© Revista Annisaa Romania

R 33 Povestiri Coranice de Ibn Kathir - continuare

În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎Îndurător


Luqman

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala spune în Nobilul Coran: ‎‎

‎"‎(…) De ar fi [ceva] de greutatea unui bob de muștar și s-ar ‎afla ascuns într-o stâncă, în ceruri sau în pământ, Allah îl va scoate ‎la iveală, iar Allah este Binevoitor [și] Bineștiutor [Latif, ‎Khabir].‎"‎
Surat Luqman, 31:16

As-Sadiy pretinde că stânca menționată în verset este ‎cea care se află sub al șaptelea cer. Însă, această variantă este ‎respinsă în totalitate, deoarece cuvântul «stâncă» este nedefinit, iar ‎dacă afirmația ar fi fost adevărată, s-ar fi folosit structura «acea ‎stâncă». Deci, cuvântul «stâncă» din verset poate face referire la ‎orice stâncă și nu la una anume.

Luqman a spus:

‎"‎O, fiul Meu! Împlinește Rugăciunea [As-Salat].‎"‎

semnifică: fă Rugăciunea așa cum trebuie și la timpul ‎ei. Apoi, a adăugat:

‎"‎(…) poruncește fapta bună, oprește de la ceea ce este urât ‎‎(…)‎"‎

însemnând: puterea stă în tine, în mâinile tale, în limba ‎ta, iar dacă nu poți, las-o în inima ta. Apoi, l-a povățuit să rămână ‎răbdător oricând, spunând:

‎"‎(…) și rabdă ceea ce vine asupra ta (…)‎"‎

deoarece, dacă cineva se bucură de bine și oprește de ‎la ceea ce este rău, atunci cel mai probabil își va câștiga câțiva ‎dușmani, însă, cu siguranță răsplata va fi a sa, la final. Pentru ‎aceasta, el l-a povățuit să rămână răbdător:

‎"‎(…) căci aceasta este dintre lucrurile hotărâte [de Allah].‎"‎ ‎‎

și acestea sunt inevitabile și nu pot fi neglijate. ‎‎

Allah Atotputernicul spune:

‎"‎Nu te întoarce de la oameni.‎"‎

iar Ibn Abbas, Ikrima, Sa‎ꞌid ibn Jubair, radhi Allahu ‎anhum, Mujahid, Ad-Dahhak, Yazid ibn Al-Asam, Abu Al-Jawza și ‎alții au spus că aceasta înseamnă că omul nu trebuie să fie semeț sau ‎arogant.

Allah Atotputernicul spune:

‎"‎(…) nu păși pe Pământ cu semeție, căci Allah nu-l iubește ‎pe cel trufaș și mândru!‎"‎

iar prin aceasta, Luqman interzice fiului său să meargă ‎semeț.

Allah Preaînaltul spune:

‎"‎Și nu purcede pe Pământ cu semeție, căci tu nu vei despica ‎Pământul și nici nu vei atinge înălțimea munților!‎"‎
Surat Al-‎‎‎ꞌIsra‎ꞌ, 17:37

semnificând: nici nu vei putea să pășești pe întreg ‎Pământul, nici nu vei putea să-l despici cu mersul tău, sau cu ‎puterea piciorului tău, și nici nu vei fi la fel de înalt precum muntele, ‎datorită aroganței tale. Deci, nu te supraestima, căci nu ești decât un ‎simplu om, creat pentru a-L adora doar pe Allah Preaînaltul. ‎‎

Mărturie în acest sens sunt cuvintele Trimisului lui ‎Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, care spune:

‎"‎În timp ce un bărbat mergea semeț, purtându-și ‎veșmântul cu mândrie, Pământul l-a înghițit și va continua să se ‎afunde în el până în Ziua Judecății.‎"‎
(relatat de Bukhari) ‎‎

De asemenea, Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, a spus:

‎"‎Feriți-vă să vă purtați veșmântul cu trufie, pentru că ‎aceasta înseamnă lăudăroșenie, iar trufia nu este plăcută în fața lui ‎Allah.‎"‎
(relatat de Bukhari

Allah Atotputernicul spune în Nobilul Coran: ‎‎

‎"‎(…) căci Allah nu-l iubește pe cel trufaș și mândru!‎"‎ ‎‎

După ce Luqman i-a interzis fiului său să fie trufaș, el i-‎a ordonat să aibă un mers cumpătat, spunând:

‎"‎Fii cumpătat în mersul tău (…)‎"‎

semnificând: să nu mergi prea repede sau prea încet, ci ‎mai degrabă undeva între acestea.

