© Revista Annisaa Romania

R 33 Miracolele Coranului I

În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎ÎndurătorCoranul este Cuvântul lui Allah Preaînaltul ‎‎

Coranul este Cartea Sfântă a musulmanilor și este ‎Cartea finală de călăuzire de la Allah Preaînaltul, coborâtă ‎Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, prin ‎intermediul Îngerului Jibril, aleihi sallam. Fiecare cuvânt din Coran ‎este Cuvântul lui Allah Preaînaltul. Coranul a fost revelat de-a ‎lungul a 23 de ani, în limba arabă; conține 114 capitole (sure) și ‎‎6236 de versete (ayat-uri). Toți musulmanii, indiferent în ce parte a ‎lumii trăiesc, învață să îl citească în limba arabă, mulți chiar ‎memorându-l în întregime. Musulmanii trebuie să înțeleagă Coranul ‎și să îi practice învățăturile.

Tot ce vedem în jurul nostru, în această lume, ne arată ‎un singur lucru: Coranul este o Carte miraculoasă, care a fost ‎revelată Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, fiind ‎o sursă de inspirație și de cunoștințe reale. Coranul, indiferent la ce ‎subiect se referă, este dovedit ca fiind Cuvântul lui Allah Preaînaltul, ‎deoarece necontenit se descoperă noi dovezi științifice, arheologice ‎etc., care susțin acest fapt. În versetele sale se pot regăsi informații ‎dintre cele mai variate domenii din știință, evenimente din trecut și ‎viitor, pe care nimeni nu avea cum să le știe la momentul la care ‎Coranul a fost revelat. Este imposibil ca informațiile găsite în Coran ‎să fi fost cunoscute acum mai bine de 14 secole, când a fost revelată ‎această Nobilă Carte, ținând cont de cunoștințele și tehnologia ‎existente în acele vremuri.

Ținând cont de toate acestea, haideți să ne întrebăm: ‎‎

‎"‎Putea cineva în acel secol să știe că atmosfera este ‎formată din 7 straturi? Putea cineva în acel secol să știe în detaliu ‎stadiile dezvoltării embrionului? Putea cineva, în acel secol, să știe ‎că Universul este într-o continuă extindere, așa cum afirmă Coranul, ‎când oamenii de știință se bazează pe teoria Big Bang-ului, pe care o ‎susțin de câteva decade?‎"‎

Întrebările pot continua la infinit; însă singurul ‎răspuns la aceste întrebări este următorul:

Coranul este Cuvântul lui Allah Preaînaltul, Creatorul ‎Pământului și al cerurilor, al Universului, a tot și a toate. ‎‎

Într-un verset, Allah Preaînaltul ne spune: ‎‎

‎"‎Oare nu cugetă ei la Coran? Dacă ar fi el de la altcineva ‎decât de la Allah, ar găsi în el multe nepotriviri!‎"‎
Surat An-‎Nisa‎ꞌ, 4:82

Fiecare informație mică conținută de Coran ne ‎prezintă secrete miraculoase ale Universului. Oamenii trebuie să ‎respecte această Carte, să aibă grijă de ea și trebuie să o primească ‎cu inimă deschisă ca singurul și unicul lor ghid în viață. ‎‎

Allah Preaînaltul ne spune următoarele în ‎Coran:

‎"‎Acest Coran nu poate să fie nicicum născocit, fără de Allah, ‎ci este confirmarea celor de dinaintea lui și tâlcuirea orânduielilor. ‎Nu este nicio îndoială că el este venit de la Stăpânul Lumilor. ~ Sau ‎spun ei: «L-a născocit [Mohammed]!». Spune: «Aduceți voi o sură ‎asemănătoare lui și chemați pe cine puteți, afară de Allah, dacă voi ‎sunteți întru adevăr!»‎"‎
Surat Yunus, 10:37-38 ‎‎

‎"‎Iar aceasta este o Carte binecuvântată, pe care Noi am ‎pogorât-o. Urmați-o și temeți-vă! Poate că vi se va arăta ‎îndurare!‎"‎
Surat Al- ‎ꞌAn‎ꞌam, 6:155

Considerații generale privind miracolele ‎‎

Prin miracol, cuvânt derivat din cuvântul din limba ‎latină miraculum, însemnând ‎"‎ceva minunat‎"‎, se înțelege ‎recunoașterea existenței unei Intervenții Divine în Univers prin ‎care cursul normal al evenimentelor și al legilor naturii este ‎suspendat, schimbat sau refăcut.

