© Revista Annisaa Romania

R 34 Dicţionar al termenilor Islamici nr. 34

În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎Îndurător


Allah, unul dintre numele Singurei ‎Divinități, Cel care este cu adevărat venerat, Singurul căruia I se ‎cuvine venerarea, Singurul care este Unic în orice sens, Singur în ‎divinitatea Sa. Sheikh Al-Uthaymin afirmă că însuși numele «Allah» ‎indică toate celelalte Nume perfecte, precum și mărețele Atribute ‎‎(ale căror număr nu ne este cunoscut nouă, oamenilor). Ne indică ‎divinitatea Sa, ce cuprinde toate caracteristicile divinității, ‎împreună cu negarea opozițiilor acestora. Atributele Divinității sunt ‎atributele perfecțiunii. Numele și Atributele lui Allah subhanahu wa ‎ta‎ꞌala nu au nicio imperfecțiune, sunt perfecte

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, Allah – Cel mai ‎Glorios, Preaînaltul

Allahu Alam, Allah știe cel mai bine ‎‎

Aleihi sallam, Pacea fie asupra lui; această ‎expresie se pronunță după ce menționăm numele oricărui Profet (în ‎afară de Profetul Mohammed, când spunem ‎"‎Salla Allahu aleihi wa ‎sallam‎"‎) sau al vreunui Înger: Jibril (Gabriel), Mikail (Mihail) etc. ‎‎

Alhamdulilleh, mulțumiri lui Allah ‎‎

Amin, suplicație (dua), însemnând ‎"‎O, Allah, ‎răspunde la ceea ce s-a spus‎"‎. De obicei, este rostit cu voce tare în ‎Rugăciuni

Amir Al-Muminin, prinţul credincioşilor

Antropomorfism, concepţie care atribuie divinităţilor sau lucrurilor şi fenomenelor naturii forme, însuşiri şi sentimente umane

As-salam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ‎‎Pacea, mila și binecuvântarea lui Allah să fie asupra ta (și a ‎tuturor celor prezenți)

Audhu billehi minnu, caut adăpost la Allah de el ‎‎(Șeitan)

Bid’a, inovaţie în Islam, care este interzisă. Reprezintă un antonim al Sunnei, pentru că are aparenţa unui act religios plin de virtuţi, însă se regăseşte în afara legii Islamice (Sharia) şi este pur şi simplu o adăugire

Bismilleh Ar-Rahman, Ar-Rahim, În numele lui ‎Allah Cel Milostiv, Îndurător

Calif, conducătorul statului în vremea ‎califatului și numele conducătorului Ummei, o comunitate Islamică ‎ce este condusă pe baza Shariei

Dua, suplicație, Rugăciune personală, adresată ‎lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala

Fatwa, plural Fatawa, verdict juridic, în ‎conformitate cu legea Islamică. Un savant sau un grup de savanți ‎emite o «fatwa» atunci când el/ei ajung la un verdict privind o ‎problemă și apoi urmașii lor vor respecta verdictul dat de aceștia ‎‎

Hadith, plural ahadith, literal înseamnă ‎relatare, spuse, discurs; reprezintă ceea ce a spus Profetul ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, și modalitatea în care el ‎s-a comportat în anumite situații

Hajj, Pelerinajul la Mecca; este cel de-al cincilea ‎stâlp al Islamului

Ijtihad, capacitatea de a lupta cu toate forţele, pentru a atinge un obiectiv; încercarea de deducere a Legilor Divine din surse sigure (Coran şi Sunna)

Imam, persoană care conduce o congregațiune ‎‎(jami‎ꞌa) în Rugăciune; liderul musulmanilor în Rugăciune, care ‎conduce moscheea

InshaAllah, numai dacă Allah voiește ‎‎

‎ ‎
Jazak Allahu Khair, plural Jazakum Allahu ‎Khairan, cea mai bună și cea mai frumoasă expresie, atunci ‎când un musulman mulțumește altor musulmani, însemnând ‎"‎Fie ca ‎Allah să vă răsplătească cu mult bine!‎"‎

Kafir, necredincios

Mahram, bărbat cu care o femeie nu se poate căsători, datorită gradului de rudenie (frate, tată, unchi etc.); de asemenea, soţul unei femei este mahram pentru ea

Musnad, (1) provine din cuvântul isnad, ce înseamnă lanţul relatatorilor; (2) culegere de ahadith, a lui Imam Ahmad

Quraish, numele tribului din care a făcut parte Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam

Radhi Allahu anha/u, fie ca Allah să fie ‎mulțumit de ea/el

Radhi Allahu anhum/anhunna, fie ca Allah să fie ‎mulțumit de ei/ele

Raka, plural rakaat, unitate de Rugăciune

Rasul, Mesager al lui Allah subhanahu wa ta'ala

Sadaqa, caritate

Sahih, (1) autentic (șirul celor mai veridici ‎relatatori), corect; (2) culegere de ahadith

Salafi, cei care îi urmează pe predecesorii pioși; ‎persoane evlavioase, care cred și aplică fără ezitare tot ceea ce au ‎spus Allah subhanahu wa ta‎ꞌala și Profetul Mohammed, salla Allahu ‎aleihi wa sallam

Salla Allahu aleihi wa sallam, Pacea și ‎binecuvântarea lui Allah fie asupra sa; expresie folosită numai la ‎pronunțarea numelui Profetului Mohammed

Sharia, legea cu privire la comunitatea Islamică ‎‎

Sheikh, bătrân respectabil, savant ‎‎

Shirk, a face parteneri lui Allah subhanahu wa ‎ta‎ꞌala
‎‎
Sunna, viața și tradiția Profetului Mohammed, ‎salla Allahu aleihi wa sallam

Sura, capitol din Coranul cel Sfânt ‎‎

Tăfsir, explicații asupra versetelor din Coran ‎‎

Umma, o comunitate sau un popor. Termenul ‎este folosit cu referire la comunitatea de credincioși musulmani din ‎întreaga lume, deoarece aceștia sunt frați și surori în Islam ‎‎

Umra, ritual Islamic opţional, care se desfăşoară la Mecca, în orice moment al anului

ZamZam, apă sacră, de la Moscheea Al-Haram, ‎din Mecca
Redactor Șef Adjunct
Gabriela Gharabli