© Revista Annisaa Romania

R 34 Scrisoarea Redactorului - Nr. 34

În numele lui Allah Cel Milostiv, ÎndurătorÎncă un număr nou la sfârşitul acestui an, alhamdulilleh. Plăcerea de a fi alături de voi este la fel de mare ca şi speranţa că aceste articole vor aduce în inimile voastre căldura de care fiecare dintre noi avem nevoie. Sperăm, inshaAllah, să o simţiţi şi vă dorim ca binecuvântările pe care ele vi le aduc să cântărească în balanţa răsplăţilor voastre, pentru motivul maiestuos al iubirii Religiei noastre.


SURAT MARYAM

(Meccană [44]; 98 versete)


În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎Îndurător


„Spune: «Acelora care sunt în rătăcire, Cel Milostiv le va prelungi zilele
pentru un timp, până ce ei vor vedea fie chinul, fie Ceasul
[cu care ei sunt ameninţaţi].
Atunci vor şti ei cine are loc mai rău şi cine este mai slab între oşteni. ~
Allah va spori călăuzirea celor care sunt bine călăuziţi,
iar faptele bune care rămân vor avea mai
bună răsplată de la Domnul tău
şi o mai bună urmare.»”


Cu ‎adevărat, toată închinarea și slăvirea I se cuvin numai lui Allah ‎subhanahu wa ta‎ꞌala, numai pe El Îl adorăm, numai la El căutăm ‎îndrumare și numai Lui Îi cerem iertare; numai la El găsim scăpare ‎și adăpost împotriva răului din noi și a răului din acțiunile noastre. ‎‎

Pe acela pe care Allah subhanahu wa ta‎ꞌala îl ‎călăuzește, nimeni și nimic nu îl poate duce în rătăcire, iar pe acela ‎pe care Allah subhanahu wa ta‎ꞌala îl rătăcește, nimeni și nimic nu îl poate aduce pe Calea cea Dreaptă. ‎‎

Mărturisim că nu I se cuvine adorarea decât ‎numai lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, Unicul și Singurul și că ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, este Robul și Trimisul ‎Său!

Încurajați prin cuvinte frumoase, pentru a fortifica sufletul și cereți prin ‎dua:

"‎O, Allah! Îndepărtează această suferință! O, Stăpânul lumilor, adu ‎însănătoșire, pentru că Tu ești Vindecătorul! Nu există alt leac, afară de puterea Ta. Redă-le ‎sănătatea, fără să mai rămână urmă de boală!‎"‎

‎Amin, Amin, Amin!‎
Atunci când un om se plângea de un rău, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎îi spunea:
‎"‎Pune mâna pe locul care te doare și spune «Bismilleh!» (de 3 ori), apoi spune: ‎‎
‎«Caut adăpost la Allah și în Măreția Lui de răul pe care-l simt și care mă ‎apasă!»‎"‎ (de 7 ori)

Fie ca Allah Preaînaltul să îi vindece pe toți frații și surorile noastre care suferă ‎de orice fel de durere!

Amin!

~ Un bun musulman nu își uită niciodată
frații și surorile care sunt în suferință. ~

Redacția Annisaa
Redactor Șef
Gabriela Guettat