© Revista Annisaa Romania

R 34 ‎Umm Kulthum, radhi Allahu anha

‎‎
În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎Îndurător


~ Femei demne de urmat ~‎
Fiicele Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam
compilație după Women Around The Messenger


Umm Kulthum, radhi Allahu anha, a fost a treia ‎fiică a ‎Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, iar ‎ceea ‎ce a spus Allah Preaînaltul în Nobilul Coran:‎

‎‎‎‎‎
‎‎"‎‎‎‎Musulmanilor și musulmanelor, drept-credincioșilor ‎și ‎drept-credincioaselor, celor supuși și celor supuse, celor ‎iubitori ‎de adevăr și celor iubitoare de adevăr, celor ‎statornici și celor ‎statornice, celor smeriți și celor smerite, ‎celor ce dau milostenii și ‎acelora [dintre femei] care dau ‎milostenii, celor care postesc și ‎acelora [dintre femei] care ‎postesc, celor care își păzesc castitatea ‎lor și acelora ‎‎[dintre femei] care și-o păzesc, celor care-L pomenesc ‎pe ‎Allah mereu și acelora [dintre femei] care-L pomenesc, ‎Allah le-a pregătit iertare și răsplată mare.‎‎‎‎‎‎"‎
Surat Al-‎ꞌAhzab, ‎‎33:35,‎

a fost perfect valabil pentru această femeie ‎minunată, ‎Umm Kulthum, radhi Allahu anha, care a posedat ‎toate ‎aceste calități lăudabile, menționate în verset. Ea, radhi ‎Allahu ‎anha, a avut o parte din ‎‎‎‎‎‎"‎‎‎‎lumina‎‎‎‎‎‎"‎‎‎ tatălui ei ‎binecuvântat, Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, fapt care se confirmă ‎cercetând cursul vieții ei.‎

Atunci când Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi ‎wa ‎sallam, a fost binecuvântat cu primele două fete, Zaynab ‎și ‎Ruqayya, radhi Allahu anhunna, cei din tribul Quraish și-au ‎bătut ‎joc de el, salla Allahu aleihi wa sallam, spunând:‎

‎‎‎‎‎
‎‎"‎‎‎‎Mohammed are numai fete!‎‎‎‎‎‎"‎‎‎

În acele vremuri ale ignoranței, mulți oameni își ‎îngropau ‎fiicele de vii, în mod barbar, așa cum Allah Preaînaltul ‎a ‎descris în Nobilul Coran:‎

‎‎‎‎‎
‎‎"‎‎‎‎Iar dacă vreunuia dintre ei i se vestește [nașterea] ‎unei ‎fiice, chipul lui devine negru și el e plin de mânie, ~ Se ‎ascunde ‎de lume din pricina răului ce i s-a vestit. Să-l țină ‎el, în ciuda ‎umilinței, sau să-l îngroape în țărână? Ce ‎proastă ‎judecată!‎‎‎‎‎‎"‎‎‎
(Surat An-Nahl, 16:58-59)‎

Oamenii pierduți pe calea idolatriei au uitat că ‎Allah ‎Preaînaltul este Creatorul a Tot și a Toate și că numai ‎prin ‎Voința Lui, subhanahu wa ta‎ꞌala, se întâmplă toate:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎
‎‎"‎‎‎‎A lui Allah este stăpânirea cerurilor și a Pământului. ‎El ‎creează ceea ce voiește și dăruiește El copile cui voiește ‎și ‎dăruiește El băieți cui voiește, ~ Sau dă El și băieți și copile ‎și-l ‎face sterp pe cel pe care El voiește. El este ‎Atoateștiutor [și] ‎Atotputernic [‎ꞌAlim, Qadir].‎‎‎‎‎‎"‎‎‎
Surat Aș-Șura, 42:49-50

În aceste condiții, se naște a treia fată a ‎Profetului ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, Umm ‎Kulthum, ‎radhi Allahu anha.‎

