectarea ‎greșelilor oamenilor (V)

În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎ÎndurătorExplicarea efectelor grave ale greșelilor ‎‎

Abu Tha‎ꞌlaba Al-Khashani a relatat:

‎"‎Despre momentul în care oamenii se așezau într-o ‎tabără, Amr ibn Uthman Al-Himsi a spus:‎
‎«Ori de câte ori Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, se oprea într-‎un loc și se așeza o tabără, oamenii se răspândeau în văi și munți. ‎Trimisul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, le-a spus:‎
‎‎"‎Răspândirea voastră în aceste văi și în acești munți este numai de ‎la Șeitan.‎"‎‎
După aceasta, oamenii au stat toți împreună, atunci când se aflau ‎într-o tabără, atât de apropiați încât dacă o mantie era aruncată ‎peste ei, i-ar fi acoperit pe toți.»‎"‎
(relatat de Abu Dawud) ‎‎

Se poate observa că îngrijorarea Profetului, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, pentru companionii săi, radhi Allahu ‎anhum, era asemenea celei simțite de un comandant pentru trupele ‎sale. Dispersarea armatei, atunci când se oprea pentru tabără, era ‎un truc de la Șeitan, audhu billehi minnu, pentru a îi face pe ‎musulmani să fie mai slabi, acest lucru făcând totul mult mai ușor ‎pentru inamicii care îi atacau. Împărțindu-se în mai multe locuri, ‎era mai dificil pentru un grup al armatei să vină în ajutorul altui ‎grup.‎
(Dalil Al-Falihin, 6/130)

Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, obișnuia să ‎explice cât de serioasă și de periculoasă poate fi o greșeală și ce ‎urmări grave poate avea aceasta și toți companionii, radhi Allahu ‎anhum, se supuneau ordinului Profetului, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, atunci când îl primeau.

Nu‎ꞌman ibn Bashir, radhi Allahu anhu, a relatat că ‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

‎"‎Așezați-vă în rânduri, atunci când sunteți în Rugăciune, ‎altfel Allah vă va schimba fețele.‎"‎
(relatat de Bukhari) ‎‎

Tot el a mai relatat:

‎"‎Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎obișnuia să ne îndrepte rândurile ca și cum ar fi vrut să îndrepte o ‎săgeată cu ajutorul nostru, până când a văzut că am învățat acest ‎lucru de la el. Într-o zi, a ieșit și, atunci când era pe punctul de a rosti ‎Takbir-ul (Allah este Cel mai Mare!), a observat un bărbat, al cărui ‎piept ieșea în afara rândului. De aceea, el, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a spus:‎
‎«O, voi, sclavi ai lui Allah, îndreptați rândurile voastre, altfel Allah ‎va crea neînțelegeri între voi.»‎"‎‎
‎(relatat de Muslim)‎
Anas ibn Malik, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, a spus:‎
‎‎"‎Stați apropiați atunci când vă aflați în rând, apropiați-vă unul de ‎altul, gât lângă gât, pentru că, pe Cel în Mâinile căruia se află sufletul ‎meu, îl văd pe Șeitan venind prin aceste spații rămase libere, ‎asemenea unei mici oi negre.‎"‎
(relatat de Abu Dawud) ‎‎

Așadar, se poate observa cât de importantă este ‎explicarea greșelii, numai astfel putându-se convinge o persoană să ‎își îndrepte comportamentul inadecvat.

Un exemplu în acest sens este cel al bărbatului care a ‎blestemat vântul. Muslim relatează sub autoritatea lui Abdullah ibn ‎Abbas, radhi Allahu anhu, că un om a blestemat vântul, pentru că îi ‎smulsese mantia, iar Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, i-a spus: ‎‎

‎"‎Nu îl blestema, pentru că face numai ceea ce i se ‎comandă și dacă o persoană blesteamă ceva ce nu merită să fie ‎blestemat, blestemul se va întoarce asupra sa.‎"‎
(relatat de ‎Abu Dawud)

Bukhari a relatat că Abu Musa Al-Ashari, radhi Allahu ‎anhu, a spus:

‎"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a auzit un om ‎lăudând un bărbat, exagerând cu aceasta. El, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, i-a spus:‎
‎«L-ai distrus.»,‎
sau
‎«Ai rupt spatele omului.»‎"‎

Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a explicat faptul ‎că a exagera atunci când se laudă o persoană este o greșeală, care ‎poate avea consecințe grave. Acest lucru poate face ca persoana ‎care este lăudată să se simtă mândră, inima sa umplându-se, astfel, ‎cu aroganță și chiar să înceapă să îi placă să primească atâtea laude. ‎‎

Toate acestea pot conduce, în final, la ceea ce a spus și ‎Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam,‎

‎"‎l-ai distrus‎"‎

sau

‎"‎ai rupt spatele omului‎"‎.

