© Revista Annisaa Romania

R 34 Miracolele Coranului (II)

În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎Îndurător


Urmărirea atentă a versetelor Nobilului Coran a ‎condus la ‎descoperirea faptului că unele dintre acestea ‎menționează ‎că un lucru este egal cu altul. Ceea ce este ‎surprinzător ‎este faptul că această egalitate apare și din punct de ‎vedere ‎matematic, cuvântul ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎bărbat‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ aparând scris în Coran de ‎‎24 ‎de ori, iar cuvântul ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎femeie‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ tot de 24 ori, (24=24).‎

După mai multe cercetări atente asupra unor versete, ‎s-a ‎descoperit că sunt mult mai multe astfel de egalități pe ‎întregul ‎cuprins al Nobilului Coran:‎


Luând ultima egalitate dată ca exemplu, în urma ‎unor ‎calcule matematice, putem să vedem natura unui ‎miracol ‎important:‎

Mare+Pământ =32+13=45‎

Mare =32/45*100q=71.11111111%‎ ‎‎

Pământ =13/45*100=28.8888889%‎ ‎‎

Mare+Pământ =100%‎

Știința modernă a descoperit de curând că apa ‎acoperă ‎‎71.111% din suprafața Pământului, în timp ce ‎Pământul ‎acoperă 28.889% din suprafața globului pământesc. ‎‎

Este ‎aceasta doar o simplă coincidență?‎

Întrebarea care se naște este:‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎Cine l-a învățat pe Profetul Mohammed, salla ‎Allahu ‎aleihi wa sallam, toate acestea?‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎

Răspunsul ne vine automat în minte: numai la ‎Allah ‎Preaînaltul este toată știința.‎


Miracolele Coranului în astronomie
‎‎

Originea Universului

Originea Universului este descrisă în Nobilul Coran ‎de ‎următorul verset:‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎Făcătorul desăvârșit [Badi‎ꞌ] al cerurilor și al ‎Pământului! ‎‎(…)‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
Surat Al-‎ꞌAn‎ꞌam, 6:101

Concluzia la care au ajuns astrofizicienii este aceea ‎că ‎Universul, împreună cu materia și timpul, există datorită ‎unei ‎mari explozii. Acest fapt, cunoscut și sub denumirea ‎de Big Bang, a ‎demonstrat că Universul a fost creat din ‎nimic și este rezultatul unei ‎explozii apărute la un moment ‎dat. Oamenii de știință moderni au
căzut de acord că această explicație este singura rațională ‎și ‎dovedită, privind începutul Universului și felul cum el s-a ‎‎‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎născut‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ și ‎evoluat. Înainte de Big Bang, nu exista nimic ‎care să denumească ‎conceptul de materie. Dintr-o non-‎existență, în care nici materia, ‎nici energia și nici timpul nu ‎existau, toate acestea trei au fost ‎create. Acest lucru a fost ‎descoperit recent, iar nouă ni s-a revelat în ‎Nobilul Coran ‎încă de acum 1.400 de ani.‎

Expansiunea Universului

Expansiunea Universului a fost revelată acum 14 ‎secole, ‎într-un timp în care astrologia era încă în stadiu primitiv. ‎În ‎Nobilul Coran, este descrisă astfel:‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎Iar cerul l-am înălțat cu puterea Noastră și Noi îl lărgim.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
Surat Adh-Dhariyat, 51:47

Cuvântul ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎cerul‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎, care apare în acest verset, este folosit ‎în ‎diferite capitole ale Coranului cu semnificația de spațiu ‎și ‎Univers. Și în acest verset, cuvântul este folosit cu același ‎sens. Cu ‎alte cuvinte, în Nobilul Coran este revelat faptul că ‎Universul se ‎extinde și aceasta este concluzia la care au ‎ajuns și oamenii de ‎știință, în zilele noastre.‎