Așa cum am menționat în articolul precedent, Ruqayya ‎și ‎Umm Kulthum, radhi Allahu anhunna, au crescut ca două ‎gemene, ‎apoi, când au atins vârsta căsătoriei, unchiul ‎Profetului, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, Abu Talib, a ‎mijlocit pentru căsătoriile lor cu fiii ‎lui Abu Lahab. Acestea ‎au avut loc, însă, ele nu au fost consumate, ‎deoarece fiii lui ‎Abu Lahab au fost constrânși de părinții lor să le ‎trimită ‎înapoi la casa părintească, ca o răzbunare, crezând ‎că ‎aceasta este o pedeapsă pentru Profetul Mohammed, salla ‎Allahu ‎aleihi wa sallam. De fapt, a fost o binecuvântare ‎pentru întreaga ‎familie, fetele scăpând de o viață plină de ‎răutăți, din casa aceleia pe ‎care Allah Preaînaltul a numit-o

‎‎«aducătoarea de vreascuri».‎

Atunci când Ruqayya, radhi Allahu anha, s-a căsătorit ‎cu ‎nobilul și virtuosul Uthman ibn Affan, radhi Allahu anhu, ‎Umm ‎Kulthum, radhi Allahu anha, a rămas alături de sora ‎ei mai
mică, Fatima, radhi Allahu anha, în casa lor din Mecca. Și-a ‎ajutat ‎mama la treburile casnice și a încercat să atenueze ‎impactul ‎persecuțiilor celor din tribul Quraish asupra ‎familiei sale, prin ‎compasiune și iubire.‎

Ea, radhi Allahu anha, a trăit alături de tatăl ei, ‎Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, în cea mai ‎grea ‎perioadă, cea a persecuțiilor, în cele mai crude condiții ‎de ‎chemare la Islam, pe Calea lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, ‎atunci ‎când cei din neamul Quraish s-au întrunit și au ‎hotărât ruperea ‎tuturor legăturilor cu musulmanii și cu cei ‎din tribul Hashim, din ‎care făcea parte și Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa ‎sallam. Aceasta a fost ‎cea mai puternică formă de privațiuni ‎economice și sociale ‎ale acelor vremuri, iar, ca să se sublinieze ‎fermitatea ‎acestor hotărâri, s-au scris și s-au agățat pe ‎peretele ‎interior al Ka‎ꞌabei.‎

În aceste condiții, Profetul Mohammed, salla Allahu ‎aleihi ‎wa sallam, împreună cu familia sa și cu cei care-l urmau ‎din ‎tribul Hashim, au fost forțați să se refugieze în valea lui ‎Abu Talib, la ‎marginea orașului Mecca. În condiții vitrege, ‎cu un Soare dogoritor ‎ziua și cu nopțile foarte reci, ‎suferind de foame și sete, pe un pământ ‎arid, unde și-au ‎construit propriile corturi, Profetul Mohammed, ‎salla ‎Allahu aleihi wa sallam, alături de cei care-l urmau, au ‎fost ‎nevoiți să trăiască așa timp de trei ani. Această stare plină ‎cu ‎lipsuri și-a pus amprenta asupra unora dintre ‎musulmani, atât din ‎punct de vedere fizic, cât și psihic.‎

Din cauza condițiilor vitrege de trai, Khadija, radhi ‎Allahu ‎anha, se îmbolnăvește, iar Umm Kulthum, radhi Allahu ‎anha, ‎este cea care, cu multă compasiune și iubire, este ‎alături de ea și, în ‎același timp, preia responsabilitatea ‎îngrijirii surorii ei mai mici, ‎Fatima, radhi Allahu anha.‎

Umm Kulthum, radhi Allahu anha, a petrecut în ‎această ‎vale, în izolare, răbdătoare și perseverentă, cu ‎încredere ‎totală în Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, trei ani din ‎tinerețea ‎ei.‎

