© Revista Annisaa Romania

R 33 Numele și Atributele lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala

În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎Îndurător


Al-Khaaliq– Făcătorul / Al-Khallaq– Creatorul


Tot ceea ce există în Univers este Creația lui Allah ‎subhanahu wa ta‎ꞌala, tot ceea ce vedem în jurul nostru este dovada ‎Existenței Lui, Preaînaltul.

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala spune:

‎"‎În crearea cerurilor și a Pământului și în schimbarea nopții ‎și a zilei sunt semne pentru cei dăruiți cu minte, ~ Care Îl pomenesc ‎pe Allah, stând [în picioare], șezând [jos] sau pe o parte și cugetă la ‎facerea cerurilor și a Pământului, [zicând]: «Doamne, n-ai făcut ‎acestea în deșert! Slavă Ție! Apără-ne pe noi de chinul ‎Focului!»‎"‎
Surat ‎ꞌAl-‎ꞌImran, 3:190-191

Acest verset ne arată clar că trebuie să ne rugăm ‎numai lui Allah Creatorul, lui Allah Unicul și nimănui altcuiva: ‎‎

‎"‎O, voi oameni, slăviți-L pe Domnul vostru, care v-a făcut pe ‎voi și pe cei de dinaintea voastră. Ca să aveți frică [de ‎El].‎"‎
Surat Al-Baqara, 2:21

De asemenea, Allah subhanahu wa ta‎ꞌala mai spune: ‎‎

‎"‎Spune: «Ce credeți voi despre acelea pe care le chemați în ‎locul lui Allah? Arătați-mi ce au creat ei pe pământ! Sau au ei vreo ‎parte [alături de Allah] la ceruri? Aduceți-mi mie o carte de ‎dinaintea acesteia sau vreo urmă de știință, dacă voi grăiți ‎adevăr!»‎"‎
Surat Al-‎ꞌAhqaf, 46:4

De asemenea găsim:

‎"‎El este Allah: Făcătorul [Al-Khaaliq], Creatorul [Al-Baari‎ꞌ], ‎Dătătorul de chipuri [Al-Musawwir]. Ale Lui sunt numele cele mai ‎frumoase. Pe El Îl laudă cele din ceruri și cele de pre Pământ. ‎‎(...)‎"‎
Surat Al-Hașr, 59:24

De multe ori găsim aceste trei Nume extraordinare ale ‎lui Allah Preaînaltul dezbătute împreună, deoarece putem spune că ‎ele sunt inseparabile. Cuvântul «khaalq» (facerea) înseamnă ‎Decretul Divin al lui Allah Preaînaltul de a crea, cuvântul «baar» ‎‎(invenție) înseamnă Actul Său Divin de a aduce aceste lucruri din ‎non-existență la existență, iar cuvântul «taswiir» (modelare) ‎înseamnă Actul Său Divin de a da acestor lucruri o anumită formă. ‎‎

În acest număr al revistei ne vom ocupa doar de primul ‎Nume-Atribut, urmând ca celelalte două să fie dezbătute în ‎numerele viitoare ale revistei, inshaAllah.

Al-Khaaliq și Al-Khallaq sunt două Nume care au o ‎origine comună. Al-Khaaliq se găsește de 11 ori în Sfântul Coran: ‎‎

‎"‎El este Allah: Făcătorul [Al-Khaaliq], Creatorul [Al-Baari‎ꞌ], ‎Dătătorul de chipuri [Al-Musawwir]. Ale Lui sunt numele cele mai ‎frumoase. Pe El Îl laudă cele din ceruri și cele de pre Pământ. El este ‎Cel Puternic [și] Înțelept [Al-‎ꞌAziz, Al-Hakim].‎"‎
Surat Al-‎Hașr, 59:24

Al-Khallaq este menționat doar de două ori în Coranul ‎cel Sfânt:

‎"‎Domnul tău este Creatorul [și] Atoateștiutorul [Al-Khallaq, ‎Al-‎ꞌAlim].‎"‎
Surat Al-Hijr, 15:86

Dacă ne uităm la rădăcina acestor două Nume, vedem ‎că ceea ce au în comun este Khalq, care are două înțelesuri de bază: ‎unul dintre ele este crearea a ceva ce este complet original, fără să ‎fii existat ceva asemenea lui înainte și a fost creat din nimic, iar ‎celălalt sens este cel de estimare, măsurătoare .

