© Revista Annisaa Romania

R 34 Înțelepciunea Profetului,‎ salla Allahu aleihi wa sallam,‎ în corectarea greșelilor oamenilor ‎(continuare)‎

În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎ÎndurătorA se evita a-l ajuta pe Șeitan, audhu billehi ‎minnu, ‎împotriva ‎celui care face o greșeală

Omar ibn Al-Khattab, radhi Allahu anhu, a relatat că:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Pe timpul Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎trăia ‎un ‎bărbat numit Abdullah, a cărui poreclă era ‎himar ‎‎(măgar), ‎care obișnuia să îl facă pe Profet, salla Allahu ‎aleihi ‎wa ‎sallam, să râdă. Într-o zi, Profetul, salla Allahu ‎aleihi wa ‎sallam, ‎a dat ordin ca acesta să fie biciuit, pentru ‎că băuse ‎‎(alcool). Unul ‎dintre bărbații prezenți a spus:‎ ‎
‎«O, Allah, blestemă-l! De multe ori a fost adus pentru a ‎fi ‎biciuit ‎‎(pentru băutură)!»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Nu îl blestema, pentru că, pe Allah, tot ceea ce știu despre ‎el ‎este că ‎Îl iubește pe Allah și pe Mesagerul Său.»‎‎‎‎‎"‎‎‎
(relatat de ‎Bukhari)‎

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Un bărbat care băuse, a fost adus la Profet, ‎salla ‎Allahu ‎aleihi wa sallam, iar el a spus:‎
‎«Bateți-l.»‎
Unii dintre noi l-am lovit cu mâinile, alții cu pantofii ‎sau ‎hainele ‎‎(răsucite sub formă de bici). Atunci când el ‎a ‎plecat, un bărbat a ‎spus:‎
‎«Care este problema sa? Fie ca Allah să îl facă de rușine!»‎
Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Nu îl ajuta pe Șeitan împotriva fratelui tău musulman.»‎‎‎‎‎"‎‎‎
(relatat de Bukhari)‎

Învățăm din aceste relatări că, dacă un musulman ‎cade ‎într-‎un păcat, acesta nu-l scoate în afara Islamului, el Îl ‎iubește ‎pe ‎Allah subhanahu wa ta‎ꞌala și pe Mesagerul Său, ‎salla Allahu ‎aleihi ‎wa sallam, iar acest lucru nu trebuie să ‎fie negat. Nu ‎este permis să ‎facem suplicații împotriva lui, ‎pentru a îl ajuta ‎pe Șeitan, audhu ‎billehi minnu, mai ‎degrabă trebuie să facem ‎suplicații pentru el și să ‎ne ‎rugăm lui Allah Preaînaltul să-l ‎ghideze pe Calea cea ‎Dreaptă, ‎pentru a îl ierta și a avea milă ‎de el.‎

A cere persoanei să nu mai greșească ‎‎

Este foarte important să determinăm persoana ‎care ‎face ‎greșeli să se oprească din aceasta, pentru a ‎nu ‎agrava ‎situația și pentru a opri răul.‎

Omar, radhi Allahu anhu, a relatat că odată a spus:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎«Nu, jur pe tatăl meu!»‎
Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Oprește-te! Oricine jură pe altceva în afară de Allah, se ‎face ‎vinovat ‎de shirk, și este kafir.»‎‎‎‎‎"‎‎‎
(relatat de Ahmad)‎
‎‎

Tirmidhi a relatat că învățații nu agrează ideea ‎ca ‎cineva ‎să ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎calce peste gâtul oamenilor‎‎‎‎‎"‎‎‎ la Rugăciunea de ‎vineri, ‎și ‎sunt foarte stricți cu privire la aceasta. Abdullah ibn ‎Busr a ‎spus:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Un bărbat a venit într-o vineri în moschee, ‎călcând ‎peste ‎gâturile oamenilor, în timp ce Profetul, salla ‎Allahu ‎aleihi ‎wa sallam, ținea khutba. Profetul, salla Allahu ‎aleihi ‎wa ‎sallam, a spus:‎
‎«Stai jos! I-ai rănit pe oameni și i-ai deranjat.»‎‎‎‎‎"‎‎‎