La începutul secolului al douăzecilea, singura ‎perspectivă ‎susținută de oamenii de știință a fost aceea că:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎Universul are o natură constantă și există de un ‎timp ‎infinit.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎

Cercetările, observațiile și calculele, datorate ‎tehnologiei ‎moderne, au relevat faptul că într-adevăr Universul are ‎un ‎început și este într-o continuă expansiune.‎

La începutul secolului al douăzecilea, rusul ‎Alexander ‎Friedman și belgianul Georges Lemaitre au ‎demonstrat ‎faptul că Universul se află într-o continuă mișcare ‎și ‎expansiune. Acest lucru a mai fost dovedit și prin ‎informațiile din ‎anul 1929. În timp ce analiza cerul cu un ‎telescop, Edwin Hubble, un ‎astronom american, a ‎descoperit că stelele și galaxiile sunt într-o ‎continuă ‎mișcare unele față de celelalte. Observațiile din ‎anii ‎următori au dovedit faptul că Universul se ‎extinde ‎constant.

Acest lucru îl găsim explicat în Nobilul Coran, pe când ‎era un lucru necunoscut de nimeni; ‎aceasta pentru că el (Coranul) ‎este Cuvântul lui Allah ‎Preaînaltul, Creatorul și Stăpânul întregului ‎Univers.‎

Separația cerurilor și a Pământului ‎‎

Un alt verset despre crearea cerurilor și a Pământului ‎este ‎următorul:‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎Oare nu văd cei care nu cred că cerurile și Pământul au ‎fost ‎împreună și că Noi le-am despărțit și din apă am făcut ‎tot ce este ‎lucru viu? Și oare tot nu cred ei?‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
Surat Al-‎ꞌAnbiya, 21:30

Cuvântul ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎ratq‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎, tradus ca și ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎cusut‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎, ‎înseamnă ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎împreunat, ‎amestecat‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎, iar în dicționarele arabe este ‎folosit ca ‎referință a două substanțe diferite, care formează ‎un ‎întreg. Versetul:‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎Noi le-am despărțit‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎

Se apropie ca sens de verbul ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎fataqa‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ din arabă și ‎înseamnă ‎ceva ce se formează prin distrugerea structurii ratq-‎ului. ‎Încolțirea unei semințe din sol este una dintre acele acțiuni ‎la ‎care acest verb face referire.‎

Haideți să ne uităm la verset încă o dată, având ‎această ‎cunoștință în minte. În verset, cerurile și Pământul sunt ‎la ‎început subiectul stării de ratq, fiind separate (fataqa) prin ‎ieșirea ‎unuia din celălalt. Deci, dacă ne amintim de primele ‎momente ale ‎Big Bangului, vedem că un singur punct ‎include toată materia din ‎Univers. Cu alte cuvinte, totul, ‎inclusiv ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎cerurile și Pământul‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎, care ‎nu fuseseră create ‎încă, erau incluse în acest punct într-o stare de ‎ratq. Acest ‎punct a explodat violent, conducând materia spre fataqa ‎și ‎în acest proces s-a creat structura întregului Univers. ‎Dacă ‎comparăm versetele cu descoperirile științifice, observăm ‎că ‎sunt într-o perfectă ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎concordanță‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ una cu cealaltă. ‎Totuși, aceste ‎descoperiri nu s-au realizat până în secolul ‎al douăzecilea.‎ ‎‎

Orbitele

În Coranul cel Glorios se accentuează ideea că Soarele ‎și ‎Luna se mișcă fiecare pe o orbită foarte bine definită:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎El este acela care a creat noaptea și ziua, Soarele și Luna;‎ și fiecare plutește pe cercul său.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
Surat Al-‎ꞌAnbiya, 21:33

De asemenea, este menționat în alt verset că Soarele ‎nu ‎este static, ci se mișcă pe o orbită bine definită:‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎Iar Soarele aleargă către un sălaș al lui. Aceasta ‎este ‎rânduiala Celui Atotputernic [și] Atoateștiutor [Al-‎ꞌAziz, Al-‎‎‎‎ꞌAlim]!‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‏ ‏‎
Surat Ya-Sin, 36:38