De asemenea, Allah subhanahu wa ta‎ꞌala spune: ‎‎

‎"‎Robii Celui Milostiv sunt aceia care merg pe Pământ cu ‎smerenie, iar atunci când cei neștiutori le vorbesc lor, ei le răspund: ‎‎«Pace!»‎"‎
Surat Al-Furqan, 25:63

Apoi, Luqman a spus:

‎"‎(…) și scoboară glasul tău (…)‎"‎

însemnând: dacă vorbești, nu-ți ridica vocea foarte ‎mult, deoarece aceasta este asemeni vocii măgarului, iar aceasta ‎este cea mai urâtă dintre voci.

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

‎"‎Când auziți cântecul cocoșului, cereți binecuvântarea lui ‎Allah, deoarece atunci când acesta cântă, înseamnă că a văzut un ‎Înger. Iar când auziți răgetul unui măgar, căutați adăpost la Allah, ‎deoarece ei rag atunci când văd un Șeitan."
(relatat de ‎Bukhari)

De aceea, îi este interzis unui om să-și ridice vocea fără ‎a avea vreun motiv; ridicarea vocii este permisă atunci când se ‎strigă adhan-ul, sau când te afli pe câmpul de luptă.

Acestea sunt sfaturile oferite de Luqman fiului său. Ele ‎sunt menționate în Nobilul Coran. Multe alte sfaturi ale sale sunt ‎menționate în cartea Hikmat Luqman (Înțelepciunea lui ‎Luqman). Din această valoroasă carte, vom menționa ‎următoarele:

Imam Ahmad a relatat că Ibn Omar, radhi Allahu anhu, ‎l-a auzit pe Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎spunând:

‎"‎Luqman Înțeleptul obișnuia să spună:‎
‎«Dacă ceva I-a fost încredințat lui Allah, El îl va păstra.»‎"‎

Ibn Hatim, radhi Allahu anhu, a relatat că Al-Qasim ibn ‎Mukhaimira a declarat că Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a spus:

‎"‎Luqman i-a spus fiului său, atunci când l-a sfătuit:‎
‎«O, fiul meu! Ferește-te să porți o mască, pentru că ea este trădare ‎noaptea și dispreț ziua.‎"‎

Damura a relatat după As-Sariy ibn Yahia, care spunea: ‎‎

‎"‎Luqman i-a spus fiului său:

«O, fiul meu! Este adevărat că înțelepciunea a adus ‎un om de rând la curțile regilor.»‎"‎

Abdah ibn Suleiman a relatat după Ibn Al-Mubarak,‎
care a relatat după Abdur-Rahman Al-Mas‎ꞌudi, care a relatat după ‎Aun ibn Abdullah, care spunea:

‎"‎Luqman i-a spus fiului său:

«O, fiul meu! Dacă vii la o adunare de oameni, începe ‎prin a-i saluta (spunând ‎"‎As-salam aleykum wa rahmatullahi wa ‎barakatuh‎"‎), apoi așează-te și nu vorbi, atâta timp cât ei vorbesc. ‎‎

Dacă îi găsești adorându-L pe Allah subhanahu wa ‎ta‎ꞌala, alătură-te lor. Însă, dacă observi altceva, pleacă de lângă ei și ‎caută-i pe alții (care Îl adoră pe Allah ‎Atotputernicul).»‎"‎

Amr ibn Uthman a relatat după Damura ibn Hafs ibn ‎Omar, care spunea:

‎"‎Luqman a pus un săculeț cu boabe de muștar lângă ‎el și a început să-l sfătuiască pe fiul său, dându-i pentru fiecare ‎boabă de muștar un sfat, până când nu a mai rămas nicio boabă în ‎sac. El i-a spus apoi:

«O, fiul meu! Te-am sfătuit astfel încât, dacă ți s-ar da ‎un munte, acesta s-ar împărți.»