Aceste ahadith arată o adresare directă, pentru ca ‎cel ‎care ‎greșește să se oprească.‎

A explica persoanei unde greșește și a îndrepta ‎lucrurile

Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, obișnuia ‎să ‎facă ‎aceasta în mai multe feluri, după cum urmează:‎ ‎‎

A atrage atenția persoanei care greșește, pentru a ‎își ‎putea ‎îndrepta greșeala

Un exemplu în acest sens este hadith-ul relatat de ‎Abu ‎Sa‎ꞌid ‎Khudri, radhi Allahu anhu, care a spus că:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Eram împreună cu Mesagerul lui Allah, salla ‎Allahu ‎aleihi ‎wa sallam, atunci când am intrat în moschee și ‎am ‎văzut un ‎bărbat stând în mijloc, strângându-și degetele ‎și ‎vorbind ‎singur. Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, i-‎a ‎făcut ‎semn, dar acesta nu a observat. Atunci s-a întors spre ‎mine ‎și ‎mi-a spus:‎
‎«Dacă unul dintre voi se roagă, el nu trebuie să își ‎strângă ‎degetele, ‎pentru că strânsoarea vine de la Șeitan, iar ‎voi ‎sunteți în stare de ‎Rugăciune atâta timp cât stați ‎în ‎moschee și până ieșiți ‎afară.»‎‎‎‎‎"‎‎‎
(relatat de Ahmad)‎

A cere persoanei să-și repare greșeala, dacă este ‎posibil

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Un om a intrat odată în moschee, pe ‎când ‎Profetul ‎Mohammed, ‎ِsalla Allahu aleihi wa sallam, ‎ședea ‎în ‎apropiere. El a făcut două ‎ِrakaat și apoi a venit ‎la ‎Profet, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, să îl ‎ِsalute. ‎Profetul, ‎salla ‎Allahu aleihi wa sallam, îi răspunse la salut ‎și ‎ِapoi ‎spuse:‎
‎«Întoarce-te să te rogi, pentru că nu te-ai rugat.»‎
Așa că ‎ِomul se întoarse, a făcut două rakaat, ca prima ‎oară, ‎apoi ‎se ‎ِîntoarse la Trimisul lui Allah, salla Allahu ‎aleihi wa ‎sallam, și ‎repetă salutul de pace. Profetul, salla ‎Allahu aleihi ‎wa ‎ِsallam, ‎răspunse la salut și apoi spuse:‎
‎«Întoarce-te să te rogi, ‎ِpentru că nu te-ai rugat.»‎
El, salla Allahu aleihi wa sallam, spuse ‎ِaceasta de trei ‎ori, ‎până ce, ‎după a treia oară, omul spuse:‎
‎«Pe Cel ‎ِcare te-a trimis cu adevărul, o, Trimis al lui Allah, ‎nu ‎știu ‎mai bine ‎ِde atât. Învață-mă.»‎
Atunci Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎ِspuse:‎
‎«Când te ridici pentru Rugăciune, spui ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎Allahu Akbar.‎‎‎‎‎"‎‎‎ ‎Apoi ‎ِreciți ‎ceea ce îți este ușor, din Coran. Apoi te apleci, ‎până ‎când te ‎ِsimți ‎comod în plecăciunea ta. Apoi te ridici, ‎până ‎când stai drept, ‎în ‎ِpicioare. Apoi te prosternezi, ‎până ‎când te simți comod ‎în ‎ِprosternarea ta. Apoi te ‎așezi, ‎până când te simți comod ‎așezat. ‎ِApoi te ‎prosternezi, ‎până când te simți comod în
prosternarea ta. Și ‎ِfaci asta în întreaga ta ‎Rugăciune.»‎‎‎‎"‎‎‎‎ِ
(relatat de Bukhari)‎

