© Revista Annisaa Romania

R 33 Profetul Avraam, aleihi sallam - continuare

În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎ÎndurătorDispute între Avraam, aleihi sallam, și Nimrod ‎‎

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala spune în Nobilul Coran: ‎‎

‎"‎Oare nu l-ai văzut pe acela care s-a certat cu Avraam în ‎legătură cu existența Domnului său, după ce Allah i-a dat stăpânia? ‎Și a zis Avraam: «Domnul meu este cel care dă viață și ia viața.» Și i-‎a răspuns el: «Și eu pot să dau viața și să iau viața!» Atunci a zis ‎Avraam: «Allah face ca Soarele să vină de la Răsărit, deci fă-l tu să ‎vină de la Apus!» Cel care nu credea a rămas descumpănit, căci ‎Allah nu-i călăuzește pe cei nelegiuiți.‎"‎
Surat Al-Baqara, ‎‎2:258

În acest verset, Allah Preaînaltul ne-a înfățișat disputa ‎pe care Avraam, aleihi sallam, a avut-o cu acest rege arogant și ‎trufaș, care pretindea pentru el stăpânirea. Avraam, aleihi sallam, i-‎a spulberat argumentele firave și l-a făcut să se gândească la ‎neștiința sa.

Exegeții, genealogiștii și istoricii sunt de părere că ‎acesta a fost regele Babilonului. Numele lui era Nimrod ibn Canaan ‎ibn Koș ibn Sem ibn Noe. Așa este relatat de Mujahid. Cu toate ‎acestea, alții sunt de părere că era numit Nimrod ibn Peleg ibn Eber ‎ibn Șelah ibn Arfaxad ibn Sem ibn Noe. Mujahid și alții au spus: ‎‎

‎"‎El era unul dintre regii acelei vremi. La acea vreme ‎erau patru regi ce domneau pe Pământ. Doi dintre aceștia erau ‎credincioși, iar ceilalți doi erau fără credință. Cei credincioși erau ‎Dhul-Qarnain și Suleiman, iar cei doi necredincioși erau Nimrod și ‎Nabucodonosor.‎"‎

Se spune că Nimrod a domnit timp de aproape 400 de ‎ani. Era trufaș, arogant, răzvrătit și iubitor de averi. Când Avraam, ‎aleihi sallam, l-a chemat pentru a slăvi un Dumnezeu Unic, Allah, ‎fără a-i face Lui egali, el a fost îndemnat de neștiința și rătăcirea sa, ‎iar acestea l-au făcut să respingă chemarea. A avut lungi dispute cu ‎Avraam, aleihi sallam, pe această temă și, în loc să accepte credința, ‎a pretins pentru el stăpânirea. Când Avraam, aleihi sallam, i-a spus: ‎‎

‎"‎Domnul meu este Cel care dă viață și ia viața.‎"‎,

el i-a răspuns:

‎"‎Și eu pot să dau viața și să iau viața!‎"‎

Qatada, Suddi și Ibn Ishaq au spus:

‎"‎Doi oameni pe care dorea să-i ucidă au fost aduși ‎înaintea lui. A poruncit ca unul dintre ei să fie ucis și a cruțat viața ‎celuilalt și, în acest fel, a pretins că a dat viață unuia dintre aceștia și ‎a luat viața celuilalt.‎"‎

Aceasta a fost o afirmație în afara discuției, un ‎argument absurd. Avraam, aleihi sallam, a dorit să mărturisească ‎existența Creatorului prin dovada existenței fenomenelor vieții și ‎morții. Toate aceste întâmplări nu au loc de unele singure, ci există ‎un Creator Unic, care a făcut acest Univers cu toate corpurile ‎cerești, cu vântul, norii, ploaia, regnul animal; le-a dăruit lor viață și ‎apoi le-a luat viața. Și de aceea a zis Avraam, aleihi sallam: ‎‎

‎"‎Domnul meu este Cel care dă viață și ia viața.‎"‎

Dacă acest rege trufaș, prin afirmația:

‎"‎Și eu pot să dau viața și să iau viața!‎"‎

a vrut să spună că el a fost cel care a creat acest ‎fenomen al vieții și al morții, atunci cu încăpățânare și în mod voit a ‎respins Adevărul. Dar dacă afirmația sa a însemnat ceea ce Qatada ‎și alții au menționat mai înainte, atunci acesta nu a fost atent la ‎discuție și nu a dat un răspuns la ceea ce Avraam, aleihi sallam, îi ‎spusese.

