© Revista Annisaa Romania

R 34 Povestiri Coranice de Ibn Kathir - Saba

‎În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎Îndurător


Povestea lui Saba‎ꞌ(Sheba)‎


‎Allah Atotputernicul spune în Nobilul Coran:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Și a avut [neamul din] Saba‎ꞌ în sălașul lui(1) ‎un ‎semn(2): ‎două grădini, în dreapta și în stânga.(3) «Mâncați ‎din ‎darul ‎Domnului vostru și aduceți-I Lui mulțumire! O ‎țară ‎bună(4) și ‎un Stăpân Iertător [Ghafur]!» ~ Însă ei s-‎au ‎întors(5) și Noi am ‎trimis asupra lor înecul de la Al-‎‎‎‎ꞌArim(6) și le-am schimbat ‎amândouă grădinile lor cu ‎două ‎grădini cu roade amare(7), ‎tamarisc(8) și ‎câțiva ‎jujubieri(9). ~ Aceasta le-am dat-o ca răsplată ‎pentru ‎că ei ‎au fost necredincioși. Și oare răsplătim Noi ‎‎[astfel ‎pe ‎altcineva] afară de cel necredincios(10)? ~ Și ‎Noi ‎am ‎așezat între ei și între cetățile pe care le-‎am ‎binecuvântat ‎alte cetăți cunoscute și am hotărât ‎distanțele ‎dintre ele: ‎‎«Mergeți între ele nopți și zile, în ‎siguranță!»(11) ‎‎~ Însă ei ‎au zis: «Doamne, depărtează mai mult ‎distanțele ‎noastre!» ‎Însă ei au fost nedrepți față de ei înșiși, așa ‎încât ‎Noi i-am ‎făcut [subiecte de] legende(12) și i-am risipit ‎pe ‎ei, ‎despărțindu-i. Întru aceasta se află semne(13) ‎pentru ‎cel ‎răbdător și mulțumitor(14)!‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
Surat Saba‎ꞌ, 34:15-‎‎19

Explicația numerelor din paranteză, din versete:‎ ‎‎

1) În locurile în care trăiau ei, în zona barajului de ‎la ‎Ma‎ꞌrib.‎

2) Al Atotputerniciei lui Allah, și al modului în care ‎El ‎îi ‎răsplătește, pe cei care fac rău.‎

3) În partea dreaptă și în partea stângă a țării lor ‎sau ‎fiecare ‎dintre ei aveau două grădini – una în dreapta și ‎cealaltă ‎în ‎stânga locuinței sale.‎

4) Binecuvântată.‎

5) Și nu au mai adus mulțumire Domnului lor, ‎socotindu-i ‎pe ‎Profeții lor mincinoși.‎

6) Al-‎ꞌArim era numele barajului de la Ma‎ꞌrib, ‎care ‎reținea ‎apa de ploaie, formând un lac mare. Când acest ‎neam ‎a ‎devenit nelegiuit, Allah subhanahu wa ta‎ꞌala ‎a ‎distrus ‎barajul, apele au inundat țara, distrugând totul în ‎calea ‎lor, ‎iar locuitorii care au mai scăpat cu viață au ‎părăsit ‎zona ‎respectivă.‎

7) Necomestibile.‎

8) Arbust deșertic cu fructe mici, necomestibile.‎ ‎‎

9) Pomi de deșert cu spini, cu mici fructe ‎comestibile, ‎dar ‎fără gust și fără nicio valoare nutritivă.‎ ‎‎

10) Care nu aduc mulțumire lui Allah subhanahu wa ‎ta‎ꞌala ‎și ‎nu-i urmează pe Profeți, aleihum sallam.‎

11) Noi am orânduit astfel etapele între ținutul ‎pustiit ‎al ‎regatului Saba‎ꞌ și țara binecuvântată (a ‎Shamului), ‎încât ‎cei care pornesc dimineața dintr-un oraș, să fie ‎la ‎vremea ‎amiezii în orașul următor, iar cei care pornesc ‎la ‎amiază, ‎să ajungă la vremea asfințitului în ‎orașul ‎următor, ‎mergând astfel atât ziua, cât și noaptea, fără ‎teamă ‎și fără ‎să aibă nevoie să poarte cu ei provizii.‎

12) Pe care le povestesc oamenii, minunându-se de ele.‎ ‎‎

13) Pilde.‎

14) În istoria lor și în nenorocirea care s-a abătut ‎asupra ‎lor.‎


Genealogii – printre care și Mohammed ibn Ishaq – ‎au ‎spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Numele de Saba‎ꞌ se referă la Abd Shams ibn ‎Yashjub ‎ibn ‎Ya‎ꞌrub ibn Qahtan. A fost primul care a luat ‎prizonieri ‎și ‎era un om foarte generos.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎

