© Revista Annisaa Romania

R 33 Uthman ibn Affan, radhi Allahu anhu,‎ al treilea calif al Islamului

În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎Îndurător


Numele și genealogia sa

Genealogia sa se orientează spre un punct comun ‎cu cea a Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, la Abd ‎Manaf. Mama lui a fost Arwa ibn Kurayz ibn Rabi‎ꞌa ibn Habib ibn ‎Abd Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay, iar bunica lui a fost Umm ‎Hakim Al-Baydah‎ꞌ bint Abdul-Muttalib, soră cu Abdullah, tatăl ‎Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam. De fapt, ‎renumitul savant în genealogie, Az-Zubair ibn Bakkar, a spus că cei ‎doi ar fi fost gemeni.

Mama lui Uthman, radhi Allahu anhu, a acceptat ‎Islamul și a murit pe timpul califatului fiului său, iar tatăl lui a murit ‎pe timpul Jahiliyyei.

Uthman ibn Affan, radhi Allahu anhu, s-a născut în Ta‎ꞌif, ‎la aproximativ 5 ani după nașterea Profetului Mohammed, salla ‎Allahu aleihi wa sallam. El a mai fost numit și «Dhun-Nurayn – ‎Posesorul celor două lumini», deoarece a fost singurul ‎privilegiat care a avut ca soții două dintre fiicele Profetului ‎Mohammed, radhi Allahu anhunna. De asemenea, Imam Ahmad, în ‎Musnad-ul său, spune:

‎"‎A mai fost numit Dhun-Nurayn, deoarece obișnuia ‎să recite în fiecare noapte, o mare parte din Coran, iar Coranul este ‎lumină și, de asemenea, Qiyam Al-Layl este lumină.‎"‎ ‎‎

Era de înălțime medie, cu o piele fină, cu barbă mare și ‎deasă (pe care obișnuia să o vopsească cu șofran), lat în umeri și cu ‎părul des. Avea nasul cârn, brațele lungi și gura frumoasă. El a fost ‎Uthman ibn Affan ibn Abu Al-‎ꞌAs ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd ‎Manaf ibn Qusay ibn Kilab.

Familia

Uthman, radhi Allahu anhu, a avut 8 soții, toate în ‎perioada Islamului.

Prima soție a fost Ruqayya, radhi Allahu anha, fiica ‎Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam. Împreună au ‎avut un fiu, Abdullah, care a murit în urma unei infecții grave la ‎ochi, la vârsta de numai 6 ani. Apoi, după moartea Ruqayyei, radhi ‎Allahu anha, Uthman, radhi Allahu anhu, s-a căsătorit cu Umm ‎Kulthum, radhi Allahu anha, a treia fiică a Profetului Mohammed, ‎salla Allahu aleihi wa sallam. A treia soție a fost Fakhita bint ‎Ghazwan, fiica guvernatorului Utba ibn Ghazwan, care i-a născut un ‎fiu, Abdullah, cel mic. A patra soție a fost Umm Amr bint Jundub Al-‎Azdiyyah, cu care a avut 4 băieți, pe Amr (care a relatat mai multe ‎ahadith de la tatăl său și de la mai mulți companioni ai Profetului ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam), Khalid Aban (un savant ‎în Fiqh și guvernator al orașului Medina timp de 7 ani, în timpul ‎califatului lui Abdul-Malik ibn Marwan, de asemenea relatator de ‎ahadith), cel mai mic băiat, Omar, și o fată, Maryam. A cincea soție i-‎a fost Fatima bint Walid ibn Abd Shams ibn Al-Mughirah Al-‎Makhzumiyya, care i-a născut 2 băieți, Walid (care a devenit ‎guvernator în Khorasan, în timpul lui Mu‎ꞌawiya ibn Abu Sufiyan) și ‎Sa‎ꞌid și o fată, Umm Sa‎ꞌd. A șasea soție i-a fost Umm Al-Banin bint ‎Uyaina ibn Husn Al-Fizariyya, iar unicul lor fiu, Abdul-Malik, a murit ‎în copilărie. A șaptea soție a fost Ramlah bint Shaibah ibn Rabi‎ꞌa Al-‎Umawiyya, având împreună 3 fete, pe Aisha, Umm Aban și Umm ‎Amr. Odată cu căsătoria lor, Ramlah acceptă Islamul, depunând ‎jurământul de credință în fața Mesagerului lui Allah, salla Allahu ‎aleihi wa sallam. Ultima soție i-a fost Na‎ꞌilah bint Al-Farafisah Al-‎Kalbiyya, care la căsătorie a fost creștină, apoi, curând după aceea, a ‎acceptat Islamul.