Mai mult decât atât, dacă o persoană merge cu laudele ‎la extrem, spune lucruri de care nu este foarte sigură, afirmă ceva ce ‎nu poate ști cu siguranță sau poate spune chiar lucruri neadevărate, ‎iar aceasta este un dezastru, mai ales atunci când persoana căreia i ‎se aduc laude este un asupritor sau un conducător tiranic. ‎‎
(Fath , 10/478)

În general, nu este recomandată lăudarea oamenilor. ‎Totuși, Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, obișnuia ‎să laude oamenii atunci când aceștia erau prezenți, deoarece ‎persoanele modeste nu pot fi afectate de laude și nu vor deveni ‎arogante, pentru că ele își cunosc natura lor.

Unii dintre salafi au spus:

‎"‎Dacă un om este lăudat în prezența sa, atunci el să ‎spună:‎
‎«O, Allah, iartă-mă pentru ceea ce ei nu știu, nu mă face responsabil ‎pentru ceea ce spun ei și fă-mă mai bun decât mă cred ‎ei.»‎"‎
(Fath , 10/478)

Corectarea greșelii prin exemplul arătat ‎‎

În multe cazuri, acest lucru este mai eficient decât ‎corectarea greșelii prin teorie, fapt pentru care Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, obișnuia să procedeze ‎astfel.

Jubair ibn Nufair a relatat de la tatăl său, care a venit la ‎Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, cerând apă pentru wudhu, ‎spunându-i:

‎"‎«Fă wudhu, Abu Jubair.»‎
Abu Jubair a început prin a își spăla gura, însă Profetul, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, i-a spus:‎
‎«Abu Jubair, nu începe cu gura, pentru că așa încep necredincioșii.»‎
Apoi, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a cerut din nou apă și s-‎a spălat pe mâini până când mâinile lui s-au curățat, apoi și-a clătit ‎gura și nasul de trei ori, și-a spălat fața de trei ori, apoi brațul drept ‎până la cot de trei ori, apoi pe cel stâng de trei ori, apoi și-a șters ‎capul și și-a spălat picioarele.‎"‎
(relatat de Bayhaqi) ‎‎

Se remarcă faptul că Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a atras atenția companionului său, radhi Allahu anhu, și i-a ‎corectat imediat greșeala, spunându-i că necredincioșii încep cu ‎spălatul gurii, ceea ce înseamnă că un necredincios nu se spală pe ‎mâini înainte să mănânce (acest lucru a fost spus de Sheikh Abdul-‎Aziz ibn Baz, atunci când a fost întrebat despre interpretarea acestui ‎hadith și Allah subhanahu wa ta‎ꞌala știe mai bine).

A oferi o alternativă

Abu Narda a relatat că a auzit de la Abu Sa‎ꞌid Al-‎Khudri, radhi Allahu anhu, care a spus:

‎"‎Un vânzător de curmale a venit la Trimisul lui Allah, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, cu o sa‎ꞌa de curmale de foarte bună ‎calitate, având exact aceeași culoare ca și curmalele pe care le avea ‎Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam. Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, l-a întrebat:‎
‎«De unde sunt acestea?»‎
Bărbatul a răspuns:‎
‎«Am mers și am vândut două sa‎ꞌa de curmale de calitate inferioară ‎pentru o sa‎ꞌa de curmale de calitate bună, ca acestea, deoarece ‎acesta este prețul care se oferă în piață pentru curmalele de calitate ‎inferioară și acesta este și prețul pentru curmalele de calitate ‎superioară.»‎
Atunci când a auzit aceasta, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a ‎spus:‎
‎«Vai ție! Tu ai acționat numai din interes, atunci când te-ai hotărât ‎să schimbi curmalele de calitate inferioară cu cele de calitate ‎superioară. Ar trebui să vinzi acele curmale pe o anumită sumă de ‎bani și cu acei bani să cumperi orice fel de curmale îți plac.» ‎‎(…)‎"‎
(relatat de Muslim)