Deși multe texte religioase enunță miracole care s-au ‎întâmplat și mulți oameni confirmă participarea la acestea, ‎respectiv propovăduiesc viitoarea lor existență, confirmările ‎științifice ale miracolelor sunt subiectul de perpetuă dispută dintre ‎diferite grupuri de ‎"‎credincioși‎"‎ și ‎"‎necredincioși‎"‎. Oamenii care ‎împărtășesc diverse credințe religioase au definiții foarte diferite a ‎ceea ce este sau nu un ‎"‎miracol‎"‎. Chiar și în cazul unei singure religii ‎există adesea mai multe definiții și utilizări ale termenului. ‎‎

Folosit în cazuri obișnuite, termenul ‎"‎miracol‎"‎ se mai ‎poate referi la orice ține de ‎"‎învingerea‎"‎ probabilității de ‎întâmplare a unui eveniment dezastruos, dar într-un mod care este ‎în final pozitiv (așa cum ar fi supraviețuirea dintr-un dezastru ‎natural) sau la orice este considerat ca ‎"‎minunat‎"‎, ‎"‎miraculos‎"‎ sau ‎‎‎"‎magnific‎"‎, așa cum ar fi nașterea.

‎"‎Miracol‎"‎, în terminologia Islamică – (muagizeh) – ‎este ceva extraordinar care cheamă pentru binele și fericirea ființei ‎umane. Muagizeh este legat de o Profeție și are scopul arătării ‎adevărului, ca fiind Profet, dovedind astfel Profeția.

Condițiile care stau la baza unui miracol sunt: ‎‎

- trebuie să fie un fenomen supranatural, ieșit din ‎comun, care îi uimește pe cei din jur

- să fie un răspuns în fața provocărilor celor din jur ‎‎

- să fie o minune ce nu poate fi nici înfăptuită, nici ‎respinsă.

Sunt unii oameni care vin cu fapte ieșite din comun, ca ‎un dar de la Allah Preaînaltul, dar acestea nu pot fi numite miracole, ‎deoarece nu îndeplinesc cele trei condiții menționate mai sus. ‎Aceste fapte se numesc kerameh.

Miracolele pot fi clasificate în două categorii: ‎‎palpabile (de ex. Călătoria nocturnă a Profetului Mohammed, ‎salla Allahu aleihi wa sallam; Despicarea Lunii) și raționale ‎‎(de ex. Faptele care vor avea loc de-a lungul timpului, descrise în ‎Sfântul Coran, despre romani, sau despre construirea Ka‎ꞌabei de ‎către Ibrahim și fiul său, aleihum sallam).

O altă clasificare a miracolelor este: cele valabile în ‎timpul Profeților, aleihum sallam (de ex. Isus, aleihi sallam, când l-a ‎înviat pe Lazăr) și miracolele care durează și dăinuie în timp, de ‎secole, miracolele Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, dovedind astfel că el, salla Allahu aleihi wa sallam, este ‎ultimul Profet. Fără îndoială, cel mai mare miracol al Profetului ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, este Sfântul Coran, ‎cuprinzând o multitudine de miracole dovedite în timp, unele fiind ‎poate încă nedescoperite. Noi musulmanii însă, credem în toate ‎miracolele Coranului.

Coranul nu are rival în narațiune și în conservarea sa. ‎Unul din cele mai remarcabile adevăruri despre această Carte a lui ‎Allah Preaînaltul este că nici măcar cu o literă nu a fost schimbată, ‎de mai mult de 14 secole.

Musulmanii consideră Coranul ca fiind o completare a ‎revelațiilor anterioare. Este ultima revelație, iar Mohammed, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, este ultimul Profet, Pecetea Profeților, ‎aleihum sallam. Coranul a devenit de-a lungul timpului, de la ‎revelația sa, pentru toți musulmanii singura și cea mai importantă ‎forță în îndrumarea Religiei lor, a vieților lor sociale și culturale. ‎Într-adevăr, Coranul este baza pe care s-a construit civilizația ‎Islamică.

