© Revista Annisaa Romania

R 33 Supremaţia inconfundabilă (X)

În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎Îndurător


Expuneri asupra Islamului

Scrieri selectate ale Sheikh-ului Al-Islam, Ad-Din Ibn Taymiyya, ‎compilate și traduse de
Mohammed Abdul-Haqq Ansari ‎


Ta‎ꞌwil – interpretarea pentru înțelegerea frazei ‎‎

În Nobilul Coran, aceasta se numește tăfsir, iar în ‎Sunna, aceasta este ta‎ꞌwil, ceea ce înseamnă înțelegerea frazei. ‎‎

În Nobilul Coran, găsim ta‎ꞌwil de 17 ori; este contextul, ‎unde vrea să ajungă sensul. Iar tăfsir, în Coran, este scris o singură ‎dată. Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus:

‎"‎Tăfsir înseamnă detalii, explicații.‎"‎ ‎‎

Spre exemplu, atunci când visăm, se spune ta‎ꞌwil. ‎‎

Salafii au spus că ta‎ꞌwil are două sensuri: ‎‎

● primul este de a explica un pasaj și de a determina ‎sensul său, chiar dacă acest sens este de acord cu afirmațiile din ‎paragraf sau le contrazice;

● al doilea este de a realiza ceea ce spun cuvintele. ‎‎

Dacă contextul impune ceva, ta‎ꞌwil-ul lui este cel pe ‎care cuvintele îl comandă, dar dacă contextul spune un anumit ‎lucru, atunci ta‎ꞌwil-ul lor este reprezentat de accentuarea lucrurilor ‎care au fost spuse.

Cu toate acestea, în limba folosită mai târziu de autori, ‎ta‎ꞌwil-ul este folosit cu sensul de a se îndepărta și de a adopta un ‎sens mai puțin evident al cuvintelor și să adopte un sens mai puțin ‎evident, pentru orice motiv asociat acestuia.

Ta‎ꞌwil, în limbajul folosit mai târziu, de juriști, teologi, ‎tradiționaliști și sufiți, este reprezentat de lăsarea sensului, în baza ‎unor motive asociate cu paragraful. Acesta este ta‎ꞌwil-ul, care este
menționat în lucrările cu privire la principiile jurisprudenței, sau cu ‎privire la controversele juridice.

Atunci când o persoană spune că un hadith sau un text ‎este subiect pentru ta‎ꞌwil sau că acesta trebuie să fie interpretat ‎pentru a se înțelege dacă acest lucru poate fi subiect de ta‎ꞌwil sau ‎nu, trebuie să fie foarte atentă, deoarece alții o pot acuza că face ‎ta‎ꞌwil și îi pot cere să explice motivele pentru care face acest lucru. ‎‎

Persoana care face ta‎ꞌwil trebuie să îndeplinească ‎două condiții: în primul rând, trebuie să demonstreze că textul ‎poate însemna și ceea ce persoana sugerează, iar în al doilea rând, ‎trebuie să precizeze un motiv pentru care se îndepărtează de sensul ‎aparent, în favoarea sensului pe care vrea să îl dea persoana. De ‎asemenea, acesta este sensul în care ta‎ꞌwil este folosit în discuțiile ‎care privesc Atributele Divine.

Prin urmare, în limba veche, ta‎ꞌwil are două sensuri. ‎Unul este de a explica (tăfsir) un paragraf și de a descoperi sensul, ‎indiferent dacă sensul este de acord sau nu cu textul din paragraf. ‎Din aceasta se înțelege că ta‎ꞌwil poate însemna la fel de mult ca și ‎tăfsir-ul textului, fiind sinonime. Aceasta este, și Allah subhanahu ‎wa ta‎ꞌala știe mai bine, ceea ce Mujahid implică atunci când spune ‎că învățații afirmă că știu ta‎ꞌwil-ul anumitor versete, sau când ‎Mohammed ibn Jarir At-Tabari scrie în comentariul său: ‎‎

‎"‎Opiniile cu privire la ta‎ꞌwil-ul acestui cuvânt ‎‎(Allah) sunt următoarele...‎"‎, sau că:

‎"‎Învățații de ta‎ꞌwil au opinii diferite cu privire la ‎acest verset.‎"‎

Pentru siguranță, ceea ce el înțelege prin ta‎ꞌwil are, ‎aici, sensul de tăfsir (explicație).

Al doilea sens pe care limba veche îl folosește pentru ‎ta‎ꞌwil și pe care îl putem vedea și ca pe un al treilea sens, face ‎referire la lucrul în sine, care este intenționat în cuvinte. Dacă ‎aceste cuvinte conțin o comandă, ta‎ꞌwil poartă sensul lucrului ‎comandat, iar dacă aceste cuvinte conțin informații, ta‎ꞌwil-ul este ‎producerea lucrului informat.