După aceasta, fiul său parcă a fost lovit.‎"‎ ‎‎

Imam Ahmad a relatat în cartea sa, Az-Zuhd ‎‎(Ascetismul), că Waki a spus că a auzit de la Sufiyan, care a auzit ‎de la Ash‎ꞌath, care a auzit de la Ikrima, radhi Allahu anhu, care l-a ‎auzit pe Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, spunând:

‎"‎Luqman a fost un sclav etiopian.‎"‎

Aswad a spus că a auzit de la Hammad, care a auzit de ‎la Ali ibn Yazid, care l-a auzit pe Sa‎ꞌid ibn Al-Musayib spunând: ‎‎

‎"‎Luqman a fost croitor.‎"‎

Saiyar ne-a spus că a auzit de la Ja‎ꞌfar, care l-a auzit pe ‎Malik ibn Dinar spunând:

‎"‎Luqman i-a spus fiului său:

«O, fiul meu! Antrenează-te în supunerea în fața lui ‎Allah și vei avea profit, fără să vinzi nimic.»‎"‎

Yazid a spus că a auzit de la Abul-Ashhab, care l-a auzit ‎pe Mohammed ibn Wasi spunând:

‎"‎Luqman i-a spus fiului său:

«O, fiul meu! Teme-te de Allah, dar nu îi lăsa pe ‎oameni să vadă că te temi de El, doar pentru a le câștiga respectul, ‎în timp ce inima ta este păcătoasă.»‎"‎

Yazid ibn Hamn și Waki‎ꞌ au spus că au auzit de la Abul-‎Ashhab, care l-a auzit pe Khalid Ar-Rabi‎ꞌ spunând:

‎"‎Luqman a fost un sclav etiopian care lucra drept ‎croitor. Într-o zi, stăpânul său i-a ordonat să omoare câteva oi și să-i ‎aducă cele mai plăcute și delicioase două părți din acestea. Luqman ‎a făcut întocmai și i-a adus limba și inima. Stăpânul l-a ‎întrebat:

«Nu ai găsit nimic mai plăcut în afară de acestea?» ‎‎

Luqman i-a răspuns:

«Nu.»

După un timp, i-a ordonat să mai omoare câteva oi și ‎să arunce cele mai neplăcute părți din acestea. Luqman a făcut cum i ‎s-a cerut și a aruncat limba și inima. Foarte surprins, stăpânul a ‎exclamat:

«Ți-am ordonat să-mi aduci cele mai delicioase două ‎părți și tu mi-ai adus limba și inima și, de asemenea, ți-am ordonat ‎să arunci cele mai neplăcute două părți ale acestora, iar tu ai ‎aruncat tot limba și inima; cum poate fi posibil așa ceva?» ‎‎

Luqman i-a răspuns:

«Nimic nu poate fi mai plăcut decât acestea, dacă ‎sunt folosite pentru a face bine și nimic nu poate fi mai neplăcut ‎decât acestea, dacă sunt folosite pentru a face rău.»‎"‎ ‎‎

Dawud ibn Rashid a relatat după Ibn Al-Mubarak, care ‎a spus după Mu‎ꞌamir, care a relatat după Abu Uthman, un bărbat din ‎Basrah, care spunea:

‎"‎Luqman i-a spus fiului său:

«O, fiul meu! Nu-ți lua drept prieten un prost, care ‎poate crede că ești de acord cu prostia lui și nu trata cu ușurință ‎mânia unui înțelept, pentru că acesta se poate lipsi de compania ‎ta.»‎"‎

Dawud ibn Usaid a spus că a auzit de la Ismail ibn ‎Ayyash, care a auzit de la Damdam ibn Zar‎ꞌah, care a auzit de la ‎Shuraih ibn Ubaid Al-Hadrami, care l-a auzit pe Abdullah ibn Zaid ‎spunând:

‎"‎Luqman a spus:

«Cu adevărat, Mâna lui Allah se află în gura celor ‎înțelepți; de aceea, niciunul dintre ei nu vorbește decât ceea ce ‎Allah a hotărât pentru ei.»‎"‎