Deoarece această afirmație a regelui, și anume că a dat ‎și a luat viața, poate să nu fie tocmai clară multor oameni, Avraam, ‎aleihi sallam, a adus o altă dovadă a existenței Creatorului și, pentru ‎a combate pretinderea lui Nimrod, a spus:

‎"‎Allah face ca Soarele să vină de la Răsărit, deci fă-l tu să ‎vină de la Apus!‎"‎

I-a spus că Allah este Creatorul fiecărui lucru și Cel ‎care este Unic, iar El, Preaînaltul, poruncește în fiecare zi Soarelui ‎să răsară dinspre Răsărit.

‎"‎De crezi însă că tu poți să dai viață și să iei viața, ‎atunci fă ca Soarele să răsară dinspre Apus. «Cel care dă viață și ia ‎viața» poate face orice fără nicio greutate. Dacă pretinzi viața și ‎moartea, atunci fă ca Soarele să răsară dinspre Apus. Dacă nu ești ‎capabil să înfăptuiești acest lucru, atunci nu poți să-l faci nici pe cel ‎dinainte.

Și tu știi asta mai bine. Nu ești în stare să creezi nici ‎măcar un țânțar.‎"‎

Avraam, aleihi sallam, i-a înfățișat propria-i neștiință și ‎slăbiciune și acesta nu a știut ce să mai răspundă. A rămas uluit și ‎fără cuvinte. Și, de acea în Nobilul Coran sunt dezvăluite aceste ‎cuvinte:

‎"‎Cel care nu credea a rămas descumpănit, căci Allah nu-i ‎călăuzește pe cei nelegiuiți.‎"‎

Suddi a spus:

‎"‎Această discuție a avut loc între Avraam, aleihi ‎sallam, și Nimrod în ziua în care a ieșit din foc. Ei nu mai șezuseră ‎împreună niciodată înainte. Și așa a fost.‎"‎

Zaid ibn Aslam a relatat:

‎"‎Nimrod avea control asupra mărfurilor, iar oamenii ‎se duceau la el pentru a-și asigura proviziile. Avraam, aleihi sallam, ‎de asemenea a mers alături de un grup de oameni pentru proviziile ‎sale. Niciodată mai înainte nu-l întâlnise și, astfel, această dispută a ‎avut loc în acea zi. Lui Avraam, aleihi sallam, nu i-a fost dăruită ‎cantitatea ce i se cuvenea, așa cum le fusese dăruită celorlalți. Și s-a ‎întors fără a avea nimic asupra lui.‎"‎

În timp ce se apropia de locuința sa, s-a îndreptat spre ‎o dună de nisip, și-a umplut cei doi saci pe care-i avea și și-a spus: ‎‎

‎"‎Cu acești doi saci voi distrage atenția familiei ‎mele.‎"‎

Când a ajuns acasă, a pus sacii într-o parte, apoi a mers ‎să se odihnească și a adormit. Soția sa, Sara, a mers să vadă cei doi ‎saci și i-a găsit plini cu cele mai bune provizii, astfel că a făcut ‎mâncare. Când Avraam, aleihi sallam, s-a trezit, a văzut mâncare și a ‎întrebat:

‎"‎Din ce ai făcut aceste bucate?‎"‎

Ea a răspuns:

‎"‎Din ceea ce tu ai adus!‎"‎

Avraam, aleihi sallam, a știut atunci că era hrană de la ‎Allah Preaînaltul.