Referitor la Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, Numele Divin ‎Al-Khaaliq și forma sa intensă Al-Khallaq se referă la creația Sa, ‎arătând conținutul Universului, deci că Allah Preaînaltul este ‎Creatorul Universului și tot ceea ce conține acesta.

‎"‎O, oameni! Aduceți-vă aminte de îndurarea lui Allah asupra ‎voastră! Oare mai este vreun alt creator afară de Allah, care să vă ‎dăruiască cu cele de trebuință pe voi din cer și de pre Pământ? Nu ‎există altă divinitate afară de El! Cum de puteți voi fi ‎abătuți?‎"‎
Surat Fatir, 35:3

Allah este Cel mai Bun Creator. Aceasta este o ‎caracteristică unică, El Singurul este Creatorul, Cel care creează din ‎nimic. Orice altceva în afara lui Allah este creație. Când ne gândim ‎la principiul de bază al Tawhid-ului, al Unității lui Allah subhanahu ‎wa ta‎ꞌala, acesta are elemente dualistice în el: Unitatea lui Allah ‎Preaînaltul este diferită de unitatea creațiilor Sale.

Tot ceea ce este în afara Lui, este creație și tot ceea ce ‎considerăm a fi creat de ființa umană în această lume este, de fapt, o ‎manipulare a Creației originale a lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala. ‎Ființele umane nu sunt capabile să creeze din nimic; tot ceea ce ele ‎creează este, de fapt, o manipulare a ceea ce există deja. Deci, tot ‎ceea ce se referă cu aluzie la ființele umane, este metaforic, nu este ‎o creație umană.

De exemplu, un scaun are metal, lemn… oricare din ‎aceste materiale este din altceva: lemnul vine din pădure, metalul ‎din stânci. Deci ele sunt manipulate și noi le asamblăm pentru a ‎produce un scaun. Probabil este un model unicat și atunci are ‎originalitate, dar tot nu este din nimic. Este din ceva care există ‎deja. Doar Allah Preaînaltul este Cel care creează din nimic. ‎‎

Lingvistic, Creatorul este un Nume de exagerare a ‎participiului prezent. Spunem: Iertătorul și Cel mai Iertător; ‎Creatorul și Creatorul Suprem. Ce înseamnă această exagerare în ‎Numele lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala? Semnifică cantitate și ‎calitate. Spre exemplu, Cel mai Iertător: dacă facem o greșeală, ‎Allah Preaînaltul ne va ierta, prin Voia Lui. Iar dacă facem mii de ‎greșeli, chiar și unele foarte mari, prin Mila și Îndurarea Sa, El, ‎Preaînaltul, ne va ierta și va șterge păcatele noastre, inshaAllah. El, ‎Milostivul, iartă păcatele, în ciuda numărului lor, chiar dacă ar fi cât ‎spuma mării.

Cantitatea și calitatea se referă la faptul că oricare ar fi ‎păcatul, el va fi iertat de Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, inshaAllah, căci ‎Allah este Cel mai Iertător; El este Marele Creator. Dar a fi Creativ ‎are sensul de cantitate, El creează ceea ce vrea. Cantitatea apare în ‎Cuvintele lui Allah Preaînaltul astfel:

‎"‎Dacă El ar voi, v-ar lua – o, oameni! – și ar aduce alții [în ‎locul vostru], căci Allah are putere să facă aceasta.‎"‎
Surat ‎An-Nisa‎ꞌ, 4:133

El, Preaînaltul, a creat miliarde și miliarde de ființe, și ‎aceasta este cantitatea. Însă:

‎"‎Și vei vedea munții pe care-i crezi nemișcați cum trec ‎asemenea trecerii norilor. [Acesta este] lucrul lui Allah, care a făcut ‎totul desăvârșit. El este Bineștiutor a ceea ce faceți ‎voi.‎"‎
Surat An-Naml, 27:88

este perfecțiunea.