Sora lui Uthman ibn Affan a fost Amina bint Affan, soția ‎lui Al-Hakam ibn Kaysan, radhi Allahu anhum, martir în Bătălia de ‎la Bi‎ꞌr Ma‎ꞌunah, în 4 H. Frați i-au fost Walid, Amara și Khalid ibn ‎Utba.

Viața lui în timpul Jahiliyyei

În perioada Jahiliyyei, Uthman, radhi Allahu anhu, a ‎fost unul dintre cei mai buni oameni, având un statut înalt în ‎societate, foarte bogat, dar extrem de modest și elocvent în ‎discursurile lui. Omenii îl iubeau și îl respectau. Niciodată nu s-a ‎prosternat înaintea vreunui idol și nu a comis niciun act imoral. Nici ‎în această perioadă nu a băut niciodată alcool, spunând mereu: ‎‎

‎"‎Alcoolul distruge rațiunea, iar rațiunea este cel mai ‎sublim lucru dat de Allah subhanahu wa ta‎ꞌala omului. El ar trebui ‎să se înalțe prin rațiune și nu să o distrugă.‎"‎

De asemenea, în această perioadă nu a fost atras de ‎cântece sau distracție și se abținea de a privi la awrah unei femei. ‎‎

Allah să aibă milă de Uthman ibn Affan, radhi Allahu ‎anhu, pentru că a făcut să ne fie ușor să-l cunoaștem spunând: ‎‎

‎"‎Niciodată nu mi-au plăcut cântecele și nu am comis ‎niciun act imoral, iar mâna mea dreaptă nu a atins partea mea ‎intimă de când am jurat credință Mesagerului lui Allah, salla Allahu ‎aleihi wa sallam. Nu am băut alcool în perioada Jahiliyyei sau în ‎Islam, și nu am comis zina în perioada Jahiliyyei sau în Islam.‎"‎
(Hilyat Al-Awliya)

Uthman, radhi Allahu anhu, a fost foarte experimentat ‎și înțelept, mereu disponibil, având cunoștințe vaste în genealogie, ‎proverbe și istorie. Obișnuia să călătorească spre Siria și Abissinia, ‎învățând mereu despre viața și obiceiurile oamenilor. A avut grijă ‎de afacerile moștenite de la tatăl său, iar averea lui era mereu în ‎creștere, fiind considerat de către neamul Quraish unul dintre cei ‎mai de seamă oameni ai tribului Umayya.

Acceptarea Islamului

Uthman, radhi Allahu anhu, avea 34 de ani atunci când ‎Abu Bakr As-Siddiq, radhi Allahu anhu, l-a chemat să accepte ‎Islamul, iar el nu a ezitat o clipă și a răspuns imediat chemării. El, ‎radhi Allahu anhu, a fost al patrulea care a îmbrățișat Islamul, ‎despre care Ibn Ishaq a spus:

‎"‎Prima persoană care a devenit musulmană după ‎Abu Bakr, Ali și Zaid ibn Haritha a fost Uthman.‎"‎
(Sirat An-‎Nabawiya)

Faptul că Uthman, radhi Allahu anhu, a răspuns atât de ‎repede chemării Islamului este rezultatul, probabil, a celor ‎petrecute la întoarcerea lui din Siria. El i-a povestit Profetului ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam:

‎"‎O, Mesager al lui Allah, am venit de curând din ‎Siria, iar atunci când eram între Ma‎ꞌan și Az-Zarqa‎ꞌ am fost pe ‎punctul de a adormi când am auzit o voce care ne chema:‎
‎«O, voi cei adormiți, treziți-vă pentru că Ahmad este în Mecca.»‎
Apoi, noi am venit aici și am auzit de tine.‎"‎
(At-Tabaqat ‎‎de Ibn Sa‎ꞌd)

Incontestabil, acest eveniment a avut un efect pozitiv ‎asupra lui Uthman, radhi Allahu anhu, mai ales când a văzut cu ochii ‎lui toate lucrurile împlinite.

