© Revista Annisaa Romania

R 33 Ruqayya bint Mohammed, radhi Allahu anha

În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎Îndurător


~ Femei demne de urmat ~‎
Fiicele Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam
compilație după Women Around The Messenger
Ruqayya, radhi Allahu anha, a fost a doua ‎fiică a Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, și a ‎Khadijei, radhi Allahu anha, iar curând după nașterea ei s-a născut și ‎a treia fiică a acestei familii binecuvântate, Umm Kulthum, radhi ‎Allahu anha.

Ruqayya și Umm Kulthum, radhi Allahu anhunna, au ‎crescut ca două gemene, iar atașamentul lor reciproc a crescut și ‎mai mult atunci când sora lor mai mare, Zaynab, radhi Allahu anha, ‎s-a căsătorit și a părăsit casa părintească. Destinele acestor două ‎femei minunate, așa cum reiese din cărțile care prezintă biografia ‎Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, Sirat An-‎Nabawiya, au fost strâns legate, de la începutul și până la sfârșitul ‎vieții lor.

Căsătoria celor două surori, radhi Allahu anhunna ‎‎

După căsătoria lui Zaynab cu Abu Al-‎ꞌAs ibn Rabi‎ꞌa, ‎radhi Allahu anhum, atunci când Ruqayya și Umm Kulthum, radhi ‎Allahu anhunna, au atins vârsta căsătoriei, Abu Talib, unchiul ‎Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, a venit să ‎ceară mâna celor două surori, pentru fiii fratelui său, Abdul-Uzza ‎ibn Abdul-Muttalib, cunoscut sub numele de Abu Lahab. ‎‎

Abu Talib a spus:

‎"‎Am venit să cerem mâna fiicelor tale, Ruqayya și ‎Umm Kulthum. Sperăm că nu te vei opune acestor căsătorii cu verișorii tăi, Utba și Utayba, fiii lui Abdul-Uzza.‎"‎

Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, i-a răspuns:

‎"‎Unchiule, poți, te rog, să-mi dai un răgaz, să pot ‎vorbi cu fetele mele?‎"‎

Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, a ‎mers la familia lui și le-a spus soției și celor două fete, radhi Allahu ‎anhunna, despre cererile în căsătorie. Khadija, radhi Allahu anha, a ‎rămas tăcută, reflectând asupra acestor propuneri. O cunoștea ‎foarte bine pe Umm Jamil, soția lui Abu Lahab, mama celor doi ‎băieți, Utba și Utayba și știa ce limbă ascuțită are, cât de încrezută și ‎de nesăbuită este. Astfel, a fost foarte îngrijorată pentru fetele ei și ‎nu a vrut ca ele să ajungă într-o casă unde dominau ura și ranchiuna. ‎În același timp, se temea că, exprimându-și părerea, își va supăra ‎soțul, lăsându-l să creadă că vrea să distrugă legăturile de familie. ‎Cele două surori, radhi Allahu anhunna, de asemenea au rămas ‎tăcute.

Contractele de căsătorie au fost făcute într-o atmosferă ‎rece și plină de neliniște. Tatăl afectuos, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a invocat binecuvântarea asupra fiicelor sale și le-a lăsat în ‎grija lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala.

Khadija, radhi Allahu anha, era îngrijorată de viața pe ‎care o vor duce fiicele ei, Ruqayya și Umm Kulthum, radhi Allahu ‎anhunna, fiind nevoite să trăiască alături de Umm Jamil și soțul ei ‎docil.


Începerea Profeției

Odată cu primirea primei revelații și cu însărcinarea ‎Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, să aducă ‎lumină și ghidare de la Allah subhanahu wa ta‎ꞌala întregii omeniri, ‎întunericul politeismului a început să se transforme în strălucirea ‎Islamului.