Khadija, radhi Allahu anha, cu puțin timp după ‎terminarea ‎boicotului de către tribul Quraish, moare, iar Umm ‎Kulthum, radhi Allahu anha, ‎slăbită de suferință, a fost nevoită să ‎preia ‎responsabilitățile gospodăriei Profetului Mohammed, ‎salla ‎Allahu aleihi wa sallam, și educația Fatimei, radhi Allahu ‎anha.‎

Dacă urmărim cu atenție această perioadă a vieții lui ‎Umm ‎Kulthum, radhi Allahu anha, în care părinții ei trăiau ‎în ‎tristețe și durere, mama ei, radhi Allahu anha, ducând o ‎luptă cu ‎moartea, sora ei, Zaynab, radhi Allahu anha, ‎suferea de persecuția ‎necredincioșilor și ea nu putea face ‎nimic; Ruqayya, radhi Allahu ‎anha, cu care avea o legătură ‎puternică încă de la naștere, era pe ‎pământ străin, precum ‎și povara îngrijirii surorii mai mici, Fatima, ‎radhi Allahu ‎anha, ne dăm seama de experiența extrem de amară, ‎trăită ‎de această femeie demnă de urmat încă din frageda ‎ei ‎tinerețe. Cu toate acestea, ea a rămas răbdătoare, sperând ‎la ‎Răsplata lui Allah Preaînaltul, susținându-și tatăl, salla ‎Allahu aleihi ‎wa sallam, și atenuând durerea și tristețea ‎mamei ei binecuvântate, ‎Khadija, radhi Allahu anha, până ‎la moarte, găsind mereu cuvinte ‎dulci și liniștitoare.‎

Emigrarea la Medina

Musulmanii din Mecca au emigrat la Medina, iar ‎Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, a emigrat și ‎el, ‎aceasta fiind cea mai cunoscută emigrare din istoria ‎omenirii, ‎făcută pentru cauza lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala ‎și pentru ‎răspândirea Adevărului.‎

Pentru siguranță, la început, Umm Kulthum și ‎Fatima, ‎radhi Allahu anhunna, au rămas în Mecca, până ‎când ‎Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, l-a ‎trimis ‎pe Zaid ibn Haritha, radhi Allahu anhu, să le aducă în ‎Medina, să fie ‎alături de el, salla Allahu aleihi wa sallam.‎

Căsătoria

Odată ajunși în Mecca, au urmat doi ani încărcați ‎de ‎evenimente importante în viața ei, în care a fost ‎martora ‎revenirii victorioase a tatălui ei, salla Allahu aleihi ‎wa ‎sallam, din Bătălia de la Badr, dar și a morții premature a ‎surorii ‎ei dragi, Ruqayya, radhi Allahu anha. Pierderea ei a fost o ‎lovitură ‎cruntă pentru Umm Kulthum, radhi Allahu anha, ‎inima ei fiind ‎întunecată de durere și suferință. De ‎asemenea, a fost de față atunci ‎când Uthman, radhi Allahu ‎anhu, călcând grav sub povara pierderii ‎soției sale ‎prețioase și, cu lacrimi șiroind pe față, a venit să-‎și ‎exprime condoleanțele tatălui ei, Profetul Mohammed, ‎salla ‎Allahu aleihi wa sallam.‎

Într-o zi, Omar ibn Al-Khattab, radhi Allahu anhu, a ‎venit la ‎Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, ‎plângându-se de refuzul lui Abu Bakr și apoi al lui ‎Uthman ‎ibn Affan, radhi Allahu anhum, de a se căsători cu fiica ‎lui ‎rămasă văduvă, Hafsa, radhi Allahu anha. Mesagerul lui ‎Allah, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, l-a ascultat cu atenție ‎pe companionul ‎său, apoi i-a spus zâmbind:‎