Cum putea cineva care a aflat de apariția Profetului, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, înainte să ajungă în orașul în care ‎acesta trăia, să ezite în fața chemării la Islam?

Nu contează cât de arogant poate fi cineva, nu poate ‎nega adevărul, iar dacă încearcă acest lucru, conștiința lui va ‎continua să-l frământe până când el, fie va crede, fie va muri, astfel ‎salvându-se de aceste frământări.

Răspunsul prompt al lui Uthman, radhi Allahu anhu, la ‎chemarea Islamului nu s-a datorat nebuniei sau nechibzuinței, ci s-a ‎bazat pe o certitudine și mai ales pe credința sa fermă care nu a ‎lăsat loc îndoielii.

Meditând asupra acestei noi chemări, cu calmitate, a ‎recunoscut că este un apel la virtute, evitând orice imoralitate, un ‎apel la Tawhid și un avertisment împotriva shirk-ului, un apel la ‎adorarea lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala și un avertisment împotriva ‎ignoranței. Apoi, s-a uitat la oamenii săi, și îi vedea închinându-se la ‎idoli, comportându-se adesea imoral și nerespectuos cu cei din jur, ‎iar în contradicție cu ei, Profetul Mohammed ibn Abdullah, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a fost sincer și demn de încredere, despre ‎care nu a auzit decât lucruri bune și niciodată ceva rău, iar ‎chemarea sa, salla Allahu aleihi wa sallam, a fost clară, doar pentru ‎adorarea lui Allah Unicul, fără a-I face asociați, pentru un bun ‎comportament, întărirea legăturilor de familie și, mai ales la ‎Rugăciune și Post.

Căsătoria cu Ruqayya, radhi Allahu anha ‎‎

Musulmanii au fost foarte fericiți atunci când Uthman, ‎radhi Allahu anhu, a devenit musulman, iar legăturile dintre ei au ‎devenit și mai puternice atunci când Allah subhanahu wa ta‎ꞌala l-a ‎onorat prin căsătoria cu fiica Profetului Mohammed, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, Ruqayya, radhi Allahu anha.

Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a dat ‎în căsătorie, la început pe Ruqayya și Umm Kulthum, radhi Allahu ‎anhunna, celor doi fii ai lui Abu Lahab și Umm Jamil bint Harb, ‎despre care Allah Preaînaltul a revelat:

‎"‎Să piară mâinile lui Abu Lahab și să piară și el! ~ Averea lui ‎să nu-i fie de nici un folos și nici ce a agonisit! ~ Va arde în Focul cu ‎flăcări, ~ Împreună cu muierea lui, aducătoarea de vreascuri, ~ ‎Care va avea la gâtul ei o funie de fire [de palmier].‎"‎
Surat ‎Al-Masad, 105:1-5

Ca o onoare de la Allah subhanahu wa ta‎ꞌala și o ‎umilire pentru cei doi fii ai lui Abu Lahab, Ruqayya și Umm ‎Kulthum, radhi Allahu anhunna, au părăsit casa celor doi înainte de ‎consumarea căsătoriei.

Nu cu mult timp după vestea divorțului, Uthman, radhi ‎Allahu anha, a cerut-o de soție pe Ruqayya, radhi Allahu anha, de la ‎tatăl ei Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, care, ‎împreună cu mama credincioșilor, Khadija, radhi Allahu anha, i-au ‎acordat mâna fiicei lor.

Uthman, radhi Allahu anhu, a fost unul dintre cei mai ‎frumoși bărbați din neamul Quraish, iar Ruqayya, radhi Allahu anha, ‎a concurat cu el prin frumusețe și grație, împreună formând cel mai ‎frumos cuplu văzut vreodată.

A fost relatat de Abdur-Rahman ibn Uthman Al-‎Quraishi că:

‎"‎Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a ‎intrat la ei atunci când ea tocmai îi spăla părul soțului ei, și a spus:‎
‎«O, fiica mea, ai grijă de Abu Abdullah, deoarece el îmi este cel mai ‎apropiat companion în atitudine.»‎"‎
(Tabarani) ‎‎

Umm Jamil bint Harb și Abu Lahab, au crezut că, ‎obligându-și fiii să divorțeze de fiicele Profetului, radhi Allahu ‎anhunna, vor da o lovitură grea familiei Mesagerului lui Allah, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, însă ele și toată familia nu au avut decât de ‎câștigat din acest fapt, iar Umm Jamil a rămas cu o frustrare și o ‎furie enormă. Allah Preaînaltul le-a răsplătit, prescriindu-le ceva ‎mult mai bun și a apărat casa Profetului Mohammed, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, împotriva răului.