Trebuie observat faptul că Profetul, salla Allahu ‎aleihi ‎wa ‎sallam, obișnuia să acorde atenție oamenilor din ‎jurul ‎său, ‎pentru a îi putea învăța.‎

Printre calitățile unui educator, este și aceea că trebuie ‎să ‎fie ‎atent la acțiunile celor din jurul său.‎

a. Este o parte din înțelepciunea învățăturii să i ‎se ‎ceară ‎persoanei care greșește să refacă acțiunea, de ‎data ‎aceasta ‎corect, să își corecteze greșeala, astfel învățând din ‎ea.‎ ‎‎

b. Dacă persoana nu realizează greșeala, trebuie să ‎i ‎se ‎atragă atenția și să i se explice greșeala.‎

c. Oferirea de informații unei persoane care ‎este ‎interesată, ‎este mai eficientă, decât dacă ar fi spuse ‎unei ‎persoane care ‎nu este interesată de aceasta.‎

Sunt multe metode de predare, iar cel care o face ‎poate ‎alege ‎oricare dintre acestea, în funcție de circumstanțele ‎date.‎
Kildah ibn Hanbal a relatat că:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Safwan ibn Umaya m-a trimis la Profet, salla ‎Allahu ‎aleihi ‎wa sallam, cu puțin lapte, iaurt și niște castraveți ‎mici. ‎Am ‎intrat fără să cer permisiunea și fără să salut. El mi-‎a ‎spus ‎atunci:‎
‎«Mergi înapoi și spune:‎
‎‎‎‎‎‎"‎‎‎‎As-salam aleykum (Pacea să fie cu tine). Pot să ‎intru?‎‎‎‎‎"‎‎‎»‎‎‎‎‎"‎‎‎
(relatat de Abu Dawud și Tirmidhi)‎ ‎‎

A cere persoanei care a greșit să se corecteze, ‎atât ‎cât ‎poate

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat că:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎L-am auzit pe Trimisul lui Allah, salla Allahu ‎aleihi ‎wa ‎sallam, spunând:‎
‎«Niciodată o femeie nu trebuie să fie singură în ‎prezența ‎unui ‎bărbat, decât dacă acesta este mahram pentru ‎ea. De ‎asemenea, o ‎femeie nu poate călători cu un bărbat, ‎decât ‎dacă acela este ‎mahram pentru ea.»‎
Atunci, un om care a auzit aceste cuvinte, s-a ridicat și a ‎spus:‎
‎«O, Trimis al lui Allah, soția mea a plecat la Hajj, în vreme ‎ce ‎eu ‎eram plecat într-o expediție militară; ce ar trebui să ‎fac?»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a răspuns:‎
‎«Du-te și alătură-te ei în Hajj.»‎‎‎‎‎"‎‎‎
(relatat de Bukhari și ‎Muslim)‎

A sublinia consecințele greșelii

Nasa‎ꞌi a relatat în Sunan-ul său, de la Abdullah ibn ‎Amr, ‎radhi ‎Allahu anhu, că un bărbat a venit la Profet, salla ‎Allahu ‎aleihi ‎wa sallam, și a spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎«Am venit să mă alătur vouă pentru hijra (migrare). Mi-‎‎am ‎lăsat părinții lăcrimând.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Mergi înapoi și fă-i să zâmbească, așa cum i-ai făcut ‎să ‎lăcrimeze.»‎‎‎‎‎"‎‎‎
(Albani)‎