Conform altei relatări, într-o zi, un sclav al Profetului, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, a adus câteva curmale proaspete ‎pentru că ale sale erau uscate, iar atunci Profetul, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, a spus:

‎"‎«De unde sunt acestea?»‎
El a spus:‎
‎«Am cumpărat o măsură din acestea pentru două măsuri din ‎curmalele tale.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Nu face acest lucru, pentru că nu este corect. Mai întâi vinde-le pe ‎cele pe care le ai, apoi cumpără oricare alte curmale ‎vrei.»‎"‎
(relatat de Ahmad)

Observăm, însă, de multe ori, în cazul celor care caută ‎să impună ceea ce este bine și să interzică ceea ce este rău, o ‎deficiență în metodele pe care le folosesc, deoarece rareori explică ‎și în ce constă greșeala respectivă, de regulă doar afirmând că acel ‎lucru este haram, fără a oferi o alternativă sau fără a explica ceea ce ‎trebuie făcut pentru a se îndrepta comportamentul.

Este bine-cunoscut faptul că Islamul oferă întotdeauna ‎și alternative pentru a compensa lucrurile care au fost interzise. ‎Astfel, de exemplu, atunci când zina (adulterul) a fost interzis, a fost ‎prescrisă căsătoria, atunci când a fost interzisă ribaa (cămătăria), a ‎fost introdus comerțul, atunci când porcul sau carnea fiecărei ‎creaturi cu colți sau gheare au fost interzise, a fost permisă carnea ‎bovinelor junghiate și a altor animale. Dacă o persoană face o ‎greșeală, Islamul îi arată cum se poate îndrepta, prin căință. Prin ‎urmare, cel care face dawa, trebuie să urmeze Sharia, să ofere ‎alternative și să găsească o cale acceptabilă pentru a îndrepta o ‎greșeală.

Este important să se sublinieze faptul că oferirea de ‎alternative trebuie făcută numai în cazul în care acest lucru este ‎posibil. Uneori, o greșeală poate fi un lucru care trebuie neapărat să ‎fie oprit, însă, nu se poate oferi niciun fel de opțiune realistă, fie ‎pentru că situația respectivă este mult prea departe de ceea ce Allah ‎subhanahu wa ta‎ꞌala a prescris, fie pentru că persoana care dorește ‎să îndrepte răul nu își mai amintește niciun fel de alternativă. În ‎acest caz, tot ceea ce trebuie făcut este oprirea acesteia. ‎‎

Ghidarea oamenilor pentru a preveni comiterea de ‎greșeli

Cel care dorește să ghideze pe cineva, pentru a face ‎numai ceea ce este bine, trebuie să explice consecințele pe care o ‎anumită greșeală le poate provoca, deoarece întotdeauna este mai ‎bine să se prevină o situație nedorită. Cunoscând efectele negative, ‎persoana poate evita să facă ceea ce este greșit.

Imam Malik a relatat că Mohammed ibn Abu Umama ‎ibn Sahl ibn Hanif a spus că l-a auzit pe tatăl său povestind că, atunci ‎când se îndreptau spre Mecca împreună cu Profetul, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, s-au oprit la Al-Kharar și:

‎"‎Abu Sahl ibn Hanif a făcut ghusl când se afla la Al-‎Kharrar, timp în care și-a scos haina pe care o avea pe el. Amir ibn ‎Rabi‎ꞌa îl privea, deoarece Sahl avea o piele frumoasă, foarte albă. De ‎aceea, Amir i-a spus:‎
‎«Nu am văzut nimic mai frumos decât ceea ce am văzut astăzi, nici ‎chiar pielea fecioarelor nu este mai frumoasă.»‎
Sahl s-a simțit rău și a devenit foarte bolnav. Când Trimisul lui Allah, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, a sosit, i s-a spus:‎
‎«O, Mesager al lui Allah, Sahl se simte rău și nu mai poate să te ‎însoțească»‎
Apoi, Sahl i-a povestit Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, ceea ‎ce s-a întâmplat între el și Amir, la care Trimisul lui Allah, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«De ce ar vrea vreunul dintre voi să își ucidă fratele? Pentru ceea ce ‎ți-a plăcut la el, ar fi trebuit să te rogi ca să primească ‎Binecuvântarea lui Allah. Însă, ochiul răului este prezent. Fă wudhu, ‎ca să îl poți ajuta.»‎
Amir a făcut wudhu și, astfel, Sahl s-a însănătoșit și a putut să îl ‎însoțească pe Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎simțindu-se bine acum.‎"‎

Astfel, Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, i-a învățat pe oameni că este de preferat să se prevină ‎comiterea unei greșeli, deoarece unele lucruri, odată făcute, nu mai ‎pot fi corectate.

