© Revista Annisaa Romania

R 33 Scrisoarea Redactorului Şef - Nr. 33

În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎ÎndurătorDupă numărul special Hajj Mabrur, Revista ‎Annisaa lansează al 33-lea număr al acestei publicații. Numai cu ‎Voia lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala și cu bunăvoința extraordinară a ‎fetelor care lucrează în această redacție, am putut fi din nou în ‎mijlocul vostru, alhamdulilleh. Această continuitate a articolelor pe ‎care le-am început înaintea lunii sacre, sperăm că vă sunt, ‎inshaAllah, necesare în completarea cunoștințelor Islamice.‎‎SURAT YUSUF

(Meccană [53]; 111 versete)

În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎Îndurător

‎"‎Și eu am urmat Religia strămoșilor mei Avraam, ‎Isaac și Iacob. Nu se cuvine să-I alăturăm lui Allah nimic! Aceasta ‎este din harul lui Allah asupra noastră și asupra [tuturor] ‎oamenilor, însă cei mai mulți dintre oameni nu aduc mulțumire.‎"‎ ‎‎‎‎
Cu ‎adevărat, toată închinarea și slăvirea I se cuvin numai lui Allah ‎subhanahu wa ta‎ꞌala, numai pe El Îl adorăm, numai la El căutăm ‎îndrumare și numai Lui Îi cerem iertare; numai la El găsim scăpare ‎și adăpost împotriva răului din noi și a răului din acțiunile noastre. ‎‎

Pe acela pe care Allah subhanahu wa ta‎ꞌala îl ‎călăuzește, nimeni și nimic nu îl poate duce în rătăcire, iar pe acela ‎pe care Allah subhanahu wa ta‎ꞌala îl rătăcește, nimeni și nimic nu îl poate aduce pe Calea cea Dreaptă. ‎‎

Mărturisim că nu I se cuvine adorarea decât ‎numai lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, Unicul și Singurul și că ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, este Robul și Trimisul ‎Său!

Încurajați prin cuvinte frumoase, pentru a fortifica sufletul și cereți prin ‎dua:

"‎O, Allah! Îndepărtează această suferință! O, Stăpânul lumilor, adu ‎însănătoșire, pentru că Tu ești Vindecătorul! Nu există alt leac, afară de puterea Ta. Redă-le ‎sănătatea, fără să mai rămână urmă de boală!‎"‎

‎Amin, Amin, Amin!‎
Atunci când un om se plângea de un rău, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎îi spunea:
‎"‎Pune mâna pe locul care te doare și spune «Bismilleh!» (de 3 ori), apoi spune: ‎‎
‎«Caut adăpost la Allah și în Măreția Lui de răul pe care-l simt și care mă ‎apasă!»‎"‎ (de 7 ori)

Fie ca Allah Preaînaltul să îi vindece pe toți frații și surorile noastre care suferă ‎de orice fel de durere!

Amin!

~ Un bun musulman nu își uită niciodată
frații și surorile care sunt în suferință. ~

Redacția Annisaa
Redactor Șef
Gabriela Guettat