Cei din neamul Quraish s-au întâlnit pentru a complota ‎împotriva Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, iar ‎unul dintre ei i-a spus lui Abu Lahab:

‎"‎Tu l-ai salvat pe Mohammed de la necazul lui (cele ‎două fiice). Trimite-i înapoi fetele, ca să rămână preocupat de ele.‎"‎ ‎‎

Abu Lahab, șantajându-i, i-a obligat pe cei doi fii ai săi ‎să anuleze căsătoria cu cele două fiice, radhi Allahu anhunna, ale ‎Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, spunându-le: ‎‎

‎"‎Mă duc să vă denunț, în cazul în care nu divorțați de ‎fetele lui Mohammed!‎"‎

Căsătoria lor nu fusese încă consumată, atunci când ‎cele două surori au fost trimise înapoi la casa tatălui lor, salla ‎Allahu aleihi wa sallam.

Abu Lahab și soția lui, «aducătoarea de ‎vreascuri», nu au încetat să-i necăjească și să le facă rău ‎musulmanilor, mai ales Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi ‎wa sallam. Abu Lahab nu ezita nicio clipă să-l atace cu vorbe ‎jignitoare pe Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎oriunde se afla; îl insulta și îl denigra fără să aibă nici cea mai mică ‎remușcare din cauza legăturilor de sânge dintre ei. Allah subhanahu ‎wa ta‎ꞌala a scos din inima lui și a soției sale și cel mai mic sentiment ‎de bunătate și justețe, ea fiind cea care aduna vreascuri cu spini și le ‎arunca în calea Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, noapte de noapte, cei doi soți fiind dușmani înverșunați ai ‎Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, și implicit ai Islamului. ‎‎

‎"‎Timpul ignoranței s-a terminat, o, Khadija!‎"‎, ‎‎

și-a anunțat Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, iubita și devotata lui soție, radhi Allahu anha, odată cu ‎primirea revelației Divine și odată cu aceasta, s-au întețit atacurile ‎răutăcioase asupra Mesagerului lui Allah, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, și asupra companionilor săi, radhi Allahu anhum. ‎‎

Cele două surori, întoarse la casa părintească, au simțit ‎o schimbare fundamentală. Casa lor era acum înconjurată numai de ‎cruzime din toate unghiurile, fiind principala țintă a persecuțiilor, ‎torturii și batjocorii, buna dispoziție și fericirea dispărând. ‎‎

Ruqayya și Umm Kulthum, radhi Allahu anhunna, au ‎îndurat aceasta alături de părinții lor, fiind mereu devotate lui Allah ‎Preaînaltul. În aceste momente de maximă tensiune, s-au întâlnit ‎cele două inimi, Ruqayya și viitorul ei soț, Uthman ibn Affan, radhi ‎Allahu anhum.

Căsătoria dintre Ruqayya și Uthman, radhi Allahu ‎anhum

Cei din neamul Quraish au fost foarte dezamăgiți. ‎‎

Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, nu ‎a fost deloc trist, așa cum se așteptau dușmanii săi, din cauză că cele ‎două fiice ale sale i-au fost aduse înapoi și, curând, Allah subhanahu ‎wa ta‎ꞌala l-a compensat cu un om mai bun decât ceilalți doi, un om ‎drept, demn, unul dintre cei mai nobili oameni din neamul Quraish, ‎ca și genealogie, statut și bogăție și în același timp foarte modest, ‎Uthman ibn Affan, radhi Allahu anhu.

Atunci când Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, i-a dat pe Ruqayya, radhi Allahu anha, în căsătorie, ‎cântecul de leagăn cântat de mamele din neamul Quraish, care suna ‎astfel:

‎"‎Pe Allah, te iubesc la fel cum cei din neamul Quraish ‎îl iubesc pe Uthman.‎"‎,

s-a transformat în:

‎"‎Cele mai bune două persoane care s-au întrunit, au ‎fost Ruqayya și Uthman.‎"‎

Acest cântec tradițional se auzea mereu din gurile ‎celor cu inimi bune, lipsite de răutate și ură, iar el nu făcea altceva ‎decât să arate purul adevăr.