As-Suhaili a spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Se spune că a fost primul om care a fost încoronat‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎,‎ ‎‎

în timp ce alți învățați spun că:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎El era musulman și a compus poezii prin ‎care ‎vestea ‎venirea Profetului Mohammed, salla Allahu ‎aleihi ‎wa ‎sallam.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎

Această ultimă variantă îi este atribuită lui Ibn ‎Didya, ‎în ‎cartea sa, intitulată At-Tanwir fi Maulid Al-Bashir An-‎‎‎Nadhir.‎

Imam Ahmad a spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Abu Abdur-Rahman mi-a spus, după Abdullah ibn
Luhai‎ꞌah, după Abdullah ibn Da‎ꞌlah, care spunea:‎

«L-am auzit pe Abdullah ibn Abbas spunând:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Un bărbat l-a întrebat pe Mesagerul lui Allah, ‎salla ‎Allahu ‎aleihi wa sallam, dacă Saba‎ꞌ a fost un bărbat, o ‎femeie ‎sau ‎numele unui ținut.‎

El, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎ ‎‎

«Cu adevărat, era un bărbat care a avut zece fii. ‎‎

Șase ‎dintre ‎ei au locuit în Yemen și patru în Sham ‎‎(Siria). Cei ‎din ‎Yemen au fost: Madhhaj, Kindah, Al-Azd, Al-‎‎Ash‎ꞌariyun, ‎Anmar și Himyar. Iar cei care au locuit în Siria ‎au ‎fost: ‎Laghm, Judham, ‎ꞌAmilah și Ghassan.»‎

Cel care a întrebat era Farwah ibn Musaik Al-‎Ghatifi.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎»‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎

Aceasta înseamnă că termenul de «Saba‎ꞌ» ‎cuprinde ‎toate ‎aceste triburi; printre cei din Yemen era de ‎asemenea ‎și ‎At-Tababiah (sing. Tubba‎ꞌ). Regii lor purtau ‎coroane ‎pe ‎cap, asemeni regilor din Persia. Arabii obișnuiau să-‎‎i ‎numească pe cei care conduceau Yemen-ul ‎Hadramaut ‎‎«Tubba‎ꞌ», ‎tot așa cum obișnuiau să-i cheme pe ‎cei care ‎conduceau Sham ‎‎(Siria) și Peninsula Arabă ‎‎«Caesar», iar ‎pe conducătorul Persiei ‎‎«Khusrau», pe ‎conducătorul ‎Egiptului «Fir‎ꞌaun (Faraon)», ‎conducătorul ‎Abissiniei ‎‎«Negus», pe conducătorul Indiei ‎‎«Ptolemes», iar ‎Bilqis era ‎forma de adresare către regii din Himyar, ‎care ‎conduceau ‎peste Yemen. Ei au trăit fericiți, lipsiți de griji ‎și ‎plini de tot ‎felul de bogății: fructe, plante etc., fiind ‎oameni ‎corecți, ‎care urmau Calea cea Dreaptă, dar când au ‎negat ‎Puterea ‎lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, acest lucru a dus, ‎în ‎mod ‎inevitabil, la distrugerea lor.‎

Mohammed ibn Ishaq a relatat de la Wahb ‎ibn ‎Munabah, ‎care a spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Allah Atotputernicul le-a trimis treisprezece ‎Profeți.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎,‎

în timp ce As-Sadi pretinde că:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Allah le-a trimis doisprezece mii de Profeți.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ ‎‎

Allah știe cel mai bine!‎

Ideea este că oamenii au început să înlocuiască ‎Calea ‎cea ‎Dreaptă cu o cale greșită, închinându-se în fața ‎Soarelui, ‎în ‎loc să se prosterneze în fața lui ‎Allah ‎Atotputernicul, ‎începând din timpul strămoșilor lui Bilqis, ‎fapt ‎ce a durat până când Allah subhanahu wa ta‎ꞌala a trimis ‎asupra ‎lor ‎inundații din baraj.‎

Allah Atotputernicul explică:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Însă ei s-au întors și Noi am trimis asupra lor înecul de ‎la ‎Al-‎‎ꞌArim și le-am schimbat amândouă grădinile lor ‎cu ‎două ‎grădini cu roade amare, tamarisc și câțiva ‎jujubieri. ‎‎~ ‎Aceasta le-am dat-o ca răsplată pentru că ei ‎au ‎fost ‎necredincioși. Și oare răsplătim Noi [astfel ‎pe ‎altcineva] ‎afară de cel necredincios?‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ ‎
Surat Saba‎ꞌ, 34:16-17