A oferi kafarah (ispășire) pentru greșeală ‎‎

Dacă o greșeală nu poate fi corectată, în Islam ‎sunt ‎alte ‎moduri pentru căință și pentru a șterge ‎efectele ‎greșelii. ‎Unul dintre acestea este ispășirea, care este de ‎mai ‎multe ‎tipuri, cum ar fi kafarat al-yamin (ispășirea ‎pentru ‎un ‎jurământ neîndeplinit) și ispășirea pentru zihar ‎‎(o ‎formă ‎de divorț, în care bărbatul spune soției ‎sale: ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎ești ‎pentru ‎mine precum spatele mamei ‎mele‎‎‎‎‎"‎‎‎), ‎omucidere, ‎întreținerea de relații intime în timpul zilei, ‎în ‎luna ‎Ramadan, și așa mai departe.‎

A denunța greșeala, fără a generaliza ‎‎

Denunțul trebuie să se limiteze doar la ceea ce este ‎greșit ‎și ‎este mai bine să nu se generalizeze. Un exemplu în ‎acest ‎sens ‎este hadith-ul relatat de Abu Husein, care a spus:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Ne aflam în Medina în ziua de Ashura, iar fetele ‎au ‎început ‎să bată daff-ul și să cânte. Am intrat la ‎Rubai‎ꞌ ‎bint ‎Mu‎ꞌawwidh și i-am spus despre aceasta. Ea a răspuns:‎
‎«Mesagerul lui Allah a intrat la mine în dimineața ‎nunții ‎mele și ‎două fete care erau acolo cântau, ‎menționând ‎calitățile strămoșilor ‎mei, care au fost uciși în ‎ziua bătăliei ‎de la Badr. Unul dintre ‎lucrurile pe care ele le-‎au spus a ‎fost:‎
‎‎‎‎‎‎"‎‎‎‎Printre noi se află un Profet care știe ce se va ‎întâmpla ‎mâine.‎‎‎‎‎"‎‎‎
El, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎‎‎‎‎‎"‎‎‎‎Nu spuneți aceasta, pentru că nimeni nu știe ce se ‎va ‎întâmpla ‎mâine, cu excepția lui Allah.‎‎‎‎‎"‎‎‎»‎‎‎‎‎"‎‎‎
(relatat de Ibn Majah)‎ ‎‎

Nu există nicio îndoială că această ‎modalitate ‎de ‎comportament face ca o persoană, care se ‎străduiește ‎să ‎arate greșelile și să le corecteze, să fie justă și ‎echitabilă ‎și, ‎cel mai probabil, ca persoana care a greșit, ‎să ‎accepte ‎sfatul.‎

În unele cazuri, greșeala nu constă numai în cuvinte, ‎ci și ‎în ‎contextul sau ocazia cu care acestea sunt spuse.‎ ‎‎

De exemplu, Ibn Omar, radhi Allahu anhu, a corectat ‎un ‎om ‎care, atunci când a strănutat lângă el, a spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎«Alhamdulilleh wa‎ꞌl salam ala Rasul Allah.»‎
Ibn Omar a spus:‎
‎«Ai putea spune Alhamdulilleh wa‎ꞌl salam ala Rasul ‎Allah, ‎dar nu ‎este ceea ce ne-a învățat Mesagerul lui Allah, ‎salla ‎Allahu aleihi wa ‎sallam. El ne-a spus să ‎spunem ‎Alhamdulilleh ala kulli ‎haal.»‎‎‎‎‎"‎‎‎
(relatat de Tirmidhi)‎