Abdur-Razzaq a spus că l-a auzit pe Ibn Juraij spunând: ‎‎

‎"‎Obișnuiam să-mi ascund capul noaptea, dar Omar ‎mi-a spus:

«Nu ai auzit că Luqman a spus:

‎"‎Ascunderea în timpul zilei înseamnă umilință, iar în ‎timpul nopții, înseamnă dispreț.‎"‎

Deci, de ce te ascunzi pe timpul nopții?» ‎‎

El a mai spus:

«Luqman nu era îndatorat.»‎"‎

Al-Hasan a spus că a auzit de la Al-Junaid, care l-a auzit ‎pe Sufiyan spunând:

‎"‎Luqman i-a spus fiului său:

«O, fiul meu! Niciodată nu am regretat că am tăcut. ‎Dacă cuvintele sunt de argint, tăcerea este de aur.»‎"‎ ‎‎

Abdul-Samad și Waki‎ꞌ au spus că au auzit de la Abul-‎Ashhab, care l-a auzit pe Qatada spunând:

‎"‎Luqman i-a spus fiului său:

«O, fiul meu! Stai departe de tot ceea ce este rău și ‎răul va sta departe de tine, deoarece răul nu aduce cu sine decât ‎rău.»‎"‎

Imam Ahmad a relatat că Abdur-Rahman ibn Mahdi a ‎spus că a auzit de la Nafi ibn Omar, care a auzit de la Ibn Abu Malika, ‎care l-a auzit pe Ubaid ibn Umair spunând:

‎"‎Luqman i-a spus fiului său, când îl sfătuia: ‎‎

«O, fiul meu! Alege bine între grupurile de oameni! ‎Dacă găsești un grup în care numele lui Allah este menționat, ‎alătură-te lui. Ca urmare, dacă ești înțelept, înțelepciunea îți va fi de ‎folos; dar, dacă ești ignorant, ei te vor învăța; și dacă Allah le vrea ‎binele, vei avea de câștigat din acest lucru.

O, fiul meu! Nu te așeza într-o adunare în care ‎numele lui Allah nu este menționat! Pentru că dacă ești înțelept, ‎înțelepciunea nu îți va fi de folos; iar dacă ești ignorant, vei deveni și ‎mai ignorant; și dacă Allah vrea să le facă rău, vei fi și tu afectat, ‎odată cu ei.

O, fiul meu! Nu te bucura când vezi un bărbat ‎puternic, care varsă sângele unui credincios, pentru că Allah a ‎trimis după el un ucigaș care nu moare niciodată.»‎"‎ ‎‎

Abu Mu‎ꞌawiya a spus că a auzit de la Hisham ibn Urwa, ‎care l-a auzit pe tatăl său spunând:

‎"‎Luqman Înțeleptul a spus:

«O, fiul meu! Zâmbește în timp ce vorbești, iar ‎vorbele tale să fie întotdeauna frumoase, pentru că în acest mod vei ‎fi mai iubit decât cei care au vorbit înaintea ta.»

El a mai spus:

«Stă scris în Înțelepciune – sau în Tora: ‎‎

‎"‎Bunătatea este capul înțelepciunii.‎"‎» ‎‎

Și a mai spus:

«Stă scris în Tora:

‎"‎Dacă arăți milă celorlalți, ți se va arăta milă și ție.‎"‎» ‎‎

Și spune el:

«Stă scris în Înțelepciune:

‎"‎Vei câștiga ceea ce dai (vei culege ceea ce ai ‎semănat).‎"‎»

Și spune el:

«Stă scris în Înțelepciune:

‎"‎Iubește-l pe prietenul tău și pe prietenul tatălui ‎tău.‎"‎»‎"‎

Abdur-Razzaq a spus că a auzit de la Mu‎ꞌamir, care a ‎auzit de la Ayyub, care l-a auzit pe Abu Qulaba spunând: ‎‎

‎"‎Luqman a fost odată întrebat:

«Cine este cel mai răbdător om?»

El a răspuns:

«Este cel care nu face niciun rău, rămânând ‎răbdător.»

Cei care l-au întrebat au spus:

«Cine este cel mai înțelept om?»