Persecuția și emigrarea în Abissinia ‎‎

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala supune încercărilor pe cei ‎pe care îi iubește. Persecuția asupra musulmanilor s-a intensificat ‎ajungându-se chiar la uciderea lor. Profetul Mohammed, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, fiind grav afectat și îngrijorat de soarta lor, ‎a permis companionilor săi, radhi Allahu anhum, să emigreze în ‎Abissinia, spunând:

‎"‎Dacă puteți, mergeți în Abissinia, pentru că acolo ‎este un rege care nu permite ca cineva să fie nedreptățit, în prezența ‎lui. Acesta este tărâmul adevărului. Dacă puteți, mergeți acolo până ‎când Allah subhanahu wa ta‎ꞌala vă va arăta o cale de ieșire.‎"‎ ‎‎

Emigrarea a început, iar Profetul Mohammed, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a fost foarte trist să vadă grupurile de ‎credincioși părăsind în secret Mecca, îndreptându-se, unii călare, ‎alții pe jos, spre coasta Mării Roșii. Printre cei care au emigrat au ‎fost și Uthman împreună cu soția lui, Ruqayya, radhi Allahu anhum. ‎‎

Au ajuns în Abissinia în luna Rajab a anului 5H., unde ‎au găsit siguranță și libertate pentru adorarea lui Allah subhanahu ‎wa ta‎ꞌala.

Coranul cel Nobil spune despre emigrarea primilor ‎musulmani în Abissinia:

‎"‎Acelora care au migrat întru Allah, după ce au suferit ‎nedreptate, le vom pregăti [locuință] bună în această viață, dar ‎răsplata lor în Viața de Apoi va fi și mai mare. Măcar dacă ei ar ști!‎"‎‎
Surat An-Nahl, 16:41

Emigrarea la Medina

După doi ani petrecuți în Abissinia, printre musulmani ‎s-a răspândit vestea că tribul Quraish din Mecca a acceptat Islamul, ‎astfel trecând pericolul persecuției. Mulți dintre ei au hotărât să se ‎întoarcă în Mecca. Printre aceștia au fost Uthman și Ruqayya, radhi ‎Allahu anhum.

Hamza ibn Abdul-Muttalib și Omar, radhi Allahu ‎anhum, au acceptat Islamul, însă faptul că neamul Quraish a ‎acceptat Islamul a fost un zvon fals, de aceea mulți dintre emigranți ‎s-au reîntors în Abissinia, Uthman și soția lui Ruqayya, radhi Allahu ‎anhum, alegând să rămână lângă Profetul Mohammed, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, emigrând, mai apoi, în anul 622 spre Medina. ‎‎

Uthman, radhi Allahu anhu, a stat aproape de Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, în Mecca după ce a ‎acceptat Islamul și la fel i-a fost un companion apropiat și în ‎Medina. Cel mai puternic factor în formarea caracterului și în ‎purificarea sufletului său a fost apropierea de Mesagerul lui Allah, ‎învățând direct de la el, salla Allahu aleihi wa sallam. El, radhi ‎Allahu anhu, a fost dedicat studiului de la cel mai bun învățător, ‎ghidul întregii omeniri, care a primit știința sa de la Allah ‎subhanahu wa ta‎ꞌala.

Uthman, radhi Allahu anhu, a spus:

‎"‎Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, Cel Atotputernic, l-a ‎trimis pe Mohammed cu Adevărul, revelându-i Cartea, iar eu am ‎fost printre cei care au crezut, răspunzând chemării lui Allah și a ‎Mesagerului Său. Am emigrat de două ori și am devenit ginerele ‎Mesagerului, primind ghidarea direct de la el.‎"‎
(Fada‎ꞌil As-‎Sahabah de Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal) ‎‎

Odată ce Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, a ajuns în Medina a început stabilirea bazelor unui stat ‎Islamic, crearea de legături de fraternitate între muhajerini și ‎Ansari. Fratele în Islam al lui Uthman, a fost Aws ibn Thabit, radhi ‎Allahu anhum.