Aceste lucruri revelate în Nobilul Coran au ‎fost ‎descoperite prin observații astronomice, în zilele ‎noastre. ‎Conform calculelor, experții astronomi au găsit că ‎Soarele ‎călătorește cu fabuloasa viteză de 720.000 km/h în ‎direcția ‎Stelei Vega, pe o orbită particulară, numită ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎Solar ‎Apex‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎. Aceasta ‎înseamnă că Soarele călătorește cu ‎‎17.280.000 km/zi. Odată cu ‎Soarele, și toate celelalte ‎planete și sateliți din sistemul ‎gravitațional al Soarelui ‎călătoresc, de asemenea, pe aceeași ‎distanță. În plus, toate ‎Stelele din Univers sunt într-o mișcare ‎similară. Faptul că ‎întregul Univers este plin de ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎drumuri‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ și orbite, ‎îl găsim ‎scris în Sfântul Coran astfel:‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎Pe cerul cel bine întocmit!‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
Surat Adh-Dhariyat, ‎‎51:7

Galaxiile, de asemenea, călătoresc cu viteze fantastice ‎pe ‎orbite precise. În timpul acestor mișcări, niciunul ‎dintre ‎corpurile cerești nu se intersectează cu alte ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎drumuri‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎, ‎nici ‎nu se lovesc unele de altele. Sigur, în timpul în care ‎Coranul a ‎fost revelat, omenirea nu avea telescoapele de ‎astăzi sau tehnologia ‎avansată pentru observarea a ‎milioane de kilometri în spațiu și nici ‎cunoștințe moderne ‎de fizică sau astronomie. Deci, la acel moment, ‎nu era ‎posibil să se determine științific faptul că spațiul este plin ‎de ‎orbite și ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎drumuri‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎. Toate acestea ni s-au revelat ‎nouă ‎musulmanilor, în Nobilul Coran. Toate corpurile ‎cerești, ‎incluzând planetele, sateliții acestor planete, galaxiile ‎și ‎chiar stelele, au propriile lor orbite, bine stabilite. Cel care ‎a ‎realizat această perfecțiune este Allah Preaînaltul, ‎Creatorul ‎întregului Univers.‎

Pământul este rotund!‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎El a creat cerurile și Pământul întru adevăr. El înfășoară noaptea peste zi și ziua peste noapte. El a supus ‎Soarele și ‎Luna și fiecare grăbește până la un termen ‎hotărât. El este Cel ‎Puternic [și] Atoateiertător [Al-‎ꞌAziz, ‎Al-Ghaffar].‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎
Surat Az-Zumar, 39:5

În Nobilul Coran, cuvântul folosit pentru ‎descrierea ‎Universului este ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎tawkir‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎. În dicționarele limbii ‎arabe, ‎acest cuvânt, care înseamnă «a înfășura» este folosit ‎pentru ‎acțiunea înfășurării unui lucru peste celălalt, așa ‎cum se face un ‎turban. În acest verset, este vorba despre zi ‎și noapte, care ‎se ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎înfășoară‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ una peste cealaltă. Afirmația ‎poate fi adevărată numai ‎dacă Pământul este rotund. ‎Aceasta înseamnă că în Coran se face ‎aluzie la rotunjimea ‎Pământului. Trebuie amintit faptul că oamenii ‎acelor ‎timpuri au perceput astronomia într-un mod diferit. ‎‎

Atunci ‎se credea că Pământul este o întindere plată și ‎toate ‎calculele științifice și explicațiile s-au bazat pe această ‎teorie, ‎însă versetele Coranului conțin aceste informații, pe ‎care noi le-am ‎avut numai din secolul trecut. Din moment ‎ce Coranul este Cuvântul ‎lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, au ‎fost folosite cele mai corecte ‎cuvinte pentru a descrie ‎Universul.‎