‎"‎[El] a creat cerurile și Pământul întru adevăr și v-a dat ‎vouă chipuri. Și a făcut chipurile voastre frumoase. Și la El este ‎întoarcerea.‎"‎
Surat At-Taghabun, 64:3

Allah este Creatorul; El este Al-Khaaliq, Al-Khallaq și El ‎e Ahsan Al-Khaaliqin (Cel mai Bun dintre creatori). Acest lucru îl ‎putem găsim inshaAllah în două locuri:

‎"‎Apoi am făcut din picătură un cheag și am făcut din cheag ‎o bucată de carne și am făcut din bucata de carne oase și am ‎îmbrăcat oasele cu carne. Apoi l-am scos la iveală ca o altă făptură. ‎Binecuvântat fie Allah, Făcătorul, Cel Bun!‎"‎
Surat Al-‎Mu‎ꞌminun, 23:14

Al doilea loc este când Elia, aleihi sallam, a spus ‎neamului său:

‎"‎Îl chemați voi pe Baal (81) și-l părăsiți voi pe Cel mai Bun ‎Creator? ~ Allah este Domnul vostru și Domnul părinților voștri cei ‎dintâi.»‎"‎
Surat As-Saffat, 37:125-126

Explicația numărului din paranteză, din verset: ‎‎

81) Zeitate a fenicienilor.

Dacă apelăm la o altă divinitate în afară de Allah ‎Creatorul, pentru a-i cere anumite favoruri, sigur vom rătăci de la ‎Calea cea Dreaptă. Aceasta deoarece numai Allah Al-Khaaliq ‎asigură, inshaAllah, fericirea și bunăstarea noastră, dacă noi Îl ‎urmăm pe El, Unicul. Dacă ne rugăm Lui, Preaînaltul, vom fi feriți, ‎inshaAllah, de pedeapsa Sa și vom avea răsplată, atât în această ‎lume, cât și în Viața de Apoi. De asemenea, rugându-ne Lui, vom fi ‎admiși în grădinile Paradisului Său, inshaAllah, în care vom fi ‎fericiți pentru totdeauna.

Doar Făcătorul trebuie adorat și nimeni cu excepția ‎Făcătorului nu trebuie ascultat și urmat. De ce? Răspunsul este ‎simplu: nu este El Cel care ne-a creat? Ba da, cu adevărat, căci El ‎este Atoateștiutor, Cel care știe natura omului și nevoile lui, Cel care ‎știe ce îl face pe om bun sau rău, fericit sau nefericit, ceea ce-l face ‎măreț sau smerit, pașnic sau speriat. Cu adevărat, Allah este ‎Atoateștiutor.

Dacă omul urmează altă divinitate în afară de Allah ‎Preaînaltul, el va fi pierdut, deoarece aceasta nu îi va oferi niciodată ‎Adevărul, care să îi permită să trăiască în pace și liniște. Aceasta ‎deoarece fericirea și liniștea omului sunt realizate doar atunci când ‎convingerile sale sunt conforme cu texte autentice religioase, cu ‎logica, cu natura umană pură și cu realitatea. Aceasta înseamnă că ‎pentru a fi fericit, este nevoie de patru lucruri: realitate, texte ‎religioase autentice, logică și natură umană pură. Acesta este ‎Adevărul! Dacă ne bazăm viața de zi cu zi pe texte autentice ‎religioase, pe logică și o bună rațiune, pe realitatea obiectivă și pe ‎natura umană pură, vom fi drepți, fericiți și prosperi, inshaAllah. ‎Atunci vom fi cu Adevărul. Și oricine este cu Adevărul este, pe bună ‎dreptate, ghidat și nu va suferi eșecuri, dezamăgiri, frustrări. ‎‎

Am spus mai înainte că există o logică a credinței în ‎Allah subhanahu wa ta‎ꞌala. El, Preaînaltul, spune în Surat At-Tur: ‎‎

‎"‎Oare au fost ei creați de nimeni sau ei sunt creatorii? ~ Sau ‎au creat ei cerurile și Pământul? Nu, ei nu cred cu ‎convingere!‎"‎
Surat At-Tur, 52:35-36