El a răspuns:

«Este cel care adaugă înțelepciunii sale ‎înțelepciunea celorlalți.»

Ei au întrebat:

«Cine este cel mai bun dintre toți oamenii?» ‎‎

El a răspuns:

«Cel înstărit.»

Ei au întrebat:

«Acesta este cel care are proprietăți și bogății?» ‎‎

El a răspuns:

«Nu. Este acela a cărui bunătate este căutată, și care ‎nu cere nimic în schimbul binelui făcut, și este acela care nu are ‎nevoie de nimic de la ceilalți.»‎"‎

Sufiyan ibn Uyaina a relatat:

‎"‎Luqman a fost întrebat:

«Care este cel mai rău dintre toți oamenii?» ‎‎

El a răspuns:

«Este cel căruia nu-i este rușine, atunci când comite ‎un păcat.»‎"‎

Abu As-Samad ne-a spus că l-a auzit pe Malik ibn Dinar ‎spunând:

‎"‎Am găsit câteva sfaturi pline de înțelepciune, după ‎cum urmează:

«Allah Atotputernicul împarte în bucăți oasele celor ‎care își dau cu părerea în probleme religioase, ducându-i, astfel, pe ‎oameni, la pieire, lăsându-i pradă dorințelor lor.»

De asemenea, este scris:

«Nu îți aduce niciun beneficiu să înveți ceva nou, ‎atâta timp cât nu practici ceea ce ai învățat înainte. Aceasta este ‎asemenea omului care adună multe lemne uscate, apoi, când ‎încearcă să le care, vede că nu poate.»‎"‎

Abdullah ibn Ahmad a spus:

‎"‎Al-Hakam ibn Abu Zuhair ibn Musa mi-a spus că a ‎auzit de la Al-Faraj ibn Fudalah, care l-a auzit pe Abu Sa‎ꞌid ‎spunând:

«Luqman i-a spus fiului său:

‎"‎O, fiul meu! Lasă-i doar pe cei evlavioși să-ți ‎mănânce mâncarea și consultă-i pe învățați, dacă ai probleme.‎"‎» ‎‎

Ibn Abu Hatim a spus:

‎"‎Tatăl meu mi-a spus că a auzit de la Al-Abbas ibn ‎Al-Walid, care a auzit de la Zaid ibn Yahya ibn Ubaid Al-Khuzai‎ꞌi, ‎care a auzit de la Sa‎ꞌid ibn Bashir, care l-a auzit pe Qatada ‎spunând:

«Allah Atotputernicul l-a pus pe Luqman să aleagă ‎între harul Profeției și cel al Înțelepciunii, iar el (Luqman) a preferat ‎Înțelepciunea. Apoi, Îngerul Jibril a venit în timp ce dormea și a ‎revărsat înțelepciune asupra lui. Acest lucru s-a văzut în dimineața ‎următoare.»

Sa‎ꞌid a spus:

«L-am auzit pe Qatada spunând:

‎"‎I s-a spus lui Luqman:

«Cum de ai preferat înțelepciunea în locul harului ‎Profeției, când ai avut posibilitatea să alegi între ele?» ‎‎

El a răspuns:

«Dacă Allah ar fi dorit să-mi dea harul Profeției, aș fi ‎acceptat și aș fi încercat din greu să-I fac pe plac, dar El m-a pus să ‎aleg. M-am temut că sunt prea slab pentru harul Profeției, de aceea ‎am ales Înțelepciunea.»‎"‎»‎"‎

Această relatare nu este întocmai autentică, deoarece ‎Sa‎ꞌid ibn Bashir nu este un relatator de încredere. Oricum, mulți ‎dintre primii învățați, printre care amintim: Mujahid, Sa‎ꞌid ibn Al-‎Musayib și Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, au fost de părere că ‎Vorbele lui Allah Preaînaltul:

‎"‎Noi i-am dat lui Luqman înțelepciunea (…)‎"‎

semnifică: discreție și înțelegere religioasă. ‎‎

Astfel, el nu a fost Profet și nimic nu i-a fost revelat prin ‎Inspirație Divină.

Allahu Alam

‎~ inshaAllah, va continua ~ ‎
Redactor
Umm Mariya