‎‎‎‎‎
‎‎"‎‎‎‎Hafsa se va căsători cu un om mai bun decât ‎Uthman, iar ‎Uthman se va căsători cu o femeie mai bună decât ‎Hafsa.‎‎‎‎‎‎"‎‎‎

Cu adevărat, Hafsa, radhi Allahu anha, s-a căsătorit cu ‎un ‎om mai bun decât Uthman, radhi Allahu anhu, și anume ‎cu ‎Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, iar ‎Uthman, ‎radhi Allahu anhu, s-a căsătorit cu o femeie mai ‎bună decât Hafsa, ‎radhi Allahu anha, și anume cu fiica ‎Profetului Mohammed, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, Umm ‎Kulthum, radhi Allahu ‎anha.‎

Căsătoria a avut loc în anul 4H., iar referitor la ‎zestrea ‎miresei, avem următorul hadith relatat de Abu ‎Huraira, ‎radhi Allahu anhu:‎

‎‎‎‎‎
‎‎"‎‎‎‎Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎stătea ‎în ușa moscheii și a spus:‎
‎«O, Uthman, Jibril mi-a spus că Allah vrea să te căsătorești ‎cu Umm ‎Kulthum pentru aceeași zestre ca a Ruqayyei și să ‎o tratezi cu ‎aceeași bunătate.»‎‎‎‎‎‎"‎‎‎‏ ‏‎
(relatat de Ibn Majah)‎
‎‎

Umm Kulthum a trăit alături de Uthman, radhi ‎Allahu ‎anhum, șase ani, fiind martoră la victoriile ‎musulmanilor, ‎conduși de tatăl ei iubit, Profetul Mohammed, salla ‎Allahu ‎aleihi wa sallam, în compania soțului ei, radhi Allahu ‎anhu, ‎un luptător curajos și un om generos, care a luptat ‎cu ‎dârzenie, riscând și viața și care a cedat toată averea sa pe Calea ‎lui Allah ‎subhanahu wa ta‎ꞌala.‎

O nouă încercare

În luna Dhul-Qa‎ꞌda a anului 6H., Profetul Mohammed, ‎salla ‎Allahu aleihi wa sallam, însoțit de un grup mare de ‎musulmani, ‎a plecat spre Mecca pentru a efectua Umra, ‎având la ei doar săbiile ‎în tolbe. Cei din tribul Quraish i-au ‎acostat violent la Hudaybiya și ‎le-au interzis intrarea în ‎Mecca. Atunci, Trimisul lui Allah, salla ‎Allahu aleihi wa ‎sallam, i-a spus lui Uthman, radhi Allahu anhu:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎
‎‎"‎‎‎‎Du-te și spune-le că musulmanii vin doar în vizită ‎și ‎pentru a aduce omagii Casei Sfinte, pentru a se prosterna ‎‎(în ‎Rugăciune), neavând nici cea mai mică intenție de a se ‎lupta, iar ‎după terminarea Pelerinajului, vor părăsi Mecca ‎în liniște.‎‎‎‎‎‎"‎‎‎ ‎‎

Inima lui Umm Kulthum, radhi Allahu anha, tremura ‎de ‎emoție și frică pentru soțul ei drag, Uthman ibn Affan, ‎radhi ‎Allahu anhu, temându-se de violența celor din ‎neamul Quraish, iar ‎frica a sporit mai ales când așteptarea ‎reîntoarcerii lui s-a prelungit. ‎‎

Frica și emoția au atins ‎apogeul atunci când printre ‎oameni s-a răspândit zvonul că ‎Uthman, radhi Allahu anhu, ar fi fost ‎ucis. Din nou, a fost o ‎experiență dură, trăită de această femeie ‎minunată și ‎răbdătoare, Umm Kulthum, radhi Allahu anha, dar ‎care, ‎numai prin Voia lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, s-a ‎terminat ‎atunci când Uthman, radhi Allahu anhu, s-a întors ‎din ‎Mecca. Și cât de fericită a fost când s-a întors soțul ei ‎nevătămat ‎din Mecca!‎