Al treilea sens pentru ta‎ꞌwil că acesta reprezintă o ‎parte din limba Nobilului Coran, de exemplu cuvintele lui Iacob, ‎adresate fiului său Iosif, aleihum sallam:

‎"‎Astfel te alege Domnul tău și te învață tâlcuirea vedeniilor ‎și va împlini El binefacerea Sa asupra ta și asupra neamului lui ‎Iacob, așa cum a împlinit-o El și asupra celor doi părinți ai tăi, ‎Avraam și Isaac, căci Domnul tău este Atoateștiutor [și] Înțelept ‎‎[‎ꞌAlim, Hakim].‎"‎
Surat Yusuf, 12:6

și cuvintele lui Iosif, aleihi sallam, adresate părinților ‎săi, atunci când membrii marii lui familii au intrat în Egipt și el a ‎pregătit o casă pentru ei:

‎"‎Și când au intrat la Iosif, i-a primit el pe părinții săi și a zis: ‎‎«Intrați în Egipt – cu voia lui Allah – în siguranță!» ~ Și el i-a ridicat ‎pe părinții săi pe tron și au căzut [cu toții] dinaintea lui, ‎prosternându-se, iar el a zis: «O, tată! Acesta este tâlcul vedeniei ‎mele de odinioară. Domnul meu a făcut-o să fie adevăr ‎‎(...)»‎"‎
Surat Yusuf, 12:99-100

În hadith-urile în care Iacob, aleihi sallam, face referire ‎la vise și ta‎ꞌwil-ul lor, înseamnă lucrurile spre care ele arată, așa ‎cum reiese din cuvintele lui Iosif:

‎"‎Acesta este ta‎ꞌwil, din visele mele vechi.‎"‎ ‎‎

Un verset în ta‎ꞌwil este acela care le prezice. ‎‎

Într-un alt verset, Allah subhanahu wa ta‎ꞌala spune: ‎‎

‎"‎Apoi, dacă aveți neînțelegeri într-o chestiune, aduceți-o ‎‎[întru judecare] la Allah și la Trimis, dacă voi credeți în Allah și în ‎Ziua de Apoi! Aceasta este mai bine și cu mai bune urmări.‎"‎
‎Surat An-Nisa‎ꞌ, 4:59

aceasta însemnând: va conduce la cele mai bune și mai ‎lăudabile ca ta‎ꞌwil. Aici, ta‎ꞌwil înseamnă sfârșitul acțiunilor lor, care ‎fac referire la subiectele din Nobilul Coran și Sunna, iar în aceste ‎versete, ta‎ꞌwil-ul citat mai sus din Sura Yusuf în interpretarea ta‎ꞌwil-‎ului viselor.

Similar, ta‎ꞌwil în surele Al-‎ꞌA‎ꞌraf, Yunus și ‎ꞌAl-‎ꞌImran ‎înseamnă interpretarea Coranului.

În concluzie, ta‎ꞌwil este ceea ce reprezintă cuvintele, ‎lucrul la care ele fac referire sau lucrul spre care arată și, evident, ‎lucrul pe care îl reprezintă, face referire sau îndrumă (mustaqqar) ‎sugerează realitatea lucrului în sine, pe care ele îl exprimă. Acest ‎lucru este confirmat și de limba veche folosită, care explică cuvântul ‎mustaqqar în versetul:

‎"‎Fiecare profeție are un timp al său și [în curând] le veți ‎cunoaște.‎"‎
Surat Al-‎ꞌAn‎ꞌam, 6:67

aceasta fiind realitatea.

În cazul în care cuvintele conțin informații, acestea vor ‎arăta sau vor face referire la lucrul informat, dar atunci când nu ‎arată sau nu fac referire la nimic, atunci vor fi evitate.

Pe de altă parte, dacă aceste cuvinte sunt folosite la ‎modul imperativ, ele vor îndruma și se vor încheia cu lucrul ‎poruncit și care nu este deja împlinit. Prin urmare, dacă informația ‎este despre un lucru promis, sau o avertizare, atunci acesta va duce ‎la rezultatul așteptat.

Acesta este susținut și de hadith-ul în care Profetul, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, a recitat versetul:

‎"‎«Spune: ‎"‎El este în stare să trimită împotriva ‎voastră chin, fie de deasupra voastră, fie de sub picioarele voastre, ‎sau să vă amestece în secte și să vă facă să gustați vătămare unii de ‎la alții!‎"‎ Privește cum tâlcuim Noi versetele [Noastre]! Poate că ei ‎vor înțelege!‎"‎»
Surat Al-‎ꞌAn‎ꞌam, 6:65
,‎
iar apoi a spus că acest lucru se va întâmpla, asemenea ta‎ꞌwil-ului ‎său, și anume lucrul care nu s-a întâmplat încă.‎"‎
(relatat de ‎Bukhari și Tirmidhi)

Allahu Alam

Redactor
Alya Iacob