Prima emigrare în Abissinia

Atunci când persecuția neamului Quraish asupra ‎musulmanilor s-a intensificat, Mesagerul lui Allah, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, a permis companionilor săi, radhi Allahu anhum, ‎să emigreze, astfel păstrând Religia lor, spunându-le:

‎"‎Dacă puteți, mergeți în Abissinia, pentru că acolo ‎este un rege care nu permite ca cineva să fie nedreptățit, în prezența ‎lui. Acesta este tărâmul adevărului. Dacă puteți, mergeți acolo, până ‎când Allah subhanahu wa ta‎ꞌala vă va arăta o cale de ieșire.‎"‎ ‎‎

Uthman, radhi Allahu anhu, a emigrat alături de soția ‎lui, Ruqayya, radhi Allahu anha, care, la despărțire, speriată și ‎plângând, și-a îmbrățișat părinții și pe surorile ei, purtând în suflet o ‎suferință imensă. Uthman, radhi Allahu anhu, de asemenea, a fost ‎foarte trist. Ruqayya i-a spus lui Uthman, radhi Allahu anhum, în ‎acele momente încărcate de emoție:

‎"‎Allah subhanahu wa ta‎ꞌala este într-adevăr cu noi și ‎cu cei care lăsăm în urmă acest pământ binecuvântat, Mecca.‎"‎ ‎‎

Emigranții au părăsit Mecca, plecând spre Jedda, aflată ‎pe coasta Mării Roșii, unde s-au îmbarcat pe un vapor cu direcția ‎Abissinia. Au debarcat pe țărm și, împreună, au plecat spre palatul ‎regelui Negus, informându-l despre emigrarea lor pe acest pământ ‎și despre persecuția suferită în Mecca.

Drumul dintre Mecca și Abissinia a fost unul lung, ‎presărat de greutăți, cu un soare arzător, cu nisip fierbinte, o mare ‎adâncă, deșert și junglă. Nu știau ce îi așteaptă la sfârșitul drumului, ‎dar au rămas mereu cu credința puternică și neclintită în Allah ‎Preaînaltul.

Neamul Quraish a luat urma emigranților ‎‎

Atunci când cei din neamul Quraish au aflat locul unde ‎s-au refugiat musulmanii, au trimis o delegație condusă de Amr ibn ‎Al-‎ꞌAs și Abdullah ibn Abu Rabi‎ꞌa, prieteni apropiați ai regelui ‎Negus, cu scopul de a-l convinge pe acesta, prin cadouri, să trimită ‎musulmanii înapoi în Mecca. Însă, regele Negus, un conducător ‎foarte înțelept, nu s-a lăsat ademenit de favorurile lor meschine; a ‎continuat să ofere adăpost și siguranță musulmanilor refugiați în ‎țara sa, respingând cu fermitate cererea politeiștilor, care au fost ‎nevoiți să se întoarcă în Mecca fără succes.

Întoarcerea lui Uthman și a Ruqayyei, radhi Allahu ‎anhum

Emigranților, deși s-au aflat în siguranță și libertate ‎totală în perioada petrecută în Abissinia, dorul de patrie le măcina ‎inima. Atunci când au aflat că Hamza ibn Abdul-Muttalib și Omar, ‎radhi Allahu anhum, au acceptat Islamul, au fost foarte fericiți, iar ‎unii dintre ei au hotărât să se întoarcă degrabă în Mecca, cu ‎speranța revederii Mesagerului lui Allah, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, și a familiilor lor, dar în același timp, să participe la bătălia ‎care avea loc în acele timpuri în Mecca, între adevăr și minciună, ‎între credință și politeism. Alții, conduși de Ja‎ꞌfar ibn Abu Talib, ‎radhi Allahu anhu, au ales să rămână în Abissinia, așteptând ca ‎Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, să le permită ‎întoarcerea lor în Mecca.

Uthman și Ruqayya, radhi Allahu anhum, au fost ‎printre cei care au ales să se întoarcă în Mecca. Atunci când au pus ‎piciorul pe pământul patriei atât de dragă lor și au văzut locurile ‎unde și-au petrecut tinerețea, ochii li s-au umplut de lacrimi, dar în ‎același timp, au fost dezamăgiți de persecuțiile puternice ale celor ‎din neamul Quraish asupra musulmanilor.