Aici, ca și în majoritatea versetelor din Coran, oamenii ‎sunt neglijenți, ei nu reflectă asupra Coranului, nu cred în ‎Binefacerile lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, în Îndurarea Lui, în ‎Binecuvântările din viața lor, astfel că El, Preaînaltul, le reamintește ‎cum a fost creat Universul, cum a creat El, Atotputernicul, tot ceea ‎ce există în această lume; El le reamintește că Allah este Creatorul. ‎‎

A crede într-un Creator este o credință logică și ‎motivată; și cu toate acestea, puțini oameni din această lume cred ‎cu adevărat că nu există decât un singur Dumnezeu; ori există unii ‎care cred că suntem aici printr-o întâmplare. Așa că Allah ‎subhanahu wa ta‎ꞌala le oferă un exemplu logic, asupra cărora să ‎reflecteze, astfel:

‎"‎Oare au fost ei creați de nimeni sau ei sunt creatorii? ~ Sau ‎au creat ei cerurile și Pământul? Nu, ei nu cred cu ‎convingere!‎"‎
Surat At-Tur, 52:35-36

Îi întreabă:

Au fost ei creați din nimic? Sau de nimic? ‎‎

Am spune nu. Într-un sens comun, se zice că nimic nu ‎poate produce ceva. Dacă nimic nu a fost acolo, cum am putea fi ‎aduși în existență?

Cealaltă opțiune:

Ori s-au creat ei înșiși?

Din nou spunem: nu e logic.

Am fi putut noi să ne creăm pe noi înșine? ‎‎

Pentru a se crea pe sine, primul trebuie să nu fi existat. ‎‎

Și dacă nu existăm, cum ne putem crea pe noi înșine?‎ Și cine a creat cerurile și Pământul?

Acestea sunt mai presus de puterea umană. ‎‎

Cineva ne-a creat pe noi. El, Preaînaltul, lăsând ‎această opțiune pentru ca oamenii să se gândească.

Sunt persoane care spun: eu am fost creat de Allah ‎subhanahu wa ta‎ꞌala, dar El a fost creat de altcineva și acest ‎altcineva a fost creat de altcineva. Realitatea este că dacă mergi ‎înapoi la infinit, că fiecare creator are un creator, aceasta este ca și ‎cum ai spune: nu există nicio creație. Faptul că noi existăm este ‎dovada limpede că trebuie să existe un creator.

Allah este Autoexistent, El este Unic, Perfect. Allah ‎subhanahu wa ta‎ꞌala trebuie neapărat să fii existat, adică nimeni nu ‎L-a adus în existență, ci El este Cel care a realizat întreaga existență. ‎‎

Mai mult decât atât, Allah este Unic, nimic nu este ‎precum El. El, Preaînaltul, este Unic în propriul Său Eu, El este Unic ‎în Atributele și Numele Sale Divine. Acestea sunt argumentele pe ‎care Allah subhanahu wa ta‎ꞌala le dă celor care neagă faptul că El ‎este Creatorul lor.

Un al doilea aspect ce trebuie luat în considerare în ‎ceea ce privește aceste Nume Perfecte este că tot ceea ce există în ‎creație este din dorința lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala.

‎"‎Și Domnul tău creează ceea ce voiește și alege, însă ei nu ‎vor avea alegere. Mărire lui Allah! El este mai presus de ceea ce-I ‎asociază Lui!‎"‎
Surat Al-Qasas, 28:68

‎"‎Allah a creat toate vietățile din apă și unele dintre ele merg ‎pe burtă, altele merg pe două picioare și altele merg pe patru ‎‎[picioare]. Allah creează ceea ce voiește El și Allah este cu putere ‎peste toate.‎"‎
Surat An-Nur, 24:45

Allah Preaînaltul a determinat, pentru fiecare specie, ‎un anumit mod de viață; El, subhanahu wa ta‎ꞌala determinând când ‎vor fi ele născute și când vor muri. De asemenea, umanitatea este o ‎mică parte a vieții, pe care Allah subhanahu wa ta‎ꞌala a creat-o ‎dintr-o picătură și a dat fiecăruia în parte un anumit mod de viață. ‎Astfel, doar El, Preaînaltul, poate determina când o persoană să se ‎nască sau să moară, doar El controlând astfel tot procesul. ‎‎