Zaid ibn Aslam a spus:

‎"‎Și Allah a trimis un Înger, aleihi sallam, la acel rege ‎trufaș, poruncindu-i să creadă în Allah, însă acesta a refuzat acest ‎lucru. Apoi l-a chemat din nou, și el a refuzat, și apoi l-a chemat a ‎treia oară și din nou a refuzat și a spus:‎
‎«Tu îți chemi grupul tău de oameni, iar eu chem neamul meu.»‎"‎ ‎‎

Nimrod și-a strâns armata și pe cei din neamul său la ‎vremea asfințitului. Allah subhanahu wa ta‎ꞌala a trimis asupra lor o ‎ceată atât de numeroasă de țânțari, încât Soarele nu se mai vedea. ‎Țânțarii le-au mâncat carnea, le-au supt sângele și au lăsat doar ‎scheletele. Unul dintre aceștia a intrat în nasul regelui și acolo a ‎rămas. Pentru a scăpa de țânțar, regele și-a lovit cu ciocanul capul ‎până când a murit.

Migrarea lui Avraam, aleihi sallam, în Siria, intrarea ‎în Egipt și șederea în Hijaz

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala a grăit:

‎"‎A crezut în el Lot, care a zis: «Eu purced către Domnul meu. ‎El este Cel Puternic [și] Înțelept.» ~ Și Noi i-am dăruit lui [Avraam] ‎pe Isaac și pe Iacob, am dăruit urmașilor săi Profeția și Cartea și i-‎am dat lui răsplata [cuvenită] în această lume, iar în Lumea de Apoi ‎se va afla el printre cei drepți.‎"‎
Surat Al-‎ꞌAnkabut, 29:26-27 ‎‎

De asemenea, găsim:

‎"‎Și Noi l-am mântuit pe el și [asemenea] și pe Lot pe ‎Pământul pe care l-am binecuvântat pentru oameni. ~ Și i-am dăruit ‎Noi pe Isaac și pe Iacob, pe deasupra, și pe toți i-am făcut evlavioși. ‎‎~ Și i-am făcut Noi ocârmuitori, care au călăuzit [lumea] după ‎porunca Noastră, și le-am revelat lor să facă fapte bune, să ‎împlinească Rugăciunea și să dea Dania și ei Ne-au fost Nouă ‎adoratori.‎"‎
Surat Al-‎ꞌAnbiya‎ꞌ, 21:71-73

Avraam, aleihi sallam, și-a părăsit neamul de dragul lui ‎Allah Preaînaltul, împreună cu soția sa, care era stearpă, și el nu ‎avea niciun copil, și cu nepotul său Lot ibn Haran ibn Azar. ‎‎

Atunci Allah subhanahu wa ta‎ꞌala i-a dăruit lui fii pioși, ‎iar urmașilor săi le-a dăruit Profeția și Cartea.

Niciun Profet, aleihi sallam, nu a mai fost trimis după el ‎în afară de cei ce se trăgeau din urmașii lui și nicio Carte nu a mai ‎fost trimisă decât din cele pogorâte Profeților, aleihum sallam, ‎născuți din urmașii lui. Acesta a fost favorul lui Allah subhanahu wa ‎ta‎ꞌala pentru el, aleihi sallam, de vreme ce a trebuit să-și părăsească ‎ținutul, neamul și rudele de dragul Său, Preaînaltul.

Ținutul spre care a intenționat să migreze a fost Siria. ‎‎

Versetul următor, menționat și mai sus, la această zonă ‎se referă:

‎"‎(…) pe Pământul pe care l-am binecuvântat pentru ‎oameni.‎"‎

Aceasta este părerea lui Ubai ibn Ka‎ꞌb, Qatada și alții. ‎‎

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat însă că acest ‎ținut este Mecca, bazându-se pe versetul următor:

‎"‎Cea dintâi Casă [de închinare] ridicată pentru oameni este ‎aceea din Bakka, cea binecuvântată și călăuzire pentru toate ‎lumile.‎"‎
Surat ‎ꞌAl-‎ꞌImran, 3:96

Bakka este unul dintre vechile nume ale sanctuarului ‎de la Mecca. Ka‎ꞌb ibn Ahbar a menționat că acesta era ținutul ‎Haranului.