Unul dintre pilonii acestui stat Islamic a fost chiar ‎Uthman, radhi Allahu anhu, care a participat activ cu sfaturi și ‎averea lui, fiind mereu prezent în evenimentele majore ale ‎musulmanilor, cu excepția bătăliei de la Badr.

Bătălia de la Badr

Când musulmanii s-au pregătit pentru bătălia de la ‎Badr, Ruqayya, radhi Allahu anha, fiica Profetului Mohammed, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, și soția mult iubită a lui Uthman, radhi ‎Allahu anhu, a fost grav bolnavă. Însuși Profetul Mohammed, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, l-a rugat să nu se alăture musulmanilor, ci ‎să aibă grijă de soția lui suferindă. Ruqayya, radhi Allahu anha, ‎moare înainte ca tatăl ei să se întoarcă victorios de la Badr. ‎‎

Căsătoria cu Umm Kulthum

Ruqayya, radhi Allahu anha, a murit în același an în ‎care a rămas văduvă la doar 18 ani Hafsa bint Omar, radhi Allahu ‎anha. Omar, radhi Allahu anhu, s-a gândit că ar fi o idee bună ca în ‎aceste condiții, Uthman să o ia de soție pe Hafsa, radhi Allahu ‎anhum, însă el a refuzat. Acest lucru l-a înfuriat pe Omar, radhi ‎Allahu anhu, și s-a dus la casa Profetului, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, să se plângă de comportamentul lui Uthman, radhi Allahu ‎anhu. Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, când l-a văzut, a ‎zâmbit, i-a cerut să se liniștească și i-a spus:

‎"‎Hafsa se va căsători cu un om mai bun decât ‎Uthman, iar Uthman se va căsători cu o femeie mai bună decât ‎Hafsa.‎"‎

Astfel în același an în care Profetul Mohammed, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, se căsătorește cu Hafsa, radhi Allahu anha, ‎Uthman, radhi Allahu anhu, ia de soție pe Umm Kulthum, radhi ‎Allahu anha.

Abu Huraira, radhi Allahu anha, a relatat că: ‎‎

‎"‎Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎stătea în ușa moscheii și a spus:‎
‎«O, Uthman, Jibril mi-a spus că Allah vrea ca să te căsătorești cu ‎Umm Kulthum pentru aceeași zestre ca a Ruqayyei și să o tratezi cu ‎aceeași bunătate.»‎"‎
(relatat de Ibn Majah) ‎‎

Căsătoria a avut loc în anul 3H.

În anul 4H. la vârsta de numai 6 ani Abdullah ibn ‎Uthman, radhi Allahu anhu, fiul Ruqayyei este ciupit de un cocoș la ‎ochi. Rana s-a infectat și s-a întins pe întreaga față aducând moartea ‎copilului.

Umm Kulthum, radhi Allahu anha, se îmbolnăvește ‎grav și moare în anul 9H. Uthman, radhi Allahu anhu, a fost profund ‎afectat de pierderea ei, iar Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, văzând mersul lui grav și fața lui pe care se citea durerea ‎din inima sa, a venit la el și i-a spus:

‎"‎Dacă aș avea o a treia fiică, ți-aș da-o de ‎soție.‎"‎
(Majma‎ꞌ Az-Zawa‎ꞌid, de Ali ibn Abu Bakr Al-‎Haythami)

Jihad-ul alături de Mesagerul lui Allah, salla Allahu ‎aleihi wa sallam

După semnarea Tratatului de la Hudaybiya, în anul 629 ‎Uthman, radhi Allahu anhu, a luptat în bătălia de la Khaybar, iar mai ‎târziu, în același an l-a urmat pe Profetul Mohammed, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, în efectuarea Umrei la Mecca.

Odată cu șederea lui în Mecca, și-a vizitat familia și a ‎constat cu bucurie că ei nu au mai fost atât de ostili Islamului. ‎‎

În anul 630, cei din neamul Quraish au rupt tratatul de ‎la Hudaybiya, iar musulmanii au atacat și au cucerit Mecca. Cu ‎această ocazie, întreaga familie a lui Uthman, radhi Allahu anhu, se ‎convertește la Islam. Două săptămâni mai târziu, sub comanda ‎Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, Uthman, radhi ‎Allahu anhu, participă la bătălia de la Hunayn, urmată de Asediul de ‎la Ta‎ꞌif.

