© Revista Annisaa Romania

R 33 Sura de încheiere Nr.33

În numele lui Allah Cel ‎Milostiv, Îndurător


SURAT YUSUF

(Meccană [53]; 111 versete)‎


‎"‎Nu adorați afară de El decât niște nume pe care ‎le-ați născocit voi și
părinții voștri și cărora Allah nu le-a pogorât ‎nicio dovadă!
Judecata nu este decât la Allah! El v-a poruncit să nu-L
‎adorați decât pe El! Aceasta este Religia cea dreaptă,
însă cei mai ‎mulți oameni nu știu.‎"‎


Jazakum Allahu khairan‎


Redactor Șef Adjunct
Gabriela Gharabli