Restabilirea și consolidarea poziției de lider ‎‎

Imam Ahmad a relatat de la Awf ibn Malik Al-Ashja‎ꞌi, ‎care ‎a ‎spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Am mers într-o expediție militară la granița cu ‎Siria, ‎iar ‎Khalid ibn Walid a fost numit comandantul ‎nostru. ‎Un ‎bărbat din Humair a venit împreună cu noi și nu ‎avea ‎nicio ‎altă armă în afară de o sabie. Unul dintre ‎musulmani ‎a ‎sacrificat o cămilă și omul a tot încercat să ‎smulgă ‎ceva ‎până când a reușit să rupă o bucată de piele în ‎forma ‎unui ‎scut. A întins-o pe pământ până când s-a uscat, apoi ‎a ‎făcut ‎un mâner la fel ca al unui scut. Ne-am confruntat ‎cu ‎inamicul, ‎un grup mixt de romani și arabi (din ‎tribul) ‎Quda‎ꞌah. Ne-am luptat ‎cu înverșunare. Printre ei a ‎fost un ‎roman pe un cal palomino, cu o ‎șa de culoare aurie, ‎curea ‎placată cu aur și o sabie din material ‎asemănător. El ‎a ‎început să atace și să provoace oamenii, iar un ‎om ‎din ‎Madadi s-a învârtit în jurul lui, până când s-a ‎apropiat ‎din ‎spate și a lovit calul cu sabia. Romanul a căzut, ‎iar ‎bărbatul ‎l-a urmat și, cu o lovitură de sabie, l-a ucis.‎ Atunci când Allah le-a dat victoria, omul a venit și a ‎întrebat ‎despre ‎pradă, iar oamenii au mărturisit că el este ‎cel care l-a ‎ucis (pe ‎roman), astfel, Khalid i-a dat o parte ‎din pradă, iar el ‎și-a oprit ‎restul. Atunci când s-a întors la ‎trupa lui Awf, i-a ‎spus acestuia ‎despre cele întâmplate, iar ‎Awf a spus:‎
‎«Mergi înapoi și spune-le să îți dea și restul.»‎
Așa că s-a întors, dar Khalid a refuzat. Apoi Awf a mers ‎la ‎Khalid și a ‎spus:‎
‎«Nu știi că Mesagerul, salla Allahu aleihi wa sallam, a ‎hotărât ‎ca ‎prada să meargă la cel care ucide?»‎
El a spus:‎
‎«Desigur.»‎
Awf a spus:‎
‎«Atunci ce te oprește să îi dai prada lui?»‎
El a răspuns:‎
‎«Am crezut că este prea mult pentru el.»‎
Awf a spus:‎
‎«Când îl voi vedea pe Trimisul lui Allah, salla Allahu ‎aleihi ‎wa ‎sallam, am să îi spun despre aceasta.»‎
Atunci când a venit la Medina, Awf a trimis un bărbat, care ‎i-‎a ‎povestit cele întâmplate Profetului, salla Allahu aleihi ‎wa ‎sallam. El, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, l-a chemat ‎pe ‎Khalid, în timp ce Awf ‎era acolo, și a spus:‎
‎«Khalid, ce te-a oprit să îi dai acestui om prada lui ‎de ‎război?»‎
El a răspuns:‎
‎«Am crezut că este prea mult pentru el, Mesager al ‎lui ‎Allah.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Dă-i ce este al lui.»‎
Khalid a trecut pe lângă Awf, iar Awf l-a tras de mantie și ‎a ‎spus:‎
‎«Nu a fost de ajuns pentru tine ceea ce ți-am spus cu ‎privire ‎la ‎învățătura Mesagerului lui Allah?»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, l-a auzit și s-a ‎întors ‎supărat, ‎spunând:‎
‎«Nu îi da mantia, Khalid. De ce nu îmi lași comandanții ‎în ‎pace? ‎Asemănarea dintre tine și ei este ca aceea a unui ‎om ‎care este rugat ‎să aibă grijă de cămile sau oi, și are grijă ‎de ‎ele, dar atunci când vine ‎timpul ca ele să fie adăpate, le ‎ia ‎la jgheab, ele beau apă curată și ‎lasă murdăria la ‎fundul ‎apei. Voi luați apă curată și lăsați ce
este pe fundul apei pentru ei (comandanții).»‎‎‎‎‎"‎‎‎