În anul 630, Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi ‎wa sallam, a decis să conducă expediția militară de la Tabuk, la ‎granița cu Siria. Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎le-a cerut oamenilor săi să dea sadaqa și să-și cheltuiască averile în ‎numele lui Allah Preaînaltul.

Musulmanii se întreceau în a dărui bani și a da sadaqa ‎pentru a susține această invazie. Uthman, radhi Allahu anhu, care ‎pregătise deja două sute de cămile înșeuate pentru călătoria la Aș-‎Șam, le-a dăruit pe toate, împreună cu două sute de uncii de aur, ‎drept sadaqa. A mai adus o mie de dinari și i-a înmânat Profetului, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, care a spus:

‎"‎De acum înainte niciun rău nu se va mai lipi de Uthman, ‎indiferent ce va face.‎"‎
(relatat de Tirmidhi) ‎‎

În anul 631 pleacă împreună cu alți musulmani pentru ‎a face Hajj sub conducerea lui Abu Bakr, radhi Allahu anhu. În ‎același an se căsătorește cu Fatima bint Walid, din neamul Quraish ‎și o aduce la Medina.

În anul 632 participă la Pelerinajul de Adio al ‎Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam. Tot în același ‎an Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, moare. ‎‎

Expansiunea moscheii Profetului

Trimisul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a ‎construit moscheea sa în Medina, ca loc de Rugăciune pentru ‎musulmani și ascultarea predicilor, predici care îi învață pe oameni ‎despre Religia lor; dar, cu timpul, această Moschee a devenit ‎neîncăpătoare, iar el, salla Allahu aleihi wa sallam, a cerut unora ‎dintre companionii săi, radhi Allahu anhum, să cumpere pământul ‎de lângă moschee, pentru ca ea să poate fi extinsă. Astfel, Uthman, ‎radhi Allahu anhu, a cumpărat pentru o sumă mare, o bucată de ‎pământ lângă moschee și a extins-o, în acest mod ea devenind ‎suficient de mare pentru credincioși.

Califatul lui Abu Bakr, radhi Allahu anhu ‎‎

Uthman, radhi Allahu anhu, a fost unul dintre cei mai ‎apropiați companioni ai lui Abu Bakr, radhi Allahu anhu, și unul ‎dintre cei ale căror opinii au contat în problemele de Jurisprudență ‎Islamică, fiind cunoscut pentru bunătatea, justețea și chibzuința sa. ‎‎

Califatul lui Omar, radhi Allahu anhu ‎‎

Uthman, radhi Allahu anhu, a fost prima persoană care ‎a oferit loialitatea sa lui Omar, radhi Allahu anhu, și a rămas în ‎Medina în calitate de consilier al său, și membru al consiliului ‎consultativ.

În timpul lui Omar, radhi Allahu anhu, trezoreria ‎publică s-a îmbogățit considerabil, iar Uthman, radhi Allahu anhu, a ‎fost de părere ca o parte din sumă să fie rezervată în trezorerie, ‎pentru nevoile viitoare, iar Omar, radhi Allahu anhu, a fost de acord.‎
O controversă a apărut cu privire la terenurile din zonele cucerite ‎de musulmani. Armata a fost de părere că aceste terenuri trebuie să ‎revină soldaților, iar Uthman, radhi Allahu anhu, a susținut părerea ‎ca aceste terenuri să rămână în proprietatea celor care le dețineau ‎până atunci, iar terenurile libere să intre în proprietatea statului. ‎Această opinie, cea a lui Uthman, radhi Allahu anhu, a fost acceptată.‎
Pe timpul acestui califat o foamete puternică a cuprins toată țara, ‎iar Uthman, radhi Allahu anhu, a trimis o caravană cu alimente ‎săracilor.

Uthman, radhi Allahu anhu, a fost cel care l-a sfătuit pe ‎Omar, radhi Allahu anhu, să înceapă calendarul Hijri cu luna ‎Muharram.

În anul 23H., Omar, radhi Allahu anhu, a permis soțiilor ‎Profetului Mohammed, radhi Allahu anhunna, să facă Hajj-ul, fiind ‎însoțite de Uthman ibn Affan și Abdur-Rahman ibn Awf, radhi Allahu ‎anhum.

Allahu Alam

~ inshaAllah, va continua ~ ‎


Redactor Șef Adjunct
Gabriela Gharabli