Coranul este împărțit în 114 sure, iar aceste sure sunt ‎împărțite în două categorii: cele revelate în Mecca și cele revelate în ‎Medina. Toate surele sunt împărțite în versete (ayat-uri ) și, în ‎scopul învățării și recitării, Coranul ca un întreg este împărțit în 30 ‎de părți (giuz-uri), care fiecare este împărțită în diviziuni ‎scurte, de lungimi aproape egale (ahzab-uri, arba‎ꞌa-uri). ‎‎

Cu câteva excepții, surele sunt aranjate în Coran în ‎ordine descrescătoare a lungimii. Excepția majoră în acest sens este ‎Surat Al-Fatiha, care conține 7 versete și fiecare verset este o ‎introducere a întregii revelații:

SURAT AL-FATIHA

(Meccană [5]; 7 versete)

1. În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător, [Ar-‎Rahman, Ar-Rahim]‎
‎2. Laudă lui Allah, al lumilor‎ Stăpânitor,‎
‎3. Cel Milostiv, Îndurător,‎
‎4. În Ziua de Apoi Stăpânul Cârmuitor,‎
‎5. Numai pe Tine Te adorăm, numai la Tine cerem ajutor,‎
‎6. Pe drumul drept Tu fii-ne Călăuzitor,‎
‎7. Drumul celor cu care fost-ai Tu dăruitor, nu al celor pe care Tu ‎Te-ai mâniat, nici al rătăciților.


Miracolul Coranului din punct de vedere literal și ‎lingvistic

Inimitabilitatea Coranului

Coranul conține un stil uimitor, inimitabil din ‎perspectiva literală. În primul rând, trebuie clarificat faptul că el ‎‎(Coranul) se adresează tuturor categoriilor de oameni, de toate ‎vârstele și vorbitori de orice limbă. Nu contează educația și nivelul ‎cultural al cititorului; Coranul poate fi citit cu ușurință de oricine ‎datorită faptului că este scris clar, concret și folosindu-se un limbaj ‎simplu. Într-un verset, Allah Preaînaltul ne spune următorul lucru ‎despre Coran:

‎"‎Noi am făcut Coranul ușor, pentru îndemnare, dar oare ‎este cineva care să cugete?‎"‎
Surat Al-Qamar, 54:22 ‎‎

Nimeni nu a reușit până în ziua de azi să îi imite stilul ‎clar și concis, din niciun punct de vedere.

În unele versete, Allah Preaînaltul ne atrage atenția ‎asupra naturii inimitabile a Coranului:

‎"‎Iar dacă vă îndoiți de cele ce le-am trimis Robului Nostru ‎‎[Mohammed], aduceți o sură asemenea lui și chemați martorii ‎voștri cei afară de Allah, dacă sunteți sinceri!‎"‎
Surat Al-‎Baqara, 2:23

‎"‎Sau spun ei: «L-a născocit [Mohammed]!». Spune: «Aduceți ‎voi o sură asemănătoare lui și chemați pe cine puteți, afară de Allah, ‎dacă voi sunteți întru adevăr!»‎"‎
Surat Yunus, 10:38 ‎‎

Așa cum este accentuat și în versetele de mai sus, nimic ‎identic cu Coranul nu poate fi reprodus de oameni. Cu cât este mai ‎mare acest grad de imposibilitate, cu atât gradul miraculos al ‎Coranului crește. De aceea, faptul că nu s-a reușit până în prezent să ‎fie imitat de oamenii care au trăit de-a lungul timpului, este una ‎dintre dovezile miraculoase ale Coranului.

Provocarea Coranului

Allah Preaînaltul ne-a spus în Coran:

‎"‎Iar dacă vă îndoiți de cele ce le-am trimis Robului Nostru ‎‎[Mohammed], aduceți o sură asemenea lui și chemați martorii ‎voștri cei afară de Allah Preaînaltul, dacă sunteți sinceri! Și dacă nu ‎o faceți – și nu o veți face! – Atunci feriți-vă de Focul care mistuie ‎oamenii și pietrele, pregătit pentru necredincioși! Deci vestește ‎celor care cred și plinesc fapte bune că ei vor avea grădini pe sub ‎care curg pâraie! De câte ori vor primi din ele un rod, ca hrană, vor ‎zice: «Acestea sunt cele pe care le-am primit și mai înainte!», căci li ‎s-au dat [lor și altele] asemănătoare cu ele. Și ei vor avea în ele soții ‎curate și în ele vecinic vor fi sălășluitori.‎"‎
Surat Al-Baqara, ‎‎2:23-25