În versetul 11 al Surei At-Tariq din Nobilul Coran, se ‎face ‎referire la funcția de ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎întoarcere‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ a cerului:‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎Pe cerul cel cu revenirea [ploii]‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
Surat At-Tariq, ‎‎86:11

Cuvântul interpretat ca ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎ciclic‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ în ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎Traducerea ‎sensurilor ‎Sfântului Coran‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ are de asemenea sensul de ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎a se ‎întoarce‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎, ‎‎‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎a întoarce‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎. Așa cum se știe, atmosfera care ‎înconjoară ‎Pământul conține șapte straturi. Fiecare strat are un ‎rol ‎important în desfășurarea propice a vieții. Cercetările au ‎relevat ‎că aceste șapte straturi au funcția de a refracta ‎razele dăunătoare în ‎spațiu, la care suntem ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎expuși‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎, ‎lăsând numai ceea ce este benefic să ‎ajungă pe Pământ. ‎Acestea au fost scrise în Nobilul Coran, iar abia ‎recent a ‎fost demonstrat acest lucru.‎

Coranul este Cuvântul lui Allah Preaînaltul ‎‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎El este acela care a creat noaptea și ziua, Soarele și Luna; ‎și ‎fiecare plutește pe cercul său.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ ‎
Surat Al-‎ꞌAnbiya, 21:33

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎Nici Soarele nu se cuvine să ajungă Luna, nici noaptea ‎nu ‎poate să o ia înaintea zilei și toate plutesc pe ‎orbite ‎‎(proprii).‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
Surat Ya-Sin, 36:40

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎Acoperișul‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ protector

În Sfântul Coran, Allah subhanahu wa ta‎ꞌala ne ‎atrage ‎atenția asupra unui foarte interesant atribut al cerului:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎Și Noi am făcut cerul ca un acoperiș bine păzit și totuși ‎ei ‎sunt fără băgare de seamă la minunile Lui.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
Surat Al-‎ꞌAnbiya, 21:32

Acest atribut minunat al cerului este dovedit ‎prin ‎cercetările științifice recente, deci, ale secolului al ‎douăzecilea.‎ ‎‎

Atmosfera filtrează razele de lumină ultraviolete, care ‎vin ‎din spațiu și care sunt dăunătoare vieții. Din aceste raze, ‎numai ‎o parte sunt lăsate să intre în atmosferă, fiind ‎importante pentru ‎fotosinteza plantelor, deci pentru ‎supraviețuirea vieții pe Pământ. ‎Majoritatea razelor ‎ultraviolete intense, emise de Soare, sunt ‎filtrate deasupra ‎stratului de ozon al atmosferei, ajungând la noi ‎numai o ‎parte limitată și esențială a spectrului. Funcția de ‎protecție ‎a atmosferei este mult mai largă. De asemenea, ‎atmosfera ‎mai protejează Pământul de ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎frigul‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ glacial al ‎spațiului, ‎unde se ajunge până la minus 270 grade C, însă nu ‎numai ‎atmosfera este cea care protejează Pământul de ‎efectele ‎dăunătoare. Pe scurt, există un întreg sistem perfect, care ‎se ‎află deasupra Pământului. Allah subhanahu wa ta‎ꞌala ne ‎spune ‎despre toate acestea în miraculoasa Lui Carte: ‎Sfântul Coran.‎ ‎‎

Coranul și fizica

Secretul fierului

Fierul este adesea prezentat în Nobilul Coran. În surat ‎Al-‎Hadid ni se spune:‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎Noi i-am trimis pe Trimișii Noștri cu semnele cele ‎limpezi, ‎am făcut să pogoare cu ei Scriptura și Balanța, ‎pentru ca oamenii să ‎fie cu dreptate și am făcut să pogoare fierul, în care se află putere ‎mare și ‎foloase pentru oameni și pentru ca Allah să știe cine Îl ‎ajută ‎pe El și pe Trimișii Săi, fără ca ei să fie văzuți! Allah ‎este Cel Tare [și] ‎Puternic [Qawiyy, ‎ꞌAziz].‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎
Surat Al-Hadid, 57:25