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat: ‎‎

‎"‎Avraam a mințit de trei ori în viața sa; de două ori de ‎dragul lui Allah, când a spus:‎
«(…) Eu sunt bolnav.»
Surat As-Saffat, 37:89 ‎‎

și când a spus:‎
«(…) a făcut-o cel mai mare dintre ei. (…)»
‎‎
Surat Al-‎ꞌAnbiya‎ꞌ, 21:63

A treia oară a mințit când împreună cu Sara au trecut pe lângă un ‎cârmuitor tiran. Cineva i-a spus acelei căpetenii că se află acolo un ‎bărbat alături de care este o femeie foarte frumoasă. Cârmuitorul a ‎trimis după el și l-a întrebat:‎
‎«Cine este acea femeie?»‎
Avraam a răspuns:‎
‎«Ea este sora mea.»‎
Apoi Avraam a venit la Sara și i-a spus:‎
‎«Sara! În afară de noi, pe acest Pământ nu se mai află niciun credincios. Iar când căpetenia ‎aceasta m-a întrebat cine ești tu, i-am răspuns că ești sora mea. Să ‎nu mă dezici.»‎
Apoi cârmuitorul a trimis după Sara și când aceasta a intrat, el a ‎încercat să o prindă de mână, însă nu a putut să facă asta. El i-a zis:‎
‎«Roagă-te lui Allah pentru mine și nu îți voi face niciun rău.»‎
Și ea s-a rugat și el a fost eliberat. Apoi a încercat iar să o țină de ‎mână și din nou a fost împiedicat. Și iarăși i-a spus:‎
‎«Roagă-te la Allah pentru mine și nu îți voi face niciun rău.»‎
Și ea s-a rugat și el a fost eliberat. Apoi acesta a chemat pe unul ‎dintre paznicii săi și i-a spus:‎
‎«Tu nu mi-ai adus o ființă umană, mi-ai adus o diavoliță.»‎
Și el i-a dăruit o sclavă pe nume Hagar. Sara a venit la Avraam. ‎Acesta era în timpul Rugăciunii. A întrebat-o prin intermediul unui ‎gest ce s-a întâmplat. Ea i-a răspuns:‎
‎«Allah i-a dejucat planurile diavolești și el mi-a dăruit o sclavă.»‎
Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a spus:‎
‎«Acum ea este mama voastră, o, arabilor!»‎"‎
(relatat de ‎Bukhari)

Imamul Ahmad a relatat, citându-l pe Abu Huraira, ‎radhi Allahu anhu, că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus: ‎‎

‎"‎Avraam nu a mințit decât de trei ori: când i s-a cerut să ‎asiste la sărbătoarea dedicată idolilor neamului său și a răspuns:‎
«Eu sunt bolnav.»,

când a spus:‎
«(…) a făcut-o cel mai mare dintre ei»

Și când a spus, referindu-se la Sara:‎
‎«Ea este sora mea.»‎
El (imam Ahmad) a spus:‎
‎«Avraam a intrat într-un ținut unde conducător era un tiran. ‎Acestuia i s-a spus:‎
‎‎"‎Avraam a venit însoțit de cea mai frumoasă femeie în seara ‎aceasta.‎"‎‎
Conducătorul a trimis după el și l-a întrebat:‎
‎‎"‎Cine este cea care te însoțește?‎"‎‎
Avraam a spus:‎
‎‎"‎Ea este sora mea.‎"‎‎
L-a rugat pe Avraam să i-o aducă. Și el a mers să o aducă în
fața conducătorului și i-a zis Sarei:‎
‎‎"‎Să nu mă dezici, căci i-am spus că ești sora mea. Nu există niciun ‎credincios pe acest Pământ în afară de noi.‎"‎‎
Când a intrat la el, acesta a venit să o îmbrățișeze. Ea s-a ridicat să ‎facă abluțiunea și apoi s-a rugat lui Allah:‎
‎‎"‎O, Allah! Tu știi că eu cred în Tine și în Profetul Tău și că mă ‎păstrez castă, numai pentru soțul meu, așa că nu lăsa, Doamne, acest ‎necredincios să mă supună.‎"‎‎
Și atunci el s-a cufundat în apă și a început să lovească din ‎picioare.»‎"‎‎
Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat:‎
‎‎"‎Sara a spus apoi:‎
‎«O, Allah! Dacă a murit, oamenii vor spune că eu l-am ucis.»‎
Atunci Allah l-a eliberat. Și din nou a venit să o îmbrățișeze. Ea s-a ‎ridicat să facă abluțiunea și apoi s-a rugat lui Allah:‎
‎«O, Allah! Tu știi că eu cred în Tine și în Profetul Tău și că mă ‎păstrez castă, numai pentru soțul meu, așa că nu lăsa Doamne acest ‎necredincios să mă supună.»‎
Și atunci el s-a cufundat în apă și a început să lovească din picioare.‎"‎‎
Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat:‎
‎‎"‎Sara a spus:‎
‎«O, Allah! Dacă a murit, oamenii vor spune că eu l-am ucis.»‎
Atunci Allah l-a eliberat. A treia sau a patra oară, el a spus:‎
‎«Nu mi-ai adus altceva decât o diavoliță. Du-o înapoi la Avraam și ‎dăruiește-i-o pe Hagar.»‎
Ea s-a întors și i-a spus lui Avraam:‎
‎«Allah a dejucat planul necredincioșilor și ne-a dăruit o fată care să ‎ne servească.»‎"‎