Abordarea greșelii în termeni generali și a nu ‎confrunta în mod direct oamenii cu greșelile pe care le comit ‎‎

Este de preferat uneori să nu existe o confruntare ‎directă între cel care a comis greșeala și persoana care observă ‎acest lucru. În unele situații, poate fi mai bine să se abordeze ‎greșeala în termeni generali, fără a indica în mod direct numele ‎persoanei care a comis ceva neadecvat.

Anas ibn Malik, radhi Allahu anhu, a relatat: ‎‎

‎"‎Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Care este problema cu unii oameni, care preferă să ridice privirea ‎spre ceruri în timp ce se roagă?»‎
El a vorbit dur, apoi a adăugat:‎
‎«Acești oameni ar trebui să înceteze (să se mai uite la cer în timp ce ‎se roagă), deoarece, altfel, vederea le va fi luată.»‎"‎
(relatat ‎de Bukhari)

De asemenea, în cartea sa, As-Sunan, Nasa‎ꞌi a relatat de ‎la Shabib Abu Rawh, care a auzit de la unul dintre companionii ‎Profetului, radhi Allahu anhu:

‎"‎Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, se ‎ruga Fajr, recitând Surat Ar-Rum (30), însă s-a încurcat în recitarea ‎ei. Atunci când a terminat Rugăciunea, a spus:‎
‎«Ce se întâmplă cu unii oameni, care se roagă împreună cu noi, fără ‎a face abluțiunea în mod corespunzător? Astfel de oameni ne fac pe ‎noi toți să ne încurcăm, atunci când recităm din Coran.»‎"‎

Sunt multe exemple în acest sens, toate indicând că ‎uneori este de preferat ca identitatea persoanei care a greșit să nu ‎fie dezvăluită, deoarece o abordare indirectă a problemei și ‎evitarea unei confruntări directe pot avea numeroase beneficii, ‎dintre care amintim:

- în acest mod, se evită o eventuală reacție negativă din ‎partea persoanei care a comis greșeala, care nu este astfel, tentată ‎să se răzbune pentru cuvintele care i-au fost adresate, din dorința de ‎a se apăra;

- această modalitate de a sublinia greșeala este o ‎practică mult mai ușor de acceptat de către oameni și mult mai ‎eficientă în corectarea faptei;

- procedându-se așa, se ascunde greșeala persoanei în ‎fața celorlalți, evitându-se, astfel, umilirea acesteia;

- cel care corectează astfel, este mai iubit și pe viitor, ‎vorbele sale vor fi ascultate cu mai mult interes, crescând ‎receptivitatea celorlalți.

A provoca opinia publică împotriva celui care a ‎comis greșeala

Această metodă trebuie utilizată doar în situații rare și ‎doar atunci când este cu adevărat necesar, când nu există o altă ‎modalitate de a corecta greșeala.

Abu Juhayfa a relatat:

‎"‎Un bărbat s-a plâns Profetului, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, cu privire la vecinul său. Profetul, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, i-a spus:‎
‎«Ia-ți lucrurile și pune-le în mijlocul drumului, astfel încât oricine ‎va trece pe lângă ele îl va blestema.»‎
Oricine trecea pe lângă acestea, îl blestema pe vecin. Apoi, el a mers ‎la Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, și i-a spus:‎
‎«Câți oameni am întâlnit!»‎
Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, i-a spus:‎
‎«Blestemul lui Allah se află deasupra tuturor acestor blesteme.»‎
Apoi, i-a spus celui care s-a plâns:‎
‎«Ai destul acum.»‎
sau ceva asemănător.‎"‎
(relatat de Abu Dawud) ‎‎

Allahu Alam

‎~ inshaAllah, va continua ~ ‎
Redactor
Alya Iacob