Cea mai tristă dintre refugiați a fost Ruqayya, radhi ‎Allahu anha, deoarece, odată ce a ajuns la casa părintească, după ce ‎și-a îmbrățișat surorile, pe Umm Kulthum și Fatima, radhi Allahu ‎anhunna, a cerut insistent să-și revadă mama mult iubită, însă ‎tăcerea și lacrimile surorilor ei au fost cel mai dureros răspuns ‎pentru ea. Mama ei, Khadija, radhi Allahu anha, murise… ‎‎

Ruqayya, radhi Allahu anha, a suferit profund și a plâns ‎cu lacrimi amare la aflarea acestei vești, însă și-a pus încrederea în ‎Allah Preaînaltul și printr-o supunere totală, a acceptat Hotărârea ‎Lui, Atotputernicul.

Uthman și Ruqayya, radhi Allahu anhum, din ‎Abissinia la Yatrib (Medina)

Uthman și Ruqayya, radhi Allahu anhum, după ‎reîntoarcerea din Abissinia, nu au petrecut mult timp în Mecca, ‎plecând spre Yatrib, împreună cu alți emigranți, după ce triburile ‎Ansarilor, Aws și Khazraj, l-au asigurat pe Profetul Mohammed, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, de loialitatea și ajutorul lor. La scurt ‎timp după aceasta, însuși Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, a plecat spre Medina.

Cu doi ani înaintea emigrării la Medina, Ruqayya, radhi ‎Allahu anha, l-a născut pe unicul lor copil, pe Abdullah, care a adus ‎fericire și mulțumire în casa lor, fiind o consolare pentru toate ‎greutățile vieții. Însă, credinciosul este supus mereu încercărilor. ‎‎

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala spune în Nobilul Coran: ‎‎

‎"‎Acela care a făcut moartea și viața, ca să vă încerce pe voi, ‎‎[pentru a vedea] care dintre voi este mai bun întru faptă. Și El este ‎Puternic [și] Iertător [Al-‎ꞌAziz, Al-Ghafur].‎"‎
Surat Al-Mulk, ‎‎67:2

Ruqayya, radhi Allahu anha, a căzut victimă febrei. ‎Soțul ei iubitor și afectuos, Uthman, radhi Allahu anhu, a stat mereu ‎lângă ea, tratând-o cu atenție și invocând Mila lui Allah subhanahu ‎wa ta‎ꞌala, rugându-se pentru calmarea suferinței și însănătoșirea ei. ‎Tot în acest timp, s-a făcut apel la emigranți și la Ansari să participe ‎la atacul caravanei celor din neamul Quraish, care se întorcea din ‎Siria.

Uthman, radhi Allahu anhu, a decis să răspundă ‎chemării lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala și a Mesagerului Său, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, însă Profetul Mohammed, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, i-a cerut să rămână alături de soția lui bolnavă și ‎să aibă grijă de ea.

Moartea Ruqayyei, radhi Allahu anha ‎‎

Ruqayya, radhi Allahu anha, a pierdut, în cele din urmă, ‎lupta acerbă cu moartea. În momentele în care ea, radhi Allahu ‎anha, își preda sufletul Creatorului ei, iar Uthman, radhi Allahu ‎anhu, săruta pentru ultima dată fruntea soției lui mult iubite, ‎acoperindu-i apoi fața, se auzea afară vestea bună a victoriei ‎musulmanilor.

Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a ‎fost pe câmpul de luptă de la Badr, atunci când iubita lui fiică pleca ‎din această lume, având pe buze dorința nemărginită de a-și mai ‎vedea odată tatăl și mărturia de credință că:

‎"‎Nu există altă divinitate în afară de Allah și că ‎Mohammed este Trimisul Său.‎"‎

A fost înmormântată în cimitirul Baqi‎ꞌ, din Medina, iar ‎Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, când s-a întors ‎în Medina, aflând vestea tristă a morții Ruqayyei, radhi Allahu anha, ‎a venit la mormânt, rugându-se pentru iertarea ei.

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala să fie mulțumit de Ruqayya, ‎radhi Allahu anha, fiica Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, doamna celor două emigrări și soția «posesorului celor ‎două lumini», Uthman ibn Affan, radhi Allahu anhu.

Allah Preaînaltul să o răsplătească pentru credința ei puternică, ‎pentru încercările la care a fost supusă și pentru perseverența ei.‎

Amin!

Allahu Alam


Redactor Șef Adjunct
Gabriela Gharabli