Puterea Sa nemărginită și Controlul Său asupra tuturor ‎lucrurilor sunt menționate în Sfântul Coran, după cum urmează: ‎‎

‎"‎Făcătorul desăvârșit [Badi‎ꞌ] al cerurilor și al Pământului! ‎Cum să aibă El un fiu, de vreme ce El nu a avut o soață? El le-a creat ‎pe toate și El pe toate le știe.‎"‎
Surat Al-‎ꞌAn‎ꞌAm, 6:101 ‎‎

‎"‎Spune: «Cine este stăpânul cerurilor și al Pământului?» ‎Spune: «Allah!» Spune: «Și v-ați luat voi în afară de El ocrotitori care ‎nu au nici pentru ei înșiși folos și nici [apărare de] rău?» Spune: ‎‎«Oare sunt egali orbul și cel care vede? Sau oare sunt egale ‎întunericul și lumina? Sau i-au făcut lui Allah asociați care au creat ‎ca și Creația Lui, încât li se pare lor creația asemănătoare?» Spune: ‎‎«Allah este Creatorul tuturor lucrurilor; El este cel Unic [și] Biruitor ‎‎[Al-Wahid, Al-Qahhar]!»‎"‎
Surat Ar-Ra‎ꞌd, 13:16 ‎‎

‎"‎Și le-a hotărât El să fie șapte ceruri, în două zile, și a ‎orânduit fiecărui cer menirea sa. Și am împodobit Noi cerul cel mai ‎de jos cu candele, și strajă. Aceasta este orânduiala Celui Puternic ‎‎[și] Atoateștiutor [Al-‎ꞌAziz, Al-‎ꞌAlim].‎"‎
Surat Fussilat, 41:12 ‎‎

Tot ceea ce există este din dorința lui Allah subhanahu ‎wa ta‎ꞌala, sunt unii care spun: dacă Domnul tău este Atotputernic, El ‎este bun și iubește binele, de unde vine Diavolul? Pentru ei, ‎existența Diavolului este o dovadă că Dumnezeu nu există. Soluția ‎lor pentru această problemă este că există un Dumnezeu al binelui ‎și un Dumnezeu al răului.

Musulmanii cred cu tărie că Allah subhanahu wa ta‎ꞌala ‎a creat totul. De la El, Preaînaltul, vine binele și de la El vine răul. ‎‎

Există lucruri care sunt bune, dar uneori acestea pot ‎deveni rele.

El, Preaînaltul, ne-a permis să alegem între bine și rău ‎și să facem ceea ce judecăm. Dacă El, Unicul, nu vede niciun lucru ‎bun în răul pe care îl facem, dacă acest rău ar fi exclusiv un rău ‎diabolic, Allah subhanahu wa ta‎ꞌala nu ar permite asta. Dar dacă în ‎acest rău există o fărâmă de bine, atunci El, Preaînaltul, îl permite. ‎‎

Numai credința în Allah subhanahu wa ta‎ꞌala trebuie să ‎ne dea încredere în faptul că indiferent de ceea ce fac ființele, ele nu ‎vor putea face niciodată nimic din ceea ce Allah Preaînaltul a ‎realizat în Creația Sa. Allah subhanahu wa ta‎ꞌala este adevăratul ‎Creator al acestei lumi.

Cunoscând Numele și Atributele lui Allah Preaînaltul, ‎nu trebuie doar să ne axăm pe partea lor teoretică și atât; nu trebuie ‎să dobândim doar cunoștințe teoretice despre aceste Nume și ‎Atribute, sau doar definițiile lor, ori sensul acestora, ci, de ‎asemenea, să le facem parte din viața noastră, să le trăim. Un ‎credincios adevărat ar trebui să vadă Mâna Divină și Puterea lui ‎Allah Preaînaltul peste tot și să simtă că Allah este Creatorul și ‎Făcătorul tuturor lucrurilor și că El este lângă credincios în toate ‎locurile și în toate timpurile.

Allahu Alam

‎~ inshaAllah, va continua ~

Corector
Ionela Noour