De când Coranul a fost revelat, acum 14 secole, nimeni ‎nu a fost capabil să compună un singur capitol ca și capitolele ‎Coranului în totalitatea frumuseții, elocvenței, splendorii, ‎înțelepciunii, informațiilor reale, Profeției adevărate și alte atribute ‎perfecte. De asemenea, cea mai mică sură din Coran, Al-Kawthar ‎‎(108) este de numai 10 cuvinte și, cu toate acestea, nimeni nu a ‎reușit să realizeze ceva mai frumos.

Câțiva dintre arabii necredincioși, care erau dușmani ‎ai Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, au încercat ‎să dovedească că nu este un Profet adevărat, încercând să realizeze ‎ceva la fel de complet ca și sura 108, la fel de completă ca ea, dar ‎bineînțeles că au dat greș. Acest eșec este cu atât mai mare cu cât se ‎știe că Sfântul Coran a fost revelat în limba lor și în dialectul lor și că ‎arabii din timpul Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, formau un popor elocvent, care obișnuiau să compună ‎frumoase poezii care sunt și în ziua de azi citite și apreciate. ‎‎

În cartea ‎"‎Construcția Bibliei și a Coranului‎"‎ de F. ‎F. Arbuthnot, se face următorul comentariu asupra Coranului: ‎‎

‎"‎Din punct de vedere literar, Coranul este privit ca ‎un specimen al arabilor puri, scris jumătate poezie, jumătate proză. ‎S-a spus că în unele cazuri gramaticale s-au adoptat regulile lor ‎pentru a fi în acord cu anumite fraze sau expresii folosite în el, și cu ‎toate că au existat câteva încercări să se reproducă ceva egal cu el, ‎în ceea ce privește eleganța scrisului, nimeni nu a reușit acest ‎lucru.‎"‎

Cuvintele din Coran sunt speciale, atât din punct de ‎vedere al înțelesurilor, cât și a fluenței, precum și a efectului stilului. ‎Cu toate acestea, cine nu vrea să creadă că el a fost pogorât de la ‎Allah Preaînaltul, în care El, subhanahu wa ta‎ꞌala ne-a revelat ceea ‎ce este permis și ceea ce este interzis, au venit cu tot felul de scuze ‎care mai de care pentru a nu îl urma. Ei neagă frumusețea ‎Coranului, dar Allah Preaînaltul ne-a revelat următoarele versete: ‎‎

‎"‎Și Noi nu l-am învățat pe el poezia, căci aceasta nu s-ar fi ‎cuvenit pentru el. Aceasta nu este decât îndemnare și un Coran ‎limpede, ~ Pentru a-l preveni pe cel care este viu și pentru a împlini ‎Cuvântul împotriva necredincioșilor.‎"‎
Surat Ya-Sin, 36:69-‎‎70

Natura superioară a rimelor Coranului ‎‎

Un alt element al naturii inimitabile a Coranului este ‎văzut din punct de vedere literal. În ciuda faptului că este în limba ‎arabă, Coranul nu prezintă nicio similitudine cu formele folosite în ‎literatura arabă.

Sistemul rimei în Coran este cunoscut ca fiind ‎"‎proza ‎rimată‎"‎ și lingviștii o descriu ca fiind un miracol al Coranului. În ‎cartea sa ‎"‎Miracole științifice‎"‎, o lucrare pregătită să demonstreze ‎miracolele lingvistice ale Coranului, binecunoscutul om de știință ‎britanic, profesorul Adel M. A. Abbas, a prezentat rezultatele unui ‎studiu aprofundat al literelor și rimei folosite în Coran. ‎‎

‎"‎După cum știm, 29 de sure din Coran încep cu una ‎sau mai multe litere simbolice. Aceste litere sunt cunoscute ca fiind ‎‎«muqatta‎ꞌah» sau litere inițiale. Paisprezece din cele 29 de litere din ‎arabă conțin aceste litere inițiale: Qaf, Sad, Ta, Ha, Ya, Sin, Alif, Lam, ‎Mim, Kaf, ‎ꞌAyn, Nun, Ra, Ha. Dintre aceste litere, când ne uităm la ‎folosirea literei «nun ‎ن‎ - » în sura Al-Qalam, vedem rime ale acestei ‎litere în 88.8% din versete. 84.6% din sura Aș-Șu‎ꞌara; 90.32% din ‎sura An-Naml și 92.05% din sura Al-Qasas, rimează cu «nun». Când ‎se aplică acest studiu întregului Coran, 50.08% rimează cu litera ‎‎«nun». Mai mult de jumătate din versetele Coranului se termină cu ‎litera «nun».