Cuvântul ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎pogorât‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ se poate considera ca fiind unul cu ‎sens ‎metaforic, ce explică faptul că fierul a fost ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎pogorât‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ ‎în ‎beneficiul omului. Însă, când luăm în considerare sensul ‎literal, ‎care este ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎a fi coborât (fizic) din cer‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎, realizăm că ‎versetul implică ‎un foarte important miracol științific, ‎aceasta pentru că ‎descoperirile astronomice au arătat ca ‎fierul găsit pe Pământ ‎provine din Stelele gigant ale ‎spațiului.‎

Fierul poate fi produs numai în Stele mai mari ‎decât ‎Soarele, unde temperatura atinge câteva sute de milioane ‎de ‎grade. Când cantitatea de fier depășește un anumit nivel ‎într-o stea, ‎steaua nu îl mai poate ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎găzdui‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ și explodează, ‎numindu-se ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎Nova‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ ‎sau ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎Supernova‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎. Ca rezultat al acestei ‎explozii, meteoriții care ‎conțin fier sunt împrăștiați în ‎Univers, unde se mișcă în gol până ‎când sunt atrași de forța ‎gravitațională. Toate acestea arată că fierul ‎nu s-a format ‎pe Pământ, ci a venit din Stelele care au explodat în ‎spațiu, ‎prin meteoriți, fiind ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎pogorât‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ exact așa cum ni se prezintă ‎în ‎versetul de mai sus.‎

Cerul și stelele au fost un fum ‎‎

Cercetătorii au admis recent că toate stelele au fost ‎create ‎din fum, aducând o dovadă categorică în acest sens, în ‎urma ‎lansării navei cosmice americane, în anul 1967 și au ‎constatat că ‎distanța dintre un capăt și celălalt al ‎Nebuloasei (fumului) este de ‎milioane de ani lumină. ‎Stelele au fost fum și asemenea și cerul a ‎fost fum. Or, nouă, ‎Allah Preaînaltul ne-a spus:‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎Apoi s-a întors către cer –‎ care era un fum – și i-a zis lui și ‎Pământului: «Veniți ‎amândouă, de voie sau fără de voie!» Și au ‎răspuns ele: ‎‎«Venim, supunându-ne de bună voie.»‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
Surat ‎Fussilat, 41:11

Coranul cel Sfânt vorbește despre începutul și ‎despre ‎sfârșitul Universului material. Această idee nu i-a ‎fost ‎cunoscută omului modern decât cu un veac în urmă, iar în ceea ‎ce îl privește pe omul ‎din trecut, cu atât mai puțin se poate ‎presupune că el ar fi ‎putut avea astfel de idei. Dar a venit știința ‎modernă ‎pentru a vorbi despre lucruri care, în secolul 7 e.n., au ‎fost ‎deja amintite în Sfântul Coran.‎

În Nobilul Coran, găsim referiri cu privire la ‎începutul ‎Universului, după cum a spus Allah subhanahu wa ta‎ꞌala:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎Oare nu văd cei care nu cred că cerurile și Pământul au ‎fost ‎împreună și că Noi le-am despărțit...?‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‏ ‏‎
Surat Al-‎ꞌAnbiya, ‎‎21:30

Iar în privința sfârșitului Universului, Allah Preaînaltul ‎a ‎spus:‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎În ziua aceea vom închide Noi cerul, așa cum se ‎închid ‎sulurile cu scripturi.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
Surat Al-‎ꞌAnbiya, 21:104 ‎‎