Dragostea și respectul ei, radhi Allahu anha, față ‎de ‎Uthman, radhi Allahu anhu, a crescut neîncetat, el fiind ‎apreciat ‎și recunoscut, de asemenea, pentru credința lui ‎pură, ca și pentru ‎poziția lui fermă în fața celor din tribul ‎Quraish.‎

Tratatul de la Hudaybiya

Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎a ‎semnat armistițiul de la Hudaybiya cu tribul Quraish, însă ‎Omar și ‎Uthman, radhi Allahu anhum, au fost nemulțumiți ‎de clauzele
armistițiului. Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, ‎împreună cu cei care-l însoțeau, a putut intra acum ‎în Mecca.‎ ‎‎

Când Trimisul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎a ‎oferit sacrificiul său la Ka‎ꞌaba și și-a ras părul de pe ‎cap, ‎majoritatea musulmanilor l-a urmat, printre care și ‎Uthman ibn ‎Affan, radhi Allahu anhu. Atunci când Umm ‎Kulthum, radhi Allahu ‎anha, și-a auzit tatăl, pe Mesagerul ‎lui Allah, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, spunând:‎

‎‎‎‎‎
‎‎"‎‎‎‎Fie ca Allah să-i binecuvânteze pe cei ce se rad!‎‎‎‎‎‎"‎‎‎,‎ ‎‎

semne ale tristeții au apărut pe fața ei, însă a fost ‎încântată ‎când, Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎a ‎adăugat:‎

‎‎‎‎‎
‎‎"‎‎‎‎Și pe cei ce-și scurtează părul!‎‎‎‎‎‎"‎‎‎

Și așa a fost hotărât!‎

Atunci când musulmanii, conduși de Profetul ‎Mohammed, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, au cucerit Mecca, în anul ‎‎8H., ‎Umm Kulthum, radhi Allahu anha, a dorit foarte mult să ‎meargă ‎la mormântul mamei ei dragi, Khadija, radhi ‎Allahu anha. A cerut ‎părerea Profetului Mohammed, salla ‎Allahu aleihi wa sallam, și a ‎soțului ei, Uthman, radhi ‎Allahu anhu, care au fost de acord, însă ‎Umm Kulthum, ‎radhi Allahu anha, nu și-a putut îndeplini această ‎dorință, ‎pentru că a murit în luna Shaban a anului 9H.‎

Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎a ‎îngropat-o pe Umm Kulthum, radhi Allahu anha, lângă ‎iubita ei ‎soră, Ruqayya, radhi Allahu anha. Firul vieții ‎acestor două femei a ‎fost împletit de la naștere și până la ‎moarte; au crescut ca două ‎gemene, au fost căsătorite cu ‎fiii lui Abu Lahab, apoi au fost trimise ‎la casa părintească, ‎amândouă; numai prin Voința lui Allah ‎subhanahu wa ‎ta‎ꞌala, a fost fiecare soția lui Uthman ibn Affan, radhi ‎Allahu ‎anhu, și acum în mormânt sunt așezate una lângă ‎cealaltă....‎
Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a stat ‎la ‎mormântul celor două fiice cu ochii plini de lacrimi și ‎sufletul ‎îndurerat de pierderea lor.‎

Allah Preaînaltul să fie mulțumit de Umm Kulthum, ‎radhi ‎Allahu anha, fiica celei mai nobile familii care a existat ‎pe ‎Pământ, femeia care a moștenit rafinamentul, caracterul bun și ‎cele mai curate ‎sentimente de la Profetul Mohammed, salla Allahu ‎aleihi ‎wa sallam, și de la Khadija, radhi Allahu anha! Amin!‎ ‎‎


Allahu Alam

Redactor Șef Adjunct
Gabriela Gharabli