Mulți învățați susțin că barajul din Ma‎ꞌrab a ‎fost ‎construit ‎pentru a reține apa în spatele a doi munți înalți, ‎iar ‎atunci ‎când nivelul apei a crescut, oamenii au început ‎să ‎planteze ‎livezi cu pomi fructiferi și diferite feluri de ‎legume. ‎Se ‎spune că, cel care a construit digul a fost Saba‎ꞌ ‎ibn ‎Ya‎ꞌrub, ‎cel care a schimbat cursul a șaptezeci de râuri, ‎forțându-‎le ‎să-și verse apa în acel loc. Pe deasupra, a forțat ‎apa să iasă ‎din ‎treizeci de izvoare, dar a murit înainte să ‎termine. Deci, ‎tribul din ‎Himyar l-a terminat și perfecționat, ‎pe o ‎suprafață de o leghe (4.83 ‎km) pătrată. În acel loc, au ‎trăit ‎fericiți și îndestulați.‎

Qatada și alții au spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Dacă o femeie (dintre ei) și-ar fi pus un coș pe cap, ‎acesta ‎s-‎ar fi umplut cu fructe coapte și proaspete; iar aerul pe ‎care ‎îl ‎respirau, spuneau ei, era atât de pur, încât ‎niciun ‎germen ‎dăunător nu se găsea pe pământul lor.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ ‎‎

Allah Atotputernicul a spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Și a avut [neamul din] Saba‎ꞌ în sălașul lor un ‎semn: ‎două ‎grădini, în dreapta și în stânga. «Mâncați ‎din ‎darul ‎Domnului vostru și aduceți-I Lui mulțumire! O țară ‎bună ‎și ‎un Stăpân Iertător [Ghafur]!»‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ ‎
Surat Saba‎ꞌ, 34:15

De asemenea, a spus Allah Preaînaltul:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Și când Domnul vostru a vestit: «Dacă ‎veți ‎fi ‎mulțumitori(15), vă voi înmulți [binefacerile Mele], iar ‎de ‎veți ‎fi nemulțumitori(16), pedeapsa Mea va fi aspră!»‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
Surat ‎Ibrahim, 14:7

Explicația numerelor din paranteză, din verset:‎ ‎‎

15) Pentru binefacerile Mele.‎

16) Dacă nu veți recunoaște binefacerile Mele.‎ ‎‎

Însă, ei au adorat pe altcineva în locul ‎lui ‎Allah ‎Atotputernicul și L-au tratat cu ignoranță ‎în ‎Preamăreția ‎Sa, atunci când I-au cerut ca distanța dintre ‎cetățile ‎lor, ‎care putea fi parcursă în siguranță atât ziua, cât ‎și noaptea, ‎să fie ‎mărită și greu de parcurs. Astfel, ei au cerut ‎ca ceea ‎ce este bun să se ‎transforme în ceva ce este rău, la fel ‎cum ‎au făcut fiii lui Israel ‎atunci când au cerut ‎transformarea ‎manei și a prepelițelor în ‎ierburi, castraveți, ‎linte și ceapă. ‎Prin urmare, ei au fost privați de o ‎mare ‎Binecuvântare, ‎pământul lor a fost distrus, iar ei au ‎fost ‎împrăștiați peste ‎tot în lume.‎

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala spune:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Însă ei s-au întors și Noi am trimis asupra lor înecul de ‎la ‎Al-‎‎ꞌArim.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎

Un mare număr de învățați musulmani a spus:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Allah Atotputernicul a trimis șoareci sau șobolani ‎să sape ‎la ‎bazele digului, iar când ei au descoperit lucrul ‎acesta, ‎au ‎adus pisici ca să îi mănânce, dar totul a fost în ‎van. ‎Bazele ‎au devenit foarte slabe și în final au cedat, ‎apa ‎inundând ‎tot. Pomii lor fructiferi s-au transformat – după ‎cum ‎arată ‎Allah Atotputernicul – în jujubieri:‎

«(…) le-am schimbat amândouă grădinile lor cu ‎două ‎grădini ‎cu roade amare, tamarisc și câțiva jujubieri.»‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎,‎ ‎‎

în care creștea Nabk, o plantă care are foarte ‎puține ‎fructe, ‎în comparație cu numărul mare de spini.‎ ‎‎

Allah Atotputernicul a spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Aceasta le-am dat-o ca răsplată pentru că ei ‎au ‎fost ‎necredincioși. Și oare răsplătim Noi [astfel ‎pe ‎altcineva] ‎afară de cel necredincios?‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎,‎

adică doar Noi pedepsim (cu o pedeapsă așa de ‎aspră) ‎pe ‎necredincioșii, care nu cred în Mesagerii ‎Noștri, ‎care ‎nesocotesc Ordinele Noastre și care nu țin cont ‎de ‎Voința ‎Noastră.‎

Allahu Alam

~ inshaAllah, va continua~‎


Redactor
Umm Mariya