Se poate observa că atunci când Khalid a făcut o ‎greșeală ‎în ‎decizia sa (ijtihad) de a păstra din pradă, ‎Profetul, ‎salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a poruncit ca aceasta ‎să ‎fie ‎înapoiată celui care o merita, dar s-a înfuriat atunci când ‎l-‎a ‎auzit pe Awf bătându-și joc de Khalid, spunând:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Nu a fost de ajuns pentru tine ceea ce ți-am spus ‎cu ‎privire ‎la învățătura Mesagerului lui Allah?‎‎‎‎‎"‎‎‎

și trăgând mantia de pe el, așa că Profetul lui ‎Allah, ‎salla ‎Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Nu îi da mantia, Khalid.‎‎‎‎‎"‎‎‎

Acest lucru a fost făcut pentru restabilirea ‎și ‎consolidarea ‎poziției de lider a lui Khalid, pentru că ‎susținerea ‎poziției ‎unui lider în fața poporului are un scop ‎evident.‎ ‎‎

A se adresa ambelor părți, atunci când ‎vina ‎aparține ‎amândurora

În multe cazuri, vina este împărțită, persoana care ‎a ‎greșit ‎este posibil să fi fost nedreptățită, în acest caz, ‎vina ‎se ‎împarte, dar nu în mod egal. Atunci cel care ‎corectează ‎o ‎greșeală, trebuie să se adreseze celor două ‎părți ‎implicate ‎și să le sfătuiască.‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Abdur-Rahman ibn Awf s-a plâns Mesagerului ‎lui ‎Allah, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, cu privire ‎la ‎comportamentul ‎lui Khalid. Profetul, salla Allahu aleihi ‎wa ‎sallam, i-a spus:‎
‎«Nu-i supăra pe niciunii dintre cei care au fost prezenți ‎la ‎Bătălia de ‎la Badr, deoarece chiar dacă ați primi ‎o ‎cantitate de aur egală cu ‎mărimea muntelui Uhud, ‎faptele ‎voastre nu sunt egale cu ale lor.»‎
Abdur-Rahman a spus:‎
‎«Ei m-au jignit primii, așa că am răspuns.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Nu te supăra pe Khalid, deoarece el este una dintre ‎săbiile ‎pe care ‎Allah le-a trimis împotriva ‎necredincioșilor.»‎‎‎‎‎"‎‎‎
(Tabarani)‎

A cere unei persoane să ierte persoana care a ‎nedreptățit-o

Anas ibn Malik, radhi Allahu anhu, a spus:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Arabii obișnuiau să se ajute între ei, atunci când se
aflau în călătorie, iar Abu Bakr și Omar aveau un sclav cu ‎ei. ‎Au ‎adormit toți trei și când s-au trezit, mâncarea nu ‎era ‎pregătită. Unul ‎dintre ei a spus celuilalt:‎
‎«Omul acesta doarme foarte mult.»‎
L-au trezit și i-au spus:‎
‎«Mergi la Profet și spune-i că Abu Bakr și Omar îi ‎transmit ‎salutul ‎lor de pace prin tine și cer de mâncare.»‎
Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Trimite-le salutările mele și spune-le că au mâncat deja.»‎
Auzind acestea, ei s-au îngrijorat, au mers la Profet și ‎au ‎spus:‎
‎«Mesager al lui Allah, ți-am trimis vorbă că avem ‎nevoie ‎de ‎mâncare și tu ne spui că deja am mâncat? Ce am mâncat?»‎
El, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Carnea fratelui vostru. Pe Cel în Mâna căruia se află ‎sufletul ‎meu, ‎pot vedea carnea între dinții voștri.» ‎‎(însemnând ‎carnea celui ‎despre care ei au bârfit)‎
Ei au spus:‎
‎«Cere iertare pentru noi.»‎
El, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«Să ceară el iertare pentru voi.»‎‎‎‎‎"‎‎‎
(As-Silsilat As-‎Sahihan)‎

Allahu Alam

~ inshaAllah, va continua ~‎

Redactor
Alya Iacob