Când Avraam, aleihi sallam, a spus:

‎"‎Ea este sora mea!‎"‎,

a vrut să spună că este sora lui în Islam. Și când a spus: ‎‎

‎"‎Nu există niciun credincios pe acest Pământ în ‎afară de tine și de mine‎"‎,

s-a referit la un cuplu (soț și soție) de credincioși. De ‎altfel, Lot era alături de el.

Din momentul în care Sara a mers la acel cârmuitor ‎tiran, Avraam, aleihi sallam, a rămas să se roage lui Allah ‎Preaînaltul, cerându-I să o păzească pe soția sa de răutățile acelui ‎rege. Ea, de asemenea, a făcut același lucru. Când regele a voit să-i ‎păteze demnitatea, ea a făcut abluțiunea și s-a rugat lui Allah ‎subhanahu wa ta‎ꞌala. Acesta este motivul pentru care Allah ‎Preaînaltul a grăit în Nobilul Coran:

‎"‎Căutați liman în răbdare și în Rugăciune [As-Salat] ‎‎(…)‎"‎
Surat Al-Baqara, 2:45

Și Allah Preaînaltul a salvat demnitatea ei și pe cea a ‎Profetului și Prietenului Său (Khalil), Avraam, aleihi sallam. ‎‎

Avraam, aleihi sallam, s-a întors apoi din Egipt în ‎ținutul binecuvântărilor, Siria, având cirezi, sclavi și alte averi. ‎Alături de ei se afla și Hagar, ce se trăgea din neamul copților. ‎‎

Apoi Lot a plecat în zona numită Sodoma, înspre ‎câmpiile Iordaniei, după ce Avraam, aleihi sallam, l-a rugat să facă ‎aceasta. La acea vreme, era principalul oraș al acelei zone și cei mai ‎mulți dintre locuitorii acestuia erau răufăcători și ‎necredincioși.

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala i-a poruncit lui Avraam, ‎aleihi sallam, să se uite în stânga și în dreapta sa, înspre Răsărit și ‎înspre Apus, și i-a spus că toate acele terenuri vor fi dăruite pentru ‎totdeauna lui și urmașilor lui.

Această veste minunată era de asemenea și pentru ‎această comunitate (Umma) prin intermediul lui Avraam, aleihi ‎sallam.

Exegeții spun:

‎"‎Grupuri de tirani și răufăcători l-au înfrânt pe Lot și ‎el a fost luat prizonier. Aceștia i-au jefuit toate proprietățile și i-au ‎alungat cirezile. Când știrea a ajuns la Avraam, aleihi sallam, a ‎pornit în urmărirea acestora alături de 318 oameni și l-a salvat pe ‎Lot. El a recuperat toate proprietățile, a ucis un număr mare dintre ‎aceștia și i-a înfrânt. I-a urmărit până în Barzah (Hoba), în partea de ‎nord a Damascului. După ce i-a învins, s-a întors în ținutul său. Regii ‎din ținutul Palestinei s-au alăturat lui, l-au primit cu bucurie și i-au ‎adus onoruri.‎"‎

Allahu Alam

‎~ inshaAllah, va continua ~

Sursa: Ibn Kathir Liga Islamică
și Culturală din România ‎‎
Redactor
Umm Omar