În conformitate cu explicarea acestor versete, ‎Universul a ‎fost compact și, ulterior, a început să se întindă în ‎Cosmos, ‎dar în pofida acestei întinderi este posibil ca el să fie ‎din ‎nou adunat într-o sferă mică. Savanții consideră că ‎cercul ‎materiei a avut dimensiunile de o mie de milioane de ‎ani ‎lumină la început, iar în momentul de față acest cerc s-a ‎dilatat –‎ în opinia cercetătorilor astronomi – de zece ori și acest ‎proces ‎continuă să se amplifice fără întrerupere, stelele și ‎constelațiile ‎părând ca niște desene imprimate pe ‎suprafața unui balon de ‎cauciuc, care se umflă fără ‎încetare. Astfel, toate corpurile cosmice ‎se îndepărtează ‎unele de altele printr-o mișcare proprie, în ‎cadrul ‎procesului de expansiune cosmică.‎

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala a spus:‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎Iar cerul l-am înălțat cu puterea Noastră și Noi ‎‎[îl] ‎lărgim.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
Surat Adh-Dhariyat, 51: 47

‎‎
Astronomii apreciază că, dacă am strânge toate ‎corpurile ‎din Cosmos, fără să lăsăm distanță între particulele ‎lor, ‎volumul întregului Univers ar fi de treizeci de ori mai ‎mare ‎decât volumul Soarelui. Allah Preaînaltul a spus aceasta, ‎astfel ‎descriindu-ne Universul:‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎În ziua aceea, vom închide Noi cerul așa cum se ‎închid ‎sulurile cu scripturi. Așa cum am făcut Noi prima creatură, ‎o ‎vom face din nou. Aceasta este o promisiune pe care Noi am făcut-o ‎și pe care o ‎îndeplinim.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
Surat Al-‎ꞌAnbiya, 21:104 ‎‎

Relativitatea timpului

În zilele noastre, relativitatea timpului este ‎dovedită ‎științific, fiind demonstrată de teoria relativității a ‎lui ‎Einstein, la începutul secolului 20. Până atunci, oamenii nu ‎știau ‎că timpul este un concept relativ și că se poate ‎schimba în funcție de ‎mediul înconjurător. Acest fapt a ‎demonstrat că timpul este ‎dependent de masă și viteză. În ‎istoria umanității, niciunde nu s-a ‎expus aceasta clar, cu ‎excepția Nobilului Coran, care are toate ‎informațiile ‎despre relativitatea timpului. Iată câteva versete în ‎acest ‎sens:‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎El cârmuiește toate lucrurile din cer și de pre Pământ. ‎Apoi ‎vor urca ele la el într-o zi a cărei măsură este de o mie ‎de ani, după ‎cum numărați voi.‎‎‎‎‎" ‎
Surat As-Sajda, 32:5

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎Ei te grăbesc [să vii] cu pedeapsa! Allah nu-Și ‎încalcă ‎făgăduința Sa! Însă o zi la Domnul tău este cât o mie de ‎ani, ‎așa cum numărați voi.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
Surat Al-Hajj, 22:47
‎‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎Îngerii și Duhul se vor înălța la El într-o Zi a cărei ‎durată ‎este cât cincizeci de mii de ani.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
Surat Al-Ma‎ꞌarij, 70:4

În unele versete, este indicat faptul că oamenii ‎percep ‎timpul diferit:‎

‎‎‎‎‎
‎"‎‎‎‎‎‎El va zice: «Câți ani ați rămas voi pe Pământ?» ‎Vor ‎răspunde ei: «Am rămas o zi sau doar o parte dintr-o ‎zi. ‎Întreabă-i pe cei care țin numărul!» El va zice: «Nu ați ‎rămas voi ‎decât puțin [timp]! Măcar dacă ați ști voi!»‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
Surat Al-‎Mu‎ꞌminun, 23:112-115

Allahu Alam

~ inshaAllah, va continua ~‎

Tehnoredactor
Yasmin Dorina