În nicio lucrare literară de asemenea dimensiune nu ‎a fost întâlnită o rimă cu o singură literă în mai mult de jumătate de ‎text. Acest lucru se aplică tuturor limbilor, nu numai limbii arabe. ‎‎

Distribuția versetelor ce se termină cu litera «nun» ‎din acele sure care încep cu litere inițiale:


Tabelul de mai sus arată distribuția versetelor care ‎se termină cu litera «nun» în acele sure care încep cu litere inițiale ‎‎(simbolice). La efectuarea unei examinări generale a rimei ‎Coranului se observă că 80% din rime se constituie din 3 sunete (n, ‎m, a), constituite din literele Alif, Mim, Ya și Nun. Dacă excludem ‎litera «nun», 30 % din versete rimează cu «mim», «alif», «ya». Patru ‎dintre cele mai folosite sunete în rime: Literele: Sunete: Alif, Ya, ‎Mim și Nun.

Câteva exemple de sure din Coran în care întâlnim ‎acest tip de rimă: Surat Al-Baqara, Surat ‎ꞌAl-‎ꞌImran, Surat Al-‎Mu‎ꞌminun, Surat An-Nahl, Surat Al-‘An‎ꞌam, Surat Ar-Rum, Surat ‎Yunus, Surat Al-‎ꞌAnkabut, Surat An-Naml, Surat An-Nisa‎ꞌ, Surat Al-‎Ma‎ꞌida, Surat Al-A‎ꞌraf, Surat At-Tawba, Surat An-Nur, Surat Al-‎Hijr.

Formarea prozei rimate cu 2 sau 3 sunete într-un ‎poem de 200-300 linii poate da acelei lucrări o calitate importantă, ‎suficient să fie descrisă ca o capodoperă de artă de criticii literari de ‎azi. Cu toate acestea, ținând în minte lungimea Coranului, ‎informația ce o conține, precum și larga expunere, maniera ‎extraordinară care este proza rimată, nu putem să nu afirmăm ‎faptul că Nobilul Coran este un adevărat miracol. ‎"‎ ‎‎

Coranul într-adevăr conține un ocean de informații ‎legate de diferite subiecte printre care: religie și îndrumare morală, ‎pilde ale oamenilor din trecut, mesajul Profeților și Mesagerilor lui ‎Allah Preaînaltul, aleihum sallam, informații despre fizică, istorie ‎etc. Și toate acestea ne sunt prezentate cu cea mai frumoasă rimă și ‎excelență.

Iată câteva comentarii ale unor mari personalități, ‎care au studiat îndelung Coranul, privind inimitabilitatea și ‎excelența lui:

‎"‎Ca operă literară, Coranul rămâne astfel pe poziția ‎sa, unic în literatura arabă, neavând nici precursori, nici succesori în ‎propriul idiom. Musulmanii de toate vârstele sunt uniți în ‎proclamarea nu numai a inimitabilității și a conținutului lui, ci și a ‎stilului.‎"‎

‎"‎Un miracol al purității stilului, al înțelepciunii și al ‎adevărului, este acel miracol invocat de Mohammed, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, numindu-l «miracolul lui înălțător» și, într-adevăr ‎este un miracol.‎"‎

‎"‎Coranul abundă în percepte și sugestii morale ‎excelente, compunerea sa este atât de bine fragmentată încât nu ‎putem întoarce o pagină fără a găsi lucruri pe care orice om trebuie ‎să le aprobe. Această construcție fragmentară eficientă a textelor, a ‎motto-urilor și a regulilor complete în sine, este la îndemâna pentru ‎oricine, în orice moment al vieții.‎"‎

Allahu Alam

~ inshaAllah, va continua ~

Tehnoredactor
Yasmin Dorina